torsdag 18. mars 2021

Fattige jøder får mat av kristne arabere

Menigheten «Home of Jesus the King» driver et utstrakt hjelpearbeid. Menigheten, som i hovedsak består av arabere, har sett hva Guds ord sier om å velsigne Israel og jødene.  Derfor består deres arbeid også av støtte til fattige barnefamilier og holocaust-overlevende. 

På bildet ser du hvordan menigheten pakker kosher matesker for utdeling i byen Nof HaGalil. Menigheten er en viktig røst inn i det arabiske miljøet.  Dessverre er det mange arabiske kristne som ikke har sett Bibelens ord om det jødiske folket.  Denne menigheten er annerledes, derfor støtter Frihet Misjon dette arbeidet.  Deres pastor Saleem Shalash har vært flere ganger i Norge, og han arbeider aktivt for å få arabere til å forstå hva Guds ord sier om Israel. Vil du støtte dette arbeidet, kan du vipse en gave til 659554 - Frihet Misjon.  

Mange mener at veien til vekkelse for jødene går gjennom arabiske kristne som viser dem Kristi kjærlighet. Når de som har påført land og folk så mye smerte i form av vold, terror og krig møter Messias, og vender om for å velsigne Guds folk, da forstår jødene at det har skjedd noe dramatisk i deres liv. Den eneste som kan vende hjerter på denne måten er Fredsfyrsten.  Vær med å be for arbeidet og denne menigheten.  Det er ikke ufarlig for kristne arabere å velsigne Israel.  Flere har blitt forsøkt kidnappet og beskutt.

Vil du støtte dette arbeidet kan du gi en gave til Frihet Misjon på Vipps 659554 eller kontonummer 0535.39.44071

LES OGSÅ:

Bakkestyrker inn i Gaza?

Startet dagens konflikt med steinkasting?

Nei, bosettere fortrenger ikke palestinere i Jerusalem

mandag 15. mars 2021

onsdag 10. mars 2021

Stort behov for Frihet Misjon

I begynnelsen av 2021 ble en programleder i NrK politianmeldt for hatprat mot jøder og Israel.  NrK beklaget hans uttalelser, men sa samtidig at det ikke ville få noen konsekvenser for programlederen. Etter press innrømmet de imidlertid at dette var antisemittisme.

Hadde dette vært et enkeltstående tilfelle, ville vi kanskje kunne trekke på skuldrene og si at vi kan legge det bak oss.  Men slik er det ikke.  For gjennom de siste årene har NrK gjentatte ganger, både i seriøse programmer og i humor- og satireprogrammer, ytret klart antisemittiske uttalelser.  Man har demonisert Israel i nyhetssendinger, feilinformert, utvist grenseløs mangel på historisk forståelse, og ikke minst gitt anti-israelske personer et talerør.  Frihet Misjon arbeider og informerer aktivt mot jødehat og antisemittisme.

Noen få eksempler på NrKs formidling av antisemittisme:

Programposten «Nytt på nytt» som sendes i beste sendetid på fredager, og som er et av programmene som har mange seere, har gjentatte ganger anklaget Israel for massedrap på Palestina-arabere.

Et annet humorprogram som har spredt antisemittisme og kaller det humor og satire, er programmet «Satirix».  Her brukte man spillet Scrabble med en illustrasjon av en ortodoks jøde og ordet «Jødesvin». 

Heller ikke barna skal spares for ønsket om å utslette nasjonen Israel. På NrK har barna en egen nyhetssending som heter «Supernytt».  Her viste man et kart over Midtøsten hvor Israel ikke fantes som egen nasjon, men hadde blitt en del av Syria.

Nyhetene på NrK har også en slagside og formidler myter, anklager og påstander som ikke har rot i virkeligheten.  Til og med negative hendelser i andre land kan Israel lett få skylden for.  Dette skjedde da en politimann i USA satte kneet på nakken til en svart mann som mistet livet.  NrK fortalte at disse politifolkene var opplært av Israel.  Dette skulle være en forklaring på volden.  Det er riktig at enkelte stater i USA har fått hjelp fra Israel i opplæring av politifolk, og i de statene har politivolden gått ned.  Ingen av politifolkene i nyhetssaken NrK henviste til hadde hatt opplæring fra Israel.

Når NrK så omtaler terrororganisasjonen Hamas, er dette i positive ordelag – fordi Hamas ikke lengre vil utslette Israel.  Det skal altså være en positiv endring i Hamas’ syn på Israel og et utgangspunkt for fred.  Det NrK ikke forteller er at Hamas ikke har ønsket å utslette Israel, men overta landet.  Man vil ha Israel som en palestina-arabisk nasjon.  Det skal ikke være en jødisk nasjon. 

Behov for informasjon

Midt i denne strømmen av antisemittisme og demonisering av Israel og jøder, står Frihet Misjon som en av motstemmene.  Vi arbeider mot jødehatet enten det kommer fra media, politikere eller kirkeledere.  Her har vi også den fordel at vi kan samarbeide tett med Frihet forlag, som utgir bøker og hefter om viktige tema som har med Israel og jødene å gjøre.  Men vi trenger din gave i arbeidet for å stå opp mot hat og urett.

Gavekonto til Frihet Misjon 0535.39.44071 - VIPPS  659554

tirsdag 9. mars 2021

Tragedien i Midtøsten

Israel har vist seg å være et levedyktig demokrati med innbyggere som både har evne og vilje til å bygge landet.  Mange av landets tidlige innvandrere hadde ledende stillinger i de arabiske landene da staten Israel ble opprettet.  Når jødene ble jaget fra sine hjem, og emigrerte til Israel, ble det et tomrom i de arabiske nasjoners statsapparat og samfunnsliv.

Å kvitte seg med kompetanse, har aldri vært et smart trekk, verken for bedrifter eller samfunn.  Noe av det kaos som råder i de arabiske land, kan skyldes nettopp det faktum at jøder ikke var velkommen etter at staten Israel ble opprettet.  Jødene var dyktige, trofaste og lojale borgere i de land som jaget dem ut. 

Nå er man i ferd med å gjøre samme feil igjen.  For mange av de muslimske og arabiske land gjør livet så vanskelig for den kristne delen av befolkningen, at mange av dem forlater Midtøsten.  Tilbake sitter man med diktatorer, radikal islam og samfunn som fungerer dårlig.

Redningen kan være det spirende samarbeidet med Israel som flere land har åpnet for.  Motivene for dette nye partnerskapet med Israel kan nok være blandet, men det vil uten tvil bli fruktbart for de land som snur og velger samarbeid fremfor fiendskap.

 

mandag 8. mars 2021

Hvorfor ble fredsavtalene til?

I løpet av 2020 ble det inngått flere normaliserings- og fredsavtaler mellom arabiske stater og Israel.  Mange mener at dette bare er begynnelsen.  Det finnes 22 arabiske nasjoner, og De Forente Arabiske Emirater var først ute i denne omgang. Landet består av 7 små stater som styres av eneveldige emirater.  Mest kjent av disse syv er Dubai. 

Mange mener at Saudi Arabia er den reelle makten i De Forente Arabiske Emirater.  Den mektige naboen har uten tvil sterk innflytelse over disse små statene.  Derfor er det trolig at Saudi Arabia har godkjent avtalen med Israel, uten at det har kommet offentligheten for øre. 

Etter Emiratene, inngikk også Bahrain en tilsvarende avtale.  Avtalene rystet både den arabiske verden, men også langt utover Midtøsten.  Sjokket ble ikke mindre da Sudan også inngikk avtale med Israel.  Landet var vertskap da Den Arabiske Liga i sin tid bestemte seg for at man ikke ville ha noen kontakt med jødelandet Israel.  Etter Sudan, inngikk også Marokko en avtale med Israel.  Dermed hadde seks arabiske land avtale med landet som hadde vært deres erkefiende (Jordan og Egypt har hatt fredsavtale i mange år). Men kanskje hadde disse avtalene uansett kommet, bare på et senere tidspunkt.

Det fantes nemlig en enda sterkere motivasjon for å normalisere forholdet til Israel for disse sunni muslimske statene. Fellestrekket for de nasjonene som har nærmet seg Israel den siste tiden er nemlig at de tilhører den retningen av islam som kalles sunni.  Deres største trussel er ikke Israel, men Iran.  Iran har blitt en sterk maktfaktor i Midtøsten, og Iran tilhører sjia retningen i islam. Det samme gjør Syria (den delen av landet som sitter med makten), og Hizbollah i Libanon. Hamas er opprinnelig sunni, men samarbeidet tett med Iran. Iran benytter mange metoder for å destabilisere Midtøsten for å kunne øke sin innflytelse i området.  Kampen mellom de ulike retningene i islam har for det meste unngått vestlige journalisters rapportering.  Men den store frykten for den arabiske verden er nå at Iran skal klare å produsere atomvåpen.  Det vil gi det maktsyke prestestyret et stort overtak på de andre nasjonene.  Hvilket land, og hvilke krefter kan da de andre landene alliere seg med i kampen mot Iran?  Finnes det et land som både har styrke og vilje til å stoppe Irans utvikling av atomvåpen og ekspansjonsiver i Midtøsten?  Ja, det finnes, og landet heter Israel.

De sunnimuslimske land har innsett at Israel slett ikke er noen fiende, men en garantist for stabilitet i regionen.  De har også innsett at Israel er det landet som best vet hva som foregår i Iran og andre land i regionen.  De har utviklet verdens beste etterretningsnettnerk, og om de ikke imponerte Vesten da de smuglet ut flere tonn topphemmelig materiale fra Iran for noen år siden, så imponerte de iallfall land i Midtøsten.  De har også klart og tydelig sagt at de ikke vil akseptere at Iran får atomvåpen.

En annen motivasjon for å normalisere forholdet til Israel for flere av de arabiske statene er at de trenger hjelp i å få en økonomi som fungerer.  Flere av disse landene er vanstyrte, og har en stor andel fattige som trenger et løft for å unngå indre opprør og destabilisering.  En økt handel med Israel, vil bidra til utvikling.  Man vil bl.a. få del i israelsk teknologi til matproduksjon og vanning for å dyrke mat i disse ørkenområdene.  Selv om noen av de arabiske statene har store oljereserver, er det flere som ikke har tilgang på denne rikdommen.  Store oljestater som Saudi Arabia må også tenke annerledes etter hvert som oljereservene avtar.  Det vil derfor bli spennende å følge situasjonen videre.