fredag 4. desember 2020

Baptister flytter inn i Rikets Sal

Baptistkirken i Lillesand har over tid tenkt på hvordan de kunne utvide sin kirke i sentrum av sørlandsbyen.  Kirkebygget Betel, som har tjent baptistene i over hundre år, stod ferdig som kirke allerede i 1903, og ble tatt i bruk umiddelbart som utpost for Arendal Baptistmenighet.  20 år senere ble venneflokken i Lillesand egen menighet.

Behov for mer plass 
Etter hvert som tiden har gått, har også behovet for mer plass meldt seg, både innvendig og utvendig til parkering. Betel hadde kun en møtesal, et lite kjøkken og kontor. Med andre ord ikke plass for annet arbeid, som f.eks. søndagsskole samtidig med gudstjenesten. 

Overtar Rikets Sal 
Rett før sommeren i år ble det kjent at Jehovas Vitner skulle selge sitt bygg, Rikets Sal, i Lillesand. Da ble forstander Even Valderhaug i Baptistmenigheten tipset. Både menighetsrådet og flere andre medlemmer i Baptistkirken fikk være med på visning og mente at dette bygget ville egne seg godt for videre arbeid for baptistene i byen. Med et overveldende flertall besluttet menigheten seg for å prøve å få til en kjøpsavtale med eierne. 1. desember overtok baptistene derfor Rikets Sal og vil innvie den som sin nye kirke i Lillesand etter noen mindre tilpasninger etter nyttår. 


Fremtidig utbygging
 
Baptistenes planer stopper imidlertid ikke der. Man har planer også for en fremtidig utbygging med bl.a. en større spisesal, kjøkken og kontor. På sine møter samler Baptistkirken i Lillesand mennesker fra flere av nabokommunene, og har tro på at større sal og gode parkeringsmuligheter vil være positivt for videre vekst. Barnerom og konferanserom er nå også på plass. 

 Det er flere som har vist interesse for å kjøpe "gamlekirka" i sentrum, men foreløpig ligger den ute for salg - Klikk her for å se. (Jehovas Vitners forsamling i Lillesand vil heretter benytte lokalene i Grimstad, så denne forsamlingen har ikke noe nytt lokale i Lillesand eller planer for nybygg).

Bildetekst øverst: Eldste Roger Tveide fra Jehovas Vitner, til høyre, overrekker nøkkelen til bygget til forstander Even Valderhaug i Baptistkirken.

LES MER om Baptistkirken Betel her: 

Frie baptister i Norge

Jesus forvandlet livet totalt

Gud berget livet hans - igjen

Jesus ble løsningen

Ingen kommentarer: