mandag 8. mars 2021

Hvorfor ble fredsavtalene til?

I løpet av 2020 ble det inngått flere normaliserings- og fredsavtaler mellom arabiske stater og Israel.  Mange mener at dette bare er begynnelsen.  Det finnes 22 arabiske nasjoner, og De Forente Arabiske Emirater var først ute i denne omgang. Landet består av 7 små stater som styres av eneveldige emirater.  Mest kjent av disse syv er Dubai. 

Mange mener at Saudi Arabia er den reelle makten i De Forente Arabiske Emirater.  Den mektige naboen har uten tvil sterk innflytelse over disse små statene.  Derfor er det trolig at Saudi Arabia har godkjent avtalen med Israel, uten at det har kommet offentligheten for øre. 

Etter Emiratene, inngikk også Bahrain en tilsvarende avtale.  Avtalene rystet både den arabiske verden, men også langt utover Midtøsten.  Sjokket ble ikke mindre da Sudan også inngikk avtale med Israel.  Landet var vertskap da Den Arabiske Liga i sin tid bestemte seg for at man ikke ville ha noen kontakt med jødelandet Israel.  Etter Sudan, inngikk også Marokko en avtale med Israel.  Dermed hadde seks arabiske land avtale med landet som hadde vært deres erkefiende (Jordan og Egypt har hatt fredsavtale i mange år). Men kanskje hadde disse avtalene uansett kommet, bare på et senere tidspunkt.

Det fantes nemlig en enda sterkere motivasjon for å normalisere forholdet til Israel for disse sunni muslimske statene. Fellestrekket for de nasjonene som har nærmet seg Israel den siste tiden er nemlig at de tilhører den retningen av islam som kalles sunni.  Deres største trussel er ikke Israel, men Iran.  Iran har blitt en sterk maktfaktor i Midtøsten, og Iran tilhører sjia retningen i islam. Det samme gjør Syria (den delen av landet som sitter med makten), og Hizbollah i Libanon. Hamas er opprinnelig sunni, men samarbeidet tett med Iran. Iran benytter mange metoder for å destabilisere Midtøsten for å kunne øke sin innflytelse i området.  Kampen mellom de ulike retningene i islam har for det meste unngått vestlige journalisters rapportering.  Men den store frykten for den arabiske verden er nå at Iran skal klare å produsere atomvåpen.  Det vil gi det maktsyke prestestyret et stort overtak på de andre nasjonene.  Hvilket land, og hvilke krefter kan da de andre landene alliere seg med i kampen mot Iran?  Finnes det et land som både har styrke og vilje til å stoppe Irans utvikling av atomvåpen og ekspansjonsiver i Midtøsten?  Ja, det finnes, og landet heter Israel.

De sunnimuslimske land har innsett at Israel slett ikke er noen fiende, men en garantist for stabilitet i regionen.  De har også innsett at Israel er det landet som best vet hva som foregår i Iran og andre land i regionen.  De har utviklet verdens beste etterretningsnettnerk, og om de ikke imponerte Vesten da de smuglet ut flere tonn topphemmelig materiale fra Iran for noen år siden, så imponerte de iallfall land i Midtøsten.  De har også klart og tydelig sagt at de ikke vil akseptere at Iran får atomvåpen.

En annen motivasjon for å normalisere forholdet til Israel for flere av de arabiske statene er at de trenger hjelp i å få en økonomi som fungerer.  Flere av disse landene er vanstyrte, og har en stor andel fattige som trenger et løft for å unngå indre opprør og destabilisering.  En økt handel med Israel, vil bidra til utvikling.  Man vil bl.a. få del i israelsk teknologi til matproduksjon og vanning for å dyrke mat i disse ørkenområdene.  Selv om noen av de arabiske statene har store oljereserver, er det flere som ikke har tilgang på denne rikdommen.  Store oljestater som Saudi Arabia må også tenke annerledes etter hvert som oljereservene avtar.  Det vil derfor bli spennende å følge situasjonen videre. 

Ingen kommentarer: