onsdag 22. mars 2023

Er alle "guder" den ene sanne Gud?

 

De fleste kristne vil svare et klart og tydelig nei til spørsmålet i overskriften.  Det er likevel nødvendig å skrive noen linjer om dette, ikke minst på grunn av det som Norges Kristne Råd (NKR) har nedtegnet i et av sine dokumenter.

NKR samler de aller fleste kirker og kirkesamfunn i Norge.  Alt fra ortodokse kirker til pinsebevegelsen.  For å være medlem av NKR må man naturligvis gi sin tilslutning til de grunndokumentene som rådet har vedtatt som felles spilleregler.  Her står det mye godt og bra som alle kan gi sin tilslutning til.  Men, og det er et stort MEN, når det kommer til forholdet til Islam.

Tror vi på samme "Gud"?

Jeg er selvfølgelig klar over at det finnes en diskusjon om hvorvidt Islams gud er den samme som de kristnes Gud.  Denne diskusjonen kunne vi parkere ved å studere gudsbilde til Islam og Kristendommen.  Det får jeg skrive om en annen gang.  Nå konstaterer jeg bare at det er umulig at muslimenes "Allah"* er identisk med de kristnes Gud.

Til tross for at det er den dominerende oppfatning blant kristne at vi ikke tror på samme gud som muslimene, heter det altså i et av Norges Kristne Råds dokumenter følgende: «Me ynskjer å forsterke møtet mellom kristne og muslimar, og oppmodar til kristenmuslimsk samtale på alle nivå.  Me rår særskilt til at ein talar med kvarandre om vår felles tru på den eine Gud»

Felles tro?

Ifølge NKR har kristne og muslimer en felles tro på "den eine Gud".  Det sier jeg et klart og tydelig "Nei" til.  Jeg har møtt mange fine og gode mennesker som er muslimer.  Det handler ikke om at jeg ikke anerkjenner det, men vi har ikke en felles tro på Gud.  Jeg har hatt gleden av å be til frelse med flere muslimer. Jeg har også døpt en del tidligere muslimer etter at de har kommet til tro på Jesus Kristus som sin Herre og Frelser.  De kan bekrefte klart og tydelig at det har skjedd noe helt nytt i deres liv da de tok imot Jesus.  Bibelens kjærlige Gud møtte de ikke i Islam - selv om flere av dem, som muslimer, snakket om at "gud er kjærlighet". Nei, Islams gud var ikke villig til å dø for sine tilhengere og å ta deres straff for å møte dem med tilgivelse og nåde. Ingen av de mange muslimske retningene forkynner noe som ligner på hva vår Gud har gjort for å rense oss fra synd og urett, og gjøre oss fri.

Er dette sant?

De gangene jeg har sitert fra NKRs dokumenter om dette, har jeg blitt møtt med skepsis.  Mange tror ikke at det er sant.  De tror at jeg har misforstått eller rett og slett lyver.  For de som møter meg med skepsis tilhører gjerne kirker som er tilsluttet NKR, og dette har de aldri hørt om. Selv om mange kjenner folk som enten har jobbet i NKR eller har vært med i styret, så har det aldri vært noen som har sagt at NKR står for et slikt syn. Vel, da kan jeg gi deg følgende tips.  Gå inn på NKRs nettsider og lese der, se linken nedenfor.  Dokumentet har overskriften "Charta Oecumenica.  Takt og tone for samarbeid i Norges Kristne Råd".  På side 8 i dokumentet står dette under punkt 10 "Å utvikle kontakt med Islam".  Sitatet om vår felles "gud" er hentet derfra.

http://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2018/12/9-.-Charta-ecumenica.pdf

Jeg er ikke medlem i Norges Kristne Råd

De aller fleste kristne i Norge er medlem av dette kristne rådet gjennom sitt medlemskap i en kirke som tilhører Norge Kristne Råd. Jeg er takknemlig og glad for å kunne tilhøre en menighet som ikke er med i Norges Kristne Råd.  Lillesand Baptistmenighet er en frittstående Baptistkirke som altså ikke er medlem av slike sammenslutninger.  


* Selv om "Allah" opprinnelig er navnet på en arabisk månegud, så er det dette navnet kristne arabere også benytter på vår Gud.  På samme måte som vi benytter ordet "Gud" som opprinnelig kommer fra vår gamle åsatru.  I Finland sier de Jumala. Vi vet likevel hvem vi henvender oss til når vi bruker de ord og uttrykk som finnes i det språket vi benytter i hverdagen.  Gudsbildet er ikke en språkdebatt, det er langt dypere enn som så.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Så bra Ulf Magne! Deler denne. Gud velsigne og styrke deg kjære bror i Herren! Vh Irene

Anonym sa...

Takk Ulf Magne Løvdahl..