fredag 8. november 2019

Forfølgelse av kristne i Norge øker

Det kommer stadig utspill fra ulikt hold som vitner om at vi går i møte en tid med stadig mer ubehag for kristne også i Norge.  Dette er uten tvil et av mange endetidstegn vi ser oppfylt i dag.

Den siste tiden har det vært stort fokus på såkalt "homoterapi".  Noe ingen organisasjoner driver med i Norge.  Likevel har det blitt fremmet forslag i Stortinget om forbud mot dette.  Men forbudet skal ifølge flere både fra det politiske miljøet og homobevegelsen også gjelde helt ordinær kristen sjelesorg og veiledning.  Les mer om dette her.

Et annet tegn på at det strmmer seg inn for kristne i Norge er at kristne menighet opplever at de boikottes når det gjelder utleie av forsamlingshuset.  Dette handler ikke bare om at man sliter med å få leid ut lokaler, men at det er en aktiv boikott fordi utleier er en kristne menighet.  Det uttales offentlig at man ikke vil benytte kristne lokaler.  Les mer om dette her. 

Sammenlignet med det kristne opplever mange andre steder i verden, så er dette som ingen ting å regne.  Vi blir ikke torturert og drept.  Vi blir ikke sendt i konsentrasjonsleirer eller fratatt hus og hjem.  Dette opplever mange kristne andre steder.  Likevel er dette som skjer i Norge alvorlig, fordi vi ser en stadig økende tendens til forskjellsbehandling, trakassering, boikott og ubehag.  Dette er tegn som viser hvilken vei det går.

Det er også et kjennetegn på endetiden at i tiden før forfølgelsen finner det sted en forførelse.  Også dette har pågått over lang tid.  Biskoper, prester og pastorer har forlatt klassisk kristen tro på mange områder.  Den Norske Kirke har vedtatt lære og praksis som er klart i strid med Guds ord, og flere følger etter.  I den forbindelse anbefales følgende artikkel.  Les mer her. 

Har vi grunn til å bli deprimert eller miste motet på grunn av dette?  På ingen måte.  Dette er tegn på at Jesus snart kommer tilbake.  Det er en festdag for alle oss som tror.  Vi skal møte vår Frelser og Herre ansikt til ansikt.  "Hvilken dag det skal bli!"