fredag 18. desember 2009

Storkrigen mot Israel nærmer seg !


Uavhengige sikkerhetsanalytikere spår storkrig i Israel i løpet av 10 måneder. Israel kan bli angrepet på fem-seks fronter.

Det er sikkerhetsanalytikeren Jisrael Neeman som skriver dette på nettstedet "Mideast on Target". Han mener Netanjahu nå står overfor to alternativer:

Enten stå alene eller bli del av en vestallianse. Prisen for det siste vil være fatal: et endelig ja til PLO staten. Omkostningene ved å stå alene? En krig mot Israel som vil bli ført på fem-seks fronter!

I følge Neeman står Israel overfor seks store utfordringer:

1. Iran utgjør den største og mest truende av dem. Sannsynligheten er stor for at de allerede har eller er nær ved å få sin egen atombombe.

2.Hizbollah i Libanon er en annen stor utfordring. Siden krigen i 2006 har de rukket å bygge seg opp igjen kansje mange ganger så sterkt.

3. Hamas trusselen fra Gaza er svært reell. Den siste tiden har vi sett at de prøver ut nye raketter mot sivilbefolkningen i blant annet Sderot. Hvorfor er det så få protester mot dette?

4. Syria er det store usikkerhetsmomentet. Vil de engasjere seg i en ny storkrig? I såfall vi det bli svært farlig for Israel. Det er ut for å være en viss sannsynlighetsovervekt for en syrisk deltagelse.

5. General Daytons veltrente Fatah-styrke i Judea/Samaria. På papiret skal den slå ned på Hamas. Men den kan også raskt kaste seg inn sammen med de andre fiendene i Israels nabolag i en Arafat-lignende terrorkrig.

6. Den siste utfordringen kan komme fra en Hamas-fraksjon i de samme to områdene. Vi har allerede sett en slik gruppe oppstå nylig, som ble nedkjempet av Hamas. Men det kan eksistere flere, og de kan stå frem i en gitt situasjon.

I løpet av disse 10 månedene, som analytikerne mener er en sannsynlig tid for en eventuell ny krig, kan Israel bli angrepet på fem-seks fronter. I tillegg til disse har man jo også grupper inne i Jerusalem, i Ramallah og andre byer med tungt bevæpede menn og kvinner.

Det er ingen grunn til å slappe av på bønneengasjementet for Israel! Fra: http://www.bjornolav.blogspot.com/

tirsdag 15. desember 2009

Jødeforfølgelsene i vår tid


Nyhetsmelding: "En britisk domstol utstedte arrestordre på Israels tidligere utenriksminister Tzipi Livni. Livni avlyste nylig i siste liten et planlagt besøk i Storbritannia, angivelig fordi hun fryktet hun kunne bli arrestert når hun satte foten på britisk jord. Domstolen i London utstedte arrestordren etter begjæring fra palestinske ofre for krigen på Gazastripen tidligere i år. De ønsket henne stilt for retten for krigsforbrytelser."

Storbritannia har ingen stolt historie å vise til når det gjelder sin behandling av jødene. Da Israel var under britisk kontroll fra første verdenskrig og frem til 1948, bidro de aktivt til å dele opp det jødiske nasjonalhjem slik at det kun var en tredel igjen (i strid med internasjonal forståelse). De hindret også jøder å flytte til landet. Selv om offisielle myndigheter nå beklager arrestordren, forteller den likevel noe om hvordan man tenker innenfor rettsapparatet i Storbritannia. Vi har ikke registrert at det er utstedt en arrestordre på noen palestina-araber for årelang terror og rakettskyting mot Israel.

Som vi har vært inne på tidligere, så er dette et ledd i den utviklingen vi ser mot den kommende Gog-krigen. En krig som forutsetter at vestlige land har uvilje mot jødene og Israel.

Mur i Midt-Østen

Hvorfor har denne nyhetsmeldingen ikke fått samme opmerksomhet som andre murer har? Les meldingen og deretter kommentarene:

Egypt er i full gang med å bygge en underjordisk mur mot Gaza. Målet er å stoppe smugling som foregår gjennom tunneler mellom Egypt og Gaza, skriver Dagen.se.

Den underjordiske, ugjennomtrengelige metallmuren skal være 20-30 meter dyp og strekke seg over ti kilometer. Den siste uken har sikkerhetstjenesten i Egypt gravd langs grensen mellom Egypt og Gaza. De plasserer store metallflak ned i bakken. Disse flakene skal være umulig å skjære eller smelte. Det finnes så mange som rundt 1.000 tunneler langs grensen. Disse brukes til å smugle matvarer, husholdsartikler, og våpen og raketter som brukes mot Israel.


Med denne muren blir den siste muligheten for å komme fra Gasa til Egypt stengt. Det er fra før helt lukket på overflaten. Det er med andre ord en mye trengere utelukkelse av palestina-arabere fra Egypt enn fra Israel. Mange palesina-arabere jobber i Israel, og pendler daglig mellom Gasa og sin arbeidsplass. Som regel uten noen større problemer. På tidspunkter hvor det har skjedd angrep fra hamas eller andre terrorgrupper, skjerper man imidlertid sikkerheten og i verste fall stenger grensen midlertidig.

Israel har altså en mye mer human praksis enn sitt naboland Egypt. Hvorfor kommer ikke det frem i media? Hvorfor roper ikke norske journalister på Dagsrevyen om overgrep mot palestina-araberne? Det er bare en mulig forklaring på dette: Dette jødehatet er nødvendig å opparbeide for at man ved en senere anledning skal få aksept for et militært angrep på Israel. Jeg tror ikke journalistene tenker slik, men de lar seg bruke i denne propagandaen. Det er en del av det som skjer, som Bibelen har omtalt, før Gog-krigen kommer. Det er altså en del av endetidens hendelser. Vi ser det, og vet at tiden nærmer seg for Jesu gjenkomst.

onsdag 19. august 2009

Overvåkningssamfunnet

Fornyelses- og Administrasjonsdepartementet har lagt ut en artikkel på deres nettside, som alle som er interessert i endetidsspørsmål bør lese. Du finner den her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2009/nou-2009-1/10/4.html?id=542135

onsdag 12. august 2009

The New York Times om endetiden

Fra bloggen til pastor Bjørn Olav Hansen, har vi klippet denne nyheten:

henviser til bibelske profetier når de i dag forteller at floden Eufrat er i ferd med å tørke helt ut. Det er i Åpenbaringen vi leser følgende:

"Den sjette engelen tømte sin skål ut i den store elven Eufrat. Og vannet i den tørket bort, for at det skulle ryddes en vei for kongene fra Østen." (16:12)

Journalistene i New York Times som skriver denne artikkelen: Amir A. al-Obeidi, Mohammed Hussein and Abeer Mohammed skriver blant annet:
"Eufrat holder på å tørke ut. Påvirket av den hvordan naboene til Irak, Tyrkia og Syria har ført sin vannpolitikk, en to år lang tørke og år av misbruk av Irak og deres bønder, er floden betydelig mindre enn den var bare noen år siden. Visse tjenestemenn er urolige for at floden snart kan være halvert. Den krympende Eufrat er en flod så avgjørende for sivilisasjonens begynnelse at Åpenbaringsboken har profetert om dens uttørking som et tegn på den siste tiden. Gårder langs floden er forlatt, fiskerne er etterlatt lutfattige og bøndene flytter til de steder hvor de kan finne arbeid."

Jeg lurer på når sekulære norske aviser skal skrive noe lignende. Tidens tegn går i oppfyllelse, det skal være sikkert. Uttørkingen av floden Eufrat hører med til begynnelsen av slaget ved Harmageddon. Artikkelen i New York Times ble publisert 13. juli i år, og finnes her: http://www.nytimes.com/2009/07/14/world/middleeast/14euphrates.html?_r=1

fredag 24. juli 2009

Når lokal byggesak blir verdenspolitikk


Vi forstår at noe er helt ute av balanse når en lokal byggesak i en kommune i et lite land i Midt-Østen, blir verdenspolitikk. Verdens mektigste leder, USAs president, har sterke meninger om denne byggesøknaden i et annet land.
Hvis det ikke var fordi dette lille landet i Midt-Østen heter Israel, så ville vi trodd det var en dårlig arilsnarr på feil årstid. Men det er det altså ikke. Både USAs president og utenriksminister har tatt opp byggesøknaden både med Israelske ledere og verdenspressen. Nå har selvfølgelig den politiske ledelse i Israel myndighet til å stoppe en byggesøknad, men det normale er også i Israel at slike søknader behandles lokal av den enkelte kommune.
Nå gjelder det altså Hyrden Hotell i Jerusalem, som vil bygge leiligheter på sin egen tomt. Hotellet ble opprinnelig bygget av den anti-jødiske stormuftien av Jerusalem, Amin Haj al Husseini. Men eies i dag av en Amerikansk jøde, Irwing Moskovitsj. Problemet med byggesøknaden, er at Palestina-Araberne har klaget. For det er antydet at leilighetene vil bli solgt til jøder. Israels politikk i Jerusalem er at både jøder og palestina-arabere kan bo hvor de vill. Man ønsker ikke en politikk som tvinger arabere til å bo en en getto og jøder i en annen - slik det Sør-Afrikanske regimet en gang gjorde. Israel er et demokratisk land, ikke en aparteidstat. Men araberne vil ikke ha jøder i denne delen av Jerusalem, slik de også ønsker at Gasa og Vestbredden (Judea og Samaria) skal være "jøderent."
Her står altså to ulike politiske systemer mot hverandre. Israel står på en demokratisk linje, som overlater til den enkelte hvor man vil bo, mens Palesina-Araberne ønsker at ulike deler av landet skal være forbeholdt ulike folkegrupper. Det pussige er hvem av disse USA støtter. Og tildels drar med seg øvrige vestlige land i sin kritikk. Du kan skjønne at jøder skal da ikke bo i Jerusalems østlige del, slik de heller ikke skal bo i Samaria og deler av Judea, slik de heller ikke skal bo i Gasa osv. Vi hører ekkoet fra 30 og 40-tallets Europa.
Vi som leser Bibelen, ser at vi lever i endetiden.

lørdag 18. juli 2009

Falske profeter

"Også blant dere selv skal det stå fram menn som fører falsk tale" Apg 20:29. "Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal kome falske lærere blant dere." 2. Peter 2:1.

Et endetidstegn er at det skal komme falske lærere og profeter i den siste tiden. Vi finner grunn til å understreke dette etter å ha registrert såkalte "profeter" som har besøkt Norge i sommer. I fjor profeterte man at Norge skulle få ny grunnlov (hvis ikke, skulle det bli krig). I år profeteres det at hele Norge skal bli frelst på en dag. Og mange roper Halleluja! Men er dette virkelig profeter fra Gud?

mandag 11. mai 2009

Opprykkelsen & Jesu gjenkomst, Del 4: HVORFOR 7 års trengsel?


I kommentarene til en av artiklene her på bloggen har det dukket opp spørsmål rundt tidsperioden på 7 år, for de kommende trengsler. Hvordan kommer man fram til at trengselstiden er en periode på 7 år? Det er flere grunner til at man kommer fram til denne konklusjonen:

1.
I profeten Daniel finner vi profetien om de 70 uker, Daniel 9:20-27. Vi kaller gjerne disse ukene for åruker, fordi en dag i denne profetien representerer et år. Kort fortalt handler de 69 første ukene om tiden før Jesu forsoningsverk, og ender med utryddelsen/drapet på Messias. Så er det et opphold i profetien fram til den siste uken (en uke = 7 dager = 7 år). Den siste uken begynner når menigheten er opprykket. Oppholdet mellom uke 69 og 70 er det vi kan kalle menighetens tidsalder. Den siste åruken begynner med at ”folkets fyrste,” som er antikrist, gjør en avtale med ”de mange.” Avtalen omtales av Jesaja 28 som en avtale med dødsriket. Denne avtalen brytes halvveis i uken. Dette gir oss en todeling av disse 7 årene, 2 x 3,5 år. Er denne forsåelsen av Daniel 9 bekreftet andre steder i Bibelen?

2.
Også Johannes Åpenbaring omtaler to perioder av 3,5 år i forbindelse med den store trengsel som skal komme. Åp 13:5 beskriver tiden etter dette bruddet som en periode på 42 måneder, dvs 3,5 år. Dette får enkelte til å lande på det synspunktet at menigheten skal være tilstede under trengslene fram til den siste halvdel av trengselstiden. Dette har vi avvist i tidligere artikler i bloggen. Åpenbaringen omtaler over hode ikke menigheten etter at trengselstiden er begynt. Dessuten viser Skriften oss at vi tas ut, før Herrens vrede kommer over jorden i form av trengsler. Også de to vitner som skal stå fram med makt til å profeter, skal gjøre dette i 1260 dager, dvs 3,5 år (Åp 11:3). Vi ser altså at både GT og NT gir oss slike perioder knyttet til trengselstiden.

3.
Finnes det flere grunner til at man kan tenke seg at trengselstiden er en periode på 7 år? Ja, det finner vi i Jesu egen beskrivelse av sin gjenkomst. Jesus sammenligner endetiden med et jødisk bryllup. Menigheten omtales som brud, Jesus som brudgom, og bryllupsfesten skal være i himmelen. Her er det mange paralleller mellom det jødiske bryllup og endetiden. Et helt kapittel i boken ENDETID er viet dette tema. Det interessante i denne forbindelse er at bryllupsfesten varte i 7 dager. Daniel omtaler trengselstiden som en uke. Da skal vi huske på at mens trengslene pågår på jorden, er bruden rykket opp til bryllupsfest i himmelen. Vi finner altså beskrevet en lignende tidsperiode for himmelens bryllupsfest, som Daniel omtaler jordens trengselstid. Deretter vil Herren komme tilbake sammen med de troende.

”Ved to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå fast”

lørdag 9. mai 2009

Opprykkelsen & Jesu gjenkomst, Del 3: OPPRYKKELSE ikke det samme som gjenkomst

Bibelen skiller tydelig mellom opprykkelsen og Jesu gjenkomst. Eller man kan velge å si at Jesu gjenkomst skjer i to faser. Først for å rykke opp de troende, og senere sammen med de troende for å opprette tusenårsriket.

Det er en rekke skriftsteder som understreker og viser oss at det ikke er mulig å se på disse to hendelsene som samme sak:

1. Opprykkelsen vil finne sted i luften, 1. Tess 4:15-17. Gjenkomsten vil bli på jorden, Sak 14:4

2. Opprykkelsen vil være for de troende, Matt 25:6-10, Joh 14:2. Jesu gjenkomst vil være samme med de troende, Judas 1:14, Åp 17:14.

3. Opprykkelsen vil være Hans komme som brudgom, Matt 25:6-10. Gjenkomsten vil være Hans komme som konge for å dømme og regjere, Salme 96:13, Sak 14:9, Matt 25:31, Åp 19:15, 20:4

4. Ved opprykkelsen vil de rettferdige bli rykket bort fra de fortapte, Matt 25:6-10, 1. Tess 4:15-17. Ved gjenkomsten vil de fortapte bli tatt bort fra de rettferdige, Matt 13:40-42.

5. Ved opprykkelsen vil de rettferdige på jorden møte Herren i luften for å bli med Ham til himmelen, 1. Tess 4:17, Joh 14:2. Ved gjenkomsten blir de med i Hans kongedømme her på jorden, Matt 13:43, 25:34.

6. Ved opprykkelsen blir de som ikke tror forlatt her på jorden, Matt 25:10-12. Ved gjenkomsten blir de slått og kastet i dødsriket.

7. De troende som er døde vil vekkes til livet ved opprykkelsen, 1. Tess 4:15-17. Det ser ikke ut for at det blir en tilsvarende oppstandelse ved Jesu gjenkomst, Matt 25:31-46.

8. Opprykkelsen kommer overraskende, Mark 13:35-36, Jakob 5:8, Åp 22:12. Forut for Jesu gjenkomst vil det skje en rekke tegn, Matt 24:14-29, 2. Tess 2:1-8.

Kjøp boken ENDETID fra Frihet forlag, www.frihet.no

Opprykkelsen & Jesu gjenkomst, Del 2: OPPRYKKELSE før trengsler?

En del av diskusjonen om endetiden går på når og om de kristne skal rykkes opp. Noen fornekter opprykkelsen, andre mener at de kristne skal gjennom trengselstiden.

Det er interessant å se hva Bibelen sier om dette. Husk at vi i forrige artikkel definerte hva trengselstiden er. Det er ikke det samme som trengsler, men det er en historisk avgrenset tidsperiode, beskrevet i Bibelen som en periode på 7 år.

Det er mange steder i Bibelen som omtaler dette. Vi skal her gjengi noen av dem. For det første handler trengselstiden om Guds dom og vrede, slik det er gjengitt i Åpenbaringen 6:17 m.fl. I 1. Tess 1:10 omtaler opprykkelsen som en utfrielse fra den kommende vrede. De troende skal altså ikke inn i den kommende vreden, som trengselstiden representerer. I 2. Tess 2:6-8 står det om hvordan det som holder igjen, først må bli borte, før den lovløse (antikrist) vil bli åpenbart. Jesus sier i Matt 5:13 at vi som er frelst er jorden salt. Saltet hindrer nettopp den forråtnelse som den lovløse representerer. Igjen understrekes altså at vi først må tas bort, før Antikrist står fram som den lovløse - og trengselstiden er i full gang. Dette ser vi også indirekte ved at ingen av Bibelens tekster som handler om trengselstiden, omtaler menigheten. Det er naturlig, siden den er rykket opp på dette tidspunktet.

I Matt 24:37ff sier Jesus at det skal være som på Noas dager, når han kommer igjen. Hva skjedde med de troende når Guds dom kom over jorden? De ble ikke rammet av dommen, for Gud beskyttet dem og løftet dem opp i arken etter som vannet steg og "trengslene" kom over folket. I vers 40 sier Jesus i forlengelsen av historien om Noa, at to menn skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. De som ble latt tilbake opplevde katastrofen - ikke de som ble løftet opp i arken.

Jesus bruker også Lot som et bilde i forbindelse med opprykkelsen og sin gjenkomst. I Luk 17:28ff står det om hvordan livet var på Lots tid, og hva skjedde før Guds dom rammet Sodoma og Gomorra? De troende ble reddet ut! Altså før Guds vrede rammet byene på Jordan-sletten, var de troende rykket bort.

Vi ser mange eksempler i Bibelen på at bortrykkelsen skjer før trengslene. Dette skjer for å spare menigheten for den dom og vrede som trengselstiden representerer. Det betyr imidlertid ikke at vi slipper unna trengsler og vanskeligheter som troende, for det har eksistert til alle tider, og det vil øke etter hvert som enden nærmer seg.

Kjøp boken ENDETID fra Frihet forlag, www.frihet.no

fredag 8. mai 2009

Opprykkelsen & Jesu gjenkomst, Del 1 TRENGSELSTIDEN

Spørsmål om endetiden er en diskusjon som har gått gjennom generasjoner. Noen blander sammen likt og ulikt, derfor har jeg laget en liten føljetong om opprykkelsen og Jesu gjenkomst. Det første jeg vil gjøre er å definere TRENGSELSTIDEN

Dette er en konkret tidsperiode i verdenshistorien. Det handler altså ikke om trengsler. Til alle tider har de kristne vært utsatt for trengsler. Det har vært og er blodige forfølgelser. Mye tyder på at dette også vil tilta etter hvert som vi nærmer oss opprykkelsen. Men selv om trengslene kan være både harde og brutale, så er det ikke det vi kaller TRENGSELSTIDEN.

Boken Endetid har viet to hele kapitler til dette emnet, og beskriver utfra Bibelen hva som skal skje i denne tiden. I Matt 24:21 beskriver Jesus denne tiden som en "så stor trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse, og fram til denne tid, og som det heller aldri skal bli." Vi forstår at det kommer til å bli noe katastrofalt, siden vi vet at det har vært mange tøffe trengsler gjennom historien. Profeten Daniel beskriver denne tiden som en periode på 7 år. Også Åpenbaringen omtaler tiden som to perioder, først 42 måneder og så 1260 dager. Til sammen 7 år.

I denne perioden vil Guds dom komme over jorden, beskrevet i Åp 6-8 som 7 segl. I forbindelse med det siste seglet, står det om 7 basuner, Åp 8-11. Det som beskrives i forbindelse med Guds dom som kommer over jorden er enorme naturkatastrofer, verdensomspennende pandemier, fururensning av vannkilder og enorme verdensomspennende hungsnød. Samtidig vil Antikrist (som betyr "istedet for Kristus") danne en verdensregjerning som vil kreve tilbedelse, og vil forfølge de troende.

Dette handler altså om en konkret tidsbegrenset historisk periode, ikke en generell trengsel og forfølgelse, som det har vært mange av gjennom tidene (fortsettelse følger).

Kjøp boken ENDETID fra Frihet forlag, www.frihet.no

tirsdag 28. april 2009

Støtt kristne i Abkahsia

Også i Abkhasia, hvor nesten 100 prosent av befolkningen er muslimer, kommer mennesker til tro på Jesus. Baptistene i landet har arbeidet hardt for å få bygget en kirke, og mangler 150.000 norske kroner for å få den fullført. Penger de ikke har. Situasjonen ble spesielt vanskelig da en norsk misjonsorganisasjon besluttet å trekke seg ut av byggeprosjektet. Begrunnelsen er at de ikke vil bygge kirkebygg, men vinne mennesker for Jesus. Det er ikke vanskelig å følge det argumentet, men poenget er at i en rekke land trenger man også kirkebygg, for å kunne drive sin virksomhet. Kulturen er forskjellig fra land til land, og i enkelte sammenhenger tjener nettopp et kirkebygg til at mennesker søker dit, for å bli kjent med Jesus! Vi har sett dette gjentatte ganger i Russland, hvor det har vært svært viktig å skaffe til veie et husrom hvor de kristne kan ha møter. Og som de eier selv.
Baptistkirken i Abhkasia vil bli et senter for misjon og evangelisering. Skal vi gi våre trossøsken i dette sterkt muslimske landet en mulighet for å nå landets befolkning med evangeliet? Mer info på: http://www.baptistene.info/wordpress/?p=505

søndag 15. mars 2009

Ser konservative kristne mer porno enn andre ?

Avisen Vårt Land er som kjent en avis som fremmer en liberal kristendomsforståelse. Derfor kaster man seg ofte over ulike nyhetsmeldinger som kommer med negativ omtale av trossøsken med et mer konservativt eller radikalt forhold til Bibelen.

For kort tid siden stod artikkelen "Religiøse ser mer porno enn andre" å lese i Vårt Land. Grunnen til at jeg velger å kommentere dette på endetidsbloggen, er at jeg tror at slike skitne angrep på bibeltro kristendom vil komme oftere i tiden fremover. Det er en del av utviklingen frem mot enden. Kristne som velger å tro på Guds Ord, vil bli møtt med motstand, vanskeligheter, baksnakkelse og skitne beskyldninger. Det vil være vanskeligst når dette kommer fra våre egne, dvs troens folk.

Så hva er galt med den undersøkelsen Vårt Land så ukritisk siterer? Innholdsmessig kan vi kort si at artikkelen hevder, med bakgrunn i en Amerikansk undersøkelse, at jo mer konservativ man er, jo mer benytter man seg av porno. Slik beskrives dette i Vårt Land: "I delstater hvor homofile ekteskap er forbudt, ser porno ut å være ekstra populært. Der konsumerer innbyggerne 11 prosent mer porno på nettet enn i andre delstater. Unntaket for de religiøse pornoentusiastene er en større respekt for hviledagen. I de mest religiøse regionene tegnes det færre pornoabonnement på søndager."

Man gir intrykk av at det er konservative kristne som er storforbrukere av pornografi, men sannheten er at man altså ikke kjenner til om de som tegner pornoabonnement er blant disse utskjelte bibeltro kristne. Det man vet er at der hvor porno er mindre tilgjengelig i butikker, der er det flere mennesker som kjøper slikt på internett. Det er derfor naturlig å tro at de som i andre stater ville ha kjøpt slikt i butikken, velger å gjøre det på nett. Det burde ikke overraske noen at det i konservative stater derfor er flere som handler på nett - for de får ikke tilgang til disse produktene i butikkene.

Så hva har dette med konservative kristne å gjøre? Ingen verdens ting. Det eneste man vet er at i de konservative statene finnes det mange kristne. Trolig er det få av dem som er brukere av porno, siden man ønsker å redusere tilgjengeligheten. Man ønsker heller ikke at dette skal være synlig og tilgjengelig for barna når de går i butikken og handler. Men ingen stater består av 100% konservative kristne. Dessuten er det helt sikkert noen blant de konservative kristne som ser på porno, noe annet ville overraske meg. Men det denne artikkelen hevder er noe annet, for man hevder at det er sammenheng mellom andelen konservative kristne og salget av pornografi. Det er ikke bare misbruk av fakta i undersøkelsen, men også løgn. Aviser med et kristent trosgrunnlag burde holde seg for gode til slikt. Men når man ikke liker bibeltro kristne, så er kanskje alt tillatt?

lørdag 7. februar 2009

Takk til Dagbladet

I dag har Dagbladet en lang artikkel på sin nettside med den håpløse tittelen: Israelsvennene som ikke bryr seg om jødene

Artikkelen er full av feil og misforståelser - som vanlig når journalister skriver om Israel og bibeltro kristendom. Men takken går likevel til Dagbladet, fordi man siterer fra denne bloggen og gir oss mange nye lesere.

Misforståelser
Du finner selvfølgelig mennesker som mener alt mulig rart, også blant kristne, slik du finner blant journalister i Dagbladet. Men hvis man tenker på hovedstrømmen av oppfatninger blant Israels venner, så er det noen åpenbare misforståelser i artikkelen i Dagbladets nettutgave:

1. Israelsvennene jeg har møtt i ulike bibeltro kristne miljøer, er oppriktig glad i jødene (de fleste av dem er også glad i palestina-araberne).

2. Jeg har ikke hørt om kristne som planter vintrær fordi Bibelen oppgir at det har vokst vintrær på dette stedet før. Men jeg har hørt om mange som har plantet trær i Israel, fordi det bidrar til å bekjempe ørkenspredning og er positivt for klima.

3. At Jesus ikke kan komme tilbake hvis ikke Israel er akkurat slik det var da Jesus ble korsfestet var også en ny tanke for meg. Har aldri hørt dette før. Da må jo romerriket gjenoppstå og okkupere Israel først. Men Jesus kommer igjen når tiden er inne, uansett hva Dagbladet skriver og jeg måtte mene.

4. Når Dagbladet skrivet at fredsavtalen mellom Israel og myndighetene i Gasa er dårlige nyheter for Israels venner fordi det er i strid med Bibelen, så tar de også feil. De har ikke sett at det er forskjell på hva Gud sier om framtiden for Israel og det faktum at en fredsavtale som respekteres av begge parter ville vært fantastisk. Dersom begge parter respekterer en avtale, ville det vært til det beste for både jøder og palestina-arabere. Dagbladet påstår til og med at Israels venner er mest redd for at det skal bli fred i Israel. At det går an ...

5. At Israel venner skulle bli oppløftet av krigen i Gasa, er ikke bare tullprat, men rett og slett en grov påstand. Ingen gleder seg over noen form for lidelse, verken den som gjennom mange år er påført jødene av islamistiske terrorister, eller uskyldige offer for denne konflikten i Gasa.

6. Dagbladet påstår: DISPENSJONALISMEN er navnet på trosretningen alle disse gruppene tilhører. Mens sannheten er at medlemmene av ulike Israels-foreninger og grupperinger kommer fra alle de ulike kirkesamfunn og teologiske retninger.

7. Dagbladet påstår at støtten til Israel handler om vår egen frelse, ikke jødenes ve og vel. Der burde Dagbladet ha visst bedre. Vår frelse har vi i Jesus Kristus, ikke i Israel. Frelsen handler om å ta imot Jesus Kristus som vår Herre og Frelser. Men Bibelen forteller om ting som kommer til å skje i forbindelse med endetiden. Oppfyllelser av disse profetiene er ikke med å bringe frelse, men det forteller oss at tiden begynner å bli kort før Jesus kommer igjen.

8. Dagbladet mener at jeg som Israels venn mener at det ikke finnes kriminelle i Israel. Dersom det er noen kriminelle så er det arabere. De som har besøkt Israel, f.eks. Oljeberget, vet at det er lurt å passe godt på sine verdier. Og det er et faktum at flertallet av lommetyver er arabere. Men kjeltringer finnes blant alle folkegrupper - også nordmenn.

9. Israels venner aksepterer antisemittisme som en del av det som skal skje i endetiden, mener Dagbladet. Nei, det gjør vi ikke. Vi kjemper mot den antisemittismen som er stadig økende etter hvert som enden nærmer seg. Det er stor forskjell på dette.

10. Jeg blir matt når jeg leser: Empati med ofrene på Gaza er det ingen grunn til å ha for mange bokstavtro kristne. Det står i Bibelen at de skal dø, og lidelsene er en oppfyllelse av skriftens ord.

Grunnen til at jeg tar denne runden på 10 av mange misforståelser i artikkelen, er at mitt navn er nevnt og jeg blandes sammen med mye rar teologi. Jeg påstår ikke at det ikke finnes mennesker som mener det Dagbladet skriver, men de antyder at dette er hva Israels venner mener. Noe som er helt feil. Hovedstrømmen av Israels venner i Norge har en helt annen holdning. Heldigvis.

mandag 26. januar 2009

Bøker av Ulf Magne Løvdahl


Alle bøkene som fortsatt er tilgjengelig, blant annet boken om Endetid og den nye andaktsboken, kan kjøpes i Frihets nettbokhandel. Gå inn på http://www.frihet.no/ å se hvilke bøker som er av interesse. Et lite tips: Spør du etter boken i bokhandelen så sparer du porto. Bestiller du på frihet.no kommer porto i tillegg :-)

lørdag 10. januar 2009

Dagens situasjon i Midtøsten i Endetidslys


Hvis vi ser på det som i disse dager utspiller seg i Midt-Østen, konflikten mellom Hamas og Israel, så er dette også noe som går inn i det profetiske bildet av tiden før opprykkelsen.

Gjennom flere år har Hamas og andre muslimske palestinske grupperinger terrorisert innbyggerne i de Israelske byene som ligger nærmest Gaza. I mange år var Israel under daglige angrep av selvmordsbombere, det førte til at man bygget det forhattet sikkerhetsgjerdet, som førte til at man reduserte antall selvmordsbombere med nesten 100%. Men selv i Knesset ønsket man ikke denne løsningen, men man følte seg tvunget for å beskytte landets innbyggere. Nå har man gjennom mange år tatt imot mellom 30 og 80 raketter daglig og føler seg igjen tvunget til å gjøre dramatiske grep for å beskytte sine innbyggere - noe ethvert annet land også ville ha gjort.

Så hva har dette å gjøre med endetiden? Det vi har sett gjennom mange år, er en økning av jødehatet og hatet mot nasjonen Israel. Jødehatet kommer til uttrykk ved at også norske jøder utsettes for overgrep. De har ikke vært engasjert i noen midt-østen konflikt, men fordi de er jøder skal de tas. Skoleklasser i Trondheim avlyser omvisning i synagogen, politiet må ha ekstra overvåkning av landets synagoger og barn utsettes for trakassering. Israelshatet kommer til uttrykk fra politisk hold, hvor unyanserte politiske uttalelser kommer fra de fleste land. Hatet er så stort at lille Norge får gateopptøyer i vår hovedstad. Norge får oppleve steinkasting, flaskeknusing, ødeleggelse av butikker, hærverk, nyttårsraketter skutt mot både bygninger og personer. Det er dramatisk, og det er et uttrykk for hvor stort hatet er mot Israel og deres venner.

Det er dette hatet og denne sterke unyanserte politikken som er en forutsetning for den kommende Gog-krigen (se tidligere artikkel). I Gog-krigen vil noen land fra Afrika, Midt-Østen og Europa, gå til krig mot Israel. For at dette skal være mulig, må resten av verden stilltiende godta dette. Det igjen forutsetter at man mener at man kan forsvare et slikt angrep, også de land som ikke selv deltar. Derfor er anti-semittisme og Israel-hat en forutsetning for at de øvrige land godtar og ikke blander seg inn i krigen. Bibelen viser imidlertid hvordan resultatet på denne krigen vil bli. Dette er også gjengitt i boken ENDETID.