tirsdag 6. desember 2016

Endetidsfokus til jul?

Bøkene om endetiden fra Frihet forlag er fortsatt tilgjengelig i nettbutikken www.frihetforlag.no 

Bøkene har vist mange både hva Bibelen sier om endetiden, og hvor langt vi har kommet i denne tiden.

Endetid - en bok som viser hva som skal skje, kr 149,-
55 endetidstegn - en bok om tegn vi ser oppfylt i dag, 149,-
Himmelen - en bok om himmelen, kr 98,-
Finnes helvete? - et hefte om fortapelsen, kr 39,-

mandag 21. november 2016

Trondheim & endetiden

Trondheim bystyre har bestemt at de vil boikotte Israel.  Boikott av jøder kjenner vi fra tidligere tider i historien, en tid de fleste ansvarlige politikere tar avstand fra, men ikke flertallet i Trondheim bystyre.  Har dette noe med endetiden å gjøre?

Ja, dette har vi vært inne på flere ganger tidligere.  Den negative holdningen til Israel og jødene er en forutsetning for den kommende Gog-krigen. Se tidligere artikler om Gog-krigen her. Slike boikottaksjoner bygger ofte på feilinformasjon og et hat mot jøder.  Jødene har klart det mange andre ikke har klart.  De har dyrket og fått ørkenen til å blomstre, slik Guds ord sier.  De har utviklet medisiner og sykehusutstyr som alle moderne sykehus er avhengig av.  De er i fremste rekke når det gjelder de fleste områder innen forskningen (Les mer her).  Det er også Midtøstens eneste demokrati. Den eneste staten hvor kristne, muslimer, jøder og andre troende har like rettigheter.  Araberne har også egne politiske partier som er representert i nasjonalforsamlingen. Det meste av dette er utenkelig i de arabiske nabostatene. Likevel er det Israel som boikottes.  Da Israel hadde kontroll på Gaza bygget de opp sykehus og skoler.  Levestandarden økte dramatisk.  Også i dag er levestandarden på Gaza høyere enn i de arabiske naboland.  Likevel er det Israel som boikottes.  

Hvorfor?

Guds folk har alltid blitt forfulgt og forsøkt utryddet.  Det skjer igjen og igjen gjennom hele verdenshistorien.  Bibelen forteller også om den kommende Gog-krigen hvor noen land vil gå til angrep på Israel, mens resten av verden tillater at det skjer.  For at verdens nasjoner skal sitte stille og tillate at dette skjer, må det først ha utviklet seg et så negativt syn på Israel at man synes det er ok.  Det er dette som nå skjer.  Det skjer over hele verden.  At man ikke ser urimeligheten i at man boikotter nasjonen som gir frihet til mennesker, men ikke foretar seg noe overfor naboland som forfølger, torturerer og dreper sine innbyggere, det kan kun forklares med at "den onde har forblindet de vantros øyne,"  

torsdag 17. november 2016

Oversikt over endetiden

Nedenfor ser du en oversikt over hendelser som Bibelen viser oss skal skje i endetiden.  Her er de satt opp skjematisk i den rekkefølge de ifølge Bibelen vil skje.  Alle punktene i denne oversikten er kommentert, med henvisninger til Bibelen, i boken ENDETID som du kjøper fra www.frihet.no. Denne oversikten har vi også postet tidligere.  Der har også flere av bloggens lesere lagt inn kommentarer som du kanskje vil finne interessant.  Se her.

torsdag 3. november 2016

Kommer Gog-krigen nå?

Vår nabo Russland ruster opp i vårt område av verden.  Nato plasserer ut tropper flere steder. Kina ruster opp i Sør-Kina havet.  Hva er det som skjer?  Er dette opptrapping til krig, kanskje Gog-krigen kommer snart?

Noen tenker på de bibelske profetier om Gog fra Magogs land.  Andre tenker på tredje verdenskrig.  Mange er urolige, andre trekker på skuldrene.  En kommentator på Nrk sa her om dagen at det er liten tvil om at vi beveger oss mot en kald krig igjen, hvis ikke det som nå pågår snur.  

Når det gjelder det som skjer i Sør-Kina havet, har Dagbladet en artikkel om dette, som du kan lese her. Kina har i alle år vært en krevende nabo for land i dette området.  Men den militære opprustningen som har skjedd den senere tid gir grunn til bekymring.

Vi her i nord er nok mer opptatt av hva Russland foretar seg.  I de senere tid har også Russland vist militære muskler. Det er ikke bare de baltiske stater som opplever at deres grenser har blitt krenket av russiske fly, det skjer også stadig oftere i Norge.  

Dette er noen av nyhetsmeldingene og kommentarene rundt dette den senere tid:
- TV2 hadde nylig en artikkel om hvordan Norge kan bli et strategisk mål for Russland, les her. 
- Journalist Øystein Bogen har dekket Russland de siste 20 årene og uttaler at han er mer bekymret enn noen gang tidligere, les her. 
- ABC nyheter skriver at Norge kan bli atommål, les her. 
- Nato forbereder seg på krig mot Russland, les her.  
- Det er en reell fare for krig, les her.
- 40 millioner russere har gjennomført øvelse, les her.
- Russland sender raketter til Kaliningrad, les her.

Dette var noen av artiklene om dette fra den siste tiden.  Er dette starten på Gog-krigen? Er det tredje verdenskrig?  Svaret på dette er: Vi vet ikke.  Men be om at Gud må gi visdom til våre politiske ledere.  Vi vet at vi lever i de siste tider, men vi vet ikke om dette er begynnelsen på slutten.  Det eneste vi vet, er at den som har tatt imot Jesus Kristus som sin Frelser og Herre er trygg også når verden raser. Sørg derfor for at du har alt i orden med Han i denne tiden.   

mandag 17. oktober 2016

FNs jødehat et endetidstegn?

Med slike vedtak som FN organisasjonen UNESCO nå har gjort, burde det bli klart for de fleste at FN på ingen måte er en nøytral organisasjon uten en agenda mot Israel.

Nå har altså UNESCO vedtatt en resolusjon om at jødene ikke har noen historisk tilknytning til de hellige steder i Jerusalem, inkludert tempelplassen. Dette er så kunnskapsløst og historieløst at det kun er mulig å forstå som et uttrykk for en grenseløs antisemittisme. Det er ingen seriøse historikere eller arkeologer som bestrider jødenes tusenårige tilknytning til landet og de hellige steder.

Likevel er det grunn til bekymring for at den blindhet man ser i Midtøstenspørsmålet også vil føre til at man tar til seg denne uttalelsen fra UNESCO.  Den går inn i en større propaganda som pågår på alle plan mot Israel og jødene.  Dette er noe av det vi har vært inne på tidligere her på bloggen, nemlig at før den store Gog-krigen kommer vil det bli et negativt syn på Israel over det meste av verden.  Uttalelsen fra UNESCO må ses i dette lyset.  FN blir aktiv brukt til å formidle en sterkt urettferdig negativ holdning til Midtøstens eneste frie demokrati.  Hvorfor?  Vel, vi tror det handler om endetiden.  Det viser oss at tiden for et nytt angrep på Israel nærmer seg.  Noen land vil gå sammen for å angripe Israel, slik Bibelen beskriver det.  Men Bibelen viser oss også at Israel vil vinne på mirakuløst vis - igjen!

Litt mer bakgrunnsstoff kan du lese på denne bloggen:  http://ulfmagne.blogspot.no/

Les flere artikler om Israel på endetidsbloggen her: http://endetiden.blogspot.no/search/label/Israel


fredag 14. oktober 2016

Det pengeløse samfunn

E24 melder at i 2016 vil kortbruken gå forbi bruken av kontanter på verdensbasis.  Det er lenge siden norske forbrukere passerte denne grensen, men i år gjelder det altså hele verden.  Er dette et nytt skritt i retning av det pengeløsesamfunn?

I Johannes åpenbaring står det om "Dyrets merke," et merke som alle må ha for å kunne kjøpe og selge.  Det har gjennom tidene vært mange spekulasjoner på hva dette kan være.  Da bankkortet og visa kom, var det flere miljøer som mente at dette var første steg på veien mot det pengeløsesamfunn. Et samfunn hvor myndigheter kunne kontrollere pengestrømmen og overvåke hvordan innbyggerne brukte penger. Det ser ut for at de fikk rett.  Dette er igjen en nødvendighet for "Dyret" som Johannes omtaler.  Uten en slik kontroll ville hans makt ikke vært den samme.  Mange tror derfor nå at kontantene som erstattes med kort, bare er første steg.  I fremtiden vil også kortene erstattes med f.eks. en liten chip som implanteres på hånden.  Forsøk er allerede gjennomført.  Bruken av denne chipen er allerede omtalt i den norske regjernings nettsider for flere år siden.  Link til disse sidene, finner du her. Det har også blitt vist både på norsk og svensk TV hvor enkelt det er å plassere en slik chip på mennesker (det gjøres allerede på f.eks. hunder), og hvor mye informasjon en slik chip kan inneholder om deg som person.  Den kan brukes som pass og som betalingsmiddel ved at du bare scanner hånden.  Ja, Åpenbaringen går i oppfyllelse rett foran våre øyne. Innlegget på E24 kan du lese her.

torsdag 13. oktober 2016

Antibiotikaresistens - et endetidstegn?

Sier Bibelen noe om den kanskje største helsemessige utfordringen vi står overfor fremover, nemlig antibiotikaresistens?

Relativt enkle infeksjoner som i dag behandles lett med antibiotika, kan om få år bli dødelige, hvis man ikke finner alternativer i løpet av kort tid.  Bibelen viser oss at i endetiden vil det bli bl.a. "pest". Dette er beskrevet både i Matteus 21:11 og 24:7.  Nå kan man ikke uten videre legge dagens legevitenskapelige begreper til grunn ved tolkning av Bibelen.  Vi har all grunn til å tenke at uttrykket "pest" handler om sykdommer som sprer seg raskt og rammer mange.  Altså en type pandemier.  

Det er interessant hvordan den ene sykdommen avløser den andre i vår.  Så fort man har funnet gode medisiner for en sykdom, så blomstrer en annen sykdom opp.  Når Aids-epedemien kom delvis under kontroll, så fikk Ebola et større utbrudd.  Vi har hatt fugleinfluensa og svineinfluensa.  Helseorganisasjonene frykter en kommende verdensomspennende pandemi.  De sier at det ikke er spørsmål om det kommer, men når.  

Den trygghet vår generasjon har levd med i behandling av sykdom og epedemier rokkes når det er stadig flere sykdommer som ikke kan behandles med antibiotika pga resistens.   Er dette et tegn på at vi lever i endetiden?  Ja, det kan absolutt være det.  Vi ser nemlig også en menneskeskapt "pest". Menneskets ondskap ser ikke ut til å ha noen ende.  Vi lager både kjemiske og biologiske våpen som sprer sykdom ved bruk.  Det er brutalt og viser vel at vi på mange måter er tilbake der vi var før Gud straffet verden med den store vannflommen, 1. Mosebok 6:5.  Så sier også Bibelen at det skal bli som på Noas dager når Mennesksønnen kommer igjen, Matteus 24:37.

mandag 10. oktober 2016

Valg - urolige tider

Det er vel ikke til å unngå å merke at det er valgkamp i USA for tiden.  I det ene øyeblikket gir kandidatene uttrykk for at de er troende mennesker og i neste øyeblikk skjeller de hverandre ut på en måte som ikke kjennetegner kristne mennesker.  Men har dette noe med endetiden å gjøre?

USA er ikke det eneste landet i verden som enten har gjort eller må gjøre noen viktige valg.  I Storbritannia valgte man å forlate EU (se tidligere artikkel her). I EU er det indre brytninger som er relativt dramatiske på flere områder, bl.a. spørsmålet om de enkelte lands selvstendighet og flyktningespørsmålet.  Man har økonomisk uro som kan se ut for å være holdt i sjakk for en stund, og det er en rekke utfordringer med EUROen.  I andre deler av verden har man tilsvarende problemer med økonomien, i Japan f.eks. lavere vekst i Kina, ny president på Filippinene som sammenligner seg selv med Hitler.  For ikke å snakke om alt som har skjedd og fortsatt skjer i Midtøsten.  Det er etniske konflikter, religiøse konflikter, geografiske konflikter osv.

Ja, dette har i aller høyeste grad med endetiden å gjøre.  Vi oppfordrer til å se hva Bibelen sier om menneskenaturen, hvordan man vil oppføre seg i den siste tid, om krig, nød og uro.  Boken 55 endetidstegn (se nedenfor) gir deg en meget god innføring i alle disse tingene.  Gjør deg rede for innspurten på denne tidsalder.

lørdag 8. oktober 2016

Lever vi i den siste tiden?

Mange stiller seg spørsmålet: Lever vi i de siste tider? Når vi ser på verden rundt oss, er dette et helt naturlig spørsmål.

Boken "55 Endetidstegn: Jesus kommer snart!" gir deg en meget god oversikt over endetidstegn vi leser om i Bibelen og viser hvor aktuelt dette er nå i vår tid.

Alle som er interessert i spørsmålet om endetiden, bør lese denne boken.  Den selges av Frihet forlag i deres nettbutikk www.frihet.no for kr 149,- + porto.  Der tilbys det også en egen endetidspakke med bøker til halv pris. 

lørdag 10. september 2016

Satan-mantra

Vi har ved flere anledninger poengtert at yoga ikke er nøytralt, men handler om religion og religiøse tanker. Denne artikkelen fra avisen Dagen bør leses. Klikk her

mandag 5. september 2016

Det skjer noe i den muslimske verden

Vi hører om islamistisk terror, ser bestialske drap og leser om forfølgelse av kristne i muslimske land.  MEN det skjer noe i den muslimske verden.  Det landet med størst prosentvis vekst for kristen tro i dag, er ikke lengre Kina.  Landet har dødsstraff for å konvertere fra islam til kristen tro.  Landet er strengt sjiamuslimsk og har finansiert mye terror gjennom årene, men landets innbyggere vender seg til Jesus.  Iran har i dag flere millioner kristne, og vekkelsen blant iranere også i utlandet pågår over hele verden.  I Syria har mange kristne flyktet for livet, men kirkene har like mange på sine gudstjenester nå som før.  Mange muslimer søker til kirkene.  Den arabiske liga hadde krisemøte om Algeri for en tid tilbake.  De var redd vekkelsen i landet skulle spre seg, og planla tiltak for å stoppe den.  Et av tiltakene var å bygge moskeer der vekkelsen var sterkest.  I Nigeria vender millioner av mennesker seg til Jesus.  Verdens tredje største baptistsamfunn finner vi nå i Nigeria med over 3,5 millioner medlemmer.  Og klikker du her, vil du kunne se en video fra Reinhard Bonkes møter i landet.  Flere av hans kampanjer har blitt klippet sammen til en film, hvor du ser et enormt menneskehav som priser Gud og tar imot Jesus som sin frelser. Listen over muslimske land med sterk vekst av kristne kunne vært lengre:  Det skjer noe i den muslimske verden !

fredag 2. september 2016

Dødehavet våkner til liv

I 2011 sendte Ben Gurion Universitetet dykkere ned i Dødehavet.  Å dykke der byr som kjent på noen utfordringer p.g.a. det høye saltinnholdet i vannet, men det dykkerne fant var oppsiktsvekkende.  De fant liv!  Mange mener dette er oppfyllelsen av et endetidstegn som vi finner i Esekiel 47.  Les mer i denne artikkelen.

lørdag 27. august 2016

Løgn mot Israel

Det er ingen grenser for hva man kan spre av løgner, hvis bare løgnene rammer Israel.

Vi har tidligere vært inne på hvordan den pågående demonisering av Israel er en klar forutsetning for Gog-krigen som Guds ord viser oss vil komme i endetiden.  Verden vil ha et negativt syn på Israel og tillate, eventuelt støtte, et massivt angrep på Israel.  

De mange usakelige og uriktige anklagene som kommer igjen og igjen er i ferd med å etablere seg som "sannhet".  En av disse "sannhetene" er at Israel blokkerer all innførsel av nødvendige varer til Gasa (se bildet).  En annen "sannhet" som er i ferd med å etablere seg er at Israel er i ferd med å bli en apartheid-stat, eller behandler palestina-araberne like ille som nazistene gjorde med jødene.

Felles for alle disse anklagene er at de ikke bygger på fakta, men på en politisk og åndelig agenda.  Man har et ønske om å demonisere Israel.  Ingen forteller at da Israel regjerte over Gasa bygget de sykehus og skoler på et nivå som ingen av de arabiske naboland hadde.  Levestandarden økte betraktelig.  Ingen forteller heller at i Israel bor det både jøder, palestina-arabere og andre folkegrupper.  Men i de områdene som styres av palestinske myndigheter må jøder flykte for livet.  

Det er umulig å forstå at ledende politikere og fagforeningsfolk fremmer løgn og jødehat hvis man ikke ser det i lys av den åndelige kamp som pågår om Guds folk.  Ser man dette i lys av endetidsprofetiene i Bibelen forstår vi at vi nærmer oss avslutningen på denne tidsalder. 

fredag 26. august 2016

Falske profeter & lærere, Del 5

Artikkelserie om falske profeter og lærere i endetiden


Her er femte og siste artikkelen om hvordan vi kan avsløre falske profeter og lærere. Jeg kommer tilbake litt senere med flere artikler i denne serien, men trenger litt mer tid til å jobbe med de andre punktene som følger:

4. Falske ledere misbruker Guds ord; sanne ledere proklamerer hele Guds råd.

Ikke bare forkynner og lærer sanne ledere omvendelse fra synd, de er også trofaste til å forkynne "hele Guds ord." (Apgj 20,27) De forstår betydningen av det apostelen Paulus skriver i 2.Tim 3,16-17: "Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning."

Sanne ledere fordreier eller forvrenger ikke Guds ord eller vanner det ut, men de gjør det apostelen Paulus formaner oss til i 2.Tim 4,2: "Forkynn ordet! Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman med all tålmodighet oh undervisning." De er flittige til å presentere seg selv som godtatt av Gud som arbeidere som ikke har noe å skamme seg for: "Vær nøye med å fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke trenger å skamme seg, en som deler ut sannhetens ord på en rett måte." (2.Tim 2,15)

De sanne ledere forkynner ikke eller lærer sine egne ord, men Guds ord, uansett hvor populært eller upopulært det er. De legger frem Guds ord enkelt og kraftfullt. De følger ikke moteretningene i populærteologien, men de strider "alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige." (Jud v.3)

Falske profeter og lærere, forvrenger sannheten: "Men det sto også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet." (2.Pet 2,1-2)

De falske lærere og profeter trekker ut av Skriften det som passer dem, slik at det tjener deres hensikter. "Men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium." (Gal 1,7b) "Og de som er ulærde og ubefestede forvrenger dette, slik de også gjør det med de andre Skriftene, til sin egen undergang." (2.Pet 3,16)

Falske lærere og profeter kan være veldig svikefulle og overbevisende. Det er derfor vi må være på vakt, og det er derfor vi må holde oss til hele Guds råd. Vi må også se på dagens lære i lys av det som Kristi forsamling alltid har stått for siden dens grunnleggelse. Det bør ringe noen bjeller når det lanseres en lære som Kristi forsamling aldri har lært noensinne før. Jesus advarer oss mot å bli forført.

La oss ikke glemme ordene fra Efeserbrevet:

"... for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli drevet omkring ab enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster." (Ef 4,14)

torsdag 25. august 2016

Falske profeter & lærere, Del 4

Artikkelserie om falske profeter og lærere i endetiden

Her følger fjerde artikkel om kjennetegnene på falske profeter og lærere:

3. Falske lærere hvitvasker synd; sanne ledere forkynner omvendelse.

En integrert del av det budskapet en mann sendt av Gud bringer er kallet til omvendelse fra synd og tilbakevending til Gud. Profeten Mika sier dette om sin tjeneste: "Men jeg, jeg er fylt av kraft ved Herrens Ånd, av rett og av makt, så jeg kan forkynne Jakob hans overtredelse og Israel hans synd." (Mika 3,8)

Det er interessant å merke seg dette: Alle profetene i Det gamle testamente ble sendt av Gud for å forkynne omvendelse! Hos profeten Jeremia heter det:

"Jeg sendte også alle tjenerne Mine, profetene, til dere, ja fra tidlig morgen sendte Jeg dem og sa: Vend nå om, hver mann fra sin onde vei og bedre deres gjerninger. Følg ikke andre guder for å dyrke dem..." (Jer 35,15)

Omvendelse er også et hovedfokus i Det nye testamente.

Døperen Johannes forkynte omvendelse: "I de dager sto døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!" (Matt 3.1-2)

Jesus forkynte omvendelse: "Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for Himlenes rike er kommet nær." (Matt 4,17)

Apostelen Peter forkynte omvendelse: "Da sa Peter til dem: Omvend dere ..." (Apgj 2,38a) "Derfor få et nytt sinn og vend om..." (Apgj 3,19)

Apostelen Paulus forkynte omvendelse: "... men jeg forkynte først for dem i Damaskus og i Jerusalem og over hele Judea området og så for hedningene, at de skulle få et nytt sinn, vende om til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig." (Apgj 26,20)

Vi bør også merke oss at Jesus fortsetter å understreke behovet for omvendelse i brevene til de syv menighetene i Lille-Asia. Se Åp 2,3 og v.16,21 og 22 og i kapitel 3,3 og v.19

Gudfryktige ledere unngår ikke emnet synd, men de holder det frem og kaller til omvendelse.

De falske profetene derimot forkynner dette: "Intet ondt skal komme over dere." (Jer 23,17)

"Min hånd skal stå imot de profetene som ser tomhet og taler løgn. De skal ikke være i Mitt folks råd. De skal ikke skrives opp i boken til Israels hus. Heller ikke skal de komme inn i Israels land. Dere skal kjenne at Jeg er Herren Gud. For de har sannelig ledet Mitt folk vill og sagt: Fred! enda det ikke er noen fred..." (Esek 13,9-11)

I Norge i dag har vi biskoper og prester som lærer og lever i strid med Guds ord, som godkjenner synd. Vi har pastorer og menigheter som ser gjennom fingrene med samboerskap, som ikke er villig til å ta oppgjør med synd i eget hus. Vi har menigheter som sjeldent eller aldri snakker om synd eller om gudsfrykt. Men de underviser mye om hvordan vi kan få en bedre hverdag, et bedre selvbilde. Ingen steder i Det nye testamente snakkes det om å få et bedre selvbilde. Men det snakkes mye om selvlivets død. Vi har falske profeter som snakker om at synden er tatt bort og eksisterer ikke lenger, at vi ikke har noe å omvende oss fra lenger. Det er få sanne profeter og lærere igjen som forkynner om synd og omvendelse. Men det er det som fører frem og hjelper mennesker til å finne Livets vei.

(Fortsetter i morgen)

onsdag 24. august 2016

Falske profeter & lærere, Del 3

Artikkelserie om falske profeter og lærere i endetiden

 

Her er et annet kjennetegn på en falsk profet og lærer:

2. Falske ledere fokuserer på penger; sanne ledere fokuserer på å tjene andre.

En god indikasjon på en falsk lære eller lærer er når man fokuserer på penger og materielle eiendeler, og man lærer at gudfryktighet er en måte å oppnå økonomisk gevinst på. Dette er en svært utbredt vranglære i dagens krisenhet, selv om Bibelen klart og tydelig advarer mot dette. Apostelen Paulus skriver følgende til sin unge medarbeider Timoteus:

"Hvis noen lærer annerledes og ikke holder seg til de sunne ord, vår Herre Jesu Kristi Ord ogh den lære som stemmer med gudsfrykt, da er han stolt og forstår ingenting. Men han har sykelig trang til stridigheter og diskusjoner om nord, og fra dette kommer misunnelse, strid, spott, onde mistanker, unyttig krangel mellom mennesker som er blitt frarøvet sannheten. De tror at gudsfrykten er et middel til vinning. Slike skal du trekke deg unna. Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. For vi hadde ingenting med oss inn i denne verden, og det er sikkert at vi ikke kan bære med oss noe ut. Og når vi har mat og klær, skal vi være tilfreds med det. Men de som ønsker å bli rike, faller i fristelse og snarer og i mange dårlige og skadelige lyster som drukner menneskene i ødeleggelse og fortapelse. For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv med mange plager." (1.Tim 6,3-10)

De samme tingene red også menneskene som en mare i den gamle pakt. Ta deg tid til å slå opp og lese Jeremia 6,13;Mika 3,11 og Jesaja 56,11.

Jesus advarer: "Se til at dere vokter dere for grådighet..." (Luk 12,15)

Apostelen Peter advarer mot de falske lærerne og sier: "De har et hjerte som er opplært til grådighet." (2.Pet 2,14) og "Med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere..." (2.Pet 2,3)

Men de falske profetene og lærerne vrir og vender på disse ordene, som avslører dem. Få steder maser man så mye om å gi som i visse sammenhenger hvor man understreker at vi lever i tro! Det har undret meg at enkelte forkynnere reiser rundt i egne jetfly til millioner av kroner. Hvorfor kan de ikke bruke vanlige rutefly? Hva kommer det av at de er så mye viktigere enn andre?

Og hvor annerledes Paulus var. "Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. Ja, dere vet selv at disse hendene har sørget både for mitt behov og for det behov de hadde som var med meg. Ved å arbeide slik har jeg på alle måter vist dere at dere må støtte de svake. Og husk Herren Jesu ord, at Han sa: Det er saligere å gi enn å få." (Apgj 20,33-35)

I 2.Kor 2,17 skriver han dette: "For vi er ikke som de mange som tilbyr Guds ord for vinnings skyld. Men ut fra renhet, som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus."

Et av kravene som stilles til de som skal ha tjenesten som biskop eller tilsynsmann er dette:

"Han må ikke være ... pengekjær." (1.Tim 3.3)

(Fortsetter i morgen)

tirsdag 23. august 2016

Falske profeter & lærere, Del 2

Artikkelserie om falske profeter og lærere i endetiden

I den første artikkelen i denne serien, som sto på trykk i går, skrev jeg om Jesu advarsel om falske profeter og lærere. I denne artikkelen og i de kommende skal vi se på hva som kjennetegner de falske profetene og de falske lærerne. Jeg har laget oversikten over kjennetegnene, for at vranglærerne lettere skal kunne avsløres:

1. Falske ledere ønsker at andre skal tjene dem; sanne ledere ønsker å tjene andre.

Jesus sier det slik i Matt 20,25-28: "Dere vet at herskerne over folkeslagene har fullt herredømme over dem, og de som er store, utøver makt over dem. Men slik skal det ikke være blant dere. For den som vil være stor blant dere, han skal være deres tjener. Og den som vil være den første blant dere, han skal være deres slave - slik som Menneskesønnern ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene, og for å gi sitt liv som løsepenge for mange."

I Johannes 13 får vi et godt og konkret eksempel på dette, når Jesus vasker disiplenes føtter: "Hvis da Jeg som er deres Herre og Mester, har vasket føttene deres, skylder også dere å vaske føttene til hverandre. Nå har Jeg gitt dere et eksempel, for at dere skal gjøre som Jeg har gjort mot dere." (v.14-15)

Jesus gir forsamlingens leder makt og autoritet slik at de kan tjene andre!

Falske ledere, derimot, misbruker makt ved å utnytte andre til egen fordel. Judas beskriver dem på denne måten:

"... tjener de bare seg selv ..." (v.12)

"Disse er slike som knurrer, klager og lever etter sine egne lyster. Og de taler store og stolte ord med sin munn og smigrer folk for å få fordeler." (v.16)

Profeten Esekiel avslørte sin samtids (og vår tids) falske profeter på denne måten:

"Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder, profeter og si til dem: Så sier Herren Gud til hyrdene: Ve Israels hyrder, de som røkter seg selv. Er det ikke flokken hyrdene skulle røkte? Dere eter fettet og kler dere med ullen. Dere slakter gjøfee, men dere røkter ikke flokken." (Esek 34,2-4)

Vær mistenksomme når du ser en leder dra oppmerksomhete mot seg selv og hans egne behov i stedet for behovene til andre. En sann leder er ydmyk og anser andre for viktigere enn seg selv, han gir spesiell oppmerksomhet til de som er spesielt sårbare, slik som de syke, de fattige, de undertrykte og de fortapte. Jesus har selv gitt den beste definisjonen på en leder i forsamlingen på denne måten:

"Jeg er Den gode Hyrde. Den Gode Hyrde gir sitt liv for sauene." (Joh 10,11)

(Fortsetter i morgen)

mandag 22. august 2016

Falske profeter & lærere, Del 1

Artikkelserie om falske profeter og lærere i endetiden

Det er svært interessant å merke seg at det første Jesus gjør når Han taler om de siste tider, er å advare mot forførelse, falske profeter og lærere. Og det er selvsagt ikke uten grunn. På spørsmål fra disiplene om kjennetegnene på Jesus gjenkomst, svarer Jesus:

"Se til at ingen fører dere vill." (Matt 24,4)

Litt senere i sin undervisning, sier Han:

"Mange profeter skal stå fram og forføre mange." (v.11)

"For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd." (v.24-25)

Legg merke til at noe av det som skal karakterisere de som forfører er at de skal "gjør store tegn og under." Tegn og under i seg selv har nemlig aldri vært et sannhetskriterium.

Når apostelen Paulus skal ta avskjed med de eldste i Efesos, sier han til dem:

"For dette vet jeg: Etter min bortgang skal glupske ulver komme inn blant dere, og de vil spre flokken. Også blant dere selv skal det stå frem menn som fører falsk tale for å dra disiplene etter seg. Vær derfor våkne ..." (Apgj 20,29-31a)

Legg merke til hva apostelen skriver! Også iblant de kristne, fra deres egne rekker, skal det fremstå menn som er vranglærere! De kommer ikke nødvendigvis utenfra, men innenfra.

Apostelen Peter er inne på det samme, i det andre brevet han skriver:

"Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge etter deres veier til fortapelse, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet. Med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere. I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke." (2.Pet 2,1-3)

Jesus sier at disse forførerne: "kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver." (Matt 7,15) Judas forteller at de har "sneket seg ubemerket inn." (Jud v.4) Apostelen Paulus kaller dem med rette: "falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler." Så sier Paulus: "Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper sge til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger." (Se 2.Kor 11,13-15)

I en serie artikler skal vi nærmere på hva som kjennetegner falske profeter og lærere.

(Fortsetter i morgen)
Dette var del 1 av 5 artikler
Hentet fra Bjørn Olav Hansens blogg: http://www.bjornolav.blogspot.com/

lørdag 6. august 2016

PST frykter angrep mot norske kirker

PST advarer mot mulige terrorangrep i Norge. 

I sitt engelsksprålige magasin vier nå terrorgruppen IS et helt nummer til kampen mot de kristne.  

IS tok også på seg skylden for drapet på den 86 år gamle katolske presten, Jacques Hamel, i Frankrike i juli måned. Han ble drept knelende foran alteret.

Nå frykter PST i Norge for at det kan komme terrorangrep også mot norske kirker.  I sitt engelske magasin skriver IS «Vi hater dere, først og fremst fordi dere er vantro, dere nekter for Allahs enhet, enten dere skjønner det eller ikke, ved å likestille ham med andre i tilbedelsen, dere er blasfemiske mot Ham, ved å hevde at Han har en sønn, dere finner opp løgner om Hans profet og sendbud og dere innlater dere i alle muliges slags djevelske skikker. Det er derfor vi har blitt påbudt å åpent erklære vårt hat mot dere og vår fiendskap til dere.»

Jesus sier:  "Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere" Matteus 5:44 

Herren har fortalt oss at vi vil bli forfulgt og oppleve trengsler når vi følger Ham.  Skriften er også tydelig på at i endetiden vil forfølgelsene tilta.  Derfor ser vi disse angrepene som et tegn på at vi lever i den siste tiden og at de troendes opprykkelse nærmer seg hurtig.   

Les mer om saken her. 

fredag 5. august 2016

Billy Graham advarer mot helvete

I en tid hvor mange kristne har avskrevet Bibelens ord om helvete, står verdensevangelisten Billy Graham fram med sterke ord om den evigheten som venter den som ikke har tatt imot Jesus her i tiden.

Les artikkel i avisen Dagen her.

Billy Graham som har viet sitt liv til å forkynne evangeliet er nå 97 år, og har kommet med en ny bok med tittelen «Where I am: Heaven, Eternity and Our Life Beyond».Budskapet i denne boken er noe Billy har ønsket å dele med mennesker over lengre tid.

Han har alltid utfordret mennesker til å omvende seg og ta imot Jesus Kristus, men sjeldent har han vært så tydelig om konsekvensene ved å ikke gjøre det.

Frihet forlag har utgitt et lite hefte om dette emnet "Finnes helvete".  Det koster bare 39,- og kan bestilles i forlagets nettbutikk www.frihet.no

Endetid, Endetidstegn, Himmel og Helvete

De fire bøkene fra Frihet forlag om endetiden og de siste ting, får du i disse dager til halv pris på Frihets nettbokhandel. Gå inn på www.frihet.no Dette gjelder bøkene: Endetid, 55 Endetidstegn, Himmelen og Finnes helvete?

torsdag 4. august 2016

Homoparade og endetiden

Det vakte stort oppstyr da KrF-leder Knut Arild Hareide deltok i homoparaden i Oslo i sommer.  Flere har i ettertid meldt seg ut av partiet.

Bibelen sier at i de siste tider skal det bl.a. bli slik det var på Lots tid (Luk 17:28).  De fleste bibellesere kjenner til hvordan livet var i Sodoma på den tiden Lot bodde der.  Det vi i dag kaller homofili, ble tidligere kalt sodomi, etter byen Sodoma.

I vår tid velger altså en partileder fra Kristelig Folkeparti å gå i homoparaden som er et arrangement for å feire en livsførsel som Bibelen advarer mot. Hareide hadde riktignok sin egen argumentasjon for å delta, likefullt oppleves det som en støtte til det homofile miljøet.  Dette bekrefter bare nok en gang hvor langt vi har kommet i den tidsperioden som Bibelen omtaler som endetiden.

onsdag 3. august 2016

Tegn på den kommende forfølgelse


Vi klipper dette fra Bjørn Olav Hansen.  Selv i stater i USA hvor kristen tro fortsatt står sterkt, ser vi nå tendensen som vil tilta etter hvert som endetiden går videre ifølge Guds ord.
 
AMERIKANSK DAGSAVIS NEKTET Å TA INN ANNONSE FORDI DEN INNEHOLDT ORDET 'KRISTEN'
 

Avisen "News Sentinel", som utgis i Knoxville i Tennessee, USA, nektet nylig innehaveren av "Tennessee's Cedar Springs Christian Store', å få annonsere på grunn av at ordet 'kristen' ble brukt i annonsen. Avisen mente ordet 'kristen' var anstøtelig for avisens lesere!
Det var i forbindelse med at innehaveren av forretningen, Lois McGinnis og hennes familie, hadde bestemt seg for å flytte forretningen og åpne et annet sted i byen, at de ønsket å annonsere i en av byens aviser. I annonsen ville de opplyse om forretningens nye adresse. Annonsen ble utformet og bestilt, men da Lois McGinnis skulle finne annonsen i avisen på den avtalte dagen, sto den ikke der.

Annonsen var en enkel utformet annonse som fortalte om den nye adressen, og hva slags varer forretningen selger, og at det i forbindelse med flyttingen, også skulle være et salg. Annonsen skulle trykkes 26., 27 og 28. juli.

Men annonsen kom ikke på trykk. Hun ringte avisen og fikk til svar at annonseteksten var anstøtelig. Da hun spurte om hva dette anstøtelige var, fikk hun til svar at det var ordet 'kristen'.

Mange fikk høre om dette, og avisen fikk mange tilbakemeldinger på at folk reagerte mot en slik sensur. Dette har ført til at avisen har bestemt seg for likevel å trykke annonsene, og har beklaget overfor eieren av forretningen.

Men så følsomt er altså ordet 'kristen' blitt at en stor avis i en amerikansk by er redd for å trykke en annonse som inneholder et slikt ord.

mandag 1. august 2016

Værfenomener i endetiden

Bibelen beskriver en rekke fenomener i naturen, fenomener som er et tegn på endetiden.  Værfenomener vi ser i dag har nok vært også tidligere.  Men det vi nå ser er at det tiltar og blir adskillig sterkere, oftere og mer ødeleggende. 
Les artikkelen her fra Dagbladet.  Den bekrefter egentlig bare Bibelens ord om endetiden.

fredag 15. juli 2016

Økonomisk press på trossamfunn

Vil frata trossamfunn penger hvis de ikke aksepterer homofili og kvinnelige prester?

Det har vært en politisk diskusjon i Norge på forsommeren omkring kirkeskatten.  I Norge betaler alle skatteytere en kirkeskatt som skal finansiere Den Norske Kirke.  Personer som ikke tilhører denne kirken, skal få sin skatt tilbakebetalt til det tros- eller livsynssamfunn man tilhører (den største mottageren etter DNK er Human-Etisk Forbund).  Denne tilbakebetalingen omtales vanligvis som "statsstøtte til trossamfunn," men er altså ikke statsstøtte, men tilbakebetaling av kirkeskatt.  Flere politikere, særlig på venstresiden i politikken, har sett seg lei på at trosfriheten tillater mennesker å tro ulikt både om homofili og kvinnelige prester.  Nå vil de tvinge trossamfunn til å følge deres overbevisning ved å nekte å tilbakebetale kirkeskatt til trossamfunn som ikke tror slik disse politikerne gjør.  I første omgang rettes nå skytsen mot muslimske trossamfunn, men den samme retorikken er tidligere benyttet mot frikirker i Norge.  Dette er uten tvil en del av den økende motstand mot bibelsk tro som bare vil tilta i årene som kommer.  Bibelen forteller oss at vi vil bli forfulgt, og at denne forfølgelsen vil øke i endetiden.  Frem til i dag har denne "forfølgelsen" i hovedsak vært verbal.  Det har vært latterliggjøring, utskjelling, stigmatisering, uthengning og karrikering.  Nå ser man også på muligheten for økonomiske sanksjoner.  Les gjerne nyhetsmelding her.

onsdag 13. juli 2016

Drep gamle og syke eller betal bot !!??

Et katolsk pleiehjem fikk nylig en bot på kr 56.000,- for å ha nektet en lege å utføre aktiv dødshjelp på en av beboerne. Dette skjedde i Belgia og familien gikk til sak mot pleiehjemmet, som altså ble idømt en bot på 6.000,- EURO. Dette er helt utrolig. Først tillater man at eldre/syke kan avlives, deretter bøtlegger man dem som ikke vil tillate at det skjer på deres pleiehjem. Er det denne veien den vestlige verden går? Respekten for menneskelivet er en av de ting som vi ser har endret seg i de siste tiår.  Først med legalisering av abort i den ene enden av livet, deretter aktiv dødshjelp i den andre enden av livet.  Gjennom slike handlinger setter man seg selv i Guds sted, og bestemmer over liv og død.  Å opphøye seg selv på denne måten er en del av de tegn vi ser i endetiden.

lørdag 9. juli 2016

David Wilkersons profeti om endetiden

Det er over 40 år siden den kjente forkynneren David Wilkerson kom med profetien vi har gjengitt nedenfor, men den er ikke mindre aktuell i dag:

Forbered dere på forfølgelse.
l april 1973 fikk David Wilkerson en visjon om kommende forfølgelser. 3 mnd. senere offentliggjorde han denne visjo­nen. De følgende punkter er hentet fra et lydbånd fra David Wilkersons budskap. Budskapet er en alvorlig advarsel om at en forfølgelse står for døren, — en intens forfølgelse som vil komme over alle åndsfylte kristne. Vi må være forberedt på å bli hatet, forkastet, latterliggjort eller utsatt for annen ondskap.

Det er fem grusomme hendelser som vil komme til å ram­me Amerika og hele verden forøvrig:

A. Verdensomspennende depresjon
som er forårsaket av økonomiske kriser. Det er nå bare noen få velstandsår tilbake, — noen få år av overflod. Da vil det komme en økonomisk depresjon hvis omfang vi ikke kan fatte. Det vil begynne i Tyskland og spre seg til Japan og USA. Konserner vil gå konkurs, og kirker og misjons­organisasjoner vil komme i store vanskeligheter.

Vi trenger til i de følgende gode år å forberede oss for en omfattende økonomisk krise. Pass derfor på at din øko­nomi er iorden for å kunne tåle de kommende harde tider.

B. Naturen har veer.
Overnaturlige tegn og forandringer og verdensomspen­nende ulykker er naturens veer som blir hyppigere og mer intense ettersom vi nærmer oss opprettelsen av Guds kon­gedømme her på jorden. Jordskjelv, hungersnød (især i Kina, India og Russland). Verdens matforråd vil reduseres kraftig. Kosmiske stormer, tornadoer, haggelstormer, orka­ner og flodbølger vil komme i et slikt omfang at hele men­neskeheten må innrømme at denne verden er under en over­naturlig makt.

C. En flod av smuss og en dåp i elendighet i USA.
Pornografiske filmer vil bli vist på TV som nattprogram. Aviskjosker vil flyte over av ubeskrivelig smusslitteratur, og det vil bli tillatt pervers seksualundervisning i skolene.


Det vil en tid se ut for at denne smussbølge vil snu seg, men plutselig vil Satan øse ut en flod av råttenskap, råhet og smuss fra Helvete.

D. Opprør i hjemmene.
Det nye og altoverveldende ungdomsproblem i verden vil bli barns hat til sine foreldre. (Matt. 10,36) De unge vil ikke komme på talefot med sine foreldre, — de vil forråde dem, forakte dem, bedra dem og føre dem bak lyset. Dette opprøret vil bli verre enn narkotika, seksuelle utskeielser og alkohol. En nylig rapport om 5 tusen tenåringer i 12 store byer i USA viser at 45 % allerede hatet sine foreldre.

E. Forfølgelsesraseri mot alle som virkelig elsker den Herre Jesus Kristus
Joh. 15,18—20. Matteus 10,21—25.

Denne forfølgelse vil skille de sanne troende fra de falske. Det vil fremdeles være de som taler i tunger, men tjener Satan. Øksen ligger allerede ved foten av treet. Matt. 3,10. Hveten vil bli skilt fra klinten. Det er altfor mye synd i ånds-
fylte kretser. Alle som lever med Gud i Jesus Kristus skal lide forfølgelse. Tim. 3,12.

onsdag 6. juli 2016

EU - Dyrets forløper ?

Vi gjengir her en kommentar på dette emnet, skrevet av Bjørn Olav Hansen for flere år siden, men ikke mindre aktuell i dag:


For de som leser sin Bibel, burde det ikke komme som en overraskelse at det nå snakkes om en Middelhavsunion. Men det burde få oss til å våkne! 13. juli i 2008 kom ledere for over 40 nasjoner, som representerer over 750 millioner mennesker, sammen i Paris for å drøfte en union for middelhavslandene og EU. Dette er en fortsettelse av EUs Barcelona-prosess fra 1995.
 

Bibelen sier at Romerriket en dag skal gjenoppstå og danne en plattform for Antikrist, og en union rundt Middelhavet minner unektelig mye om det gamle Romerriket.
 

Det siste verdensriket før Jesus kommer igjen, kalles blant annet for Dyret, og bygger på og har tatt opp i seg alle de syv tidligere verdensrikers kulturer og sivilisasjoner. Vi leser om dette i både Daniels bok og i Åpenbaringsboken. I Åp 13,1-4 leser vi:
"Så sto jeg på sanden ved havet. Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde sju hoder og ti horn, og på hornene hadde det et bespottelig navn. Dyret jeg så var som en leopard. Føttene hans var som føttene på en bjørn, og munnen som munnen på en løve. Dragen ga ham sin kraft, sin trone og stor makt. Og jeg så et av hodene hans, som om det var blitt dødelig såret, og hans dødelige sår ble legt. Og hele verden undret seg og fulgte etter dyret. Så tilba de dragen som ga makt til dyret. Og de tilba dyret og sa: Hvem er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot ham?"
 

Dyret har munn som en løve, og Løven er i følge Dan 7, Det babylonske verdensriket. Vi leser vider at Dyret har føtter som en Bjørn, og Bjørnen er i følge Dan 7, Det greske verdensriket. I følge Åp 17,11 eksisterte dette Dyret også tidligere som et av de syv historiske verdensrikene, men så forsvant det og opphørte å eksistere. Bibelen sier det slik: "Dyret som var og ikke er mer." Men her - i Åp 13 kommer Dyret på banen igjen, og nå som det siste verdensriket før Jesus kommer igjen, og dette riket kan bare være Romerriket som gjenoppstår som et 10 maktsforbund. "
"Dyret som var og ikke er, det er selv det åttende, og også en av de sju, farer bort til undergang." (Åp 17,11)
 

Daniels bok sier det samme som Åpenbaringsboken. Begge disse profetiske bøkene sier at Romerriket skal eksistere som det siste verdensriket før Jesus kommer igjen.
Romerriket som en gang eksisterte på jorden i historisk tid, skal gjenoppstå som et handelsmarked rundt Middelhavet, og da eksistere som et 10 statsforbund. Dette ser vi av Åpenbaringsboken som taler om Dyrets 10 horn som har kroner på, noe som viser at disse er i regjeringsposisjon. Vi ser det også av Åp 13,3-4 som viser at Romerriket var, forsvant og gjenoppstår. Dette er symbolisert ved at ett av Dyrets hoder får et banesår, men det dødelige såret blir legt, noe en hel verden forundrer seg over. Legg også merke til at folk begynner å tilbe Draken fordi han hadde gitt Dyret makt. Det nye Romerrike vil være et rike med satandyrkelse og okkultisme, noe vi ser skje gjennom fremveksten av New Age.

Fra 1992 vil EU, som bygger på Romatraktaten av 1957, være å regnes som Europas forente stater. Det har vært min personlige overbevisning at EU er forløperen for at Dyret (Romerriket) skal gjenoppstå. 10 statsforbundet som Frankrikes president, Nicolas Sarkozy nå er drivkraften bak, vil mest sannsynlig ligge innenfor det området som hovedsakelig var dominert av fem stater i Vest-Romerriket og fem stater i Øst-Romerriket. Det ville ikke forundre meg om vi snart hører at hovedsetet for dette veldige handelsmarkedet skal flyttes fra Brussel til Rom, som vil ligge mer i sentrum av Dyrets Rike.

fredag 1. juli 2016

Masseødeleggelsesvåpen

Lukas 21:26 sier: "Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himmelens krefter skal rokkes." Ordet som benyttes i originalteksten for himmelen er ordet "Uranos." Uran eller uranium er det grunnstoffet som atombombene lages av. I 2006 ble det produsert 39.444 tonn med uran. I 2013 var dette økt til 59.370 tonn. Økningen er i hovedsak knyttet til kraftproduksjon ved atomkraftverk. I dag har man langt mer effektive atomvåpen enn bombene som ble sluppet over Japan i avslutningen av 2. verdenskrig, og som skapte de enorme lidelsene der. Les her gjerne også Åpenbaringen 13:13. Mer om dette får du i boken "55 Endetidstegn."

onsdag 29. juni 2016

William Booth profeterte om endetiden

Frelsesarmeens grunnlegger, William Booth, uttalte følgende profeti om endetiden:  

”I de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten bekjennelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete”.

Arne Borgersen i Bønnetjenesten for Norge, har kommentert dette på følgende måte: 
Religion uten Den Hellige Ånd kjennetegnes av at man spør mer etter menneskelige løsninger på hvordan komme ut av stagnasjon, enn etter Den Hellige Ånd. Tekniske løsninger med diverse lederkurs i sentrum er typisk for denne retningen. Selv om lederkurs er bra i seg selv, blir det et blindspor dersom dette sees på som selve løsningen på problemene våre.
Kristendom uten Kristus sees i New Age. Der snakkes det om lysopplevelser, gjenfødelse og Kristusbevissthet uten at Jesus som stedfortreder og forsoner er med. Mange lar seg fange av dette tankesystemet. Og det er antagelig her Antikrist dukker opp?
Tilgivelse uten bekjennelse er jo som kjent en del av de såkalte nådeforkynnelsen. Man trenger ikke bekjenne synd da den ikke lenger finnes og er gjort opp en gang for alle. Dette er vranglære som fører til hovmod og mye innestengt dårlig samvittighet.
Frelse uten bekjennelse  Navnet Jesus vekker fremdeles forargelse. Det er blitt vanlig å si at man er kristen og har en tro, men den innbefatter ikke Jesus Kristus. Man vil ikke vedkjenne seg og bekjenne dette navnet. I følge Rom.10,10 kan man ikke bli frelst uten å bekjenne.
Politikk uten Gud Norsk politikk er ikke spesiell sett i et globalt perspektiv. Gud settes uten for der materialismen eller andre religioner får overtak. Det blir synlig gjennom tankegangen som styrer lovgivningen.
Himmel uten helvete Helvete benektes hårdnakket, også blant bekjennende kristne. Isteden for å behandle dette emnet slik Bibelen gjør, kutter man det bort fordi det vekker forargelse. Man ser bakover til Hallesby og andre og argumenterer med at ordet har fått feil innhold.

mandag 27. juni 2016

Fredsengasjement

I 1. Tessalonikerbrev 5:3 står det: "For når noen sier: Fred, fred og ingen fare, da kommer plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsveene over den som skal føde. Og de skal slett ikke slippe unna." Det høres kanskje merkelig ut, men fredsengasjement er også et endetidstegn. Da særlig knyttet til jødene og deres land Israel. Vi har tidligere sett på hvordan uttrykket "fødselsveer" er knyttet til endetiden (les tidligere artikkel her Se også denne artikkelen). Det skal altså være et stort fredsengasjement for Israel. Dette har vi sett gjennom flere år. Vi har også sett hvordan man har oppnådd avtaler som politiske ledere trodde skulle gi fred, men så ble freden brutt av raketter, terror og selvmordsbombere. Dette er altså et tegn på at vi lever i de siste tider. Les mer i boken "55 Endetidstegn".

søndag 26. juni 2016

26.000 treff på Endetidsbloggen

I går passerte vi over 26.000 treff på bloggen vår (121 treff i går). Mange er innom flere ganger for å lese nye innlegg. Kan du være med å anbefale oss til dine venner og kjente? Legg ut en link på Facebook, Twitter og andre steder. Takk for at du hjelper oss å spre budskapet.

fredag 24. juni 2016

Brexit og endetiden

I forbindelse med den norske EUdebatten i 1994 uttalte pastor Thoralf Gilbrant at slik han forstod Bibelen, skulle Storbritannia ut av EU før Jesu gjenkomst. Dette synspunktet bygget han på profetien om det gjenreiste romerriket. 23.6.2016 stemte Britene over dette spørsmålet, 51,9% av velgerne ville ut av EU. I lys av dette, og med bakgrunn i alle de andre bibelske tegn vi ser oppfylt i dag, ser vi at vi nærmer oss Jesu gjenkomst med stormskritt. Håper du er rede og har alt i orden med din Frelser, Jesus Kristus.

onsdag 22. juni 2016

Økende grad av okkultisme

Begrepet "okkultisme" kommer av det latinske ordet "occultus" som betyr tilslørt, skjult eller hemmelig. Vi bruker i dag ordet vanligvis om en form for åndelig tro og praksis knyttet til magi, hekseri, trolldom, spiritisme, satanisme, astrologi og spådomskunster mm. Dette er vanligvis ikke trossamfunn eller sekter, men heller ideer og tanker som påvirker menneskers liv. Derfor er "forførende ånder" og "demoners læresetninger" en god beskrivelse av dette. 1. Timoteus 4:1 sier "Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger." Vi anbefaler boken "55 endetidstegn" som skriver mer om dette. Du får den på www.frihet.no

mandag 13. juni 2016

Dyrets merke? Regjeringen om ID-brikker:

Det har lenge vært forkynt i kristne kretser om hvordan det vil komme et implantat som myndighetene på ett eller annet tidspunkt vil kreve at innbyggerne får operert inn i kroppen. Dette har i mange år vært gjort på dyr, f.eks. hunder som skal tas med til utlandet får ofte sprøytet inn en chip som inneholder data om hunden. Grunnen til at dette er aktuelt i kristen forkynnelse er bl.a. Åpenbaringen 13:15-18 som omtaler dyrets merke (666). Der står det om merket mennesker må ha på hånden eller i pannen for å få kjøpe og selge. Allerede i 2009 kunne man lese om et slikt merke på den norske regjeringens nettsider under overskriften 9.4 Radiofrekvensidentifikasjon Les regjeringens utredning her. Det har også vært flere tilfeller allerede hvor mennesker har fått innoperert disse chipene, bl.a. norske Anita. Les om henne her. Også TV4 i Sverige hadde en direkte overføring i 2014 av en kvinne som fikk inoperert en slik chip. Se gjerne også denne videoen på Youtube. I JOhannes Åpenbaring står det: "Han (dyret) gjør det slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn."

mandag 6. juni 2016

Falske forkynnere

Bibelen advarer igjen og igjen mot falske forkynnere og dem som forkynner et annet evangelium enn det Kristus har gitt oss gjennom sitt ord. Det er også tydelig at det skal bli mer av dette i forbindelse med endetiden. To av de sektene som i dag vokser raskest er Mormonerne og Jehovas Vitner. Frihet forlag har utgitt bøker om disse. Bøkene gir en god innføring i historie og lære, og viser hvorfor dette ikke er forenlig med Guds ord. De koster kun 98,- og kan kjøpes i forlagets nettbokhandel www.frihet.no Anbefales.

mandag 30. mai 2016

"Yoga og mindfullness er religion"

Bivirkningene av yoga og mindfullness burde vært redegjort for ifølge legen Albertus Magnus Sterner. Yoga og mindfullness har blitt populært i helsevesenet i hele vesten, men har sitt utspring i henholdsvis hinduismen og buddhismen. Les fastlegens oppgjør med dette som behandlingsmetode. Se også tidligere artikkel om yoga og mindfullness.(Bilde: Healthline)

mandag 23. mai 2016

Det pengeløse samfunn

Et av de store emner knyttet til endetiden er profetiene om det pengeløse samfunn. I mange år var dette noe man ikke tok alvorlig, men i dag forstår vi at dette er fullt mulig. Mange innenfor både politiske miljøer, økonomer og ikke minst politiet ønsker en slik utvikling velkommen. Med et slikt system kan alle handel kontrolleres. Det finnes en facebook-gruppe som på ikke-religiøst grunnlag kjemper mot denne utviklingen. "Ja til kontanter" finner du her. PS. du må ha facebook profil for å se den.