mandag 27. mars 2023

Baptistsamfunnet og Israel

 

Hva er Det Norske Baptistsamfunns (DNB) holdning til Israel og jødene?  Noen mener at det er uklart.  Spør du en baptist som tilhører DNB vil hans svar være preget av hans eget forhold til Israel.  Er han en Israel-venn, vil han svare at DNB er Israelvenner.  Er han kritisk til Israel, vil han svare det. Men kan vi se noe som er litt mindre subjektivt?

Ja, det mener jeg vi kan - både positivt og negativt.  Det er ikke en klart uttrykt holdning til Israel og jødene i Baptistsamfunnet, noe som er førende for kirkesamfunnets menigheter.  Du vil derfor finne menigheter som er sterkt Israel vennlige, noen som er nøytrale, og noen som preges av skepsis og erstatningsteologi.  Årsaken til at man finner alle nyanser av forhold til Israel og jødene i et kirkesamfunn som Det Norske Baptistsamfunn, er at de lokale menighetene har stor grad av selvstendighet.  

Et ikke-tema

At kirkesamfunnet ikke har Israel som et mer sentralt tema, sier noe om hvor sentralt Israel og jødene har vært i kirkesamfunnets teologi.  For Baptistsamfunnet har ekskludert en menighet på 80-tallet på grunn av bl.a. menighetens organisering.  Man argumenterte for at menigheten ikke var en baptistmenighet fordi strukturen var "feil".  Det hadde sannsynligvis ikke skjedd i dag, men på den tiden var organisering/struktur viktig.  Gjennom alle tider har dåpen vært et viktig sentralt tema. Ingen menighet som praktiserer dåp av spebarn vil kunne bli medlem av DNB.  Det er et tydelig teologisk valg.  Man har også kommet med flere uttalelser om homofilispørsmålet.  Men det mangler en klar og tydelig uttalelse om Israel og jødene.

Medlem av Hjelp Jødene Hjem

Etter litt diskusjon på landsmøtet for en del år tilbake, valgte DNB å gå inn i organisasjonen "Hjelp jødene hjem".  Man har også hatt en representant i styret for denne organisasjonen gjennom mange år.  Men det har likevel ikke ført til at kirkesamfunnets medlemmer rundt om i landet har fått informasjon om arbeidet for å bringe forfulgte jøder hjem til Israel, og hvordan man arbeider for å integrere dem i sitt nye hjemland.  DNB har bare vært medlem, og så har man ikke fokusert så mye på det.  Det har vært andre emner og tema som har vært viktige og fremme i samtaler og diskusjoner.

Anbefaler et anti-semittisk kurs


Det som kanskje kan gi et tydeligere signal om hvor ledelsen i DNB befinner seg i spørsmålet om Israel og jødene er den tydelige skriftlige anbefalingen av "Ledsagerprogrammet".  Dette kurset, 
som Kirkenes Verdensråd etablerte etter forespørsel fra palestina-arabere i Israel, er et tre måneders kurs i palestina-arabernes syn på Israel og jødene. Etter endt kurs skal man vende hjem å være påvirkere i sine kirker.  

Uten å problematisere det likestilles ord som "Israel" og "Palestina" som om det var to nasjoner.  I stedet for å bruke de anerkjente stedsnavnene "Judea" og "Samaria" velger man å benytte navnet Jordan ga disse områdene under sin okkupasjon av landet i perioden 1947 til 1967 - "Vestbredden".  Man omtaler også "den Israelske okkupasjonen av Palestina". Man har da tydelig tatt stilling til konflikten i Midtøsten - til fordel for palestina-araberne, uten å problematisere eller nyansere dette.  Anbefalingen har lagt ute på internett siden 2014 og ligger der fremdeles i dag.  Du finner den her: ledsagerprogrammet. 

Medlem av flere organisasjoner

Det har ved et par anledninger blitt diskutert DNBs forhold til organisasjoner som har uttalt seg klart antisemittisk, så som Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd.  Men til tross for relativt grove uttalelser fra sentrale ledere i disse organisasjonene, har man ikke konkludert med at det er så problematisk at man velger å trekke seg ut.  Dette forteller også noe om hvor lite sentralt man opplever spørsmålet om Israel og jødene.  

Takknemlig

Jeg er takknemlig for at jeg tilhører en frittstående baptistmenighet som støtter Israel og jødene, og ikke har noe medlemskap i organisasjoner som ytrer antisemittiske holdninger.  Forståelsen for Israel og jødenes rolle er klart knyttet til Bibelen, og dukker stadig opp i forkynnelsen fra ulike forkynnere i Lillesand Baptistmenighet. 

LES OGSÅ:

Norges Kristne Råd oppfordrer kristne og muslimer til å snakke sammen om "vår felles tru på den eine Gud".  Les om dette her: Er alle guder den ene sanne Gud?


TILLEGG:

Innlegget fra Baptistsamfunnet om Ledsagerprogrammet - fra nettsiden:

Kom og se med egne øyne - bli ledsager i Palestina og Israel

Vil du lære mer om Midtøsten og vise solidaritet med mennesker i en vanskelig situasjon? Liker du å skrive og jobbe for å påvirke beslutningstakere? Da er ledsagerprogrammet noe for deg! Kirkens Nødhjelp sender nå nye deltakere til Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram i Palestina og Israel. Programmet gir en unik innsikt i konflikten og praksis fra arbeid i et aktuelt område. Gjennom ledsagerprogrammet utplasseres mennesker fra hele verden i utvalgte byer og landsbyer på Vestbredden og i Jerusalem. Programmets overordnede mål er å ledsage palestinere og israelere som med fredelige midler arbeider mot den israelske okkupasjonen av Palestina. Ledsagerne jobber for å bedre palestineres tilgang til land, arbeid og skole, for å redusere vold og trakassering av sivile, og med å vise solidaritet med palestinske kirkesamfunn. Observasjon på kontrollposter og beskyttende tilstedeværelse i spesielt utsatte områder er også blant arbeidsoppgavene. Deltakelse innebærer informasjonsarbeid både under og etter oppholdet. Hva er ledsagerprogrammet? Ledsagerprogrammet er et internasjonalt program i regi av Kirkenes Verdensråd. Programmet ble opprettet i 2002 etter oppfordring fra kirkeledere i Jerusalem. I Norge står Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd, KFUK-KFUM Global og Kirkens Nødhjelp bak programmet. Ledsagerne er øyenvitner som formidler hvordan livet under okkupasjon er. Programmet bygger på prinsipper fra folkeretten, menneskerettighetene og resolusjoner fra FN. Over 1000 ledsagere fra over 20 land har deltatt så langt. Norge har sendt over 160 ledsagere siden 2002 og nå trenger vi flere! Rekruttering og utreisetidspunkt Ledsagerprogrammet har til enhver tid ca. 30-35 personer fra ulike land i syv team på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Ledsagere rekrutteres en til to ganger i året. Utlysningene finner du blant annet på Kirkens Nødhjelps nettsider. Alle ledsagere er ute tre måneder om ganger og har en overlapping på ca to uker med den foregående gruppen. 

Ingen kommentarer: