torsdag 1. juni 2017

Menighet ber til Allah

“Allah bless us and bless our families and bless our Lord. Lead us on the straight path—the path of all prophets: Abraham, Ishmael, Isaac, Moses, Jesus, and Muhammad.”

Denne bønnen ble bedt som en innledning på  The General Assembly of the Presbyterian Church i USA i 2016.  En bønn til Allah med anerkjennelse av Muhammed som en profet, på linje med bl.a. Jesus. 

Mange troende i USA har blitt sjokkert over at kirkesamfunnet har valgt en slik bønn.  Bak dette ligger det et klart og tydelig budskap om at man anerkjenner Islam og deres "profet" Muhammed på linje med vår Frelser og Herre, Guds sønn, Jesus Kristus.  Et alvorlig endetidstegn og sammenblanding av religioner.

At det nettop er den presbyterianske kirken som er først ute med en slik anerkjennelse av Islam, kom nok ikke som en overraskelse.  De liberale krefter har gjennom mange år fått prege kirkesamfunnet.  Likevel var dette overraskende for flere av delegatene under generalforsamlingen.  Det førte til at det kom en beklagelse overfor dem som følte seg støtt av bønnen, men samtidig en tydeliggjøring av at man stod for det som hadde blitt uttalt.

Les artikkel på engelsk om det som skjedde her.

2 kommentarer:

Anonym sa...

🆘 Dette er forferdelig, at vi som har Vår Almektige Gud vår Far. Og Jesus Guds sønn , skal bli påtvunget slike sat krefter i våre Gudshus . Antikrists ånd svever over vort land og naive sat tilhengere godtar alt Det er vel like før alle sider i bibelen er borte og så er det bare permene igjen Stakkars vantro , vend dere til Jesus før det er for sent . Det står om den forferdelige Ildovnen som venter . Det e bli så GRUSOMT i Norge nå at jeg ber innstendig for alle og meg selv at vi må være rede til en HVER TID ❤️ ✝


harry sa...

Rene gudsbespottelse, måtte det aldri skje i en Norsk kirke som er for kristne.