torsdag 17. juni 2021

Ros og ære til Bergen byråd

Da byrådet i Bergen besluttet å engasjere gatekunstneren AFK (som også malte det omstridte bildet av Sylvi Listhaug) til å dekorere en lekeplass i Solheimsviken, endte det opp med en klassisk antisemittisk jøde-karikatur.

Men etter å ha mottatt mange reaksjoner, særlig fra jødiske miljøer, besluttet byrådet å 16.6. å male over "kunsten".  

Kunstneren mener seg misforstått, men budskapet i tegningen er tydelig.  Der jødene under naziregimet hadde davidstjerne, hadde bildet bokstavene BDS.  BDS-bevegelsen står for boikott, desinvesteringer og sanksjoner - mot Israel.  Han sitter også med et palestinsk flagg. Selve bildet er dessuten en helt klassisk antisemittisk fremstilling av en gammel jøde. 

Men byrådet så altså problemstillingen etter kort tid, og tok en god og klok avgjørelse denne gangen.  Det vil jeg gi dem ros og ære for.  Dette er rett og slett et lysglimt i en tid hvor antisemittismen er voksende.  Så: Hjertelig takk til Bergen byråd.  

Enkelte røster har antydet at bildet kan plasseres et annet sted i byen.  La oss håpe at byrådet fortsetter sin klokskap og arbeider for en by uten antisemittistiske uttrykk i offentlig rom.

LES OGSÅ:

Antisemittisme i bispekollegiet

Skolen må ha sviktet

PS

Bildet ble dessverre malt et annet sted i byen, og det har blitt forsvart av byrådslederen.  Det var et sterkt tilbakeslag for arbeidet mot rasisme og antisemittisme.  Det pågår en dialog om rasistiske ytringer i det offentlige rom med byrådet i Bergen, som bl.a. Frihet Misjon er engasjert i.  Det er et håp om at slike ytringer ikke skal bli stående og gis rom og et talerør i offentlig sammenheng.