lørdag 1. oktober 2022

Banning, sverging og skjellsord


Er det forskjell på banning, sverging og skjellsord?  Hvorfor er det feil å banne?  

Jeg ble spurt av en ungdom som kom fra et vanlig norsk hjem: "Hvorfor er det galt å si f-ordet".  Ikke alle vet hva banning er, forskjellen på ordene i overskriften, og hvorfor noe er "galt å si."

Banning
Hvis vi skal prøve oss på en kristen definisjon av hva banning er, så er det å misbruke Guds navn, eller å påkalle onde krefter.  Når man sier "Herre Gud" som et uttrykk og ikke som en henvendelse til Gud, blir det å misbruke Guds navn.  (Man kan også tenke seg andre situasjoner hvor Guds navn misbrukes, bl.a. når noen kristne tar Gud til inntekt for egne meninger, eller profeterer noe Gud ikke har sagt.  Dette er imidlertid ikke banning, men likevel misbruk av Guds navn).  Bakgrunnen for dette finner du i 2. Mos 20:7 og 5. Mos 5:11, hvor det står at man ikke skal misbruke Herren din Guds navn. Å påkalle eller rope ut onde krefters navn, er også å banne.  Det er heller ikke løsningen for dem som gjør det.  Da er det bedre å henvende seg dit man kan få hjelp ;-)

Sverging
Å sverge er gjerne når man i tillegg til å love å snakke sant, også legger til "Jeg sverger ved Guds ord, å snakke sant" eller lignende.  Man forsøker å forsterke sannheten i det man sier ved å sverge ved andre ting.  Du har kanskje sett filmer fra Amerika hvor man holder hånden på Bibelen og sverger på å snakke sant, eller utøve en oppgave på rett måte o.l.  Bibelen er tydelig på at det skal vi ikke gjøre.  Jesus sier:  "Men Jeg sier dere: Sverg ikke i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er Hans fotskammel, heller ikke ved Jerusalem, for den er den store Konges stad."  Matteus 5:34-35. Jesu halvbror, Jakob, repeterer dette og utdyper det: "Men framfor alt, mine brødre, sverg ikke, verken ved himmelen eller ved jorden, heller ikke skal dere sverge ved noe annet. Men la deres "ja" være "ja", og deres "nei" være "nei", for at dere ikke skal falle under dommen."  Jakob 5:12. Med andre ord vi verken banner eller sverger.

Skjellsord
Nå er det slik at det finnes en rekke mindre pene ord som verken faller inn under definisjonen for banning eller sverging.  Dette er ord og utrykk som man bør la være å bruke fordi det ikke er pent, eller sosialt akseptert.  Dette har mer med mellommenneskelige forhold å gjøre, ikke direkte religiøse forhold.  Dette kan være ord som har med kjønnsorganer å gjøre, avføring, eller andre ting.  Også dette kan være synd, hvis det er med å trekke mennesker ned og forringe deres livskvalitet.  Noen kaller andre for slike stygge ord og begreper.  Men det kan også brukes i sammenhenger hvor det ikke har en slik funksjon.  

Så er det kulturelle forskjeller for hva som blant folk flest regnes for å være banning.  På Sørlandet er vi vant til å si "Søren!" uten at det regnes for banning (noe jeg mener det heller ikke er).  Men andre steder i landet reagerer man på det.  Å si "Jøss" i Grenlandsområdet er helt greit, men på Sørlandet er det banning og forklares med at det er en omskrivning av navnet Jesus. Å si "skitt" når noe går galt, er etter min definisjon ikke banning, men spør en amerikaner .... :-)  Det er altså ikke så lett å navigere i dette landskapet, men nå har iallfall jeg forsøkt å si noe om saken.