mandag 15. mai 2023

En utfordrende tid for Israel

Det siste året har vært en utfordrende tid for Israel. De har blitt angrepet fra alle kanter, både fra Gaza, Libanon og Syria.  Det har vært opprør blant palestina-araberne, men også store demonstrasjoner fra venstresiden i israelsk politikk. 

Den regjerningen som sitter når dette skrives, er et resultat av at israelerne har stemt fram både små og store høyrepartier.  Benjamin Netanyahu klarte da det kunststykke å samle disse partiene og danne kanskje den tydeligste høyreregjeringen i Israels historie.

 Israelere som demonstrerer

Det som utløste de største demonstrasjonene av israelere mot regjerningen, var planene om å endre praksisen knyttet til Israels høyesterett.  Selv om nyhetene i Norge har presentert dette forslaget som anti-demokratisk, ville nok ingen politikere i Norge funnet seg i å ha en tilsvarende praksis som det Israel har tilknyttet høyesterett.

En av de viktigste endringene var nettopp å dreie praksis i demokratisk retning.  Israel har ikke en grunnlov slik de fleste land har.  Det er høyesterett som overprøver lover og regler som vedtas av Knesset (det israelske Stortinget).  På denne måten har høyesterett i Israel den avgjørende politiske makt. De kan bestemme at lover vedtatt av Knesset ikke skal settes i verk, men avvises.  Dette har de gjort ved flere tilfeller. Dermed er det ikke et skille mellom dømmende og lovgivende makt, slik vi kjenner det fra vestlige samfunn.

Tre statsmakter

I Norge og de fleste vestlige land, har vi det vi kaller tre statsmakter:

Lovgivende makt – Stortinget, som vedtar lovene som gjelder for vårt land.

Utøvende makt – Regjeringen, som har ansvaret for å iverksette lover som vedtas av Stortinget.

Dømmende makt – Domstolene, som dømmer på bakgrunn av lovene som er vedtatt i Stortinget.

Disse tre statsmaktene skal være separate institusjoner som ikke griper inn i hverandres arbeid. (Kilde: Stortinget.no)

 Slik fungerer det altså ikke i Israel, hvor høyesterett kan overprøve demokratisk fattede lover i landets nasjonalforsamling.  Denne praksisen ønsket Netanyahu å få slutt på, slik at Knesset var den reelle lovgivende makt i landet. 

 Rekrutterer seg selv

En annen side ved lovforslaget som regjeringen ønsket å gjøre noe med, var hvordan høyesterettsdommere blir utnevnt.  I dag utnevner høyesterett sine egne dommere.  Når en dommer slutter, så er det ikke Knesset eller regjerningen som innsetter nye dommere, de velger selv en ny dommer.  Dette gir høyesterett en posisjon som er veldig fremmed i alle demokratiske samfunn.  En liten gruppe mennesker har da makt til å godta eller avvise demokratisk fattede lover, og i tillegg finnes det ingen mulighet for valgte politikere å påvirke hvem som skal ha denne rollen.  Det bestemmer de selv.

 På høy tid

Hvis også disse sidene ved saken hadde blitt belyst i nyhetssendingene i Norge, ville nok flere av de norske politikerne sagt at en revisjon av høyesterett i Israel er på høy tid. Om forslaget fra dagens regjerning i Israel er det rette eller ikke er en annen sak. Forslaget inneholder også andre elementer som kan være utfordrende.  Men det burde ikke være problematisk verken for høyre- eller venstresiden i Israel at den politiske makten legges fullt og helt til de folkevalgte representantene i Knesset. Det er interessant at det ikke har blitt fortalt i nyhetssendinger i Norge at over 600.000 demonstrerte til støtte for den nye rettsreformen 27. april i år.      

fredag 12. mai 2023

Miniatyr Bibler

Et glimt fra min bibelsamling 24: Det finnes flere miniatyr-bibler som er så små at det er vanskelig å lese, selv med forstørrelsesglass.

Bakgrunnen for at man begynte å lage små Bibler, var forfølgelsen. Bibelen var en forbudt bok også i Europeiske land over mange år.  Man lagde da mindre Bibler som var lette å gjemme.  

Så ble de mindre og mindre.  Etter hvert måtte man selvfølgelig se hvor liten det var mulig å trykke en Bibel.  Bildet øverst viser en slik miniatyr-bibel fra 1920-tallet.  Nedenfor ser du verdens minste Bibel


Denne får plass på en fingertupp, og må leses med mikroskop.  Denne har selvfølgelig bare interesse fordi den er så liten, for det er umulig å lese denne. 

Begge disse, og et par til, er med i Bibelutstillingen jeg har med meg rundt i landet fremover.


torsdag 11. mai 2023

En Bibel med 80 bøker ?!!

 

Et glimt fra min bibelsamling 23: Trodde du at alle Bibler har 66 bøker?  De fleste norske kristne tror det, og vi ser at det den Bibel vi tror på - Bibelen med 66 bøker.  Men noen har Bibler med flere bøker enn det.

Den katolske Bibel har 7 bøker mer enn våre Bibler.  Vanligvis er disse syv bøkene plassert mellom Det Gamle og Det Nye Testamente.  Vi kaller de gjerne for apokryfene, eller de deuterokanoniske bøker.  Bakgrunnen for at de har med disse bøkene i sine Bibler er at da Det Gamle Testamente ble oversatt fra hebraisk til gresk, la oversetterne til disse bøkene. Den greske oversettelsen, Septuaginta, dannet så grunnlaget for oversettelsen til latin og dermed den katolske Bibel.

Men 66 bøker pluss 7 bøker, blir ikke 80 - som det står i overskriften. Det blir bare 73.  Bibelen på bildet er en norsk Bibel med 80 bøker.  Den er utgitt av menigheten Samfundet, på Sørlandet.  De har tatt med noen flere apokryfe bøker i sin siste bibelutgave.

Les om apokryfene her: https://endetiden.blogspot.com/search/label/Apokryfene

onsdag 10. mai 2023

Carl XIIs Bibel

 

Et glimt fra min bibelsamling 22: I Norge er den svenske kongen Carl XII mest kjent for at han gikk til krig mot Norge, og ble skutt og drept ved festningen i Halden.  Det som er mindre kjent her i landet er Carl XIIs Bibel.

I 1703 fikk kongen utgitt en stor kirkebibel som bærer hans navn. De tidlige Biblene i både Danmark og Sverige fikk ofte navn etter kongene.  Dette ser vi for så vidt også i moderne tid i Danmark.  

I likhet med gårsdagens innlegg om Christian IIIs Bibel, er også den utgaven jeg har av Carl XIIs Bibel en faksimile.  

tirsdag 9. mai 2023

Den første dansk/norske Bibel

 

Et glimt fra min bibelsamling 21: Den første dansk/norske Bibel kom i år 1550.  Denne er naturligvis vanskelig å få tak i.  Men dette er en av de Bibelen som det er laget faksimile av.

Denne faksimilen er laget på 1920-tallet og man har gjort et godt arbeid med å lage et pent utseende med reimer, slik gamle Bibler ofte har.

Jeg skal holde en rekke utstillinger og fortelle om Bibelen, da vil denne Bibelen være med på reisen.  Jeg vil også minne om boken "Bibelens reise mot nord" som gir verdifull kunnskap om bibeloversettelse og hvordan Bibelen kom nordover til Norden og Norge.

mandag 8. mai 2023

Amerikabibler

 

Et glimt fra min bibelsamling 20: På slutten av 1800-tallet ble det utgitt flere store familiebibler av amerikanske forlag, beregnet på innvandrere til USA.

Bibelen til venstre er en norsk Bibel, utgitt i 1890 av det amerikanske forlaget Holman & Co.  Den veier hele 7 kg, og har utskjæringer i omslaget.  Den har også de apokryfe bøker.

Det eksemplaret jeg har i min samling har dessuten et par interessante feil i teksten på forsiden av boken.  Her har man blandet engelsk og norsk språk.

Slike "Amerika-Bibler" ble utgitt på flere språk. Jeg har også en svensk utgave (se nedenfor).  Til tross for at den både ser forholdsvis lik ut, og har samme

vekt, er den ikke utgitt av samme forlag.  Det står ikke oppgitt forlag i det eksemplaret jeg har, men det står "Copyright: W. R. Vansant".


fredag 5. mai 2023

2 Baptistsamfunn

Noen tror at hvis en menighet skal kalle seg for en baptistmenighet, så må den være tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn. Men gjennom mange år har det vært baptistkirker utenfor Baptistsamfunnet.

Fram til 2023 har dette vært frittstående menigheter som ikke har vært registrert som eget trossamfunn.  Men i 2023 ble det registrert et nytt trossamfunn, slik at det i dag er to kirkesamfunn som er registrert som baptister i Norge.  Et er registrert på Sørlandet og et i Oslo-området.  Begge kan man være medlem av uansett hvor man bor. 

BILDE: Lillesand Baptistkirke, Betel.  Eget registrert trossamfunn.

Les flere artikler fra Lillesand Baptistmenighet her:

Jesus ble løsningen

Jesus forvandlet livet vårt totalt

Gud berget livet hans - igjen

Frie baptister i Norge

Baptister flytter inn i Rikets Sal

Gamle Bibel-ark

 

Et glimt fra min bibelsamling 19: Å kjøpe gamle Bibler er kostbart.  Det er heller ikke ofte at slike Bibler er til salgs.  Et eksempel på dette kan være Fredrik IIs Bibel fra 1589.  Her finnes det kun 7 eksemplarer i privat eie i Norge.  Så det går lang tid mellom hver gang det kommer en for salg (jeg har en i min samling). Derfor finnes det også et marked for løse ark. 

Bibel-arkene kommer fra Bibler har så store skader at de ikke lengre fungerer som hele Bibler.  Man kan finne slike ark til salgs på ulike nettsider. De tre arkene det er bilde av her er originale ark fra de tre første dansk/norske Biblene.  Øverst ser du den første Bibelen som kom på dansk.  Det er Christian IIIs Bibel fra 1550. Her ser du at teksten er i en kolonne og uten versnummer. Kong Christian III var

en personlig venn av Martin Luther, og fikk oversatt den tyske Luther-bibelen til dansk.

I midten ser du den andre Bibelen som kom i Danmark/Norge.  Dette er Fredrik IIs Bibel fra 1589.  Denne kjenner vi igjen fordi den nå har to tekstkolonner, men mangler fortsatt versnummer.

Nederst er det bilde av et ark fra den tredje Bibelen som kom i Danmark/Norge.  Dette er Christian IVs Bibel fra 1633 (noen få eksemplarer kom på slutten av 1632). Da har teksten også fått versnummer, slik vi kjenner fra våre egne Bibler. Jeg har flere slike Bibel-ark i min samling


Du kan lese mer om bibelsamlingen ved å klikke HER

torsdag 4. mai 2023

"På gode venners bekostning"

 

Et glimt fra min bibelsamling 18: Grensen mellom Tyskland og Danmark har gjennom årene flyttet på seg.  På 1700-tallet var det mange som brukte samme språk på begge sider av grensen. Derfor ble det utgitt en Bibel for dette området.

Bibelen ble utgitt "på gode venners bekostning", som rett og slett betyr at denne Bibelen var finansiert av mennesker som hadde råd til å bidra med økonomi til dette prosjektet.

Bibelen kom ut i 1738, og et eksemplar befinner seg i min bibelsamling.

onsdag 3. mai 2023

Festreise til Danmark

Noen mennesker er bare en fest å møte.  Etter at jeg ble intervjuet på Visjon Norge om min bibelsamling, ble jeg oppringt fra Danmark.  Der hadde en av de fremste bibelspesialister sett programmet og ville treffe meg.

Johnny Kaspersen er opprinnelig norsk, men bor i Danmark.  Han samlet en stor og verdifull bibelsamling som han solgte for noen år siden.  Den er i dag utstilt i Frikirken i Kristiansand.  Absolutt verd å se for den som er interessert. Bibelselskapene i Skandinavia henvender seg ofte til Kaspersen når det er noe de lurer på, siden han sitter på store mengder av kunnskap.

Men han sluttet ikke å samle etter dette, og har i dag et lite rom hjemme som er fullt av Bibler og bibeldeler.  Han ble begeistret over å høre om en annen bibelsamler, og ville gjerne møte meg. I april hadde jeg gleden av å treffe han hjemme i Danmark. Vi tilbrakte flere timer i hans lille "aller helligste" - sammen med mange spennende bibelutgaver, både gamle og nyere.  

Å treffe mennesker som gjennom et langt liv har tilegnet seg mye kunnskap, og som gjerne deler den, er spennende.  Med meg hjem hadde jeg dessuten 20 Bibler og bibeldeler.  Noen fikk jeg, andre ting kjøpte jeg av han.  Han beriket både meg og min bibelsamling.   

Les glimt fra min bibelsamling HER


Den første trykte Bibel

 

Et glimt fra min bibelsamling 17: For gamle verdifulle bibelutgaver utgis det også såkalte faksimiler.  En faksimile er en identisk fotografisk kopi av en eksisterende utgave, og kan i mange tilfeller oppnå en betydelig verdi.

Nordisk Bibelmuseum i Oslo selger i sin butikk (både på nett og fysisk butikk i Oslo) flere faksimiler.  Jeg har en utgave av den aller første trykte Bibel, den såkalte "Gutenbergbibelen" fra 1454.

Denne Bibelen er på latin og er trykket i to bind.  Det tok tre år å trykke og binde inn rundt 200 eksemplarer av den originale Gutenbergbibelen.  Dette var ikke bare den første trykte Bibel, men også den første trykte bok.   

tirsdag 2. mai 2023

Utstilling og foredrag

 For noen måneder siden kjente jeg at jeg ønsket å sette fokus på Bibelen gjennom en bibelutstilling og informasjon om hvordan denne boka har blitt oversatt og hvordan den har forvandlet mennesker.  Dette er et prosjekt jeg nå er i startgropen av.

I april kom boken "Bibelens reise mot nord" Boken handler om hvordan Bibelen har blitt oversatt, om kirkelig motstand mot å oversette Bibelen, om forfølgelse, drap og likskjending.  Denne kan kjøpes av alle som er interessert uavhengig av om man deltar på bibelutstillingen eller ikke.  Du finner den i nettbutikken www.frihet.no

Nå er messeveggen også klar (se bildet).  Dette er seks store plakater med informasjon om Bibelen.  Denne skal settes opp i de menigheter og forsamlinger jeg besøker med bibelutstillingen.  Da har jeg også med meg flere Bibler helt fra 1500-tallet og frem til i dag.  På bildet holder jeg en kirkebibel fra 1589. Verdens minste trykte Bibel er også en del av utstillingen.  Den får plass på en fingertupp.

Jeg tror mange vil ha glede av å høre fortellinger om Bibelen og se utstillingen.  Dersom din menighet/forsamling er interessert i et slikt arrangement, så ta kontakt. Det kan gjerne kombineres med en møtehelg. Her på bloggen kan du se flere av Biblene i samlingen, og flere vil bli lagt ut etter hvert.  Klikk her, så ser du det som er lagt ut frem til nå. 

Bibelutstillingen har også et samarbeid med GodtNytt.  Dette er en organisasjon som driver evangelisering og utgivelse av Nytestamenter og magasiner.  Det betyr at alle som kommer på utstillingen, og som ønsker et nytestamente, vil få det gratis.

Jeg har foreløpig avtalt med tre menigheter om utstilling og fortelling om Bibelen, men jeg regner flere vil hive seg på etter hvert når dette blir kjent og prøvd ut på disse stedene.  

Første storskrift Bibel

 

Et glimt fra min bibelsamling 16: For en tid siden startet jeg en serie artikler på bloggen om min bibelsamling.  Klikk her hvis du vil se de andre artiklene: Bibelsamling.

I 1757 fikk Danmark/Norge sin første Bibel med stor skrift.  Bibelutgaven ble utgitt med tanke på svaksynte.  Denne ble utgitt under kong Fredrik V av Danmark.  

I påsken 2023 ble denne en del av min bibelsamling, og vil bli med på bibelutstillingen jeg skal ha i flere menigheter fra høsten 2023.