torsdag 5. mai 2016

Mange falske forkynnere skal stå frem

Som vi tidligere har vært inne på, sier Bibelen at det i de siste tider skal stå frem falske forkynnere som vil forføre mange. Forførelsen gjelder naturlig nok ikke dem som allerede er forført av den onde, men troens folk. Kristne mennesker vil bli lurt av forkynnere som ikke forkynner Guds ord, men som leder liv og tanker i feil retning. Noen ganger kan det rett og slett være feil fokus for forkynnelsen. Man overfokuserer på noe som i Bibelsk målestokk er et mindre tema, mens man overser emner som i Bibelen er et stort tema. På denne måten leder man folket feil vei. Andre ganger er det direkte i strid med Bibelen og den tro som en gang for alle er overlevert oss. Så fort vi begynner å nevne navn på slike forkynnere, vil motstanden naturlig nok komme. Fordi da vil deres tilhengere føle at man gjør disse forkynnerne urett. De gjør jo så mye godt. Men å gjøre godt, har aldri vært et kriterium for å være en sann og sunn forkynner. Mange troende bruker tusener av kroner for å delta på deres møter. Man gir penger til deres private forbruk, som ofte er i mangemillioners klassen, og man kjøper deres bøker. På denne måten opprettholder man deres "tjeneste." Listen over forkynnere kunne vært lang, men på bildet er noen av de mest kjente av dem. Apellen må være at vi ikke lar oss blende av vitnesbyrdene om under og mirakler, også de falske profetene skal gjør slikt (det gjorde også faraos prester i Egypt). Men la oss søke inn til Guds ord. Hva sier Bibelen? Hva er det sentrale i evangeliet? Hvordan skal vi bruke våre penger rett, så flere kan få oppleve frelsen i Jesus Kristus? Still deg selv disse spørsmålene og be om veiledning fra Han som har gitt oss det ekte og sanne livet i Gud. For mer informasjon om hvorfor man bør våre våken for bestemte forkynnere: Benny Hinn,Bill Johnson,Heidi Baker,Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Guillermo Maldonado, og mange flere .... Desverre !

Ingen kommentarer: