onsdag 19. august 2009

Overvåkningssamfunnet

Fornyelses- og Administrasjonsdepartementet har lagt ut en artikkel på deres nettside, som alle som er interessert i endetidsspørsmål bør lese. Du finner den her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2009/nou-2009-1/10/4.html?id=542135

onsdag 12. august 2009

The New York Times om endetiden

Fra bloggen til pastor Bjørn Olav Hansen, har vi klippet denne nyheten:

henviser til bibelske profetier når de i dag forteller at floden Eufrat er i ferd med å tørke helt ut. Det er i Åpenbaringen vi leser følgende:

"Den sjette engelen tømte sin skål ut i den store elven Eufrat. Og vannet i den tørket bort, for at det skulle ryddes en vei for kongene fra Østen." (16:12)

Journalistene i New York Times som skriver denne artikkelen: Amir A. al-Obeidi, Mohammed Hussein and Abeer Mohammed skriver blant annet:
"Eufrat holder på å tørke ut. Påvirket av den hvordan naboene til Irak, Tyrkia og Syria har ført sin vannpolitikk, en to år lang tørke og år av misbruk av Irak og deres bønder, er floden betydelig mindre enn den var bare noen år siden. Visse tjenestemenn er urolige for at floden snart kan være halvert. Den krympende Eufrat er en flod så avgjørende for sivilisasjonens begynnelse at Åpenbaringsboken har profetert om dens uttørking som et tegn på den siste tiden. Gårder langs floden er forlatt, fiskerne er etterlatt lutfattige og bøndene flytter til de steder hvor de kan finne arbeid."

Jeg lurer på når sekulære norske aviser skal skrive noe lignende. Tidens tegn går i oppfyllelse, det skal være sikkert. Uttørkingen av floden Eufrat hører med til begynnelsen av slaget ved Harmageddon. Artikkelen i New York Times ble publisert 13. juli i år, og finnes her: http://www.nytimes.com/2009/07/14/world/middleeast/14euphrates.html?_r=1