torsdag 1. april 2021

Aprilsnarr

Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset. Kol 2:15

Aprilsnarr er en merkelig skikk.  En dag i året er det er lov å lure andre mennesker med alle slags påfunn.  Det går selvfølgelig en grense, men uskyldige lurerier er altså lovlig i dag.  Ifølge tradisjonen skal denne skikken ha sitt utspring i Jesus Kristus.  For da djevelen trodde han hadde fått tatt livet av Jesus, da stod Jesus opp igjen som seierherre over død og djevel.  Han hadde lurt djevelen.  Nå finnes det bedre måter å feire dette på enn å lure hverandre, men det er en uskyldig og morsom skikk for barna.  I påsken har vi en bedre minnemarkering av Jesu lidelse, død og oppstandelse.  Vi feirer hans triumf over onde makter og myndigheter.  Og dette er virkelig noe å feire.  For hadde Han ikke vunnet denne seier, så hadde vi fortsatt vært underlagt synden og det onde, og vi hadde ikke noe annet å se fram mot enn evig fortapelse.  Men takk og lov, Jesus har frelst oss og satt oss fri til å feire Hans triumf.  I 2. Kor 2:14 står det: ”Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog,” (78-overs.).  Så i dag kan vi glede oss over at Han lurte djevelen.

torsdag 18. mars 2021

Fattige jøder får mat av kristne arabere

Menigheten «Home of Jesus the King» driver et utstrakt hjelpearbeid. Menigheten, som i hovedsak består av arabere, har sett hva Guds ord sier om å velsigne Israel og jødene.  Derfor består deres arbeid også av støtte til fattige barnefamilier og holocaust-overlevende. 

På bildet ser du hvordan menigheten pakker kosher matesker for utdeling i byen Nof HaGalil. Menigheten er en viktig røst inn i det arabiske miljøet.  Dessverre er det mange arabiske kristne som ikke har sett Bibelens ord om det jødiske folket.  Denne menigheten er annerledes, derfor støtter Frihet Misjon dette arbeidet.  Deres pastor Saleem Shalash har vært flere ganger i Norge, og han arbeider aktivt for å få arabere til å forstå hva Guds ord sier om Israel. Vil du støtte dette arbeidet, kan du vipse en gave til 659554 - Frihet Misjon.  

Mange mener at veien til vekkelse for jødene går gjennom arabiske kristne som viser dem Kristi kjærlighet. Når de som har påført land og folk så mye smerte i form av vold, terror og krig møter Messias, og vender om for å velsigne Guds folk, da forstår jødene at det har skjedd noe dramatisk i deres liv. Den eneste som kan vende hjerter på denne måten er Fredsfyrsten.  Vær med å be for arbeidet og denne menigheten.  Det er ikke ufarlig for kristne arabere å velsigne Israel.  Flere har blitt forsøkt kidnappet og beskutt.

mandag 15. mars 2021

onsdag 10. mars 2021

Stort behov for Frihet Misjon

I begynnelsen av 2021 ble en programleder i NrK politianmeldt for hatprat mot jøder og Israel.  NrK beklaget hans uttalelser, men sa samtidig at det ikke ville få noen konsekvenser for programlederen. Etter press innrømmet de imidlertid at dette var antisemittisme.

Hadde dette vært et enkeltstående tilfelle, ville vi kanskje kunne trekke på skuldrene og si at vi kan legge det bak oss.  Men slik er det ikke.  For gjennom de siste årene har NrK gjentatte ganger, både i seriøse programmer og i humor- og satireprogrammer, ytret klart antisemittiske uttalelser.  Man har demonisert Israel i nyhetssendinger, feilinformert, utvist grenseløs mangel på historisk forståelse, og ikke minst gitt anti-israelske personer et talerør.  Frihet Misjon arbeider og informerer aktivt mot jødehat og antisemittisme.

Noen få eksempler på NrKs formidling av antisemittisme:

Programposten «Nytt på nytt» som sendes i beste sendetid på fredager, og som er et av programmene som har mange seere, har gjentatte ganger anklaget Israel for massedrap på Palestina-arabere.

Et annet humorprogram som har spredt antisemittisme og kaller det humor og satire, er programmet «Satirix».  Her brukte man spillet Scrabble med en illustrasjon av en ortodoks jøde og ordet «Jødesvin». 

Heller ikke barna skal spares for ønsket om å utslette nasjonen Israel. På NrK har barna en egen nyhetssending som heter «Supernytt».  Her viste man et kart over Midtøsten hvor Israel ikke fantes som egen nasjon, men hadde blitt en del av Syria.

Nyhetene på NrK har også en slagside og formidler myter, anklager og påstander som ikke har rot i virkeligheten.  Til og med negative hendelser i andre land kan Israel lett få skylden for.  Dette skjedde da en politimann i USA satte kneet på nakken til en svart mann som mistet livet.  NrK fortalte at disse politifolkene var opplært av Israel.  Dette skulle være en forklaring på volden.  Det er riktig at enkelte stater i USA har fått hjelp fra Israel i opplæring av politifolk, og i de statene har politivolden gått ned.  Ingen av politifolkene i nyhetssaken NrK henviste til hadde hatt opplæring fra Israel.

Når NrK så omtaler terrororganisasjonen Hamas, er dette i positive ordelag – fordi Hamas ikke lengre vil utslette Israel.  Det skal altså være en positiv endring i Hamas’ syn på Israel og et utgangspunkt for fred.  Det NrK ikke forteller er at Hamas ikke har ønsket å utslette Israel, men overta landet.  Man vil ha Israel som en palestina-arabisk nasjon.  Det skal ikke være en jødisk nasjon. 

Behov for informasjon

Midt i denne strømmen av antisemittisme og demonisering av Israel og jøder, står Frihet Misjon som en av motstemmene.  Vi arbeider mot jødehatet enten det kommer fra media, politikere eller kirkeledere.  Her har vi også den fordel at vi kan samarbeide tett med Frihet forlag, som utgir bøker og hefter om viktige tema som har med Israel og jødene å gjøre.  Men vi trenger din gave i arbeidet for å stå opp mot hat og urett.

Gavekonto til Frihet Misjon 0535.39.44071 - VIPPS  659554

tirsdag 9. mars 2021

Tragedien i Midtøsten

Israel har vist seg å være et levedyktig demokrati med innbyggere som både har evne og vilje til å bygge landet.  Mange av landets tidlige innvandrere hadde ledende stillinger i de arabiske landene da staten Israel ble opprettet.  Når jødene ble jaget fra sine hjem, og emigrerte til Israel, ble det et tomrom i de arabiske nasjoners statsapparat og samfunnsliv.

Å kvitte seg med kompetanse, har aldri vært et smart trekk, verken for bedrifter eller samfunn.  Noe av det kaos som råder i de arabiske land, kan skyldes nettopp det faktum at jøder ikke var velkommen etter at staten Israel ble opprettet.  Jødene var dyktige, trofaste og lojale borgere i de land som jaget dem ut. 

Nå er man i ferd med å gjøre samme feil igjen.  For mange av de muslimske og arabiske land gjør livet så vanskelig for den kristne delen av befolkningen, at mange av dem forlater Midtøsten.  Tilbake sitter man med diktatorer, radikal islam og samfunn som fungerer dårlig.

Redningen kan være det spirende samarbeidet med Israel som flere land har åpnet for.  Motivene for dette nye partnerskapet med Israel kan nok være blandet, men det vil uten tvil bli fruktbart for de land som snur og velger samarbeid fremfor fiendskap.

 

mandag 8. mars 2021

Hvorfor ble fredsavtalene til?

I løpet av 2020 ble det inngått flere normaliserings- og fredsavtaler mellom arabiske stater og Israel.  Mange mener at dette bare er begynnelsen.  Det finnes 22 arabiske nasjoner, og De Forente Arabiske Emirater var først ute i denne omgang. Landet består av 7 små stater som styres av eneveldige emirater.  Mest kjent av disse syv er Dubai. 

Mange mener at Saudi Arabia er den reelle makten i De Forente Arabiske Emirater.  Den mektige naboen har uten tvil sterk innflytelse over disse små statene.  Derfor er det trolig at Saudi Arabia har godkjent avtalen med Israel, uten at det har kommet offentligheten for øre. 

Etter Emiratene, inngikk også Bahrain en tilsvarende avtale.  Avtalene rystet både den arabiske verden, men også langt utover Midtøsten.  Sjokket ble ikke mindre da Sudan også inngikk avtale med Israel.  Landet var vertskap da Den Arabiske Liga i sin tid bestemte seg for at man ikke ville ha noen kontakt med jødelandet Israel.  Etter Sudan, inngikk også Marokko en avtale med Israel.  Dermed hadde seks arabiske land avtale med landet som hadde vært deres erkefiende (Jordan og Egypt har hatt fredsavtale i mange år). Men kanskje hadde disse avtalene uansett kommet, bare på et senere tidspunkt.

Det fantes nemlig en enda sterkere motivasjon for å normalisere forholdet til Israel for disse sunni muslimske statene. Fellestrekket for de nasjonene som har nærmet seg Israel den siste tiden er nemlig at de tilhører den retningen av islam som kalles sunni.  Deres største trussel er ikke Israel, men Iran.  Iran har blitt en sterk maktfaktor i Midtøsten, og Iran tilhører sjia retningen i islam. Det samme gjør Syria (den delen av landet som sitter med makten), og Hizbollah i Libanon. Hamas er opprinnelig sunni, men samarbeidet tett med Iran. Iran benytter mange metoder for å destabilisere Midtøsten for å kunne øke sin innflytelse i området.  Kampen mellom de ulike retningene i islam har for det meste unngått vestlige journalisters rapportering.  Men den store frykten for den arabiske verden er nå at Iran skal klare å produsere atomvåpen.  Det vil gi det maktsyke prestestyret et stort overtak på de andre nasjonene.  Hvilket land, og hvilke krefter kan da de andre landene alliere seg med i kampen mot Iran?  Finnes det et land som både har styrke og vilje til å stoppe Irans utvikling av atomvåpen og ekspansjonsiver i Midtøsten?  Ja, det finnes, og landet heter Israel.

De sunnimuslimske land har innsett at Israel slett ikke er noen fiende, men en garantist for stabilitet i regionen.  De har også innsett at Israel er det landet som best vet hva som foregår i Iran og andre land i regionen.  De har utviklet verdens beste etterretningsnettnerk, og om de ikke imponerte Vesten da de smuglet ut flere tonn topphemmelig materiale fra Iran for noen år siden, så imponerte de iallfall land i Midtøsten.  De har også klart og tydelig sagt at de ikke vil akseptere at Iran får atomvåpen.

En annen motivasjon for å normalisere forholdet til Israel for flere av de arabiske statene er at de trenger hjelp i å få en økonomi som fungerer.  Flere av disse landene er vanstyrte, og har en stor andel fattige som trenger et løft for å unngå indre opprør og destabilisering.  En økt handel med Israel, vil bidra til utvikling.  Man vil bl.a. få del i israelsk teknologi til matproduksjon og vanning for å dyrke mat i disse ørkenområdene.  Selv om noen av de arabiske statene har store oljereserver, er det flere som ikke har tilgang på denne rikdommen.  Store oljestater som Saudi Arabia må også tenke annerledes etter hvert som oljereservene avtar.  Det vil derfor bli spennende å følge situasjonen videre. 

torsdag 24. desember 2020

Da Jesus ble født

 

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.  2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

     4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,  5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn.  6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,  7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.
   
  8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.  9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
          
   
 14 «Ære være Gud i det høyeste,
          og fred på jorden
          blant mennesker Gud har glede i!»
15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.
(Fra Bibelen 2011, Det Norske Bibelselskap)

I dag er det født dere en frelser

 

I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe." Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: "Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!"  Luk 2:11-14

Juleevangeliet lyder i dag over hele verden.  I hvert eneste land, i alle verdensdeler, finnes det mennesker som i dag leser budskapet om Han som ble født i en stall for å bringe frelse og fred til hele jorden.  Og vi trenger virkelig en frelser.  Satan, synden og døden fant oss og slo oss til jorden.  Ikke noe menneske har makt til å gjøre noe med det, andre enn Han som ble født i stallen.  Bibelen forteller oss at allerede før verdens grunnvoll ble lagt hadde Gud i sin store kjærlighet planlagt en utvei for oss.  Når tiden var inne, i tidens fylde, ble Guds store frelsesplan åpenbart ved at Han selv kom til verden gjennom Jesus Kristus.  Sårbar, som et lite barn, kom Han til denne verden.  Det var ikke plass til Han noe sted, og landets ledelse ville ha Han drept.  Man skulle kanskje tro at når Gud, Den Allmektige, skulle gjøre sitt inntog i denne verden, så ville det være mer pomp og prakt.  Men slik er det også i dag.  Mange har ikke plass for Jesus i dag heller.  Politikere og statsmenn over store deler av verden, også i Norge, ønsker å viske bort sporene etter Han som er den eneste som kan frelse og bringe fred til en urolig og fredløs verden. Slik sier Johannes det i sitt evangelium: ”Han kom til Sine egne, og Hans egne tok ikke imot Han. Men så mange som tok imot Han, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn.”  At Gud kom til verden, gir god grunn til en solid feiring.  Og hva er vel bedre enn å feire Guds gave til oss mennesker med å gi hverandre gaver og omtanke denne dagen?

fredag 18. desember 2020

En krybbe - to barn ?!

 Og hun fødte sin Sønn, Den Førstefødte, hun svøpte Ham i lintøy og la Ham i en krybbe, siden det ikke var rom for dem i herberget.  Luk 2:7


Jeg leste om et Amerikansk team som var på besøk i Russland. Det var før jul og de besøkte et barnehjem for foreldreløse barn. De snakket om Jesu fødsel og julebudskapet for barna.  For de fleste ungene var dette helt nytt.  De hadde aldri hørt om Jesus før.  Etter andakten fikk barna utdelt papir og tegnesaker, og skulle tegne noe av det de hadde hørt om Jesus.  De tegnet med stor iver, og de fleste hadde fått med seg poenget i juleevangeliet.  De tegnet engler, hyrder, jesusbarn og alt som hører med.  Teamet gikk rundt å så på alle tegningene, og synes det var mye fint.  Men så kom de til en gutt som het Misha. Han hadde tegnet en krybbe, men den var ikke som alle andre krybber. I Mishas krybbe lå det to barn. 

De snakket litt med Misha, og han kunne gjenfortelle alt misjonærene hadde sagt.  Det var helt riktig fram til Maria la Jesus i krybben.  For da la han til sin egen versjon av historien. ”Når Maria la Jesus i krybben, så spurte han meg om jeg hadde noe sted å være.  Jeg fortalte at jeg ikke hadde noen mamma eller pappa, og at jeg derfor ikke hadde noe sted å være.  Da sa Jesus at jeg kunne være hos Han. Når jeg kom opp i krybben, sa Han at jeg kunne være hos Han bestandig.”

Misha hadde fått en åpenbaring fra Gud – langt utover det misjonærene kunne gi ham.

torsdag 17. desember 2020

Josefs jul

 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var trolovet med Josef; men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd.  Josef, hennes trolovede, som var en rettskaffen mann og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i stillhet.  Mens han nå tenkte på dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: "Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd.  Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder."  Matt 1:18-21


I Matteus evangelium finner vi juleevangeliet beskrevet fra Josefs perspektiv og synsvinkel.  Det begynner allerede i slektstavla.  Det er tydelig at slektstavla i Matteus, er Josefs slekt (se vers 16).  Folk flest regnet Josef for å være Jesu far. 

Det er klart at dette var en veldig vanskelig tid for Josef.  Hans forlovede var gravid, og han visste at han ikke var far til barnet.  Det ser ikke ut for at Maria hadde sagt noe til Josef om englebesøk og budskapet om at hun skulle føde verdens frelser.  Det er jo ikke sikkert Josef ville ha trodd på henne heller.  Men kanskje Maria hadde tillit til at den Gud som åpenbarte dette for henne også ville åpenbare det for Josef.  Uansett ble dette veldig vanskelig for Josef.  Han var sikkert både skuffet, såret, sjalu og sint.  Han kunne ha dratt Maria fram i all offentlighet.  På den måten hadde han selv blitt frikjent for anklagene om å ha drevet hor.  Husker du Johannes 8 og kvinnen som ble grepet i hor?  Da stod de klare med steiner i hendene.  Det var dødsstraff for hor, og den ble utført ved steining.  Men Josef var en rettferdig mann, står det.  Han var overbevist om at Maria hadde begått synd, og det måtte få konsekvenser.  Samtidig ville han ikke stille Maria fram til offentlig skam, og kanskje også i livsfare.  Derfor ville han skille seg fra henne i all stillhet.  Mens Josef tenker på dette, kommer Gud til ham i drømmen.  En engel åpenbarer for ham at Marias barn var unnfanget ved Den Hellige Ånd.  Da vendte Josef om, og tok Maria til seg.  Vi har mye å lære av Josef.  Både om hvordan vi skal behandle andre mennesker når vi er skuffet og såret, og hvordan vi skal reagere når Herren taler til oss.

tirsdag 15. desember 2020

Ble Jesus født i en stall?

 Noen ganger er det litt morsomt å stille spørsmål ved ting som folk antar som fakta.  Når det kommer til juleevangeliet er det flere slike "fakta" som har innarbeidet seg gjennom generasjoner.

De tre vise menn har til og med fått navnene Kaspar, Melchior og Baltasar.  Noen tror dette står i Bibelen.  Men det er bare en legende som har festet seg i manges bevissthet.  I Bibelen står det heller ikke at det var tre vise menn.  Bare at det kom noen vise menn fra østen (Matt 2:1).  Men det er mer i historien om de vise menn som kan få oss til å lure.  For hvis jeg spør om hvor de vise menn traff Jesus, vil de fleste svare at de fikk møte Jesus i stallen.  Men gjorde de det?  Historien om de vise menn finner vi i Matteus kapittel 2.  Der står det ikke at de besøkte stallen, men at de fant den lille familien i et hus, vers 11.  Men det er mer.  For umiddelbart etter at de vise menn hadde besøkt Maria, Josef og Jesus, så reiser den lille familien til Egypt, Matt 2:13ff.  De reiser altså ikke hjem igjen til Nasaret eller til Jerusalem etter Jesu fødsel.  Kan det hende at de vise menn ikke besøkte Jesus ved fødselen, men en tid senere?

Juleevangeliet om Jesu fødsel leser vi vanligvis fra Lukas evangelium.  Der fortelles det om hvordan Jesus blir født og lagt i en krybbe (det står ikke at det var i en stall, men fordi det er en krybbe der, antar man at det var i den delen av huset hvor dyrene vanligvis oppholdt seg).  Videre står det om hyrdene på marken som besøker den nyfødte gutten.  Åtte dager senere reiser Josef og Maria sammen med Jesus til Jerusalem for å omskjære ham, slik jødenes skikk er.  I Jerusalem møtte de bl.a. den gamle mannen Simeon og Anna, Fanuels datter.  Etter alt dette reiste de tilbake til Nasaret i Galilea, Luk 2:39.

Den våkne leser vil nå tenke: Lukas skriver ikke noe om vise menn fra Østen, eller om flukt til Egypt.  Hvorfor?  Kanskje fordi dette ikke skjedde ved Jesu fødsel.  Mye tyder på at Jesus var mellom 1-2 år da de vise menn kom til Betlehem og traff ham der.  Det kan iallfall ikke ha vært umiddelbart etter fødselen, siden Lukas forteller oss hva som skjedde da.  Josef hadde sin familie i Betlehem, og byen ligger fint til i forhold til Jerusalem når de skulle delta på høytidene der.  Det var trolig ved en av høytidene i Jerusalem at de vise menn ankom Betlehem.  Siden kong Herodes beordret at alle guttebarn under 2 år skulle drepes, så vil det være naturlig å tro at Herodes forstod at det ikke var et nyfødt spedbarn det handlet om.  Hvis stjernen viste seg for de vise menn i Østen da Jesus ble født, er det naturlig å tenke seg at det tok en stund for dem å komme til Betlehem - særlig når de skulle via Jerusalem.  Det er også tryggere å reise med et barn som er noe større, enn et nyfødt spebarn, når de skulle ut på den strabasiøse reisen til Egypt (selv om Gud selvfølgelig ville ha beskyttet dem).  Uansett er det slik at historien fra Lukas ikke gir rom for flukten til Egypt.  Det betyr at alle som tror på Bibelen som Guds ord til oss i dag, må lande på at besøket av de vise menn og flukten til Egypt skjedde på et annet tidspunkt enn direkte etter Jesu fødsel.  

Juleevangeliet i Lukas evangeliet omtaler ikke de vise menn, og utelukker reisen til Egypt. Matteus evangeliet omtaler ikke hyrdene på marken, og utelukker omskjærelsen i templet og reisen hjem til Nasaret.  Men skjedde disse hendelsene på ulikt tidspunkt, utfyller historiene hverandre.  

Dette var bare noen tanker nå i innspurten før jul :-)