fredag 12. mai 2023

Miniatyr Bibler

Et glimt fra min bibelsamling 24: Det finnes flere miniatyr-bibler som er så små at det er vanskelig å lese, selv med forstørrelsesglass.

Bakgrunnen for at man begynte å lage små Bibler, var forfølgelsen. Bibelen var en forbudt bok også i Europeiske land over mange år.  Man lagde da mindre Bibler som var lette å gjemme.  

Så ble de mindre og mindre.  Etter hvert måtte man selvfølgelig se hvor liten det var mulig å trykke en Bibel.  Bildet øverst viser en slik miniatyr-bibel fra 1920-tallet.  Nedenfor ser du verdens minste Bibel


Denne får plass på en fingertupp, og må leses med mikroskop.  Denne har selvfølgelig bare interesse fordi den er så liten, for det er umulig å lese denne. 

Begge disse, og et par til, er med i Bibelutstillingen jeg har med meg rundt i landet fremover.


Ingen kommentarer: