lørdag 12. juni 2010

Israel i endetiden 2


Det tales mye og riktig om Guds kjærlighet, men Bibelen taler også om Guds vrede. Og Guds vrede er knyttet til noe Bibelen omtaler som "en trengselstid for Jakob":

"Ve! For den dagen er stor, ingen er som den. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal skal bli frelst ut av den." (Jer 30,7)

Trengselstiden, som profeten Daniel omtaler som den 70'de uke, vil inntreffe når Antikrist inngår en fredsavtale med Israel. Dette er noe som ennå ikke har skjedd, men som ligger foran oss. En slik fredsavtale er en vanhellig fred, og den vil vise seg å bli katastrofal for både Israel og for den øvrige verden. Etter tre og et halv års regjeringstid vil Antikrist vise hvem han egentlig er. Det er viktig at vi er våkne for hvordan ting utvikler seg fremover, så vi ikke blir forført.

Fredsavtalen til Antikrist vil i første rekke sørge for å gi Israel sikkerhet, sannsynligvis sammen med 10 statsforbundet som vi leser om i det profetiske ord. Dette er en periode på i alt syv år, og vil de første tre og et halvt år være preget av fred og fordragelighet. Verden vil bedras av hans smigrende ord, og ikke minst av vellykketheten i hans politiske program. Antikrist vil lykkes der andre har mislykkes. Han vil være i stand til å opprette lov og orden i et Europa som er preget av kaos og krise. Dette er selvsagt en falsk fred, men lever vi ikke i en verden av falske fredsavtaler?

Apostelen Paulus skriver til den kristne forsamlingen i Tessaloniki:

"La ingen forføre dere på noen måte! For den dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn. Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles gud eller som blir tilbedt, slik at han sitter som om han var Gud i Guds tempel og viser seg selv fram som om han var Gud." (2.Tess 2,3-4)

Skal dette profetordet gå i oppfyllelse må et tredje Tempel være reist i Jerusalem. Det er bare et tidsspørsmål når det skjer. Antikrist vil altså vanhellige dette tempel ved å sette seg der. Derfra vil han avsløre seg selv som den han virkelig er. Jesus forutså dette i sin store eskatologiske tale i Matteus 24:

"Når dere ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted - den som leser, han forstå det - da må de som er i Judea, flykte opp til fjellene. Den som er på husstaket, må ikke gå ned for å ta noe ut av huset sitt. Den som er ute på marken, må ikke gå tilbake for å hente klærne sine. Men ve dem som er med barn og dem som ammen spedbarn i de dager! Og de om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid, og som det heller aldri skal bli. Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet." (Matt 24,15-22)

(fortsettes) Fra: http://bjornolav.blogspot.com/

fredag 11. juni 2010

Israel i endetiden 1


Israel er uten tvil verdens viktigste land. Fra et sekulært synspunkt er Israel broen mellom det asiatiske og afrikanske kontinentet, og er det eneste demokratiet i et hav av diktaturer. Det lille landet er i mediens søkelys daglig, og avisens overskrifter handler ofte om Israel. Økonomisk er landet er supermakt. Israels økonomi er 10 ganger større enn Egypts, Jordans og Syria tilsammen.

For en bibeltroende er landet viktig av helt andre årsaker. Mye viktigere enn USA, Storbrittania, Russland, Kina - av en eneste årsak. Det er nemlig til Israel Jesus kommer tilbake!

"På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vedt mot Jerusalem fra øst ..." (Sak 14,4)

Vi finner det samme i Det nye testamente. Når Jesus har faret opp til himmelen, står to engler blant de fortumlede disiplene og sier:

"Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til Himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til Himmelen." (Apgj 1,11)

Hvor var disiplene da dette skjedde? Vi finner svaret i det neste verset: "Da dro de tilbake til Jerusalem fra det fjellet som er kalt Oljeberget, som er i nærheten av Jerusalem, en sabbatsreise derfra." (v.12)

Når Jesus setter sine føtter på Oljeberget, vil Han sette seg på Davids trone i Jerusalem, og derfra vil Han styre alle verdens nasjoner. Denne hendelse innleder det Bibelen kaller tusenårsriket. Hit til Jerusalem skal folkeslagene komme:

"Det skal skje at alle som blir igjen av alle folkeslagene som kom opp mot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, og for å feire Løvhyttefesten." (Sak 14,16)

Her forutsier også profeten Sakarja det som Bibelen også omtaler andre steder. I endens tid skal nasjonene gå imot Israel for å ødelegge landet.

Denne tidsperioden kaller Bibelen for Jakobs trengselstid:

"Ve! For den dagen er stor, ingen er som den. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal bli frelst ut av den." (Jer 30,7)

Mer om dette i neste artikkel. Fra: http://bjornolav.blogspot.com/

onsdag 9. juni 2010

Opplever vi begynnelsen på Gog-krigen ?


Det er interessant å se hvordan Det rabbinske rådet i Judea vurderer den eksplosive situasjonen med "freds"-armadaen og Tyrkias og Irans sterke engasjement i sakens anledning. 4. juni kom dette rådet med en uttalelse hvor det heter at dette kan lede til GOG-krigen, slik den beskrives i Bibelen.

Profeten Esekiel profeterer om en stor hær som vil angripe Israel fra nord. Du kan lese om dette i Esek 38-39.

Det rabbiske rådet i Judea mener at det som nå skjer godt kan være begynnelsen til denne krigen, som er forutsagt i Guds ord.

Uttalelsen kommer omtrent samtidig med nye harde utfall fra det despotiske regimet i Iran. I dag møttes Irans president Mahmoud Ahmadinejad og Kirististans president Nursultan Nazarbayev Tyrkias president Abdullah Gul. I den forbindelse sa Ahmadinejad:

"Israel kan begynne nedtellingen for sin eksistens. Landet har vist at det ikke hører hjemme eller har noen plass i Midtøsten, og at ingen ønsker å leve sammen med det. Ingen land i verden anerkjenner det, og sionistregimet står bak den diktatoriske verdensordenen."

Se også:
http://www.vl.no/verden/article23834.zrm

onsdag 2. juni 2010

Boikott Israel ! ??


Bjørn Olav Hansen har følgende ironiske melding til oss på sin blogg . Synes den var så god at jeg tar den med her som en kommentar til den aktuelle situasjonen.

Siden enkelte tar til orde for å boikotte Israel, tenkte jeg kan følgende liste kunne være til hjelp. Her finner du gode råd til hva du må gjøre:

1. Rammes du av hjertestans, må du ikke få hjelp fra noen hjertestarter. Patentet tilhører blant annet Richard Schatz, en jøde. Så er du imot Israel, er det bedre å dø enn at noen forsøker å få start på hjertet ditt.

2. Du må ikke bruke mobiltelefon med kamera. Kast den med det samme. Chipen som brukes i de aller fleste mobiltelefoner med kamera er oppfunnet i Israel.

3. Har du en PC med Intel Microchip må du kvitte deg med den så fort det lar seg gjøre! Dette systemet er utviklet i Israel.

4. XP eller Vista må du slette fra PC'n din. Operativsystemet er utviklet i Israel.

5. Slett også virusbeskyttelsen din. De fleste av disse programmene er laget i Israel.

6. Kjenner du noen som bor i områder som kan bli rammet av tsunamier? Ring dem før du kvitter deg med mobilen. Et system som varsler slike tsunamier er laget i Israel, og Israel gir dem bort gratis. Det er bedre at tusenvis av mennesker blir drept av en tsunami, enn at vi får hjelp fra Israel.

7. Du må ikke finne på å legge deg inn på sykehuset for å få utført en hjerteoperasjon hvor de setter inn en stent etterpå, fordi denne stenten er laget i Israel. Da er det bedre å få hjerteinfarkt.

8. Skal du undersøke brystene, be da legen om å bruke det eldste utstyret. Det nyeste og beste er laget i Israel.

I grunnen så klarer vi oss veldig bra uten Israel, ikke sant!

Israel - nok en gang


I det jeg viser til tidligere artikler om Israel og Gog-krigen, så må de siste dagers hendelser kommenteres. En lenge varslet og planlagt konvoi med skip ville bryte "Israels blokkade av Gasa." Man hevder at dette var for å komme inn i Gasa med nødhjelp og mat.

1. Det man ikke sier er at "blokkaden av Gasa" også inngår i en avtale med Egypt.
2. Det man heller ikke sier er at samme mengden nødhjelp som man hevder å ha med seg i disse 6 skipene, er den samme mengden nødhjelp som Israel sender inn i Gasa HVER UKE.
3. Hamas smulger inn våpen på alle tenkelige måter for å bruke disse i terrorhandlinger mot Israel. Det er derfor et legetimt krav fra Israel å få kontrollere skipslasten.

Denne sjøreisen var planlagt og offentliggjort i god tid. Derfor hadde også Israel først tilbudt arrangørene å legge til kai i Ashdod, slik at man sammen kunne gå gjennom lasten. All nødhjelp tilbød også Israel å sende inn videre til Gasa med trailere (noe som også blir gjort nå). Når dette tilbudet ble avslått, varslet Israel flere ganger at de ville stoppe konvoien. Når dette ble gjort, ble israelske soldager overfalt på det ene skipet og det ble et tragisk utfall av hendelsen for flere berørte, både blant aktivistene på skipet og blant israelske soldater. Dette var helt unødvendig, og ansvaret burde ligge hos dem som konsekvent har holdt fast på å provosere Israel i denne saken.

Hva har dette med endetiden å gjøre? Jo, når vi ser uttalelsene bl.a. fra norske politikere, har det overraskende mye med endetiden å gjøre. For nå tar man til orde for å ta i bruk andre virkemidler for å straffe Israel enn resolusjoner og de ordinære diplomatiske virkemidler man rår over. Veldig konkrete har man foreløpig ikke vært. Men antisemittismen kom også til uttrykk ved at flere av stortingspolitikerne iførte seg palestinaskjerf under stortingsdebatten, uten at dette ble bemerket av stortingspresidenten. Noen av oss husker at andre har fått tilsnakk når man har valgt å stille i genser fremfor jakke og slips. Spørsmålet er om stortinget er i ferd med å gå over fra å være et instrument for utveksling av meninger som fører til vedtak, til å bli et senter for demonstrasjon og symbolhandlinger mot Israel. Det er jo et kjent fenomen at når man ikke lengre er i stand til å argumentere med ord for sine meninger, så tar man i bruk andre virkemidler.

Ordbruker en interessant fordi den legger seg inn i rekken av argumenter som en dag vil føre til at noen land angriper Israel. Disse land vil ha sympati fra den øvrige verden. Det er forberedelsen til denne krigen vi ser nå. Bibelen kaller det Gog-krigen og den finner sted i samme tidsperiode som Jesus Kristus vil rykke opp de troende til himmelen. Her er ikke alle teologer enige om opprykkelsen vil skje før eller etter Gog-krigen, men vi ser iallfall at forholdene legges til rette for den kommende krigen mot Israel.

PS
Bibelen viser oss at Israel kommer til å vinne krigen, selv om det også kommer til å se mørkt ut for dem en periode.

mandag 24. mai 2010

Fortapelse / helvete

Jeg tror dette får holde for denne gang. Regner med at dette er godt nok til å dokumentere at Bibelen gir oss to muligheter ved livets slutt; himmelen eller helvete, og at dette blir en evig tilværelse. Det viser oss hvor viktig det er å velge rett her i livet. At vi gir vårt liv til Jesus Kristus.

Jeg kunne også ha skrevet litt om forskjellene mellom dødsriket og helvete, men velger å henvise til boken Endetid. Alle kommentarer omkring emnet fortapelse/helvete kan legges inn på den første posten med dette tema.

Fortapelse / helvete 6

Uttrykk benyttet i Bibelen:
... og ilden ikke slukkes, Mark 9:44
... vantro og syndere... skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den annen død, Åp 21:8
... skal kastes ut i det ytterste mørke. Der skal vet være gråt og tenners gnissel, Matt 8:12
... de skal kastes i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel, Matt 13:42
... uslokkelig ild, Luk 3:17
... har det dypeste mørke i vente, Jud 1:13
... røyken av deres pine stiger opp i all evighet. Og de har ingen hvile verken dag eller natt, Åp 14:11

Fortapelse / helvete


Det vil komme et par innlegg til om dette emnet. Jeg har valgt å gjøre det litt grundig, siden noen har spurt om det. Som tidligere sagt, forkynner jeg helts om himmelen, men er blitt utfordret på dette tema. Man må ikke unngå et tema fordi det er vanskelig. JEG HAR NÅ ÅPNET FOR KOMMENTARER under den første posten om dette emnet. Der kan du legge igjen både spørsmål og kommentarer.

Fortapelse / helvete 5

Hva sier Skriften
Ifølge Matt 25:41 og Åp 14:11 vil de fortaptes straff være evig. Dette betyr at straffen aldri vil ha noen ende.

Det siste av de to skriftstedene ovenfor viser oss at de fortapte "har ingen hvile verken dag eller natt” og at deres pine vil pågå i all evighet. I motsetning til enkelte moderne teologer, forkynner ikke Bibelen at den evige pine, ikke er evig - men tidsbegrenset. En slik forståelse finner ikke grunnlag i Bibelen. De skriftsteder som er benyttet til en slik forståelse er: Mal 4:1-3, som på ingen måte gir grunnlag for å hevde at dommen ikke er evig. "Så det verken blir rot eller gren igjen" kan bety to ting; enten at de ugudelige ikke lenger vil eksistere for de rettferdige. De er bort fra deres verden. Eller at dette avsnittet handler om utslettelsen umiddelbart før Tusenårsriket. I så tilfelle vil disse bli vekket til live igjen ved dommen. Uttrykket "Den annen død" er også benyttet som argument for at det vil bli en utslettelse av de ugudelige, ikke en evig pine. Men den annen død henspeiler ikke på det fysiske livet, eller tilintetgjørelse. Uttrykket finner vi i Åp 20:14 og 21:8. Her handler det om dem som blir kastet i ildsjøen. Åp 14:10-11 beskriver den samme ilden. Der står det at røyken vil stige opp i all evighet, og at de som oppholder seg der ikke har noen hvile verken dag eller natt. Også i Matt 25:41 beskrives ilden som evig.

Andre skriftsteder som blir misbrukt i denne sammenhengen er Ap.gj. 8:20 og 1. Kor 1:18. Uttrykket "Gå fortapt" mener man ikke er evig. At dette er feil ser vi ganske enkelt av det faktum at det er det samme greske ordet som er benyttet om straffen som Dyret får i Åp 17:8. Tusen år etter dommen befinner Dyret seg fortsatt i denne tilstand av "fortapelse," jfr Åp 20:10. Det samme greske ordet benyttes også i andre sammenhenger hvor det på ingen måte kan bety tilintetgjørelse; Matt 10:6, Luk 15:24, 19:10, 2. Kor 4:3. Videre mener noen at "ødeleggelse" i Rom 9:22 og "evig fortapelse" i 2. Tess 1:9 skal forstås som tilintetgjørelse. Det greske ordet i Rom 9:22 er det samme som benyttes om Dyret i Åp 17:8 (se kommentarene ovenfor). Ordet som oversettes med "evig fortapelse" er det samme som benyttes i 1. Kor 5:5 hvor vi forstår at "kjødets ødeleggelse" ikke betyr tilintetgjørelse.

De fortaptes framtid vil bli lønn som fortjent, Matt 11:21-24, Luk 12:47-48, Rom 2:6-12, Åp 20:13.

torsdag 20. mai 2010

Fortapelse / helvete 4


Jesus om fortapelse
Selv om Jesus er den som i hovedsak omtaler helvete, sier Han også noe om fortapelsen. Det mest kjente er nok Joh 3:16 ”For så har Gud elsket verden at Han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Når dette verset leses i lys av det tema vi er opptatt av nå, ser vi at årsaken til at Jesus forlot himmelens herlighet og var villig til å bli slått, torturert og drept på den mest grufulle måte, var at vi skulle unnslippe fortapelsen. Det forteller oss noe viktig om fortapelsen. For den smerte Jesus gjennomgikk, var altså noe Han var villig til å gjennomgå for at vi skulle unnslippe noe verre. Det eneste som kunne være verre enn det Jesus gikk gjennom for deg og meg, måtte være om det varte lengre. 2. Tess 1:9 omtaler fortapelsen som evig. På samme måte som Herren gir evig liv til den som tar imot frelsen i Jesus Kristus, så venter evig fortapelse den som avviser tilbudet om frelse. Det er ikke slik at den som tar imot frelsestilbudet får leve evig, mens den som ikke gjør det opphører å leve når han dør – også han vil leve evig. Begge har en evighet foran seg, enten i Guds himmel eller i fortapelsen.

Matt 7:13 ”Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og det er mange som går inn gjennom den.”

Veien til fortapelse er ofte den som ser mest fristende ut, og den som virker enklest. Hvis vi ikke tenker på annet enn her og nå, vil vi ofte velge feil. Den som velger den brede vei, vil nok oppleve her på jorden at det var feil vei. Man vil oppleve ting som gjorde livet vanskeligere enn om man hadde valgt Guds vei. Men verre blir det når vår livsvei slutter. For den enkleste veien leder til fortapelse. Hvis konsekvensene av å velge feil vei, bare var det vi opplever her i livet, ville noe de fleste ha klart det bra. Alle gjør vi noen dumheter gjennom livet, men de fleste av oss kommer oss greit gjennom de årene vi har på denne jorden. Det er ikke vårt liv her i tiden som omtales som fortapelse, men noe som kommer. Den brede vei fører til fortapelse.

Fortapelse / helvete 3


Gehenna – helvete
Ordet som er benyttet i grunnteksten og som vi oversetter med helvete, er ordet ”gehenna.” Dette er et fysisk sted utenfor det gamle Jerusalems bymurer, i Hinnom dalen. Her ble det i tidligere tider ofret barn til avguder, Jeremia 7:31, 32:35. Her ble også andre avgudsritualer utført, som bl.a. å gå gjennom ilden, 2. Krøn 28:3. På Jesu tid vet vi at Gehenna var et sted hvor man brant søppel og avfall. Rester etter ofringene i tempelet ble brent her. For den vanlige jøde på Jesu tid, var Gehenna et sted hvor det kontinuerlig brant en ild og hvor røyken kunne sees på lang avstand. Dette offerstedet kunne ikke benyttes til bebyggelse, siden det hadde vært menneskeofringer her. I dag er det en park i det som en gang var et brutalt offersted. Lite minner om verken de tidligere tiders menneskeofringer og avgudsdyrkelse eller søppelforbrenningen på Jesu tid. For den som besøker området i dag, kan man se fordypninger i fjellsiden. Dette er spor etter offersteder som ble benyttet på gammeltestamentlig tid. Når enkelte bruker dette som er tegn på at ilden og røyken som beskrives i forbindelse med helvete vil opphøre, slik det har gjort i Gehenna, er dette et tegn på sviktende bibelforståelse.

Både Jerusalem og Gehenna brukes i Bibelen som bilder på det som skal komme. På samme måte som Det Nye Jerusalem ikke er identisk med byen Jerusalem på Jesu tid, er heller ikke Gehenna på Jesu tid identisk med det kommende helvete. Begge deler er bilder på det kommende. På samme måte som Jerusalem hadde sitt Gehenna preget av ild og røyk, vil også det kommende Jerusalem ha et sted utenfor, hvor det er røyk og ild.

Fortapelse / helvete 2


Hva sier Jesus om helvete?
I Det Nye Testamentet forekommer ordet helvete 15 ganger. Den som bruker dette uttrykket mest er Jesus. Med unntak av en gang i Jakobs brev, er det kun Jesus selv som benytter dette ordet. I dag opplever vi ordet helvete som et veldig sterkt uttrykk, sterkere enn fortapelse. Men hva er det Jesus sier om helvete?

Matteus 5:29-30: ”Hvis ditt høyre øye fører deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at et av lemmene dine går tapt, enn at hele legemet ditt blir kastet i helvete. Og dersom din høyre hånd fører deg til fall, så hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg at ett av lemmene dine går tapt, enn at hele legemet ditt blir kastet i helvete.”

Når Jesus omtaler helvete, så forklarer han ikke så mye hva dette er. Da må vi til andre deler av Bibelen. Tanken om helvete var noe som eksisterte allerede før Jesus, og som Jesus bekrefter gjennom sin forkynnelse. I avsnittet ovenfor gjør Han det veldig tydelig at den smerten det vil være å rive ut sitt eget øye, eller å hugge av sin egen hånd, er mye bedre enn den lidelsen det vil være å bli kastet i helvete. Da forstår vi at det er forbundet med en fryktelig smerte å gå fortapt. Det handler altså ikke bare om en ikke-eksistens, slik noen sekter hevder. Død er ikke å slutte å eksistere for den som ikke har tatt imot Jesus. Det er noe mye verre enn det. Det vil bli mye smerte og lidelse.

Matteus 10:28: ”Frykt ikke for dem som dreper legemet, men som ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som er i stand til å ødelegge både sjelen og legemet i helvete.”

Først ser vi her at det å drepe legemet er ikke det samme som at sjelen er drept. Det er altså noe som lever videre selv om kroppen er død. Læren om at sjelen lever videre i all evighet, er ikke oppfunnet av greske filosofer eller andre religioner. Det er noe Herren forkynte da han gikk her på jorden. I det et menneske dør vil man høste av sitt liv. Har man tatt imot Jesus Kristus, vil man få leve videre i Guds himmel. Har man valgt å avvise tilbudet om frelse, venter et helvete. Jesu poeng her er at vi ikke burde frykte dem som forfølger og dreper de kristne. Kristne har blitt forfulgt og drept til alle tider, fra første stund og frem til i dag. Antall martyrer er langt høyere i dag enn i den første kristne tid. De fleste av dem ville ha berget livet dersom de bare hadde fornektet troen. Men å fornekte Jesus har større konsekvenser enn at legemet blir drept. Fornektelsen av Jesus vil ødelegge både sjelen og legemet i helvete. Det samme utsagnet av Jesus er også gjengitt i Lukas 12:5: ”Men jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt for ham som etter å ha drept noen, har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere: Ham skal dere frykte.”

I tillegg til Jesus er det Jesu halvbror Jakob, som benytter ordet helvete. Det gjør han i Jakob 3:6 hvor det står: ”Også tungen er en ild, en verden av urettferdighet. Tungen har en slik plass blant våre lemmer at den smitter hele legemet og setter naturens gang i brann. Og selv settes den i brann av helvete.”

Her ser vi en tydelig referanse til ilden i helvete. Dette er enda mer tydelig i andre deler av Det Nye Testamentet, men det er altså klart at man knytter ild og brann til helvete. Jakob bruker det symbolsk for å understreke viktigheten av vår tale. At vi ikke sprer synd og ondskap med vår munn, for dette har sitt opphav i helvete. Helvete brukes enkelte ganger synonymt med djevelen. Det som djevelen står bak, er fra helvete.

Dette er samtlige skriftsteder som benytter ordet helvete:
Matt 5:22, 5:29, 5:30, 10:28, 18:9, 23:15, 23:33, Mark 9:43, 9:45, 9:47, Luk 12:5, Jak 3:6.

onsdag 19. mai 2010

Fortapelse / helvete

I avslutningen av endetiden, vil man stå overfor to muligheter - avhengig av hva man har gjort med Jesus Kristus her i livet. Jeg har blitt utfordret til å skrive noe om fortapelsen/helvete. Enkelte sekter fornekter at det finnes en slik evighet for den som ikke tar imot frelsen. Jeg kommer til å legge inn flere artikler om dette, og åpner ikke for kommentarer før alle er lagt ut.

Fortapelsen er ikke et tema jeg liker å skrive om. Jeg er mer opptatt av å forkynne frelsen og om himmelen. Derfor har jeg også skrevet en bok om himmelen som jeg har reklamert for tidligere. Men fordi læren om at det ikke finnes noe fortapelse sprer seg, vil jeg ta opp dette. Det kommer også som et resultat av en direkte henvendelse. Følg med :-)

mandag 17. mai 2010

Prisen for å følge Jesus i dag og fremover


Omkostningene med å følge Jesus i årene som kommer - i Europa, og Norge - kan bli høyere om man vil ta etterfølgelsen på ramme alvor. Allerede nå viser det seg at enkelte betaler dette med å bli arrestert på åpen gate, slik det blant annet har skjedd i England ved to anledninger. En dansk far får ikke lenger ha samvær med sin datter, fordi han har tatt henne med på møter i en pinsemenighet. Det er danske myndigheter som har lagt ned forbud.

Jeg tror dette bare er begynnelsen. Radikal kristen tro vil ikke aksepteres i det postmoderne Europa. Ikke en kristen tro som har Bibelen som autoritet, og som ikke vil bøye seg for statsmakten. Troen vår kommer til å bli satt på prøve. Er den verd å dø for? Betyr vår overbevisning noe? Jeg spør ikke i dag, hvor det kanskje er lett å avlegge den gode bekjennelsen, men når du blir satt under press. Når mennesker taler ondt om deg, setter ut rykter, sjikanerer deg og familien din. Når du blir gjenstand for hån og spott, og folk ler av deg når de hører navnet ditt.

Jeg kom til å tenke på et dikt av mor Basilea Schlink, grunnleggeren av De evangeliske Mariasøstre, som handler om dette. Hun skriver:

Guds Lam går stille korsets vei
med alle sine etter seg,
små lam som korset favner.
Så kjærlig ser de opp til Ham
som bærer deres synd og skam,
Hans milde blikk dem møter.

Ja, kjærlig ser Han til de små
og styrker dem så de kan gå
på korsets smale stier.
Hans dyre blod dem kraften gir
så ingen trett på veien blir,
og de for Ham kan lide.

Slik går mot himmelen små lam,
som helt forener seg med Ham
i kjærlighet til korset.
På Jesu vei de bærer sår.
velsignelse fra dem utgår.
Hvert Jesu lam er salig.

I 1.Pet 1,6-7 leser vi følgende:

"Over dette jubler dere, selv om dere nå, en liten stund, om så skal være, opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser, for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer dyrebar enn gull som forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse."

Mor Basilea har også skrevet en bønn, som jeg av og til ber:

Abba, kjære Far, jeg setter min lit til Deg.
Du holder meg oppe
og bærer meg igjennom.
Du er med meg og hjelper meg.
Ditt hjerte er mitt skjulested.
Når jeg er forent med Deg,
kan ingenting skade meg.
Du er mitt skjold,
og Dine engler våker over meg.

(klippet fra Bjørn Olav Hansens blogg: http://bjornolav.blogspot.com/)

lørdag 17. april 2010

Britene vil ta mer land fra jødene


Forfølgelsen av jødene og deres rett til landet Israel fortsetter. Før du leser denne artikkelen, bør du ha lest forrige artikkel om opprettelsen av staten Palestina i 1946.

LITT HISTORIKK: Britene styrte lenge det området som ble kalt jødenes nasjonalhjem i Midt-Østen. På britenes initiativ ble landet delt i to og ca 77% av området gitt til araberne. En periode ble disse to mandatområdene kalt for Vest-Palestina (Jordan) og Øst-Palestina (Israel inkl. Judea og Samaria). Etter opprettelsen av to mandatområdene, gjorde britene lenge det vanskelig for jøder å flytte til sitt område vest for jordanelven. Man ville begrense innvandringen.

SISTE NYTT: Nå er britene igjen på banen for å dele landet som ble avsatt til jødene. Landet Israel ble som kjent opprettet i 1948, men FN delte igjen landet og ville sette av store deler til araberne - igjen. Det er dette som nå aktualiseres i Storbritannia.

For nå har britiske myndigheter uttalt at det ikke skal være tillatt å vise bilder av tempelmuren (også kalt klagemuren / vestmuren) i annonser for turer til Israel. De hevder at slike bilder er falsk markedsføring, siden tempelmuren i Jerusalem ikke er en del av Israel - altså ifølge britene. De vil altså frata jødene deres viktigste hellige sted.

BILDET: bildet som følger denne artikkelen, vil altså ifølge brittiske myndigheter ikke være tillatt å bruke for turistreiser til Israel.

Staten Palestina ble opprettet i 1946


Forfølgelsen av jødene og deres rett til landet Israel fortsetter.

LITT HISTORIKK: Helt siden gammeltestamentlig tid har det bodd jøder i Israel. Siden 1800-tallet var det mange som mente at det burde opprettes en formell stat for jødene som var bosatt i Israel, og de som kunne tenke seg å flytte dit. I 1917 ble det etablert et område som fikk benevnelsen det jødiske nasjonalhjem, palestina-mandatet. Området bestod av det som media i dag kaller Israel, Gasa, Vestbredden og Jordan.

På folkeforbundets (forløperen til FN) fredskonferanse i San Remo i 1920 fikk Storbritannia i oppgave å styre området med mandat fra folkeforbundet, med tanke på å utvikle et nasjonalhjem for jødene. På denne konferansen delte man det tidligere landområdet, slik at man kun tillot innvandring av jøder til landområdet vest for jordanelven. Samtidig skulle området på den andre siden av jordanelven tilfalle araberne i området. De fikk dermed tildelt 77% av det landområdet som var avsatt til jødisk nasjonalhjem. 29.9.1923 trådte vedtaket om opprettelsen av det arabiske mandatområdet (dagens Jordan) i kraft. Det var britene som foreslo dette og var pådrivere for denne delingen av landet. Etter delingen hadde britene to mandatområder; Det jødiske og det arabisk området.

Først i 1946 ble det arabiske området egen nasjon med konge som kom fra Saudi-Arabia. Kong Abdullah kalte sitt land Palestina, ettersom det omfattet 77% av det palestinske mandatområdet. Britene motsatte seg dette navnet og foreslo istedet Transjordan. Dette ble da det offesielle navnet frem til man endret det til Jordan. Etter etableringen av Jordan, oppstod også begrepet "Vestbredden." Jordan gjorde nemlig også krav på deler av det området som lå vest for jordanelven. Først så sent som i 1988 avstod man fra dette kravet, og aksepterte de landegrensene som folkeforbundet hadde satt for Vest-Palestina (eller Transjordan).

Med et pennestrøk på en "fredskonferanse" ble altså 77% av jødens nasjonalhjem gitt bort til araberne i området, og en palestinsk stat ble opprettet. Det ser ikke ut for at verdens politikere og media har lest historien.

torsdag 15. april 2010

Siste nytt

Sist søndag meldte NrK på tekst-TV at det hittil i år har vært mer jordskjelv enn noen gang tidligere, siden målingene begynte. Forskerne har ingen forklaring på denne jordskjelvaktiviteten.

I dag kunne man se på TV at mengden fosfat i verden kan ta slutt om 30-50 år. Fosfat er helt nødvendig for å opprettholde en matproduksjon som kan gi føde til verdens befolkning. Når de naturlige fosfatkildene er tømt, vil man trolig ikke kunne skaffe mat til mer enn 3 mrd mennesker, under halvparten av dagen befolkning på jorden.

At også det meste av flytrafikken i Europa er lammet på grunn av vulkanutbrudd på Island, gjør ikke følelsen av endetid mindre.

torsdag 8. april 2010

To vekkelser i endetiden

Dette innlegget fant jeg på Bjørn Olav Hansens blogg. Jeg synes det var interessant og legger det derfor ut her på Endetidsbloggen.


I Matteus kapitel 13 finnes det en samling av flere av de lignelsene Jesus fortalte. En av dem er lignelsen om ugresset i åkeren. Denne lignelsen er blitt aktualisert igjen for mitt vedkommende. Det har sin bakgrunn i et profetisk budskap som ble gitt i 1984 i Sverige.

For flere av oss som ble frelst på 1970-1980 tallet - for mitt vedkommende i 1972 - ble konferansene på Jutatorpet i Sverige en kilde til åndelig inspirasjon og hjelp. En av de som talte der var den amerikanske forkynnern Jerry Potter. Jeg har lyttet til mange radikale prekener og bibeltimer av ham gjennom årenes løp. I 1984 bar Jerry Potter frem et alvorlig profetisk budskap, hvor han tilkjennegav at han opplevde at Gud talte til ham og at det kommer to vekkelser eller bevegelser i endens tid som berører lignelsen som ugresset i åkeren. Denne vekkelse eller bevegelse kan se ut som en innhøstning, men det som det er snakk om er en innhøstning av ugresset. Det hele kan se ut som en vekkelse, men den er falsk. Dette er kompromissets vei, og de budskap som gis handler alle om vårt "jeg", om "selvet". Det kan se ut som om mange blir frelst, men det hele er svært overfladisk og det er ingen sann omvendelse det er snakk om. Senere, sa Jerry Potter, kommer det en annen vekkelse, hvor hveten samles i hus.

Nå må alle profetiske ord prøves på Guds ord, og det jeg nå skal skrive likeså! Av plasshensyn har jeg ikke sitert bibelordene fra Matteus 13, men før du leser videre ber jeg deg ta frem ditt Nytestamente og lese først Matt 13,24-30 som er lignelsen, og så Matt 13,36-43 hvor Jesus forklarer for disiplene hva denne lignelsen betyr, før du leser videre i teksten her!

Jeg skal ikke gjennomgå teksten for deg, men kun stanse opp for ett ord, nemlig ordet "ugress" som på gresk er ordet "darnell". "Darnell" ser ut som hvete og det er umulig å se forskjell på det som er ekte hvete og det som er "darnell" før det modnes. Det er først ved innhøstningen at det er mulig å skille hveten fra ugresset.

Det er interessant å se litt nærmere på dette ordet "darnell". Noen franske venner av meg forteller at de har et ord på fransk - ivraie - som beskriver en parasitt på hvetefeltet, og dette ordet betyr "beruselse" eller "drukkenskap". Og det interessante er at denne planten "darnell" gir alle de symptomer som finnes på drukkenskap og beruselse: talevansker, problemer med å stå oppreist, ustø gange, en kropp som rister og skaker.

I dag pågår det en "vekkelse" eller skal vi heller si en bevegelse som karakteriseres av nettopp dette: På møter har enkelte problemer med å stå på beina og krabber rundt i lokalet, noen roper og skriker. Taleren snøvler som om han eller henne skulle være beruset. Og man snakker til og med om å "være fulle i Ånden", om å "skjenke seg en drink". På You Tube ligger det ute videoer av møter hvor predikanten går rundt med en malekost og "maler" folk i ansiktet med vann, som et tegn på at de skal oppleve Guds nærvær og glede. Man snakker om å være en "Holy Ghost bartender".

Jeg synes det er interessant å se dette litt i sammenheng med Jerry Potters profeti, og lignelsen om hveten og ugresset. I dag er det viktigere enn noensinne å lytte til det apostoliske råd i 1.Joh 4,1:

"Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden."

mandag 5. april 2010

Himmelen


Det endelige punktum for endetiden, vil være vår evige skjebne. Det blir enten himmel eller fortapelse, alt etter hvordan vi har forholdt oss til Kristi kjærlighet og tilbud om frelse her i tiden.

Jeg hadde lyst til å reklamere for boken HIMMELEN, som kom ut i begynnelsen av mars. Boken Endetid avslutter med noen få linjer om evigheten, men den går ikke i dybdene på dette. Det gjør derimot boken Himmelen. Den tar for seg mange av de vanligste spørsmål folk har. Med utgangspunkt i Bibelen får du en gjennomgang av alt fra hvordan det vil bli i himmelen, om vi skal kjenne hverandre igjen, hva vi skal gjøre der, og hvordan vårt forhold til Gud vil være. Du finner også veien til himmelen beskrevet. Er dette av interesse, kan boken kjøpes på www.frihet.no

I det siste har jeg også blitt kontaktet av flere som ikke aksepterer Bibelens lære om fortapelsen. Det er derfor godt mulig at jeg kommer til å skrive litt om dette også. Bibelen er tydelig på at det finnes et helvete. Det er faktisk Jesus selv som taler mest om dette.

torsdag 1. april 2010

1600 boliger i Øst-Jerusalem?


Vi har tidligere på denne bloggen vært inne på hvordan Israel har en helt spesiell rolle i endetiden. Det hatet og den propaganda som landet og innbyggerne utsettes for er også forutsagt i Bibelen. Jeg lar meg forundre mange ganger over hvordan nyheter presenteres. Jeg er også forundret over hvordan verdensledere ukritisk omfavner propagandaen som kommer. Et eksempel nylig er hele verdens reaksjoner på Israel utbygging i Jerusalem.

1600 jødiske boligere bygges i okkupert palestinsk område i Øst-Jerusalem!
Har du hørt denne nyheten? Det er blitt meldt over hele verden. Norske myndigheter har reagert, Obama har bedt om en umiddelbart stans i byggingen. Dette truer freden i Midt-Østen. Det spares ikke på kruttet, men er nyheten sann?

Jeg hopper denne gangen over det faktum at Øst-Jerusalem ikke er okkupert fra Palestina-Araberne. La oss anta (noe som ikke er riktig) at palestina-araberne har en slags rett på denne delen av Israels hovedstad.

Faktum er nemlig at disse 1600 boligene ikke skal bygges i Øst-Jerusalem, men i Nord-Jerusalem. Bydelen Ramat Shlomo i den nordlige delen av Jerusalem, var for 12 år siden ubebodd område. Det var ingen som ble jaget bort eller måtte flytte da de første husene ble bygget her for 12 år siden. Nå ønsker altså Israelske myndigheter å fortsette utbyggingen av denne bydelen. Behovet for boliger er stort i et land med så mange immigranter som Israel.

Men propagandamaskineriet går for fullt - og hele verden lytter. Det burde vært en selvfølge at man først sjekket om nyhetene er sanne, og deretter lyttet til den andre parts synspunkter, før man sendte ut slikt gjennom nyhetskanaler av ulikt slag. Men når det gjelder hets og propaganda mot jøder og israelere er visst allt tillatt.

lørdag 16. januar 2010

Haiti og endetiden

Jeg har blitt spurt om det som har skjedd på Haiti må forstås som en del av de katastrofer som Bibelen knytter til endetiden. Det man kan si om den saken er at slike katastrofer vil skje i endetiden. Store og dramatiske katastrofer vil ifølge Bibelen være en del av det som skal skje. Når det gjelder Haiti og det som skjer i dag, så er det viktigste nå å bidra på den måten man kan bidra. Som enkeltpersoner er det i hovedsak i form av pengegaver.

fredag 15. januar 2010

Falske profeter & lærere


Det er svært interessant å merke seg at det første Jesus gjør når Han taler om de siste tider, er å advare mot forførelse, falske profeter og lærere. Og det er selvsagt ikke uten grunn. På spørsmål fra disiplene om kjennetegnene på Jesus gjenkomst, svarer Jesus:

"Se til at ingen fører dere vill." (Matt 24,4)

Litt senere i sin undervisning, sier Han:

"Mange profeter skal stå fram og forføre mange." (v.11)

"For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd." (v.24-25)

Legg merke til at noe av det som skal karakterisere de som forfører er at de skal "gjør store tegn og under." Tegn og under i seg selv har nemlig aldri vært et sannhetskriterium.

Når apostelen Paulus skal ta avskjed med de eldste i Efesos, sier han til dem:

"For dette vet jeg: Etter min bortgang skal glupske ulver komme inn blant dere, og de vil spre flokken. Også blant dere selv skal det stå frem menn som fører falsk tale for å dra disiplene etter seg. Vær derfor våkne ..." (Apgj 20,29-31a)

Legg merke til hva apostelen skriver! Også iblant de kristne, fra deres egne rekker, skal det fremstå menn som er vranglærere! De kommer ikke nødvendigvis utenfra, men innenfra.

Apostelen Peter er inne på det samme, i det andre brevet han skriver:

"Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge etter deres veier til fortapelse, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet. Med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere. I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke." (2.Pet 2,1-3)

Jesus sier at disse forførerne: "kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver." (Matt 7,15) Judas forteller at de har "sneket seg ubemerket inn." (Jud v.4) Apostelen Paulus kaller dem med rette: "falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler." Så sier Paulus: "Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper sge til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger." (Se 2.Kor 11,13-15)

I en serie artikler skal vi nærmere på hva som kjennetegner falske profeter og lærere.

(fortsettes) Hentet fra Bjørn Olav Hansens blogg: http://www.bjornolav.blogspot.com/

FORTSETTELSEN AV DENNE ARTIKKELEN ER LAGT INN SOM KOMMENTARER. Dette er del en av fem artikler. Klikk på kommentarer for å lese resten.