onsdag 3. mai 2023

Den første trykte Bibel

 

Et glimt fra min bibelsamling 17: For gamle verdifulle bibelutgaver utgis det også såkalte faksimiler.  En faksimile er en identisk fotografisk kopi av en eksisterende utgave, og kan i mange tilfeller oppnå en betydelig verdi.

Nordisk Bibelmuseum i Oslo selger i sin butikk (både på nett og fysisk butikk i Oslo) flere faksimiler.  Jeg har en utgave av den aller første trykte Bibel, den såkalte "Gutenbergbibelen" fra 1454.

Denne Bibelen er på latin og er trykket i to bind.  Det tok tre år å trykke og binde inn rundt 200 eksemplarer av den originale Gutenbergbibelen.  Dette var ikke bare den første trykte Bibel, men også den første trykte bok.   

Ingen kommentarer: