fredag 5. mai 2023

Gamle Bibel-ark

 

Et glimt fra min bibelsamling 19: Å kjøpe gamle Bibler er kostbart.  Det er heller ikke ofte at slike Bibler er til salgs.  Et eksempel på dette kan være Fredrik IIs Bibel fra 1589.  Her finnes det kun 7 eksemplarer i privat eie i Norge.  Så det går lang tid mellom hver gang det kommer en for salg (jeg har en i min samling). Derfor finnes det også et marked for løse ark. 

Bibel-arkene kommer fra Bibler har så store skader at de ikke lengre fungerer som hele Bibler.  Man kan finne slike ark til salgs på ulike nettsider. De tre arkene det er bilde av her er originale ark fra de tre første dansk/norske Biblene.  Øverst ser du den første Bibelen som kom på dansk.  Det er Christian IIIs Bibel fra 1550. Her ser du at teksten er i en kolonne og uten versnummer. Kong Christian III var

en personlig venn av Martin Luther, og fikk oversatt den tyske Luther-bibelen til dansk.

I midten ser du den andre Bibelen som kom i Danmark/Norge.  Dette er Fredrik IIs Bibel fra 1589.  Denne kjenner vi igjen fordi den nå har to tekstkolonner, men mangler fortsatt versnummer.

Nederst er det bilde av et ark fra den tredje Bibelen som kom i Danmark/Norge.  Dette er Christian IVs Bibel fra 1633 (noen få eksemplarer kom på slutten av 1632). Da har teksten også fått versnummer, slik vi kjenner fra våre egne Bibler. Jeg har flere slike Bibel-ark i min samling


Du kan lese mer om bibelsamlingen ved å klikke HER

Ingen kommentarer: