tirsdag 3. januar 2017

En profetisk advarsel

Hva skjer når man igjen og igjen "profeterer" om at nå kommer Jesus tilbake, nå kommer russerne og tar oss, eller nå kommer dommedag?  Eventyret om Peter og ulven viser oss det.  Til slutt er det ingen som vil høre! Men i dag vil jeg komme med en profetisk advarsel!

I enkelte kristne miljøer blander man sammen det man frykter når man ser nyhetssendinger, med Guds tale og profetier.  Det har skjedd igjen.  Russerne skulle komme å ta Norge, og det skulle skje før jul 2016.  Ingen har så langt stått fram og beklaget at man tok feil og kom med falske profetier.  De vil nok si ett av to: Enten har de forhindret angrepet ved bønn eller så har de tatt feil av tidspunktet - det vil komme senere.  Det er dette svaret vi alltid får.  Så rister folk på hodet av profetene og profetiene, og den dagen det er sant at dette vil skje, så er det ingen som tar det på alvor.  

Bibelen oppfordrer oss til edruelighet, 1. Tess 5:6 m.fl.  Den viser oss også hvordan spørsmålet om endetiden og Jesu gjenkomst skal være en oppmuntring og trøst, ikke skremselspropaganda og trusler, 1. Tess 4:18.

De som har kommet med disse "profetiene" har iallfall avslørt seg selv som falske profeter, slik også en rekke sekter har gjort tidligere når det gjelder Jesu gjenkomst.  Ikke lytt til slike "profeter" og viderebring ikke deres budskap.  Gå heller til Guds ord, les hva Bibelen sier om disse spørsmål, og vær alltid rede til å møte vår Herre og Frelser - Jesus Kristus.  

Min profetiske advarsel er at det vil komme flere røster som vil forsøke å skape uro og frykt.  Det vil komme flere falske profeter i tiden vi har foran oss, Markus 13:22 m.fl.  Derfor er det viktig at vi vet at vår trygghet er i Kristus, og at det er Hans ord som gjelder.  Jesus vil snart komme igjen - trøst da hverandre med disse ord!