mandag 21. november 2016

Trondheim & endetiden

Trondheim bystyre har bestemt at de vil boikotte Israel.  Boikott av jøder kjenner vi fra tidligere tider i historien, en tid de fleste ansvarlige politikere tar avstand fra, men ikke flertallet i Trondheim bystyre.  Har dette noe med endetiden å gjøre?

Ja, dette har vi vært inne på flere ganger tidligere.  Den negative holdningen til Israel og jødene er en forutsetning for den kommende Gog-krigen. Se tidligere artikler om Gog-krigen her. Slike boikottaksjoner bygger ofte på feilinformasjon og et hat mot jøder.  Jødene har klart det mange andre ikke har klart.  De har dyrket og fått ørkenen til å blomstre, slik Guds ord sier.  De har utviklet medisiner og sykehusutstyr som alle moderne sykehus er avhengig av.  De er i fremste rekke når det gjelder de fleste områder innen forskningen (Les mer her).  Det er også Midtøstens eneste demokrati. Den eneste staten hvor kristne, muslimer, jøder og andre troende har like rettigheter.  Araberne har også egne politiske partier som er representert i nasjonalforsamlingen. Det meste av dette er utenkelig i de arabiske nabostatene. Likevel er det Israel som boikottes.  Da Israel hadde kontroll på Gaza bygget de opp sykehus og skoler.  Levestandarden økte dramatisk.  Også i dag er levestandarden på Gaza høyere enn i de arabiske naboland.  Likevel er det Israel som boikottes.  

Hvorfor?

Guds folk har alltid blitt forfulgt og forsøkt utryddet.  Det skjer igjen og igjen gjennom hele verdenshistorien.  Bibelen forteller også om den kommende Gog-krigen hvor noen land vil gå til angrep på Israel, mens resten av verden tillater at det skjer.  For at verdens nasjoner skal sitte stille og tillate at dette skjer, må det først ha utviklet seg et så negativt syn på Israel at man synes det er ok.  Det er dette som nå skjer.  Det skjer over hele verden.  At man ikke ser urimeligheten i at man boikotter nasjonen som gir frihet til mennesker, men ikke foretar seg noe overfor naboland som forfølger, torturerer og dreper sine innbyggere, det kan kun forklares med at "den onde har forblindet de vantros øyne,"  

torsdag 17. november 2016

Oversikt over endetiden

Nedenfor ser du en oversikt over hendelser som Bibelen viser oss skal skje i endetiden.  Her er de satt opp skjematisk i den rekkefølge de ifølge Bibelen vil skje.  Alle punktene i denne oversikten er kommentert, med henvisninger til Bibelen, i boken ENDETID som du kjøper fra www.frihet.no. Denne oversikten har vi også postet tidligere.  Der har også flere av bloggens lesere lagt inn kommentarer som du kanskje vil finne interessant.  Se her.

torsdag 3. november 2016

Kommer Gog-krigen nå?

Vår nabo Russland ruster opp i vårt område av verden.  Nato plasserer ut tropper flere steder. Kina ruster opp i Sør-Kina havet.  Hva er det som skjer?  Er dette opptrapping til krig, kanskje Gog-krigen kommer snart?

Noen tenker på de bibelske profetier om Gog fra Magogs land.  Andre tenker på tredje verdenskrig.  Mange er urolige, andre trekker på skuldrene.  En kommentator på Nrk sa her om dagen at det er liten tvil om at vi beveger oss mot en kald krig igjen, hvis ikke det som nå pågår snur.  

Når det gjelder det som skjer i Sør-Kina havet, har Dagbladet en artikkel om dette, som du kan lese her. Kina har i alle år vært en krevende nabo for land i dette området.  Men den militære opprustningen som har skjedd den senere tid gir grunn til bekymring.

Vi her i nord er nok mer opptatt av hva Russland foretar seg.  I de senere tid har også Russland vist militære muskler. Det er ikke bare de baltiske stater som opplever at deres grenser har blitt krenket av russiske fly, det skjer også stadig oftere i Norge.  

Dette er noen av nyhetsmeldingene og kommentarene rundt dette den senere tid:
- TV2 hadde nylig en artikkel om hvordan Norge kan bli et strategisk mål for Russland, les her. 
- Journalist Øystein Bogen har dekket Russland de siste 20 årene og uttaler at han er mer bekymret enn noen gang tidligere, les her. 
- ABC nyheter skriver at Norge kan bli atommål, les her. 
- Nato forbereder seg på krig mot Russland, les her.  
- Det er en reell fare for krig, les her.
- 40 millioner russere har gjennomført øvelse, les her.
- Russland sender raketter til Kaliningrad, les her.

Dette var noen av artiklene om dette fra den siste tiden.  Er dette starten på Gog-krigen? Er det tredje verdenskrig?  Svaret på dette er: Vi vet ikke.  Men be om at Gud må gi visdom til våre politiske ledere.  Vi vet at vi lever i de siste tider, men vi vet ikke om dette er begynnelsen på slutten.  Det eneste vi vet, er at den som har tatt imot Jesus Kristus som sin Frelser og Herre er trygg også når verden raser. Sørg derfor for at du har alt i orden med Han i denne tiden.