lørdag 12. juni 2010

Israel i endetiden 2


Det tales mye og riktig om Guds kjærlighet, men Bibelen taler også om Guds vrede. Og Guds vrede er knyttet til noe Bibelen omtaler som "en trengselstid for Jakob":

"Ve! For den dagen er stor, ingen er som den. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal skal bli frelst ut av den." (Jer 30,7)

Trengselstiden, som profeten Daniel omtaler som den 70'de uke, vil inntreffe når Antikrist inngår en fredsavtale med Israel. Dette er noe som ennå ikke har skjedd, men som ligger foran oss. En slik fredsavtale er en vanhellig fred, og den vil vise seg å bli katastrofal for både Israel og for den øvrige verden. Etter tre og et halv års regjeringstid vil Antikrist vise hvem han egentlig er. Det er viktig at vi er våkne for hvordan ting utvikler seg fremover, så vi ikke blir forført.

Fredsavtalen til Antikrist vil i første rekke sørge for å gi Israel sikkerhet, sannsynligvis sammen med 10 statsforbundet som vi leser om i det profetiske ord. Dette er en periode på i alt syv år, og vil de første tre og et halvt år være preget av fred og fordragelighet. Verden vil bedras av hans smigrende ord, og ikke minst av vellykketheten i hans politiske program. Antikrist vil lykkes der andre har mislykkes. Han vil være i stand til å opprette lov og orden i et Europa som er preget av kaos og krise. Dette er selvsagt en falsk fred, men lever vi ikke i en verden av falske fredsavtaler?

Apostelen Paulus skriver til den kristne forsamlingen i Tessaloniki:

"La ingen forføre dere på noen måte! For den dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn. Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles gud eller som blir tilbedt, slik at han sitter som om han var Gud i Guds tempel og viser seg selv fram som om han var Gud." (2.Tess 2,3-4)

Skal dette profetordet gå i oppfyllelse må et tredje Tempel være reist i Jerusalem. Det er bare et tidsspørsmål når det skjer. Antikrist vil altså vanhellige dette tempel ved å sette seg der. Derfra vil han avsløre seg selv som den han virkelig er. Jesus forutså dette i sin store eskatologiske tale i Matteus 24:

"Når dere ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted - den som leser, han forstå det - da må de som er i Judea, flykte opp til fjellene. Den som er på husstaket, må ikke gå ned for å ta noe ut av huset sitt. Den som er ute på marken, må ikke gå tilbake for å hente klærne sine. Men ve dem som er med barn og dem som ammen spedbarn i de dager! Og de om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid, og som det heller aldri skal bli. Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet." (Matt 24,15-22)

(fortsettes) Fra: http://bjornolav.blogspot.com/

fredag 11. juni 2010

Israel i endetiden 1


Israel er uten tvil verdens viktigste land. Fra et sekulært synspunkt er Israel broen mellom det asiatiske og afrikanske kontinentet, og er det eneste demokratiet i et hav av diktaturer. Det lille landet er i mediens søkelys daglig, og avisens overskrifter handler ofte om Israel. Økonomisk er landet er supermakt. Israels økonomi er 10 ganger større enn Egypts, Jordans og Syria tilsammen.

For en bibeltroende er landet viktig av helt andre årsaker. Mye viktigere enn USA, Storbrittania, Russland, Kina - av en eneste årsak. Det er nemlig til Israel Jesus kommer tilbake!

"På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vedt mot Jerusalem fra øst ..." (Sak 14,4)

Vi finner det samme i Det nye testamente. Når Jesus har faret opp til himmelen, står to engler blant de fortumlede disiplene og sier:

"Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til Himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til Himmelen." (Apgj 1,11)

Hvor var disiplene da dette skjedde? Vi finner svaret i det neste verset: "Da dro de tilbake til Jerusalem fra det fjellet som er kalt Oljeberget, som er i nærheten av Jerusalem, en sabbatsreise derfra." (v.12)

Når Jesus setter sine føtter på Oljeberget, vil Han sette seg på Davids trone i Jerusalem, og derfra vil Han styre alle verdens nasjoner. Denne hendelse innleder det Bibelen kaller tusenårsriket. Hit til Jerusalem skal folkeslagene komme:

"Det skal skje at alle som blir igjen av alle folkeslagene som kom opp mot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, og for å feire Løvhyttefesten." (Sak 14,16)

Her forutsier også profeten Sakarja det som Bibelen også omtaler andre steder. I endens tid skal nasjonene gå imot Israel for å ødelegge landet.

Denne tidsperioden kaller Bibelen for Jakobs trengselstid:

"Ve! For den dagen er stor, ingen er som den. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal bli frelst ut av den." (Jer 30,7)

Mer om dette i neste artikkel. Fra: http://bjornolav.blogspot.com/

onsdag 9. juni 2010

Opplever vi begynnelsen på Gog-krigen ?


Det er interessant å se hvordan Det rabbinske rådet i Judea vurderer den eksplosive situasjonen med "freds"-armadaen og Tyrkias og Irans sterke engasjement i sakens anledning. 4. juni kom dette rådet med en uttalelse hvor det heter at dette kan lede til GOG-krigen, slik den beskrives i Bibelen.

Profeten Esekiel profeterer om en stor hær som vil angripe Israel fra nord. Du kan lese om dette i Esek 38-39.

Det rabbiske rådet i Judea mener at det som nå skjer godt kan være begynnelsen til denne krigen, som er forutsagt i Guds ord.

Uttalelsen kommer omtrent samtidig med nye harde utfall fra det despotiske regimet i Iran. I dag møttes Irans president Mahmoud Ahmadinejad og Kirististans president Nursultan Nazarbayev Tyrkias president Abdullah Gul. I den forbindelse sa Ahmadinejad:

"Israel kan begynne nedtellingen for sin eksistens. Landet har vist at det ikke hører hjemme eller har noen plass i Midtøsten, og at ingen ønsker å leve sammen med det. Ingen land i verden anerkjenner det, og sionistregimet står bak den diktatoriske verdensordenen."

Se også:
http://www.vl.no/verden/article23834.zrm

onsdag 2. juni 2010

Boikott Israel ! ??


Bjørn Olav Hansen har følgende ironiske melding til oss på sin blogg . Synes den var så god at jeg tar den med her som en kommentar til den aktuelle situasjonen.

Siden enkelte tar til orde for å boikotte Israel, tenkte jeg kan følgende liste kunne være til hjelp. Her finner du gode råd til hva du må gjøre:

1. Rammes du av hjertestans, må du ikke få hjelp fra noen hjertestarter. Patentet tilhører blant annet Richard Schatz, en jøde. Så er du imot Israel, er det bedre å dø enn at noen forsøker å få start på hjertet ditt.

2. Du må ikke bruke mobiltelefon med kamera. Kast den med det samme. Chipen som brukes i de aller fleste mobiltelefoner med kamera er oppfunnet i Israel.

3. Har du en PC med Intel Microchip må du kvitte deg med den så fort det lar seg gjøre! Dette systemet er utviklet i Israel.

4. XP eller Vista må du slette fra PC'n din. Operativsystemet er utviklet i Israel.

5. Slett også virusbeskyttelsen din. De fleste av disse programmene er laget i Israel.

6. Kjenner du noen som bor i områder som kan bli rammet av tsunamier? Ring dem før du kvitter deg med mobilen. Et system som varsler slike tsunamier er laget i Israel, og Israel gir dem bort gratis. Det er bedre at tusenvis av mennesker blir drept av en tsunami, enn at vi får hjelp fra Israel.

7. Du må ikke finne på å legge deg inn på sykehuset for å få utført en hjerteoperasjon hvor de setter inn en stent etterpå, fordi denne stenten er laget i Israel. Da er det bedre å få hjerteinfarkt.

8. Skal du undersøke brystene, be da legen om å bruke det eldste utstyret. Det nyeste og beste er laget i Israel.

I grunnen så klarer vi oss veldig bra uten Israel, ikke sant!

Israel - nok en gang


I det jeg viser til tidligere artikler om Israel og Gog-krigen, så må de siste dagers hendelser kommenteres. En lenge varslet og planlagt konvoi med skip ville bryte "Israels blokkade av Gasa." Man hevder at dette var for å komme inn i Gasa med nødhjelp og mat.

1. Det man ikke sier er at "blokkaden av Gasa" også inngår i en avtale med Egypt.
2. Det man heller ikke sier er at samme mengden nødhjelp som man hevder å ha med seg i disse 6 skipene, er den samme mengden nødhjelp som Israel sender inn i Gasa HVER UKE.
3. Hamas smulger inn våpen på alle tenkelige måter for å bruke disse i terrorhandlinger mot Israel. Det er derfor et legetimt krav fra Israel å få kontrollere skipslasten.

Denne sjøreisen var planlagt og offentliggjort i god tid. Derfor hadde også Israel først tilbudt arrangørene å legge til kai i Ashdod, slik at man sammen kunne gå gjennom lasten. All nødhjelp tilbød også Israel å sende inn videre til Gasa med trailere (noe som også blir gjort nå). Når dette tilbudet ble avslått, varslet Israel flere ganger at de ville stoppe konvoien. Når dette ble gjort, ble israelske soldager overfalt på det ene skipet og det ble et tragisk utfall av hendelsen for flere berørte, både blant aktivistene på skipet og blant israelske soldater. Dette var helt unødvendig, og ansvaret burde ligge hos dem som konsekvent har holdt fast på å provosere Israel i denne saken.

Hva har dette med endetiden å gjøre? Jo, når vi ser uttalelsene bl.a. fra norske politikere, har det overraskende mye med endetiden å gjøre. For nå tar man til orde for å ta i bruk andre virkemidler for å straffe Israel enn resolusjoner og de ordinære diplomatiske virkemidler man rår over. Veldig konkrete har man foreløpig ikke vært. Men antisemittismen kom også til uttrykk ved at flere av stortingspolitikerne iførte seg palestinaskjerf under stortingsdebatten, uten at dette ble bemerket av stortingspresidenten. Noen av oss husker at andre har fått tilsnakk når man har valgt å stille i genser fremfor jakke og slips. Spørsmålet er om stortinget er i ferd med å gå over fra å være et instrument for utveksling av meninger som fører til vedtak, til å bli et senter for demonstrasjon og symbolhandlinger mot Israel. Det er jo et kjent fenomen at når man ikke lengre er i stand til å argumentere med ord for sine meninger, så tar man i bruk andre virkemidler.

Ordbruker en interessant fordi den legger seg inn i rekken av argumenter som en dag vil føre til at noen land angriper Israel. Disse land vil ha sympati fra den øvrige verden. Det er forberedelsen til denne krigen vi ser nå. Bibelen kaller det Gog-krigen og den finner sted i samme tidsperiode som Jesus Kristus vil rykke opp de troende til himmelen. Her er ikke alle teologer enige om opprykkelsen vil skje før eller etter Gog-krigen, men vi ser iallfall at forholdene legges til rette for den kommende krigen mot Israel.

PS
Bibelen viser oss at Israel kommer til å vinne krigen, selv om det også kommer til å se mørkt ut for dem en periode.