fredag 14. oktober 2016

Det pengeløse samfunn

E24 melder at i 2016 vil kortbruken gå forbi bruken av kontanter på verdensbasis.  Det er lenge siden norske forbrukere passerte denne grensen, men i år gjelder det altså hele verden.  Er dette et nytt skritt i retning av det pengeløsesamfunn?

I Johannes åpenbaring står det om "Dyrets merke," et merke som alle må ha for å kunne kjøpe og selge.  Det har gjennom tidene vært mange spekulasjoner på hva dette kan være.  Da bankkortet og visa kom, var det flere miljøer som mente at dette var første steg på veien mot det pengeløsesamfunn. Et samfunn hvor myndigheter kunne kontrollere pengestrømmen og overvåke hvordan innbyggerne brukte penger. Det ser ut for at de fikk rett.  Dette er igjen en nødvendighet for "Dyret" som Johannes omtaler.  Uten en slik kontroll ville hans makt ikke vært den samme.  Mange tror derfor nå at kontantene som erstattes med kort, bare er første steg.  I fremtiden vil også kortene erstattes med f.eks. en liten chip som implanteres på hånden.  Forsøk er allerede gjennomført.  Bruken av denne chipen er allerede omtalt i den norske regjernings nettsider for flere år siden.  Link til disse sidene, finner du her. Det har også blitt vist både på norsk og svensk TV hvor enkelt det er å plassere en slik chip på mennesker (det gjøres allerede på f.eks. hunder), og hvor mye informasjon en slik chip kan inneholder om deg som person.  Den kan brukes som pass og som betalingsmiddel ved at du bare scanner hånden.  Ja, Åpenbaringen går i oppfyllelse rett foran våre øyne. Innlegget på E24 kan du lese her.

Ingen kommentarer: