mandag 1. august 2022

Frie baptister i Norge ?


På verdensbasis finnes det mange forskjellige retninger innen baptistfamilien.  I Norge er vi vant med å tenke at en baptistkirke er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn.  Men slik er det verken i Norge eller i utlandet.

Før man slo sammen Ørebromisjonen med Fribaptistene og Helgelsesforbundet, ble alle disse svenske kirkesamfunn betraktet som baptister, i tillegg til det svenske baptistsamfunnet.  Ellers har det også gått et skille mellom frittstående baptistmenigheter og de som har vært tilsluttet et kirkesamfunn.  Felles for dem alle er troen på Jesus Kristus, på at menigheten skal bestå av frelste mennesker, dåp av troende ved full neddykkelse mm.

Frie Baptistkirker i Norge

I Norge har det vært flere slike frittstående baptistkirker både i Oslo, Lørenskog, Bærum, Tønsberg og Stavanger.  Sikkert flere steder også.  Den største av disse har i mange år vært Den Internasjonale Baptistkirken i Bærum.  Fra og med 1. august 2022 er også Lillesand Baptistmenighet en slik frittstående baptistmenighet.  Menigheten, som tidligere var en del av Baptistsamfunnet, har på ulike nivåer samtalt om sitt forhold til Baptistsamfunnet over tid. 

Ingen dramatikk - full enighet

Den formelle behandlingen av et eventuelt skille mellom menigheten og kirkesamfunnet ble påbegynt sommeren 2021. Etter det som omtales som en grundig drøfting i menighetsrådet, ble saken tatt videre til samtale på menighetens årsmøte 17. februar 2022.  

På årsmøtet ble menighetsrådets tanker presentert og samtalt over.  Det framkom ingen betenkeligheter i forhold til menighetsrådets forslag om å forlate kirkesamfunnet.  Samtidig var det lagt opp til, fra menighetsrådets side, at saken skulle behandles i to medlemsmøter.  På denne måten kunne menighetens medlemmer tenke gjennom saken i fred og ro, eventuelt samtale seg i mellom.  Da saken ble tatt opp til diskusjon og avstemning på neste medlemsmøte 28. april var resultatet enstemmig. Menigheten trer ut av Baptistsamfunnet og fortsetter som en frittstående baptistmenighet. Samtidig velsigner menigheten de som fortsetter i kirkesamfunnet. 

Jubileum som fri menighet

I 2023 feirer derfor menigheten 100 årsjubileum, som en fri menighet.  Menigheten ble etablert i 1923 etter å ha vært en utpost fra Arendal Baptistmenighet over et par tiår.  Under overskriften "Vi gir Gud ære" vil det bli flere arrangementer i løpet av 2023 for å markere jubileet.

Som en del av dette jubileet, får menigheten besøk både fra USA, Sverige og selvfølgelig også fra venner i Norge.  

BILDE: Det var godt besøkte møter etter oppstarten i august 2022