fredag 24. juni 2022

Velkommen til et trangere samfunn !

 

Jeg tror det er høyst ufrivillig at minister Trettebergstuen nå aktivt gjør sin innsats for å oppfylle bibelske profetier.  Men det gjør hun bl.a. med forslaget hun nå har presentert angående såkalt "konverteringsterapi".

Aller først vil jeg si at det er interessant at forslaget ble presentert på den dagen i året hvor vi markerer minnet om døperen Johannes, altså St. Hans.  Som kjent ble Johannes satt i fengsel og senere drept på grunn av sin forkynnelse.  Datidens myndigheter likte dårlig hans tro, og fikk han fengslet.  

På minnedagen for døperen Johannes forteller Trettebergstuen stolt at hvis hennes lovforslag går gjennom i Stortinget, vil man straffe bibelsk veiledning og bønn med opptil 3 års fengsel.  Det vil si hun sa det ikke slik, men det er konsekvensen av hennes forslag.

Skremmende bilde av kristne

Bak denne loven ligger det et gammelt og utdatert vrengebilde av hva kristen sjelesorg og forbønn handler om.  Det er også en ekstrem motstand mot andre menneskers tro og meninger.  Man skal ikke få lov til å tro og mene noe annet i Trettebergstuens verden.  For noen har en eller annen gang møtte kristne som har påført dem smerte, derfor må alle kristne "tas" ved lov.

Kanskje man skulle gjøre det samme med idretten?  Det finnes jo ledere i idretten som har påført barn og unge både smerte og traumer.  Det kan vi vel ikke akseptere, derfor bør vi vedta en lov som begrenser deres virksomhet?  Selvfølgelig ikke.  Man kan ikke ta enkelthendelser og overføre på alle.  En slik generalisering er rett og slett skremmende.  For det er det man gjør i saken om homofili.

Ønsker å stille opp for mennesker

De fleste kristne sjelesørgere og forbedere oppfører seg helt annerledes enn det skrekkbildet som Trettebergstuen og hennes like forteller om.  Men man kan selvfølgelig finne unntak (slik man også gjør over alt ellers i samfunnet).  Selv har jeg hatt gjentatte samtaler med mennesker som har hatt ulike utfordringer i livet.  Noen ganger har de valgt annerledes enn jeg har rådet dem til.  Men jeg har alltid sagt at jeg vil være der for dem uansett hva de velger.

En fin telefonsamtale

Under debatten på 90-tallet ble jeg oppringt av en homofil som jeg både kjente godt og var i familie med.  Han så oppslagene i media hvor også jeg var intervjuet.  I telefonen sa han at han satte pris på at jeg hadde sagt det samme til han som jeg gjorde i media (for mange pastorer er feige, sa han.  De tør ikke si til meg hva de mener).  Samtidig takket han meg for at han ikke mistet meg som en venn, selv om vi hadde ulikt syn i dette spørsmålet.  Denne telefonen satte jeg stor pris på.

Kraftige diskusjoner

Jeg tror ikke jeg er et unntak.  Jeg tror de fleste pastorer, prester, sjelesørgere og veiledere har samme utgangspunkt som meg.  Vi avviser ikke mennesker som har andre meninger enn oss, vi tvinger ingen til å handle etter våre ønsker, vi ønsker å være til velsignelse og formidle det vi ser Gud viser oss i Bibelen i kjærlighet.

Så kan selvfølgelig teologiske diskusjoner (eller andre diskusjoner) gå "varmt i svingene".  Fra begge sider har det blitt brukt harde ord.  Men det er forskjell på en diskusjon og hvordan vi møter hverandre ansikt til ansikt når noen søker hjelp.  Man kan fint møte mennesker med omsorg, selv om man er uenige om forskjellige ting.  

Oppfyllelse av profetier

Der hvor minister Trettebergstuen oppfyller bibelske profetier, er at det i de siste tider skal bli forfølgelse og vanskeligere for de troende.  I Norge har vi stort sett hatt det godt de siste generasjoner, men nå merker vi tydelig at det strammer seg til.  Vi begynner å ligne på land som vi ikke vil sammenligne oss med.  Land som setter sterke begrensinger for kristne og andre som har en annen tro enn den tro som er akseptert av myndighetene.  Menigheter og kirkesamfunn må allerede i dag opplyse om hvilket ståsted man har i forhold til homofiles rolle i menigheten, når man søker om den såkalte "statsstøtten" (som egentlig er tilbakebetalt kirkeskatt til andre trossamfunn enn Den Norske Kirke).  Man må også gi informasjon om holdning til likestilling etc. Flere banker har sluttet å gi lån til kristne menigheter.  Banker, kommuner og andre som deler ut kulturmidler har i stor utstrekning sluttet å støtte kristne tiltak.  Nå vil man også fra myndighetenes side straffeforfølge personer som ønsker å være medvandrere og gi støtte, hjelp og forbønn i livsviktige prosesser for dem det gjelder.  Det er skremmende, men altså ikke uventet - siden Bibelen viser oss hvordan det skal strammes til i de siste tider.

Spørsmålet blir nå: Er kristne villige til å risikere bøter og fengsel for sin tro?  (Slik mange miljøaktivister gjør når de utøver sivil ulydighet).

LES OGSÅ

Når aktivister og ekstremister blir ministre


onsdag 22. juni 2022

Vil alle jøder bli frelst?

Både i vår tid og i tidligere tider har det vært en diskusjon rundt jødenes frelse, og om det kommende "riket for Israel".  Vil alle jøder bli frelst en dag?  Disiplene spurte også om når riket for Israel ville komme.

De siste to årene har jeg skrevet flere bøker om Israel og jødene.  Disse bøkene inngår i en serie bøker om dette tema fra Frihet forlag. Her er en oversikt (klikk for tittelen for å se mer):

Jødehat før og nå

Templet, Guds hus i Jerusalem

Frelsen kommer fra jødene

Jødenes frelse og det messianske riket

Israel-Quiz

Den siste boken om jødenes frelse og det messianske riket, tar deg med gjennom Bibelens ord om hva Gud viser oss om dette tema.  Hva vil det si at jødene er Guds eiendomsfolk?  Kan Guds eiendom gå fortapt?  Hva betyr ordet fra Romerbrevet om at "slik skal hele Israel bli frelst?"  


Videre tar boken opp spørsmålet som disiplene stiller Jesus om det kommende 
riket for Israel.  Jesus bekrefter at riket kommer, men at det ikke er disiplenes sak når.  Så hva er dette riket for Israel?  Er dette riket det samme som tusenårsriket, eller fredsriket, eller er det noe helt annet?

Dette er spørsmål som besvares i denne boken.  Den anbefales for alle som er interessert i spørsmål rundt Israel og jødene.

onsdag 8. juni 2022

Hva betyr dette symbolet?


Har du sett dette symbolet?  Ja, selvfølgelig.  Ingen har unngått dette, men hva betyr det egentlig?  Er det noen som har "rappet" det og forsøkt å fylle det med et annet innhold?


Regnbuen har blitt brukt som symbol både for nyreligiøse bevegelser innenfor "New Age" og av de homofiles organisasjoner.  Men dette symbolet er mye eldre enn den moderne bruken av det.  Kanskje vi skulle ta tid til å tenke litt gjennom det?

For regnbuen ble gitt oss av Gud som et synlig tegn på at Han ikke skulle oversvømme jorden igjen, slik Han gjorde i forbindelse med syndfloden (historien om Noa, 1. Mosebok 6-9).  "Jeg setter regnbuen min i skyen, og den skal være til tegn på pakten mellom meg og jorden" 1. Mosebok 9:13.  Regnbuesymbolet er altså opprinnelig et tegn på Guds trofasthet og godhet mot oss mennesker.

Regnbuens farger:
Så er det også veldig interessant å merke seg hva fargene i regnbuen også symboliserer. Hvis vi starter nedenfra, det som er nærmest jorden, så er det fargen lilla eller purpur.  Det er en kongelig farge. Da soldatene spottet Jesus før korsfestelsen, tok de på Han en purpurfarget kappe, fordi det ble sagt at Han var jødenes konge. (1. Tim 6:15)

Den neste fargen er blå (noen vil ha fargen "indigo" mellom, men det er en blanding av fargene lilla og blå, slik for så vidt oransje er en blanding av gul og rød).  Blåfargen symboliserer himmelen, som er Jesu "adresse". (Joh 3:13)

Den tredje fargen er grønn.  Grønnfargen symboliserer nytt liv.  Når vinteren er omme og snøen smelter, kommer nytt liv i form av blomster, gress og bladet på trærne.  Hvem er det som gir mennesker Livet med stor L? (Joh 11:25)

Deretter finner vi fargen gul.  Gult er selvfølgelig solens farge og symboliserer lyset.  Jesus sier om seg selv at Han er lyset, Joh 14:6.

Den nest siste fargen er oransje.  Fargen ser vi ofte også på lastebiler som frakter farlig gods.  Det handler om fare.  Det finnes også åndelige farer, og vi blir minnet om å omvende oss. (Joh 3:3)

Den siste og øverste fargen er rød.  Rødfargen er blodets farge.  Den minner oss om Jesu offer for oss.  Uten Hans offer hadde det ikke vært noen vei til Gud.   (1. Peter 1:18-19)

Alt avhenger av synsvinkelen
Når du og jeg løfter blikket og ser oppover, så ser vi altså fargen lilla/purpur.  Vi må se Jesus som konge, vår Herre.  Ingen mennesker kan komme til Gud uten først å se Jesus som den Han virkelig er.  

Men Han som sitter i himmelen og ser ned på oss, hva ser Han først?  Han ser rødfargen først.  En påminnelse om Jesu blod.  Han ser oss gjennom Jesus.  

Da Gud satte regnbuen på himmelen, så var det ikke bare et vitnesbyrd om Hans løfter og trofasthet.  Det er en påminnelse om hvem som har banet vei til himmelen for oss.  Men det står også "Da skal jeg minnes min pakt!"

Misbruk
Det er mange flere hemmeligheter Gud har lagt ned i dette symbolet, eller tegnet om du vil. Kanskje ikke så rart at det derfor misbrukes i sammenhenger som ønsker å få aksept for det Jesus frelser oss fra - synden.  Guds kjærlighet og nåde mot oss mennesker forkynnes av skaperverket, av Bibelen, og av vitnesbyrdet til millioner av mennesker.  Gud er trofast og Han holder sine løfter.  Jesus Kristus er det største vitnesbyrdet om nettopp det. Vi har til og med fått et tegn på himmelen som minner oss på dette.

tirsdag 7. juni 2022

Er korona-restriksjonene bibelske ?

 

Vi fikk to år med koronarestriksjoner i landet. Selv om en del fortsatt får Covid-19, har vi heldigvis ikke restriksjonene lengre. Men hva sier egentlig Bibelen om dette?  Har Bibelen noen innspill når det gjelder slike smittsomme sykdommer?

Noen er opptatt av at det står om "pest" i forbindelse med endetiden.  Det er ikke dette jeg vil ta opp i dette innlegget, men heller selve restriksjonene som myndighetene har innført gjennom disse to årene - og som kan komme igjen dersom det oppstår andre pandemier.

Karantene / Isolasjon

I 3. Mosebok 13 står det om hvordan vi skal forholde oss til smittsom sykdom. I versene 31-33 står det om karantene. Sykdommen som omtales i avsnittet er "skurv", men har blitt et mønster for andre smittsomme sykdommer. I 7 dager skulle man da holde seg i karantene. Etter syv dager skal presten (som fungerte som lege) undersøke personen og eventuelt erklære vedkommende for "ren" hvis sykdommen ikke pågår.

I vers 46 står det om hvordan de smittede personene, som i bibelsk språkbruk omtales som "urene" skal oppholde seg utenfor leiren.  De skal altså ikke bo sammen med resten av familien under sykdommen.  Vi kaller det isolasjon.

Munnbind

I samme kapittel, versene 45-46 står det om å dekke til nedre del av ansiktet.  I moderne tid bruker vi munnbind til dette.  I bibelsk tid benyttet man et tøystykke.  Noen oversettelser sier skjegget istedet for nedre del av ansiktet.  Poenget er nok likevel det samme, at munn/nese skal dekkes til. 

"Meter'n" / Sosial distanse

Bibelen fortsetter med det vi er blitt så vant med de siste årene.  For dersom en smittet person møter andre mennesker, skal man ifølge vers 45 rope "uren, uren" slik at folk kan holde avstand.  Vi kaller det "meter'n eller sosial distanse".  

Det Nye Testamente

Mye av dette kjenner vi også igjen fra NT når det gjelder de som er spedalske. De spedalske skulle også rope "uren" når de møtte folk, slik at man kunne holde avstand og ikke spre smitte.  De spedalske ble isolert utenfor byene, for ikke å smitte. Jesus ber dem han har helbredet om å vise seg for presten (Lukas 17:14). 

Gammelt nytt

Mange av de restriksjonene som myndighetene iverksatte under pandemien er altså gammelt nytt.  Det er ikke bare gammelt, men det er bibelsk.  Men heldigvis er vi nå kommet dit at vi har lagt bort det meste av dette. Men det kommer nok nye tider med sykdom, og nye pandemier.  Man skal ikke være profet for å se det.

søndag 5. juni 2022

Pinsedag - Et språk som alle forstår

Det er pinse, og det er en fascinerende historie vi leser i Bibelen om pinsedagen.  Noen har feilaktig kalt det for menighetens fødselsdag.  Det handler om noe helt annet, nemlig oppfyllelsen av Faderens løfte.

Det er Apostlenes Gjerninger 2 som gir oss fortellingen om hva som skjedde denne dagen.  Kort fortalt så starter det første underet denne dagen med at alle de troende var samlet.  Det er jo i seg selv et mirakel.  Kanskje var det første og siste gangen det skjedde.  For i dag er det få menigheter som kan vitne om at alle medlemmene er samlet på samme sted til samme tid.  Men slik var det altså denne dagen.  Under nummer to må være at de også ifølge Apgj 2:1 hadde samstemt sinn.  De dro i samme retning. Men hovedgrunnen til at de var samlet var Jesu befaling om at de skulle vente i Jerusalem til de ble utrustet med kraft fra det høye.  Den Hellige Ånd skulle kommer over dem, og de skulle være vitner om Kristus, Apgj 1:8.

Mens de var samlet der i Jerusalem kom det en lyd fra himmelen, som en mektig vind, og fylte rommet.  Deretter viste det seg ildtunger som satte seg på hver enkelt av dem, og alle ble fylt med Den Hellige Ånd.  Når de ble fylt av Ånden, begynte de også å tale i tunger.  Hva var det de sa?  

Leser vi videre i Apostlenes gjerninger 2, ser vi at tungetalen denne dagen var forståelige språk, v. 8-11.  Det disiplene vitnet om på denne måten var "Guds underfulle gjerninger," v. 11.  De troende ble altså denne dagen utrustet med kraft og fikk evnen til å forkynne Guds underfulle gjerninger på et språk som folk forstod. 

Jeg har tenkt på dette mange ganger, og jeg har hatt en bønn i mitt hjerte: "Gud, gi meg et språk som folk forstår!"  For resultatet av denne forkynnelsen var at så mange som 3.000 mennesker ble frelst denne dagen.  De forstod budskapet på en slik måte at det traff dem i hjertet og de tok imot frelsen.  Vi kristne kan noen ganger ha vårt eget språk, en måte å snakke på som folk utenfor ikke forstår.  Det er viktig at vi har evne til å viderebringe evangeliet på en slik måte at mennesker rundt oss forstår hva vi sier.

Det er likevel ikke det jeg først og fremst tenker på når jeg ber om at Gud må gi meg et språk som folk forstår.  Det jeg ber om er å kunne formidle Jesus og evangeliet på en slik måte at det treffer hjertene.  Det handler ikke først og fremst om hvilke ord man bruker, hvilke metoder man benytter eller andre slike ytre ting.  Det handler om noe som går fra hjerte til hjerte.  Noe som gjør at øyne blir åpnet så man ser hva Jesus har gjort og hva Han tilbyr oss mennesker.  Alle som ser dette, vil garantert ta imot.  Det går ikke an å si neitakk til frelsen, hvis man har sett hva det er.  Men mange ser ikke, uansett hvilke ord man bruker.

Derfor ber jeg om et "pinsedagsunder."  Gud, gi meg et språk som folk forstår, som treffer hjertene, som leder mennesker til Kristus.

lørdag 4. juni 2022

Totalt meningsløst

 

I fire timers politiavhør for å ha sagt at en mann ikke kan bli kvinne, uansett hva han føler!  

En mann kan ikke bli kvinne, mor, eller lesbisk.  Ordene kom fra feministen Christina Ellingsen. Hun ble anmeldt av Christine Marie Jentoft, og politiet tok anmeldelsen alvorlig og brukte hele fire timer til avhøret.

Jentoft som omtaler seg selv som transperson, jobber som rådgiver for organisasjonen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold).  FRI står også bak den omstridte PRIDE-feiringen.

Man skal ikke langt tilbake i historien før et slikt avhør ikke ville ha funnet sted.  Saken er nemlig den at høsten 2020 ble det vedtatt å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i den såkalte "hatparagrafen" i straffeloven (§ 185 punkt D).

Biologien avgjør

Ellingsen, som selv advarte mot innføring av et slikt tillegg i straffeloven da det var på høring, ble altså anmeldt for å ha sagt det som i tusener av år har vært et akseptert faktum.  En mann blir ikke en kvinne ved å føle seg som en kvinne.  En gutt blir ikke jente dersom han liker å leke med dukker og kle seg i kjole.  Det er biologien som avgjør om man er mann eller kvinne.

Begrepsforvirring

Bakgrunnen for diskusjonen om hvorvidt man kan føle seg til et annet kjønn, er rett og slett at man gjennom noen år har forsøkt å fylle begrepet "kjønn" med et annet innhold.  For de fleste vil det være biologien som avgjør, X og Y kromosomer.  Dessuten kan de fleste få informasjon om barnets kjønn allerede før fødselen, ved ultralyd.  Jordmødre pleier også å si noe om kjønn når barnet er født.  Hvis det er hatefulle ytringer å si noe om et annet menneskes kjønn, må vel disse også i politiavhør.  Hvordan kan de vite hva barnet føler?  Begrepet "kjønn" handler ikke om følelser.  Det handler om biologisk fakta.

Hatefullt?

Er det hatefullt å påstå det som har vært et faktum i alle tidligere generasjoner?  Er det hatefullt å ha forskjellige meninger om kjønnsidentitet? Det er "hatparagrafen" man har anmeldt Ellingens for å ha brutt.  Å anmelde et menneske til politiet for å ha et tradisjonelt syn på kjønn, viser noe av den intoleransen vi ser bre om seg i det norske samfunn.  Tradisjonelle verdier utfordres på mange områder, og man kan risikere mye ved å stå opp for disse verdiene.  Uenighet er på ingen måter hat.  Jeg hates selvfølgelig ikke når noen er uenig i det jeg skriver her, eller andre oppfatninger jeg har.  Uenighet er ikke hat.  Men den motstand tradisjonelle verdier møter av noen mennesker i dagens samfunn grenser mot hat.  Det er iallfall veldig intolerant.

fredag 20. mai 2022

Abortloven - mange steg tilbake?


Vi hører påstanden ganske ofte, ikke minst i forbindelse med den pågående diskusjonen i USA: "Å reversere abortloven (gjøre abort vanskeligere) er å føre oss tilbake til gamle dager. Mange kvinner vil da miste livet."

Dette er ikke bare direkte feil, men også en logisk brist.  

1. Det er flere som mister livet med dagens abortlov enn før abortlovene ble innført.  I gjennomsnitt dør mellom 12.000 og 15.000 barn årlig, bare i Norge.  

2. Antall kvinner som døde på grunn av illegal abort var betydelig lavere enn antall barn som dør av abortloven.

3. Før i tiden satte man uønskede barn ut i skogen for å dø.  Abortloven var derfor å gå tilbake i tid og innføre en måte å kvitte seg med uønskede barn på - slik man altså gjorde tidligere ved å sette dem ut for å dø i skogen.  

Det er derfor både feil og en logisk brist i påstanden fra aborttilhengerne.  Det var abortloven som førte oss tilbake til gamle dager, og det er langt flere som dør med abortloven enn tidligere.

LES OGSÅ:

Vi trenger flere barn

   

mandag 11. april 2022

Årets påskeartikler

I år har jeg delt noen tanker på alle høytidsdagene i påsken.  Nedenfor ser du en oversikt over artiklene.  Der har jeg også tatt med artikkelen fra onsdag i påskeuken. Har du lyst til å lese en eller flere av dem, klikker du bare på den artikkelen du vil lese:

Palmesøndag: Hosianna!
Onsdag: Nåde deg!
Skjærtorsdag: Skjær-torsdag?
Langfredag: En lang fredag 
1. Påskedag: Han har stått opp !!!
2. Påskedag: Et tomt påskeegg?

mandag 28. februar 2022

Kina omskriver Bibelen

 

"The Voice of Martyrs" (VOM) er en organisasjon som forsvarer menneskerettighetene for forfulgte kristne.  De advarer nå om at den kinesiske regjeringen siden 2019 har arbeidet med å omskrive Bibelen etter kommunistiske prinsipper.

Den nye kinesiske "oversettelsen" skal inneholde en rekke prinsipper fra både konfucianisme og buddhisme, men viktigst er oversettelsens støtte til det kinesiske kommunistpartiet.  Ifølge VOM vil denne "bibelutgaven" inneholde "sosialistiske kjerneideer" og avsnitt som ikke er forenlig med kommunistiske ideer, vil bli fjernet.

I 2020 ble det utgitt en lærebok for highschool-elever.  I denne boken finner vi omskrivninger av bibeltekster som man kan forvente blir med i den nye "bibelen" når den kommer på det kinesiske markedet.  Her gjengis historien om kvinnen som ble grepet i hor, Johannes 8.  I avslutningen av denne historien, finner du ikke det som er hovedpoenget i bibelhistorien, nemlig at Jesus tilgir kvinnen. Historien avsluttes da med følgende utsagn av Jesus "Jeg er også en synder!"  

Poenget med slike endringer må være å avvise at Jesus er Gud.  For dersom Jesus er synder, kan Han ikke være Gud.  Han er da heller ikke det fullkomne offer for våre synder, og kan ikke være en frelser.  

Angrepene på Guds ord burde kanskje ikke overraske oss.  Vi ser angrep på mange områder, både ved vrangtolkning av det som faktisk står i Bibelen, og slik som Kina forsøker seg på ved å forandre teksten.  I Kinas tilfelle viser det hvor stor frykt man har for Bibelen.  De bruker betydelig resurser på dette arbeidet.  De begynte arbeidet i 2019, og man antar at den sterkt omskrevne boken er klar først i 2029. 

Anbefaler boken "55 Endetidstegn".  Du finner den for salg her: https://frihet.no/55-endetidstegn-jesus-kommer-snart-26700p.html

torsdag 10. februar 2022

Når aktivister og ekstremister blir ministre

I dagens regjering finner vi helt sikkert mange dyktige personer, enten man er enig i deres politikk eller ikke, men det er også utspill og vedtak som bærer preg av aktivisme fremfor solid begrunnede kunnskapsbaserte beslutninger.

I journalistikken er man nøye med at den som selv har bindinger til en sak ikke skal dekke denne. Vanligvis har man tilsvarende regler for inhabilitet i politikken - men ikke nå!

Ministeren som har ansvaret for et eventuelt tredje kjønn er selv en aktiv del av bevegelsen som kjemper for dette. Trettebergstuen har uttalt at hun vil innføre et tredje kjønn. Problemet er imidlertid at saken utredes, men det tar hun ikke hensyn til. Hun hadde ikke fått informasjon fra utredningen da hun uttalte hva hun ville gjøre. Da er det aktivisten som taler, ikke en troverdig politiker. Dette burde vært påtalt av statsministeren. Men det har jeg ikke hørt noe om. Også media sitter stille når hun ikke vil lytte til utredningen før hun tar en beslutning. (Foto: Regjeringen.no)

Noe tilsvarende skjedde med kunnskapsminister Brenna. Plutselig en dag bestemte hun seg for å anbefale skolene at elevene ikke skal få tilbud om en Bibel/Nytestamente. Dette kom som lyn fra klar himmel for Gideon International som har gitt dette gratis-tilbudet til skolene. Selv om undervisningen om kristen tro har blitt stadig mindre og dårligere gjennom årene, er Bibelen en del av KRLE undervisningen. Det er dessuten frivillig om man vil ta imot.
(Foto: Regeringen.no)

Slike vedtak og beslutninger bærer preg av aktivisme og ekstremisme, ikke seriøs politisk behandling. Man bør kunne forvente at personer med tillitsverv i regjering forholder seg mer profesjonelt i denne og andre type saker. Dersom man er personlig berørt i kontroversielle saker, eller saker av en betydning for større grupper i samfunnet, bør en minister være voksen nok til å tre tilbake og overlate beslutningen til andre, uten å utøve press.

I tillegg til disse sakene har det blitt kjent at regjerningen også har sluttet å behandle søknader om friskoler ihht gjeldende lovverk.  Dette fordi regjerningen av ideologiske grunner ikke ønsker å behandle disse søknadene nå.  Man vil i stedet fremme en ny lov, for deretter å behandle tidligere søknader etter den nye loven som de selv har både forfattet og sannsynligvis vil få vedtatt.  På denne måten forholder man seg altså til lover og regler vedtatt av det samme Storting som de selv sitter i.  Respektløst, vil mange si. 

Hvorfor er jeg ikke beroliget, og tror at det blir bedre fremover?