mandag 30. mai 2016

"Yoga og mindfullness er religion"

Bivirkningene av yoga og mindfullness burde vært redegjort for ifølge legen Albertus Magnus Sterner. Yoga og mindfullness har blitt populært i helsevesenet i hele vesten, men har sitt utspring i henholdsvis hinduismen og buddhismen. Les fastlegens oppgjør med dette som behandlingsmetode. Se også tidligere artikkel om yoga og mindfullness.(Bilde: Healthline)

mandag 23. mai 2016

Det pengeløse samfunn

Et av de store emner knyttet til endetiden er profetiene om det pengeløse samfunn. I mange år var dette noe man ikke tok alvorlig, men i dag forstår vi at dette er fullt mulig. Mange innenfor både politiske miljøer, økonomer og ikke minst politiet ønsker en slik utvikling velkommen. Med et slikt system kan alle handel kontrolleres. Det finnes en facebook-gruppe som på ikke-religiøst grunnlag kjemper mot denne utviklingen. "Ja til kontanter" finner du her. PS. du må ha facebook profil for å se den.

torsdag 12. mai 2016

Selvutnevnte apostler

Avisen Dagen har lagt ut en artikkel på sin nettside om selvutnevnte apostler. Denne er absolutt verd å lese i lys av spørsmålet om endetiden. Bibelen ber oss være våkne og ikke la oss forføre. Vi lar artikkelen tale for seg. Klikk her og les. Korsets Seier skriver at Maldonado måtte legge bort noe som var gitt ham av Gud for å se mirakler i menneskers liv, nemlig sitt intellekt. Hvis man må legge bort noe Gud har utrustet oss med for å se det man selv ønsker, da bør man tenke seg om minst en gang til og be over om man er på rett vei.

onsdag 11. mai 2016

Kirker blir moskeer

De siste dagene har det blitt kjent at Landfalløya kapell i Drammen (bildet øverst) er kjøpt av muslimer og vil bli brukt til moske. Tidligere har også den gamle baptistkirken i Skien blitt omgjort til moske. Dette er en trend man har sett over tid i f.eks. Storbritannia, men det er forholdsvis nytt i Norge. Nytt og skremmende for mange. Det snakkes mye om den kristne kulturarv i Norge og viktigheten av å bevare denne. Men hvis folk velger å holde seg borte fra kirkene vil det i tiden fremover bli stadig flere kirker som blir moskeer, for muslimene er i vekst. Baptistkirken i Skien ble solgt til en annen kristen menighet fordi baptistene trengte større plass. Den andre kirken solgte den videre til muslimer fordi de ikke økonomi og kapasitet til å beholde bygget. Men en rekke kirker er nesten tomme rundt om i det landet som for noen tiår siden var det landet som sendte ut flest misjonærer i prosent av innbyggertall. Frafallet fra tro og lære i Den Norske Kirke er med å styrke denne negative utviklingen. Nå er det tid for kristenfolket å reise seg og forkynne Kristus og be om en ny vekkelse over landet før Jesus kommer igjen. KØBENHAVN: "Muslimer hevder sharia-lov gjelder i København." SVERIGE: "Gjelder svensk eller iransk sharia-lov for innvandrere til Sverige? Etter 7 års diskusjon skal dette nå behandles i den svenske høyesterett." TYSKLAND: "Ikke-muslimer trakasseres." OSLO: "Grønland er mer muslimsk enn Marokko."

torsdag 5. mai 2016

Mange falske forkynnere skal stå frem

Som vi tidligere har vært inne på, sier Bibelen at det i de siste tider skal stå frem falske forkynnere som vil forføre mange. Forførelsen gjelder naturlig nok ikke dem som allerede er forført av den onde, men troens folk. Kristne mennesker vil bli lurt av forkynnere som ikke forkynner Guds ord, men som leder liv og tanker i feil retning. Noen ganger kan det rett og slett være feil fokus for forkynnelsen. Man overfokuserer på noe som i Bibelsk målestokk er et mindre tema, mens man overser emner som i Bibelen er et stort tema. På denne måten leder man folket feil vei. Andre ganger er det direkte i strid med Bibelen og den tro som en gang for alle er overlevert oss. Så fort vi begynner å nevne navn på slike forkynnere, vil motstanden naturlig nok komme. Fordi da vil deres tilhengere føle at man gjør disse forkynnerne urett. De gjør jo så mye godt. Men å gjøre godt, har aldri vært et kriterium for å være en sann og sunn forkynner. Mange troende bruker tusener av kroner for å delta på deres møter. Man gir penger til deres private forbruk, som ofte er i mangemillioners klassen, og man kjøper deres bøker. På denne måten opprettholder man deres "tjeneste." Listen over forkynnere kunne vært lang, men på bildet er noen av de mest kjente av dem. Apellen må være at vi ikke lar oss blende av vitnesbyrdene om under og mirakler, også de falske profetene skal gjør slikt (det gjorde også faraos prester i Egypt). Men la oss søke inn til Guds ord. Hva sier Bibelen? Hva er det sentrale i evangeliet? Hvordan skal vi bruke våre penger rett, så flere kan få oppleve frelsen i Jesus Kristus? Still deg selv disse spørsmålene og be om veiledning fra Han som har gitt oss det ekte og sanne livet i Gud. For mer informasjon om hvorfor man bør våre våken for bestemte forkynnere: Benny Hinn,Bill Johnson,Heidi Baker,Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Guillermo Maldonado, og mange flere .... Desverre !