lørdag 18. april 2020

Israel fjernet fra Bibelen

I år har danskene fått ny bibeloversettelse på moderne dansk.  Den kalles Bibel 2020.  I likhet med flere nyere oversettelser (blant annet Hverdagsbibelen på norsk) er ikke målet å oversette de opprinnelige bibeltekstene så korrekt som mulig, men å formidle det oversetterne tenker er budskapet de opprinnelige forfatterne mente da de skrev - gjengitt i en moderne og lett tilgjengelig språkdrakt, såkalt idiomatisk oversettelse.  

Det kan høres fint og flott ut, men det er en rekke problemer med slike "bibeloversettelser".  

1. Første problemet er at det ikke er en oversettelse, men en tolkning.  Hvis man da benytter slike oversettelser når man skal ta stilling til tro og lære, risikerer man å gå feil.  Fordi disse bibelutgaver gjenspeiler utgivernes tro og overbevisning, og ikke nødvendigvis de opprinnelige tekstenes budskap.

2. Et annet problem med disse bibelutgavene er at de veldig sjeldent forteller leserne at de ikke er en bibeloversettelse, men altså en tolkning.  Man lanserer det gjerne som en lett forståelig utgave i moderne språkdrakt.  I beste fall kan man omtale utgivelsen som en "parafrase", noe flertallet av bibelleserne ikke vet hva er.  Når man har en utgave i moderne og lett tilgjengelig språk, burde man også bruke et slikt språk om selve bibelutgaven og si at det er en tolkning, ikke en oversettelse.  

3. I noen tilfeller blir tanker og holdninger hos utgiverne veldig tydelige, slik som i den nye danske oversettelsen.  Her heter det ikke lengre Det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet - men "Den gamle aftale" og "Den nye aftale".  I "Den nye avtalen" forekommer ikke ordet "Israel" lengre, selv om ordet finnes hele 60 ganger i de opprinnelige tekstene.  Hvorfor velger Det Danske Bibelselskab å fjerne dette?

Det er fristende å si at når antisionismen er stor nok, så er alle midler lov, også å forandre på Guds ord.  Argumentet til Bibelselskabet er at Israel på bibelsk tid ikke er identisk med dagens Israel.  Men det er det ingen land og riker som er. Når Josef og Maria tar med seg Jesus til Egypt, så heter det Egypt i Bibel 2020, selv om Egypt i dag ikke er identisk med Egypt den gang.  Når den lille familien forlater Egypt, så reiser de ikke til Israel, men de reiser hjem.  Israel benyttes i Det Nye Testamentet om både Israels folk og Israels land. Slik er det altså ikke lengre i den danske bibelen. Der har man enten valgt å fjerne ordet helt, eller oversette med jødene/jøder/jødisk.  Noe som gir en annen betydning.

Danskene er med dette det første land i verden som fjerner Israel fra Bibelen.  Tidligere har Den Anglikanske Kirken på New Zealand fjernet uttrykkene "Sion" og "Israel" fra sin sangbok.  Men det er stor forskjell på å endre en sangbok, og å endre Bibelen.

Se gjerne denne danske videoen om saken: Bibelen 2020 - Den nye aftale og Israel der mangler.

(Bildet: Det Danske Bibelselskab)

PS
I tillegg til å fjerne Israel fra bibelteksten, har man også valgt å erstatte ordet "synd" med "lovbrudd" og ordet "nåde" er borte.  Det er erstattet av flere ulike ord og uttrykk.

lørdag 11. april 2020

Et tomt påskeegg


Han er ikke her; for Han er oppstått, som Han sa. Kom, se stedet hvor Herren lå! Matt 28:6

Jeg leste en historie om Filip, en gutt med Downs syndrom.  Han gikk på søndagsskolen, men det var ikke alltid at de andre barna var så snille med ham.  Det å være annerledes er ikke alltid lett.  Første søndag etter påske fikk alle søndagsskolebarna utdelt et tomt påskeegg.  Så fikk de beskjed om å gå ut for å finne symboler på liv, legge det i egget og komme tilbake.  Etter en stund var alle igjen samlet i kirka og skulle vise fram hva de hadde funnet.  En jente hadde funnet en blomst, en annen hadde plukket av noen knopper på et tre.  Mange fine symboler på nytt liv var funnet.  Så kom turen til Filip. Da de åpnet hans egg, var det tomt.  Et av de andre barna sa; ”Idiotisk.  Kan du aldri gjøre noe riktig! Vi andre fant noe, hvorfor gjorde ikke du det?”  ”Jo, jeg gjorde det,” sa han.  ”Den er tom, graven er tom!”  Han hadde funnet det beste symbolet på liv.  De andre barna forstod at selv om en blomst er fin og et godt symbol på livet – så er en tom grav enda bedre.  Filip døde ikke lenge etterpå.  Da stilte søndagsskolen opp og la tomme påskeegg på graven.  Han hadde funnet livet i den tomme grav.  (Fra min andaktsbok "En om dagen" første påskedag)