lørdag 4. februar 2017

Advarer mot de nye strømmålerne

Boken "55 Endetidstegn"  tar opp problemet med de nye strømmålerne, men nå er det også flere andre som gjør det. Nettsiden "Din side" skriver nå i en artikkel om hvordan de nye stømmålerne vet for mye, både om når du er hjemme, om du har gjester, og når man benytter forskjellige elektriske apparater i huset. Les artikkelen fra "Den side" her. I boken 55 Endetidstegn kan du lese om hvordan dette knyttes til den bibelske endetiden, sammen med mange andre tegn vi ser i samfunnet i dag. Boken får du på nettbutikken www.frihet.no.

tirsdag 3. januar 2017

En profetisk advarsel

Hva skjer når man igjen og igjen "profeterer" om at nå kommer Jesus tilbake, nå kommer russerne og tar oss, eller nå kommer dommedag?  Eventyret om Peter og ulven viser oss det.  Til slutt er det ingen som vil høre! Men i dag vil jeg komme med en profetisk advarsel!

I enkelte kristne miljøer blander man sammen det man frykter når man ser nyhetssendinger, med Guds tale og profetier.  Det har skjedd igjen.  Russerne skulle komme å ta Norge, og det skulle skje før jul 2016.  Ingen har så langt stått fram og beklaget at man tok feil og kom med falske profetier.  De vil nok si ett av to: Enten har de forhindret angrepet ved bønn eller så har de tatt feil av tidspunktet - det vil komme senere.  Det er dette svaret vi alltid får.  Så rister folk på hodet av profetene og profetiene, og den dagen det er sant at dette vil skje, så er det ingen som tar det på alvor.  

Bibelen oppfordrer oss til edruelighet, 1. Tess 5:6 m.fl.  Den viser oss også hvordan spørsmålet om endetiden og Jesu gjenkomst skal være en oppmuntring og trøst, ikke skremselspropaganda og trusler, 1. Tess 4:18.

De som har kommet med disse "profetiene" har iallfall avslørt seg selv som falske profeter, slik også en rekke sekter har gjort tidligere når det gjelder Jesu gjenkomst.  Ikke lytt til slike "profeter" og viderebring ikke deres budskap.  Gå heller til Guds ord, les hva Bibelen sier om disse spørsmål, og vær alltid rede til å møte vår Herre og Frelser - Jesus Kristus.  

Min profetiske advarsel er at det vil komme flere røster som vil forsøke å skape uro og frykt.  Det vil komme flere falske profeter i tiden vi har foran oss, Markus 13:22 m.fl.  Derfor er det viktig at vi vet at vår trygghet er i Kristus, og at det er Hans ord som gjelder.  Jesus vil snart komme igjen - trøst da hverandre med disse ord!

torsdag 22. desember 2016

En velsignet julehøytid

Jeg ønsker alle bloggens lesere en velsignet julehøytid.  Glem ikke hvem vi feirer i jula og at Han snart vil komme tilbake som vår Konge.

Vær rede når Han kommer !

tirsdag 6. desember 2016

Endetidsfokus til jul?

Bøkene om endetiden fra Frihet forlag er fortsatt tilgjengelig i nettbutikken www.frihetforlag.no 

Bøkene har vist mange både hva Bibelen sier om endetiden, og hvor langt vi har kommet i denne tiden.

Endetid - en bok som viser hva som skal skje, kr 149,-
55 endetidstegn - en bok om tegn vi ser oppfylt i dag, 149,-
Himmelen - en bok om himmelen, kr 98,-
Finnes helvete? - et hefte om fortapelsen, kr 39,-

mandag 21. november 2016

Trondheim & endetiden

Trondheim bystyre har bestemt at de vil boikotte Israel.  Boikott av jøder kjenner vi fra tidligere tider i historien, en tid de fleste ansvarlige politikere tar avstand fra, men ikke flertallet i Trondheim bystyre.  Har dette noe med endetiden å gjøre?

Ja, dette har vi vært inne på flere ganger tidligere.  Den negative holdningen til Israel og jødene er en forutsetning for den kommende Gog-krigen. Se tidligere artikler om Gog-krigen her. Slike boikottaksjoner bygger ofte på feilinformasjon og et hat mot jøder.  Jødene har klart det mange andre ikke har klart.  De har dyrket og fått ørkenen til å blomstre, slik Guds ord sier.  De har utviklet medisiner og sykehusutstyr som alle moderne sykehus er avhengig av.  De er i fremste rekke når det gjelder de fleste områder innen forskningen (Les mer her).  Det er også Midtøstens eneste demokrati. Den eneste staten hvor kristne, muslimer, jøder og andre troende har like rettigheter.  Araberne har også egne politiske partier som er representert i nasjonalforsamlingen. Det meste av dette er utenkelig i de arabiske nabostatene. Likevel er det Israel som boikottes.  Da Israel hadde kontroll på Gaza bygget de opp sykehus og skoler.  Levestandarden økte dramatisk.  Også i dag er levestandarden på Gaza høyere enn i de arabiske naboland.  Likevel er det Israel som boikottes.  

Hvorfor?

Guds folk har alltid blitt forfulgt og forsøkt utryddet.  Det skjer igjen og igjen gjennom hele verdenshistorien.  Bibelen forteller også om den kommende Gog-krigen hvor noen land vil gå til angrep på Israel, mens resten av verden tillater at det skjer.  For at verdens nasjoner skal sitte stille og tillate at dette skjer, må det først ha utviklet seg et så negativt syn på Israel at man synes det er ok.  Det er dette som nå skjer.  Det skjer over hele verden.  At man ikke ser urimeligheten i at man boikotter nasjonen som gir frihet til mennesker, men ikke foretar seg noe overfor naboland som forfølger, torturerer og dreper sine innbyggere, det kan kun forklares med at "den onde har forblindet de vantros øyne,"  

torsdag 17. november 2016

Oversikt over endetiden

Nedenfor ser du en oversikt over hendelser som Bibelen viser oss skal skje i endetiden.  Her er de satt opp skjematisk i den rekkefølge de ifølge Bibelen vil skje.  Alle punktene i denne oversikten er kommentert, med henvisninger til Bibelen, i boken ENDETID som du kjøper fra www.frihet.no. Denne oversikten har vi også postet tidligere.  Der har også flere av bloggens lesere lagt inn kommentarer som du kanskje vil finne interessant.  Se her.

torsdag 3. november 2016

Kommer Gog-krigen nå?

Vår nabo Russland ruster opp i vårt område av verden.  Nato plasserer ut tropper flere steder. Kina ruster opp i Sør-Kina havet.  Hva er det som skjer?  Er dette opptrapping til krig, kanskje Gog-krigen kommer snart?

Noen tenker på de bibelske profetier om Gog fra Magogs land.  Andre tenker på tredje verdenskrig.  Mange er urolige, andre trekker på skuldrene.  En kommentator på Nrk sa her om dagen at det er liten tvil om at vi beveger oss mot en kald krig igjen, hvis ikke det som nå pågår snur.  

Når det gjelder det som skjer i Sør-Kina havet, har Dagbladet en artikkel om dette, som du kan lese her. Kina har i alle år vært en krevende nabo for land i dette området.  Men den militære opprustningen som har skjedd den senere tid gir grunn til bekymring.

Vi her i nord er nok mer opptatt av hva Russland foretar seg.  I de senere tid har også Russland vist militære muskler. Det er ikke bare de baltiske stater som opplever at deres grenser har blitt krenket av russiske fly, det skjer også stadig oftere i Norge.  

Dette er noen av nyhetsmeldingene og kommentarene rundt dette den senere tid:
- TV2 hadde nylig en artikkel om hvordan Norge kan bli et strategisk mål for Russland, les her. 
- Journalist Øystein Bogen har dekket Russland de siste 20 årene og uttaler at han er mer bekymret enn noen gang tidligere, les her. 
- ABC nyheter skriver at Norge kan bli atommål, les her. 
- Nato forbereder seg på krig mot Russland, les her.  
- Det er en reell fare for krig, les her.
- 40 millioner russere har gjennomført øvelse, les her.
- Russland sender raketter til Kaliningrad, les her.

Dette var noen av artiklene om dette fra den siste tiden.  Er dette starten på Gog-krigen? Er det tredje verdenskrig?  Svaret på dette er: Vi vet ikke.  Men be om at Gud må gi visdom til våre politiske ledere.  Vi vet at vi lever i de siste tider, men vi vet ikke om dette er begynnelsen på slutten.  Det eneste vi vet, er at den som har tatt imot Jesus Kristus som sin Frelser og Herre er trygg også når verden raser. Sørg derfor for at du har alt i orden med Han i denne tiden.   

mandag 17. oktober 2016

FNs jødehat et endetidstegn?

Med slike vedtak som FN organisasjonen UNESCO nå har gjort, burde det bli klart for de fleste at FN på ingen måte er en nøytral organisasjon uten en agenda mot Israel.

Nå har altså UNESCO vedtatt en resolusjon om at jødene ikke har noen historisk tilknytning til de hellige steder i Jerusalem, inkludert tempelplassen. Dette er så kunnskapsløst og historieløst at det kun er mulig å forstå som et uttrykk for en grenseløs antisemittisme. Det er ingen seriøse historikere eller arkeologer som bestrider jødenes tusenårige tilknytning til landet og de hellige steder.

Likevel er det grunn til bekymring for at den blindhet man ser i Midtøstenspørsmålet også vil føre til at man tar til seg denne uttalelsen fra UNESCO.  Den går inn i en større propaganda som pågår på alle plan mot Israel og jødene.  Dette er noe av det vi har vært inne på tidligere her på bloggen, nemlig at før den store Gog-krigen kommer vil det bli et negativt syn på Israel over det meste av verden.  Uttalelsen fra UNESCO må ses i dette lyset.  FN blir aktiv brukt til å formidle en sterkt urettferdig negativ holdning til Midtøstens eneste frie demokrati.  Hvorfor?  Vel, vi tror det handler om endetiden.  Det viser oss at tiden for et nytt angrep på Israel nærmer seg.  Noen land vil gå sammen for å angripe Israel, slik Bibelen beskriver det.  Men Bibelen viser oss også at Israel vil vinne på mirakuløst vis - igjen!

Litt mer bakgrunnsstoff kan du lese på denne bloggen:  http://ulfmagne.blogspot.no/

Les flere artikler om Israel på endetidsbloggen her: http://endetiden.blogspot.no/search/label/Israel


fredag 14. oktober 2016

Det pengeløse samfunn

E24 melder at i 2016 vil kortbruken gå forbi bruken av kontanter på verdensbasis.  Det er lenge siden norske forbrukere passerte denne grensen, men i år gjelder det altså hele verden.  Er dette et nytt skritt i retning av det pengeløsesamfunn?

I Johannes åpenbaring står det om "Dyrets merke," et merke som alle må ha for å kunne kjøpe og selge.  Det har gjennom tidene vært mange spekulasjoner på hva dette kan være.  Da bankkortet og visa kom, var det flere miljøer som mente at dette var første steg på veien mot det pengeløsesamfunn. Et samfunn hvor myndigheter kunne kontrollere pengestrømmen og overvåke hvordan innbyggerne brukte penger. Det ser ut for at de fikk rett.  Dette er igjen en nødvendighet for "Dyret" som Johannes omtaler.  Uten en slik kontroll ville hans makt ikke vært den samme.  Mange tror derfor nå at kontantene som erstattes med kort, bare er første steg.  I fremtiden vil også kortene erstattes med f.eks. en liten chip som implanteres på hånden.  Forsøk er allerede gjennomført.  Bruken av denne chipen er allerede omtalt i den norske regjernings nettsider for flere år siden.  Link til disse sidene, finner du her. Det har også blitt vist både på norsk og svensk TV hvor enkelt det er å plassere en slik chip på mennesker (det gjøres allerede på f.eks. hunder), og hvor mye informasjon en slik chip kan inneholder om deg som person.  Den kan brukes som pass og som betalingsmiddel ved at du bare scanner hånden.  Ja, Åpenbaringen går i oppfyllelse rett foran våre øyne. Innlegget på E24 kan du lese her.

torsdag 13. oktober 2016

Antibiotikaresistens - et endetidstegn?

Sier Bibelen noe om den kanskje største helsemessige utfordringen vi står overfor fremover, nemlig antibiotikaresistens?

Relativt enkle infeksjoner som i dag behandles lett med antibiotika, kan om få år bli dødelige, hvis man ikke finner alternativer i løpet av kort tid.  Bibelen viser oss at i endetiden vil det bli bl.a. "pest". Dette er beskrevet både i Matteus 21:11 og 24:7.  Nå kan man ikke uten videre legge dagens legevitenskapelige begreper til grunn ved tolkning av Bibelen.  Vi har all grunn til å tenke at uttrykket "pest" handler om sykdommer som sprer seg raskt og rammer mange.  Altså en type pandemier.  

Det er interessant hvordan den ene sykdommen avløser den andre i vår.  Så fort man har funnet gode medisiner for en sykdom, så blomstrer en annen sykdom opp.  Når Aids-epedemien kom delvis under kontroll, så fikk Ebola et større utbrudd.  Vi har hatt fugleinfluensa og svineinfluensa.  Helseorganisasjonene frykter en kommende verdensomspennende pandemi.  De sier at det ikke er spørsmål om det kommer, men når.  

Den trygghet vår generasjon har levd med i behandling av sykdom og epedemier rokkes når det er stadig flere sykdommer som ikke kan behandles med antibiotika pga resistens.   Er dette et tegn på at vi lever i endetiden?  Ja, det kan absolutt være det.  Vi ser nemlig også en menneskeskapt "pest". Menneskets ondskap ser ikke ut til å ha noen ende.  Vi lager både kjemiske og biologiske våpen som sprer sykdom ved bruk.  Det er brutalt og viser vel at vi på mange måter er tilbake der vi var før Gud straffet verden med den store vannflommen, 1. Mosebok 6:5.  Så sier også Bibelen at det skal bli som på Noas dager når Mennesksønnen kommer igjen, Matteus 24:37.