lørdag 5. september 2020

Slik skal barna lære å kaste stein på jøder

Isrelsk toll beslagla for en tid siden flere tusen slike dukker. Denne myke stoffiguren symboliserer en steinkastende palestiner og den er beregnet for barn. På denne måten ska man altså lære opp barn til å bli "gode steinkastere" mot Israelere. Propagandaen, som også finnes i de palestina-arabiske skolebøkene og i barneprogrammer på TV, finnes på alle områder for barna som vokser opp under de palestinske myndighetene. Riksdagen i Sverige: Politikeren om holder frem dukken på bildet er Mikael Oscarsson fra partiet Kristdemokraterna i Sverige. I forbindelse med en debatt i svenske Riksdagen sist torsdag, informerte Oscarsson om hvordan disse dukkene hadde blitt beslaglagt, at palestina-araberne ikke har hatt valg på 15 år, og at flere land hadde fryst sin støtte til palestina-araberne. Han spurte den svenske bistandsministeren om det finnes noen konkrete krav fra regjerningen om at man måtte slutte å oppmuntre til vold. Bistandsminister Peter Eriksson fra Miljøpartiet kunne bekrefte at man ikke hadde et slikt krav. Sverige har bevilget 1,5 milliarder svenske kroner til palestina-araberne i inneværende år.

onsdag 12. august 2020

Vårt ansvar for andres liv

Har vi kristne noe ansvar for andre menneskers liv eller død?  Hvis vi ved våre handlinger eller ord kan være med å minske faren for alvorlig sykdom og død, har vi da et spesielt ansvar for å gjøre nettopp dette?

Gjennom hele historien, fra de første kristne og frem til i dag, har kristne bidratt med omsorg og sykepleie gjennom misjon.  Inspirert av "Den barmhjertige samaritan" og Jesu møte med syke mennesker, har kristne engasjert seg i forbønn, omsorg og pleie av syke.  I de fleste land i verden er det den kristne kirke som har etablert sykepleie, også i Norge.  

Jeg har enkelte venner på Facebook som bagatelliserer en alvorlig sykdom.  Sykdommen er alvorlig for noen, men ikke for andre - og vi vet ikke alltid hvem som er hvem. De som dør av sykdommen kveles til døde.  En sterkt ubehagelig måte å dø på. Noen av dem som har blitt fri viruset sliter med å puste flere måneder senere.  

Det finnes dem som mener at alt dette med koronapandemien, Covid-19, er et forsøk på å få kontroll med befolkningen, at en vaksine handler om å endre vårt DNA så vi skal bli underlagt enten myndighetene, Bill Gates eller en annen gruppe mennesker som vil herske over verden.  Konspirasjonsteoriene florerer på nett, og noen biter på.  Enkelte av dem som har trodd på dette oppspinnet, er allerede døde - av Covid-19.

Når vi nå har fått informasjon om denne sykdommen, som det foreløpig ikke finnes behandling for og som mennesker dør av, så er det et soleklart ansvar både for kristne og andre, å forholde seg til dette.  Vi bidrar med det vi kan for å redusere smittefaren.  På denne måten bidrar vi også til å beskytte sårbare grupper, ja kanskje også oss selv, fra sykdom. Noe annet ville vært uansvarlig og i sterk konflikt med vår tro og den kristne historie.

I starten av pandemien hørte jeg noen si at vi kristne er beskyttet fra denne "pesten".  Det er få som sier det i dag, etter at en rekke kristne også har vært syke i hele verden.  En av de amerikanske pastorene som hevdet at dette var oppspinn og at kristne ikke måtte la seg lure av dette, er i dag død av Covid-19.  

Dette handler ikke om frykt for døden. Vi vet at den dagen vi dør, hvis vi har alt i orden med Jesus Kristus, så flytter vi til en bedre verden enn den vi forlater her.  Den tryggheten håper jeg du som leser dette har.  Det handler heller ikke om frykt for at Herren ikke er med oss i sykdom og død, men det handler om det ansvar vi har for hverandres liv og helse.  

Dersom konspirasjonsteoretikerne skulle ha rett (noe de ikke har), hvilken skade har det vært at vi har har fulgt rådene fra dem som har mer kunnskap om dette enn oss?  Eller for å snu det på hodet: Dersom du ikke tror på informasjonen fra helsevesenet, og heller ikke forholder deg til reglene som de anbefaler, og det viser seg at de hadde rett - hva forteller det om deg?  Du ville altså heller sette ditt eget og andres liv på spill på grunn av en ide om at noen løy for deg.  Dette minner om en grenseløs egoisme og brutal ubarmhjertighet.  Det kan iallfall ikke forsvares med Bibel og tro.  

Min appell er: Slutt å spre tullete meldinger om pandemien på sosiale media, følg rådene fra helsemyndighetene, og ta ansvar for eget og andres liv og helse.  

torsdag 6. august 2020

Facebook vil ikke ha annonser som støtter jøder og Israel?

To ganger har Frihet forlag forsøkt å få Facebook til å ta inn en annonse for boken "Jødehat før og nå", uten å lykkes.  Boken som tar deg med gjennom flere årtusen med jødehat, helt fra Egypts farao til dagens norske kirkeledere, er tydeligvis for sterk kost for Facebook.
Legg til bildetekst

Mange ser med stor bekymring på den økende politiske antisemittismen.  Jødehatet kommer i mange farger og fasonger, men det er ikke noe nytt.  I vår tid florerer igjen en rekke konspirasjonsteorier.  Jødene får skylden for det meste.  Jødehatet og antisionismen er beskrevet i boken.  Søkelyset settes spesielt på den kirkelige antisemittismen, men her kan du også lese om antisemittisme og antisionisme på gammeltestamentlig tid, opplysningstidens antisemittisme og sviket mot jødene da Norges grunnlov ble til.

Boken kom på markedet i sommer, og er en viktig bok og et veldig aktuelt tema.  Forlaget gir 50% rabatt på bok nummer to dersom du bestiller to bøker samtidig.  Da kan du ha en selv, og gi en til venner/kjente.  Boken kan bestilles på www.frihet.no

tirsdag 4. august 2020

Dansk ekspedisjon til Noas ark

Ararat-fjellet i Tyrkia

Den danske avisen Udfordringen planlegger en gruppetur til Ararat-fjellet i Tyrkia.  Ifølge de opprinnelige planene skulle turen funnet sted i september 2020, men står nå i fare på grunn av Korona-viruset.  Det var på dette fjellet Noa skal ha strandet med sin båt etter syndfloden.

Det var i 2008 at kurderen Parasut oppdaget en stor trekonstruksjon i en revne i fjellet.  Dette fant han i 4.200 meters høyde.  Funnet ble offentliggjort i 2010 av "Noahs Ark Ministry International" som samarbeidet om ekspedisjonen til Parasut i 2008.  

Parasut er imidlertid ikke den eneste, og heller ikke den første, som har hevdet å ha funnet bevis for at Noas ark befinner seg på fjellet.  Allerede i 1977 dro hobbyarkeologen Ron Wyatt på sin første ekspedisjon til fjellkjeden etter å ha sett bilder tatt fra fly. Bildene viste formasjoner som kunne oppfattes som konturene av en båt.  Dette ble starten på flere arkeologiske ekspedisjoner og oppdagelser i Midt-Østen fram til hans død i 1999.  Den omstridte amerikaneren Ronald Eldon Wyatt hadde over 100 turer til Midt-Østen i perioden 1977 til 1999.  

Nå kan det imidlertid vise seg at Wyatts påstander kan bli bekreftet av forskere.  I 2019 møttes en gruppe internasjonale forskere i Tyrkia med det formål å gjøre de første vitenskaplige undersøkelsene i den hensikt å foreta en større utforskning av funnene.  Problemet er imidlertid å få de nødvendige tillatelsene fra de stadig mer religiøse myndighetene i Tyrkia.  

Randall W. Younker

Den kjente Midt-Østen arkeologen Randall W. Younker er positiv til Parasuts funn.  Han uttaler: "Jeg har ikke vært oppmerksom på dette funnet tidligere, og var faktisk skeptisk.  Men etter at jeg har undersøkt det nærmere, inklusive samtaler med to personer som har vært på funnstedet som jeg kjenner til, er jeg overbevist om at det ikke er et falskt funn.  Det er et legitim arkeologisk funn som fortjener en omhyggelig undersøkelse, hvis det er mulig."

Nå ser det ut for at den danske gruppen vil komme til Ararat før den planlagte vitenskapelige internasjonale undersøkelsen.  Udfordringen har vært i kontakt med Parasut som har påtatt seg oppgaven med å vise danskene funnstedet.  Stedet er i utgangspunktet ikke tilgjengelig for ordinære fjellturister, og turen er relativt kostbar å gjennomføre.  Den var først planlagt gjennomført i august, men er foreløpig utsatt til september på grunn av Koronastuasjonen.


mandag 20. juli 2020

Hva er de mest leste artiklene på bloggen ?

Denne bloggen ble startet 7. september 2006 i forbindelse med at boken "Endetid" ble utgitt.  Det var da en blogg som tok for seg dette tema.  I dag bruker jeg bloggen til andre emner også, ikke minst fordi en annen blogg jeg har hatt https://ulfmagne.blogspot.com/ ble blokkert av Facebook før jul i 2019.  Men hva er de ti mest leste artiklene på disse to bloggene?  Nedenfor får du oversikten på begge.  Du kan klikke på tittelen for å lese artikkelen:

1. William Booth profeterte om endetiden
2. Menighet ber til Allah
3. Forberedes Gog-krigen nå?
4. Det tredje tempel i Jerusalem forberedes
5. David Wilkersons profeti om endetiden
6. Trengselstiden
7. Blokkert av Facebook
8. Gog-krigen
9. Alle kristne har misforstått i 1800 år!
10. Opprykkelsen

Den artikkelen som er mest lest, nr 1, har hatt 8.261 besøk.  

8. oktober 2016 startet jeg en annen blogg som skulle ha andre emner.  Her har du topp ti på denne bloggen. Hvis du vil lese en eller flere av disse artiklene, kan du bare klikke på tittelen nedenfor:

1. Forskning: Homofili er ikke medfødt !
2. Ofre for kirkeskytingen i Texas overrasker og utfordrer
3. Trondheim boikotter Israel - Lykke til !
4. La Palestina-araberne få vende hjem !
5. Jødeforfølgelsen i vår tid
6. Noen tanker og fortvilelse midt i abortdebatten
7. Verdens mest forfulgte og trakasserte folkeslag
8. En lang fredag
9. St. Hans - Hvem var denne Hans?
10. Hvorfor er Kristi himmelfart noe å feire?

Den mest leste av disse artiklene, nr 1, er lest hele 12.170 ganger.  

lørdag 18. juli 2020

Alle kristne har misforstått i 1800 år !

I dag har jeg lyttet til en "bibellærer" som uttrykkelig sa at alle kristne har forkynt og trodd feil i 1800 år.  Men han hadde forstått det rett, og delte dette så elskverdig med oss andre.  Det er da særlig Paulus som blir misforstått, ifølge denne selvlærte "bibellærer".

Skriftstedene han tok opp i sin undervisning, skulle forstås helt motsatt av den vanlige forståelsen, hevdet han.  Vel, han er ikke alene om slike påstander.  Opp gjennom historien har en rekke religionsstiftere sagt omtrent det samme.  I likhet med ham, har de hatt sine tilhengere, ikke minst på grunn av evnen til å kommunisere på en god måte.  

I går viklet jeg meg inn i en debatt på facebook.  Noen påstod at de såkalte "dispensasjonalister" mente at det ville bli ofringer i det gjenreiste tempel i tusenårsriket (ikke bare i trengselstiden).  Jeg forsøkte å korrigere denne oppfatningen, og sa at det ikke var den vanlige forståelsen blant dem som selv mener at de er dispensasjonalister.  Samtidig sa jeg at det helt sikkert finnes dem som mener dette, siden du vil finne mennesker som mener det meste om alle slags temaer. Det endte med at man hevdet at Jesus allerede var kommet igjen i år 70 og at trengselstiden som Bibelen beskriver, allerede har funnet sted. Dette synet kalles "preterisme", og er en av de andre vindene som blåser for tiden.

Jeg puster litt tungt innimellom.  Det er så mange røster i vår tid som drar i ulike retninger.  Hvor ble det av den enkle troen på Jesus Kristus og Guds Ord?  Jesus sier at vi må bli som barn, og ha den barnlige tillit til Ham.  Hvis jeg tror at alle andre har misforstått og at jeg er den som sitter med den riktige åpenbaringen av hvordan alt skal forstås - da er sannsynligvis sannheten motsatt.

Mange av disse "nye" vindene som blåser over oss for tiden, har en grunnleggende mangel på respekt for dem som har gått før oss.  Holdningen er at "tidligere kristne tok feil, og nå har vi sett hvordan det egentlig er."  MEN det er de som har gått før oss som har bragt oss evangeliet om Han som har frelst oss.  Uten den tro og gjerning disse har formidlet, ville ikke frelsen nådd noen av oss.  Vi har mye å lære av dem som gjennom 2000 år trofast har forkynt Guds ord.

Har kristne tatt feil i ulike teologiske spørsmål gjennom tidene?  Ja, selvfølgelig.  Ingen mennesker har alltid rett.  De mange teologiske diskusjonene både tidligere og i dag, viser nettopp det - at noen tar feil.  De ulike kirkesamfunn er også et bevis for at noen tar feil i enkelte teologiske spørsmål.  Likevel anerkjenner vi hverandre som sanne troende.  

Felles for en del av de vindene som blåser over landet vårt, er at de gjør Guds ord vanskeligere.  Istedet for å velge den opplagte tolkningen av Bibelen, det mest nærliggende og det som ligger nærmest den bibelske teksten - så går man lange omveier om kirkehistorien eller den jødiske tanke og historie.  Det er ikke alltid det stemmer det som blir sagt om betydningen av enkeltord, ord som ifølge dem skal forstås annerledes enn troende har gjort i 2000 år. 

I tillegg til disse som vrir og vrenger på Guds ord, så blåser også liberalteologien med kraftig styrke over landet.  Mange av dens tilhengere mener at vi ikke trenger å forholde oss til deler av Bibelen (de delene som de selv velger ut).  "Vi vet bedre i dag" var det en kirkeleder som sa - forsåvidt ikke ulikt han jeg hørte på i dag på nett.  Man lager sitt eget evangelium.  Velger det som passer, og stryker ut resten.

VÆR PÅ VAKT, la deg ikke lure. Hvorfor kommer alle disse villfarelsene?  Hvorfor blir det stadig mer av dette?  Vi kunne ha forklart det med at det er lettere å spre sine synspunkter i dag gjennom internett.  Mange bruker mye tid til å lytte til slike forkynnere på youtube, facebook og andre steder.  Jeg tror forklaringen ligger på et helt annet plan.  For å se hva dette handler om, les: Matteus 24:11, Apostlenes gjerninger 20:29-31, 2. Peters brev 2:1-2, 1. Johannes brev 4:1, 


torsdag 16. juli 2020

Nyheter. Interessant. Billig

Har du tenkt at det er mange av nyhetene fra Frihet forlag som er interessante?  Har du lyst til å få dem til halv pris?  Det er mulig, og nå skal jeg fortelle hvordan:

Frihet forlag har et tilbud om medlemskap i bokklubben.  Ved innmelding får du da en bok gratis, og 25% rabatt på både nyheter og tidligere utgivelser.

Vanligvis er det fem utgivelser hvert år.  Samlet pris på årets utgivelser (bildet til venstre) er kr 1.021,- porto blir 135,-  Det vil si totalt kr 1.156,-  Men du kan få dem for kr 542,25 ved å melde deg inn i bokklubben - altså under halv pris!

Dette må du gjøre for å få dette tilbudet:

 • Les betingelsene for medlemskap i bokklubben her.  
 • Send en epost eller et brev til Frihet forlag, hvor du ber om medlemskap i Bokklubben.  Skriv da også at du velger boken "En vandring gjennom Hebreerbrevet" som gratis velkomsttilbud, og at du vil ha alle bøkene som er utgitt i 2020 tilsendt.
 • Rabatten vil bli registrert automatisk når du melder deg inn i bokklubben.
Bedre tilbud på enn dette skal du lete lenge etter :-)
Forlagets epost er post@frihet.no  Adressen er: Rørhomvegen 23, 4760 Birkeland

Mange har allerede vært med i bokklubben over flere år.  Kanskje det er din tur nå til å bli med, og på denne måten få tilsendt bibeltro litteratur som velsigner og gir kunnskap.

onsdag 27. mai 2020

Oversikt over mine bøker


Det har blitt en del bøker siden min første bokutgivelse i 1999.  Totalt blir det 43 bøker og hefter når den neste boken er klar fra trykkeriet.  Flere av dem er utsolgt, men de som fortsatt er tilgjengelig finner du i nettbutikken www.frihetforlag.no.  

Tilbakemeldingene på mine skriverier har vært med å inspirere til å fortsette å skrive.  Jeg får ofte tilbakemeldinger om at bøkene har hatt stor betydning for lesere. Noen vitner om at bøkene har styrket deres tro, at de har sett nye ting i Skriften eller i kristenlivet, at man har blitt fri og noen har tatt imot frelsen.  Slik respons gjør det meningsfylt å fortsette arbeidet. (Oversikten over bøkene finnes også på Wikipedia)

 • 1999 Vanskelige vers i Det Nye Testamentet
 • 1999 En Herre, en tro, en dåp
 • 2000 Vanskelige vers i Det Gamle Testamentet
 • 2000 De ga med glede
 • 2001 Den frie menighets historie (oversatt til tysk.)
 • 2001 Et annet evangelium
 • 2001 Herren la dem til menigheten
 • 2002 En falsk profet
 • 2002 Det Norske Baptistsamfunn og homofilisaken
 • 2003 En gave fra himmelen (om bibelsyn)
 • 2003 Guds gave eller djevelens munnvann
 • 2005 Vanskelige vers i Bibelen (oversatt til svensk, dansk og engelsk.)
 • 2005 Personer i Det Nye Testamente (oversatt til svensk.)
 • 2006 Endetid (oversatt til svensk.)
 • 2008 En om dagen (andaktsbok)
 • 2010 Himmelen
 • 2010 Åndens sverd (om Bibelen)
 • 2010 Finnes helvete?
 • 2010 Evig liv
 • 2010 Herrens dag
 • 2010 Dåpen (oversatt til russisk.)
 • 2011 Nattverd (oversatt til russisk.)
 • 2011 Treenigheten
 • 2011 Giverglede (oversatt til russisk og engelsk)
 • 2011 Engler
 • 2012 Bibel-Quiz
 • 2012 Menigheten
 • 2013 Jehovas Vitner
 • 2013 Den Hellige Ånd, person og tjeneste
 • 2013 Den Hellige Ånd, frukt og gaver
 • 2014 Spiritisme - å snakke med de døde
 • 2015 Homofili
 • 2015 55 endetidstegn: Jesus kommer snart!
 • 2016 Mormonerne
 • 2016 Tabernaklet, et vitnesbyrd om Kristus
 • 2017 Kristus i Det Gamle Testamentet 1, Mosebøkene
 • 2017 Kristus i Det Gamle Testamentet 2, Profetene
 • 2017 Kristus i Det Gamle Testamentet 3, Skriftene
 • 2018 Derfor støtter vi Israel
 • 2019 Fra nederlag til seier
 • 2019 En vandring gjennom Hebreerbrevet
 • 2020 Templet, Guds hus i Jerusalem
 • 2020 Jødehat, før og nå

onsdag 20. mai 2020

Seiersfest i himmelen

Han ble sendt ut på et helt unikt oppdrag. Svært få oppdaget hvem Han var i tiden hvor Han forberedte seg på å fullføre oppdragsgiverens befaling.  Etter fullført oppdrag er ikke lenger verden den samme - og heller ikke himmelen. Etter 33 års fravær fra den himmelske verden, vender Han tilbake som seierherren som overvant alle makter og myndigheter.  Oppdraget er fullført, seieren er vunnet, og Han krones med ære og herlighet. 

Mange mennesker kjenner ikke til betydningen av Kristi himmelfartsdag.  Hvorfor er dette en dag å markere?  Først av alt så er hendelsene denne dagen en forutsetning for at vi feirer pinse, det vil si at Den Hellige Ånd kom til denne verden og tok bolig i alle de troende.  Jesus forklarer dette selv bl.a. i Johannes 16:7 hvor han sier at hvis Han ikke går bort, kan ikke Talsmannen (Den Hellige Ånd) komme til oss.  Hendelsene på Kristi himmelfartsdag er også en forutsetning for Jesu gjenkomst, slik den er beskrevet i Guds ord.  At Jesus forlot denne verden og dro til himmelen på Kristi himmelfartsdag er absolutt en viktig hendelse.

Kanskje er det som skjedde i himmelen denne dagen minst like viktig.  Vi kan bare tenke oss seiersfesten og gleden i den himmelske verden da Sønnen vender tilbake etter å ha vunnet og triumfert over alle onde makter og myndigheter. Den mest fantastiske av alle Guds skapninger har nå blitt frigjort og kan velge Guds frelse. Guds lengsel etter et evig fellesskap med oss mennesker har gjennom Jesu Kristi oppdrag i denne verden blitt en virkelighet.  Det er ikke uten grunn at denne dagen også har blitt kalt for Jesu Kristi kroningsdag. 

Himmelske vesener som engler, kjeruber og serafer, hyller Han som har vunnet en evig seier.  Faderen ønsker Sønnen velkommen hjem og ber Han sette seg ved sin høyre side på den himmelske trone.  Herren over himmel og jord har vendt hjem, slik Han også en dag vil vende tilbake til denne verden og opprette det fredsriket vi sårt trenger.

Les gjerne også:  Hvorfor er Kristi himmelfart noe å feire?

lørdag 18. april 2020

Israel fjernet fra Bibelen

I år har danskene fått ny bibeloversettelse på moderne dansk.  Den kalles Bibel 2020.  I likhet med flere nyere oversettelser (blant annet Hverdagsbibelen på norsk) er ikke målet å oversette de opprinnelige bibeltekstene så korrekt som mulig, men å formidle det oversetterne tenker er budskapet de opprinnelige forfatterne mente da de skrev - gjengitt i en moderne og lett tilgjengelig språkdrakt, såkalt idiomatisk oversettelse.  

Det kan høres fint og flott ut, men det er en rekke problemer med slike "bibeloversettelser".  

1. Første problemet er at det ikke er en oversettelse, men en tolkning.  Hvis man da benytter slike oversettelser når man skal ta stilling til tro og lære, risikerer man å gå feil.  Fordi disse bibelutgaver gjenspeiler utgivernes tro og overbevisning, og ikke nødvendigvis de opprinnelige tekstenes budskap.

2. Et annet problem med disse bibelutgavene er at de veldig sjeldent forteller leserne at de ikke er en bibeloversettelse, men altså en tolkning.  Man lanserer det gjerne som en lett forståelig utgave i moderne språkdrakt.  I beste fall kan man omtale utgivelsen som en "parafrase", noe flertallet av bibelleserne ikke vet hva er.  Når man har en utgave i moderne og lett tilgjengelig språk, burde man også bruke et slikt språk om selve bibelutgaven og si at det er en tolkning, ikke en oversettelse.  

3. I noen tilfeller blir tanker og holdninger hos utgiverne veldig tydelige, slik som i den nye danske oversettelsen.  Her heter det ikke lengre Det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet - men "Den gamle aftale" og "Den nye aftale".  I "Den nye avtalen" forekommer ikke ordet "Israel" lengre, selv om ordet finnes hele 60 ganger i de opprinnelige tekstene.  Hvorfor velger Det Danske Bibelselskab å fjerne dette?

Det er fristende å si at når antisionismen er stor nok, så er alle midler lov, også å forandre på Guds ord.  Argumentet til Bibelselskabet er at Israel på bibelsk tid ikke er identisk med dagens Israel.  Men det er det ingen land og riker som er. Når Josef og Maria tar med seg Jesus til Egypt, så heter det Egypt i Bibel 2020, selv om Egypt i dag ikke er identisk med Egypt den gang.  Når den lille familien forlater Egypt, så reiser de ikke til Israel, men de reiser hjem.  Israel benyttes i Det Nye Testamentet om både Israels folk og Israels land. Slik er det altså ikke lengre i den danske bibelen. Der har man enten valgt å fjerne ordet helt, eller oversette med jødene/jøder/jødisk.  Noe som gir en annen betydning.

Danskene er med dette det første land i verden som fjerner Israel fra Bibelen.  Tidligere har Den Anglikanske Kirken på New Zealand fjernet uttrykkene "Sion" og "Israel" fra sin sangbok.  Men det er stor forskjell på å endre en sangbok, og å endre Bibelen.

Se gjerne denne danske videoen om saken: Bibelen 2020 - Den nye aftale og Israel der mangler.

(Bildet: Det Danske Bibelselskab)

PS
I tillegg til å fjerne Israel fra bibelteksten, har man også valgt å erstatte ordet "synd" med "lovbrudd" og ordet "nåde" er borte.  Det er erstattet av flere ulike ord og uttrykk.