torsdag 1. april 2021

Aprilsnarr

Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset. Kol 2:15

Aprilsnarr er en merkelig skikk.  En dag i året er det er lov å lure andre mennesker med alle slags påfunn.  Det går selvfølgelig en grense, men uskyldige lurerier er altså lovlig i dag.  Ifølge tradisjonen skal denne skikken ha sitt utspring i Jesus Kristus.  For da djevelen trodde han hadde fått tatt livet av Jesus, da stod Jesus opp igjen som seierherre over død og djevel.  Han hadde lurt djevelen.  Nå finnes det bedre måter å feire dette på enn å lure hverandre, men det er en uskyldig og morsom skikk for barna.  I påsken har vi en bedre minnemarkering av Jesu lidelse, død og oppstandelse.  Vi feirer hans triumf over onde makter og myndigheter.  Og dette er virkelig noe å feire.  For hadde Han ikke vunnet denne seier, så hadde vi fortsatt vært underlagt synden og det onde, og vi hadde ikke noe annet å se fram mot enn evig fortapelse.  Men takk og lov, Jesus har frelst oss og satt oss fri til å feire Hans triumf.  I 2. Kor 2:14 står det: ”Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog,” (78-overs.).  Så i dag kan vi glede oss over at Han lurte djevelen.