søndag 15. mars 2009

Ser konservative kristne mer porno enn andre ?

Avisen Vårt Land er som kjent en avis som fremmer en liberal kristendomsforståelse. Derfor kaster man seg ofte over ulike nyhetsmeldinger som kommer med negativ omtale av trossøsken med et mer konservativt eller radikalt forhold til Bibelen.

For kort tid siden stod artikkelen "Religiøse ser mer porno enn andre" å lese i Vårt Land. Grunnen til at jeg velger å kommentere dette på endetidsbloggen, er at jeg tror at slike skitne angrep på bibeltro kristendom vil komme oftere i tiden fremover. Det er en del av utviklingen frem mot enden. Kristne som velger å tro på Guds Ord, vil bli møtt med motstand, vanskeligheter, baksnakkelse og skitne beskyldninger. Det vil være vanskeligst når dette kommer fra våre egne, dvs troens folk.

Så hva er galt med den undersøkelsen Vårt Land så ukritisk siterer? Innholdsmessig kan vi kort si at artikkelen hevder, med bakgrunn i en Amerikansk undersøkelse, at jo mer konservativ man er, jo mer benytter man seg av porno. Slik beskrives dette i Vårt Land: "I delstater hvor homofile ekteskap er forbudt, ser porno ut å være ekstra populært. Der konsumerer innbyggerne 11 prosent mer porno på nettet enn i andre delstater. Unntaket for de religiøse pornoentusiastene er en større respekt for hviledagen. I de mest religiøse regionene tegnes det færre pornoabonnement på søndager."

Man gir intrykk av at det er konservative kristne som er storforbrukere av pornografi, men sannheten er at man altså ikke kjenner til om de som tegner pornoabonnement er blant disse utskjelte bibeltro kristne. Det man vet er at der hvor porno er mindre tilgjengelig i butikker, der er det flere mennesker som kjøper slikt på internett. Det er derfor naturlig å tro at de som i andre stater ville ha kjøpt slikt i butikken, velger å gjøre det på nett. Det burde ikke overraske noen at det i konservative stater derfor er flere som handler på nett - for de får ikke tilgang til disse produktene i butikkene.

Så hva har dette med konservative kristne å gjøre? Ingen verdens ting. Det eneste man vet er at i de konservative statene finnes det mange kristne. Trolig er det få av dem som er brukere av porno, siden man ønsker å redusere tilgjengeligheten. Man ønsker heller ikke at dette skal være synlig og tilgjengelig for barna når de går i butikken og handler. Men ingen stater består av 100% konservative kristne. Dessuten er det helt sikkert noen blant de konservative kristne som ser på porno, noe annet ville overraske meg. Men det denne artikkelen hevder er noe annet, for man hevder at det er sammenheng mellom andelen konservative kristne og salget av pornografi. Det er ikke bare misbruk av fakta i undersøkelsen, men også løgn. Aviser med et kristent trosgrunnlag burde holde seg for gode til slikt. Men når man ikke liker bibeltro kristne, så er kanskje alt tillatt?