mandag 17. oktober 2016

FNs jødehat et endetidstegn?

Med slike vedtak som FN organisasjonen UNESCO nå har gjort, burde det bli klart for de fleste at FN på ingen måte er en nøytral organisasjon uten en agenda mot Israel.

Nå har altså UNESCO vedtatt en resolusjon om at jødene ikke har noen historisk tilknytning til de hellige steder i Jerusalem, inkludert tempelplassen. Dette er så kunnskapsløst og historieløst at det kun er mulig å forstå som et uttrykk for en grenseløs antisemittisme. Det er ingen seriøse historikere eller arkeologer som bestrider jødenes tusenårige tilknytning til landet og de hellige steder.

Likevel er det grunn til bekymring for at den blindhet man ser i Midtøstenspørsmålet også vil føre til at man tar til seg denne uttalelsen fra UNESCO.  Den går inn i en større propaganda som pågår på alle plan mot Israel og jødene.  Dette er noe av det vi har vært inne på tidligere her på bloggen, nemlig at før den store Gog-krigen kommer vil det bli et negativt syn på Israel over det meste av verden.  Uttalelsen fra UNESCO må ses i dette lyset.  FN blir aktiv brukt til å formidle en sterkt urettferdig negativ holdning til Midtøstens eneste frie demokrati.  Hvorfor?  Vel, vi tror det handler om endetiden.  Det viser oss at tiden for et nytt angrep på Israel nærmer seg.  Noen land vil gå sammen for å angripe Israel, slik Bibelen beskriver det.  Men Bibelen viser oss også at Israel vil vinne på mirakuløst vis - igjen!

Litt mer bakgrunnsstoff kan du lese på denne bloggen:  http://ulfmagne.blogspot.no/

Les flere artikler om Israel på endetidsbloggen her: http://endetiden.blogspot.no/search/label/Israel


fredag 14. oktober 2016

Det pengeløse samfunn

E24 melder at i 2016 vil kortbruken gå forbi bruken av kontanter på verdensbasis.  Det er lenge siden norske forbrukere passerte denne grensen, men i år gjelder det altså hele verden.  Er dette et nytt skritt i retning av det pengeløsesamfunn?

I Johannes åpenbaring står det om "Dyrets merke," et merke som alle må ha for å kunne kjøpe og selge.  Det har gjennom tidene vært mange spekulasjoner på hva dette kan være.  Da bankkortet og visa kom, var det flere miljøer som mente at dette var første steg på veien mot det pengeløsesamfunn. Et samfunn hvor myndigheter kunne kontrollere pengestrømmen og overvåke hvordan innbyggerne brukte penger. Det ser ut for at de fikk rett.  Dette er igjen en nødvendighet for "Dyret" som Johannes omtaler.  Uten en slik kontroll ville hans makt ikke vært den samme.  Mange tror derfor nå at kontantene som erstattes med kort, bare er første steg.  I fremtiden vil også kortene erstattes med f.eks. en liten chip som implanteres på hånden.  Forsøk er allerede gjennomført.  Bruken av denne chipen er allerede omtalt i den norske regjernings nettsider for flere år siden.  Link til disse sidene, finner du her. Det har også blitt vist både på norsk og svensk TV hvor enkelt det er å plassere en slik chip på mennesker (det gjøres allerede på f.eks. hunder), og hvor mye informasjon en slik chip kan inneholder om deg som person.  Den kan brukes som pass og som betalingsmiddel ved at du bare scanner hånden.  Ja, Åpenbaringen går i oppfyllelse rett foran våre øyne. Innlegget på E24 kan du lese her.

torsdag 13. oktober 2016

Antibiotikaresistens - et endetidstegn?

Sier Bibelen noe om den kanskje største helsemessige utfordringen vi står overfor fremover, nemlig antibiotikaresistens?

Relativt enkle infeksjoner som i dag behandles lett med antibiotika, kan om få år bli dødelige, hvis man ikke finner alternativer i løpet av kort tid.  Bibelen viser oss at i endetiden vil det bli bl.a. "pest". Dette er beskrevet både i Matteus 21:11 og 24:7.  Nå kan man ikke uten videre legge dagens legevitenskapelige begreper til grunn ved tolkning av Bibelen.  Vi har all grunn til å tenke at uttrykket "pest" handler om sykdommer som sprer seg raskt og rammer mange.  Altså en type pandemier.  

Det er interessant hvordan den ene sykdommen avløser den andre i vår.  Så fort man har funnet gode medisiner for en sykdom, så blomstrer en annen sykdom opp.  Når Aids-epedemien kom delvis under kontroll, så fikk Ebola et større utbrudd.  Vi har hatt fugleinfluensa og svineinfluensa.  Helseorganisasjonene frykter en kommende verdensomspennende pandemi.  De sier at det ikke er spørsmål om det kommer, men når.  

Den trygghet vår generasjon har levd med i behandling av sykdom og epedemier rokkes når det er stadig flere sykdommer som ikke kan behandles med antibiotika pga resistens.   Er dette et tegn på at vi lever i endetiden?  Ja, det kan absolutt være det.  Vi ser nemlig også en menneskeskapt "pest". Menneskets ondskap ser ikke ut til å ha noen ende.  Vi lager både kjemiske og biologiske våpen som sprer sykdom ved bruk.  Det er brutalt og viser vel at vi på mange måter er tilbake der vi var før Gud straffet verden med den store vannflommen, 1. Mosebok 6:5.  Så sier også Bibelen at det skal bli som på Noas dager når Mennesksønnen kommer igjen, Matteus 24:37.

mandag 10. oktober 2016

Valg - urolige tider

Det er vel ikke til å unngå å merke at det er valgkamp i USA for tiden.  I det ene øyeblikket gir kandidatene uttrykk for at de er troende mennesker og i neste øyeblikk skjeller de hverandre ut på en måte som ikke kjennetegner kristne mennesker.  Men har dette noe med endetiden å gjøre?

USA er ikke det eneste landet i verden som enten har gjort eller må gjøre noen viktige valg.  I Storbritannia valgte man å forlate EU (se tidligere artikkel her). I EU er det indre brytninger som er relativt dramatiske på flere områder, bl.a. spørsmålet om de enkelte lands selvstendighet og flyktningespørsmålet.  Man har økonomisk uro som kan se ut for å være holdt i sjakk for en stund, og det er en rekke utfordringer med EUROen.  I andre deler av verden har man tilsvarende problemer med økonomien, i Japan f.eks. lavere vekst i Kina, ny president på Filippinene som sammenligner seg selv med Hitler.  For ikke å snakke om alt som har skjedd og fortsatt skjer i Midtøsten.  Det er etniske konflikter, religiøse konflikter, geografiske konflikter osv.

Ja, dette har i aller høyeste grad med endetiden å gjøre.  Vi oppfordrer til å se hva Bibelen sier om menneskenaturen, hvordan man vil oppføre seg i den siste tid, om krig, nød og uro.  Boken 55 endetidstegn (se nedenfor) gir deg en meget god innføring i alle disse tingene.  Gjør deg rede for innspurten på denne tidsalder.

lørdag 8. oktober 2016

Lever vi i den siste tiden?

Mange stiller seg spørsmålet: Lever vi i de siste tider? Når vi ser på verden rundt oss, er dette et helt naturlig spørsmål.

Boken "55 Endetidstegn: Jesus kommer snart!" gir deg en meget god oversikt over endetidstegn vi leser om i Bibelen og viser hvor aktuelt dette er nå i vår tid.

Alle som er interessert i spørsmålet om endetiden, bør lese denne boken.  Den selges av Frihet forlag i deres nettbutikk www.frihet.no for kr 149,- + porto.  Der tilbys det også en egen endetidspakke med bøker til halv pris. 

lørdag 10. september 2016

Satan-mantra

Vi har ved flere anledninger poengtert at yoga ikke er nøytralt, men handler om religion og religiøse tanker. Denne artikkelen fra avisen Dagen bør leses. Klikk her

mandag 5. september 2016

Det skjer noe i den muslimske verden

Vi hører om islamistisk terror, ser bestialske drap og leser om forfølgelse av kristne i muslimske land.  MEN det skjer noe i den muslimske verden.  Det landet med størst prosentvis vekst for kristen tro i dag, er ikke lengre Kina.  Landet har dødsstraff for å konvertere fra islam til kristen tro.  Landet er strengt sjiamuslimsk og har finansiert mye terror gjennom årene, men landets innbyggere vender seg til Jesus.  Iran har i dag flere millioner kristne, og vekkelsen blant iranere også i utlandet pågår over hele verden.  I Syria har mange kristne flyktet for livet, men kirkene har like mange på sine gudstjenester nå som før.  Mange muslimer søker til kirkene.  Den arabiske liga hadde krisemøte om Algeri for en tid tilbake.  De var redd vekkelsen i landet skulle spre seg, og planla tiltak for å stoppe den.  Et av tiltakene var å bygge moskeer der vekkelsen var sterkest.  I Nigeria vender millioner av mennesker seg til Jesus.  Verdens tredje største baptistsamfunn finner vi nå i Nigeria med over 3,5 millioner medlemmer.  Og klikker du her, vil du kunne se en video fra Reinhard Bonkes møter i landet.  Flere av hans kampanjer har blitt klippet sammen til en film, hvor du ser et enormt menneskehav som priser Gud og tar imot Jesus som sin frelser. Listen over muslimske land med sterk vekst av kristne kunne vært lengre:  Det skjer noe i den muslimske verden !

fredag 2. september 2016

Dødehavet våkner til liv

I 2011 sendte Ben Gurion Universitetet dykkere ned i Dødehavet.  Å dykke der byr som kjent på noen utfordringer p.g.a. det høye saltinnholdet i vannet, men det dykkerne fant var oppsiktsvekkende.  De fant liv!  Mange mener dette er oppfyllelsen av et endetidstegn som vi finner i Esekiel 47.  Les mer i denne artikkelen.

lørdag 27. august 2016

Løgn mot Israel

Det er ingen grenser for hva man kan spre av løgner, hvis bare løgnene rammer Israel.

Vi har tidligere vært inne på hvordan den pågående demonisering av Israel er en klar forutsetning for Gog-krigen som Guds ord viser oss vil komme i endetiden.  Verden vil ha et negativt syn på Israel og tillate, eventuelt støtte, et massivt angrep på Israel.  

De mange usakelige og uriktige anklagene som kommer igjen og igjen er i ferd med å etablere seg som "sannhet".  En av disse "sannhetene" er at Israel blokkerer all innførsel av nødvendige varer til Gasa (se bildet).  En annen "sannhet" som er i ferd med å etablere seg er at Israel er i ferd med å bli en apartheid-stat, eller behandler palestina-araberne like ille som nazistene gjorde med jødene.

Felles for alle disse anklagene er at de ikke bygger på fakta, men på en politisk og åndelig agenda.  Man har et ønske om å demonisere Israel.  Ingen forteller at da Israel regjerte over Gasa bygget de sykehus og skoler på et nivå som ingen av de arabiske naboland hadde.  Levestandarden økte betraktelig.  Ingen forteller heller at i Israel bor det både jøder, palestina-arabere og andre folkegrupper.  Men i de områdene som styres av palestinske myndigheter må jøder flykte for livet.  

Det er umulig å forstå at ledende politikere og fagforeningsfolk fremmer løgn og jødehat hvis man ikke ser det i lys av den åndelige kamp som pågår om Guds folk.  Ser man dette i lys av endetidsprofetiene i Bibelen forstår vi at vi nærmer oss avslutningen på denne tidsalder. 

fredag 26. august 2016

Falske profeter & lærere, Del 5

Artikkelserie om falske profeter og lærere i endetiden


Her er femte og siste artikkelen om hvordan vi kan avsløre falske profeter og lærere. Jeg kommer tilbake litt senere med flere artikler i denne serien, men trenger litt mer tid til å jobbe med de andre punktene som følger:

4. Falske ledere misbruker Guds ord; sanne ledere proklamerer hele Guds råd.

Ikke bare forkynner og lærer sanne ledere omvendelse fra synd, de er også trofaste til å forkynne "hele Guds ord." (Apgj 20,27) De forstår betydningen av det apostelen Paulus skriver i 2.Tim 3,16-17: "Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning."

Sanne ledere fordreier eller forvrenger ikke Guds ord eller vanner det ut, men de gjør det apostelen Paulus formaner oss til i 2.Tim 4,2: "Forkynn ordet! Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman med all tålmodighet oh undervisning." De er flittige til å presentere seg selv som godtatt av Gud som arbeidere som ikke har noe å skamme seg for: "Vær nøye med å fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke trenger å skamme seg, en som deler ut sannhetens ord på en rett måte." (2.Tim 2,15)

De sanne ledere forkynner ikke eller lærer sine egne ord, men Guds ord, uansett hvor populært eller upopulært det er. De legger frem Guds ord enkelt og kraftfullt. De følger ikke moteretningene i populærteologien, men de strider "alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige." (Jud v.3)

Falske profeter og lærere, forvrenger sannheten: "Men det sto også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet." (2.Pet 2,1-2)

De falske lærere og profeter trekker ut av Skriften det som passer dem, slik at det tjener deres hensikter. "Men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium." (Gal 1,7b) "Og de som er ulærde og ubefestede forvrenger dette, slik de også gjør det med de andre Skriftene, til sin egen undergang." (2.Pet 3,16)

Falske lærere og profeter kan være veldig svikefulle og overbevisende. Det er derfor vi må være på vakt, og det er derfor vi må holde oss til hele Guds råd. Vi må også se på dagens lære i lys av det som Kristi forsamling alltid har stått for siden dens grunnleggelse. Det bør ringe noen bjeller når det lanseres en lære som Kristi forsamling aldri har lært noensinne før. Jesus advarer oss mot å bli forført.

La oss ikke glemme ordene fra Efeserbrevet:

"... for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli drevet omkring ab enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster." (Ef 4,14)