tirsdag 28. april 2009

Støtt kristne i Abkahsia

Også i Abkhasia, hvor nesten 100 prosent av befolkningen er muslimer, kommer mennesker til tro på Jesus. Baptistene i landet har arbeidet hardt for å få bygget en kirke, og mangler 150.000 norske kroner for å få den fullført. Penger de ikke har. Situasjonen ble spesielt vanskelig da en norsk misjonsorganisasjon besluttet å trekke seg ut av byggeprosjektet. Begrunnelsen er at de ikke vil bygge kirkebygg, men vinne mennesker for Jesus. Det er ikke vanskelig å følge det argumentet, men poenget er at i en rekke land trenger man også kirkebygg, for å kunne drive sin virksomhet. Kulturen er forskjellig fra land til land, og i enkelte sammenhenger tjener nettopp et kirkebygg til at mennesker søker dit, for å bli kjent med Jesus! Vi har sett dette gjentatte ganger i Russland, hvor det har vært svært viktig å skaffe til veie et husrom hvor de kristne kan ha møter. Og som de eier selv.
Baptistkirken i Abhkasia vil bli et senter for misjon og evangelisering. Skal vi gi våre trossøsken i dette sterkt muslimske landet en mulighet for å nå landets befolkning med evangeliet? Mer info på: http://www.baptistene.info/wordpress/?p=505