onsdag 29. juni 2016

William Booth profeterte om endetiden

Frelsesarmeens grunnlegger, William Booth, uttalte følgende profeti om endetiden:  

”I de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten bekjennelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete”.

Arne Borgersen i Bønnetjenesten for Norge, har kommentert dette på følgende måte: 
Religion uten Den Hellige Ånd kjennetegnes av at man spør mer etter menneskelige løsninger på hvordan komme ut av stagnasjon, enn etter Den Hellige Ånd. Tekniske løsninger med diverse lederkurs i sentrum er typisk for denne retningen. Selv om lederkurs er bra i seg selv, blir det et blindspor dersom dette sees på som selve løsningen på problemene våre.
Kristendom uten Kristus sees i New Age. Der snakkes det om lysopplevelser, gjenfødelse og Kristusbevissthet uten at Jesus som stedfortreder og forsoner er med. Mange lar seg fange av dette tankesystemet. Og det er antagelig her Antikrist dukker opp?
Tilgivelse uten bekjennelse er jo som kjent en del av de såkalte nådeforkynnelsen. Man trenger ikke bekjenne synd da den ikke lenger finnes og er gjort opp en gang for alle. Dette er vranglære som fører til hovmod og mye innestengt dårlig samvittighet.
Frelse uten bekjennelse  Navnet Jesus vekker fremdeles forargelse. Det er blitt vanlig å si at man er kristen og har en tro, men den innbefatter ikke Jesus Kristus. Man vil ikke vedkjenne seg og bekjenne dette navnet. I følge Rom.10,10 kan man ikke bli frelst uten å bekjenne.
Politikk uten Gud Norsk politikk er ikke spesiell sett i et globalt perspektiv. Gud settes uten for der materialismen eller andre religioner får overtak. Det blir synlig gjennom tankegangen som styrer lovgivningen.
Himmel uten helvete Helvete benektes hårdnakket, også blant bekjennende kristne. Isteden for å behandle dette emnet slik Bibelen gjør, kutter man det bort fordi det vekker forargelse. Man ser bakover til Hallesby og andre og argumenterer med at ordet har fått feil innhold.

mandag 27. juni 2016

Fredsengasjement

I 1. Tessalonikerbrev 5:3 står det: "For når noen sier: Fred, fred og ingen fare, da kommer plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsveene over den som skal føde. Og de skal slett ikke slippe unna." Det høres kanskje merkelig ut, men fredsengasjement er også et endetidstegn. Da særlig knyttet til jødene og deres land Israel. Vi har tidligere sett på hvordan uttrykket "fødselsveer" er knyttet til endetiden (les tidligere artikkel her Se også denne artikkelen). Det skal altså være et stort fredsengasjement for Israel. Dette har vi sett gjennom flere år. Vi har også sett hvordan man har oppnådd avtaler som politiske ledere trodde skulle gi fred, men så ble freden brutt av raketter, terror og selvmordsbombere. Dette er altså et tegn på at vi lever i de siste tider. Les mer i boken "55 Endetidstegn".

søndag 26. juni 2016

26.000 treff på Endetidsbloggen

I går passerte vi over 26.000 treff på bloggen vår (121 treff i går). Mange er innom flere ganger for å lese nye innlegg. Kan du være med å anbefale oss til dine venner og kjente? Legg ut en link på Facebook, Twitter og andre steder. Takk for at du hjelper oss å spre budskapet.

fredag 24. juni 2016

Brexit og endetiden

I forbindelse med den norske EUdebatten i 1994 uttalte pastor Thoralf Gilbrant at slik han forstod Bibelen, skulle Storbritannia ut av EU før Jesu gjenkomst. Dette synspunktet bygget han på profetien om det gjenreiste romerriket. 23.6.2016 stemte Britene over dette spørsmålet, 51,9% av velgerne ville ut av EU. I lys av dette, og med bakgrunn i alle de andre bibelske tegn vi ser oppfylt i dag, ser vi at vi nærmer oss Jesu gjenkomst med stormskritt. Håper du er rede og har alt i orden med din Frelser, Jesus Kristus.

onsdag 22. juni 2016

Økende grad av okkultisme

Begrepet "okkultisme" kommer av det latinske ordet "occultus" som betyr tilslørt, skjult eller hemmelig. Vi bruker i dag ordet vanligvis om en form for åndelig tro og praksis knyttet til magi, hekseri, trolldom, spiritisme, satanisme, astrologi og spådomskunster mm. Dette er vanligvis ikke trossamfunn eller sekter, men heller ideer og tanker som påvirker menneskers liv. Derfor er "forførende ånder" og "demoners læresetninger" en god beskrivelse av dette. 1. Timoteus 4:1 sier "Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger." Vi anbefaler boken "55 endetidstegn" som skriver mer om dette. Du får den på www.frihet.no

mandag 13. juni 2016

Dyrets merke? Regjeringen om ID-brikker:

Det har lenge vært forkynt i kristne kretser om hvordan det vil komme et implantat som myndighetene på ett eller annet tidspunkt vil kreve at innbyggerne får operert inn i kroppen. Dette har i mange år vært gjort på dyr, f.eks. hunder som skal tas med til utlandet får ofte sprøytet inn en chip som inneholder data om hunden. Grunnen til at dette er aktuelt i kristen forkynnelse er bl.a. Åpenbaringen 13:15-18 som omtaler dyrets merke (666). Der står det om merket mennesker må ha på hånden eller i pannen for å få kjøpe og selge. Allerede i 2009 kunne man lese om et slikt merke på den norske regjeringens nettsider under overskriften 9.4 Radiofrekvensidentifikasjon Les regjeringens utredning her. Det har også vært flere tilfeller allerede hvor mennesker har fått innoperert disse chipene, bl.a. norske Anita. Les om henne her. Også TV4 i Sverige hadde en direkte overføring i 2014 av en kvinne som fikk inoperert en slik chip. Se gjerne også denne videoen på Youtube. I JOhannes Åpenbaring står det: "Han (dyret) gjør det slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn."

mandag 6. juni 2016

Falske forkynnere

Bibelen advarer igjen og igjen mot falske forkynnere og dem som forkynner et annet evangelium enn det Kristus har gitt oss gjennom sitt ord. Det er også tydelig at det skal bli mer av dette i forbindelse med endetiden. To av de sektene som i dag vokser raskest er Mormonerne og Jehovas Vitner. Frihet forlag har utgitt bøker om disse. Bøkene gir en god innføring i historie og lære, og viser hvorfor dette ikke er forenlig med Guds ord. De koster kun 98,- og kan kjøpes i forlagets nettbokhandel www.frihet.no Anbefales.