torsdag 1. juni 2017

Menighet ber til Allah

“Allah bless us and bless our families and bless our Lord. Lead us on the straight path—the path of all prophets: Abraham, Ishmael, Isaac, Moses, Jesus, and Muhammad.”

Denne bønnen ble bedt som en innledning på  The General Assembly of the Presbyterian Church i USA i 2016.  En bønn til Allah med anerkjennelse av Muhammed som en profet, på linje med bl.a. Jesus. 

Mange troende i USA har blitt sjokkert over at kirkesamfunnet har valgt en slik bønn.  Bak dette ligger det et klart og tydelig budskap om at man anerkjenner Islam og deres "profet" Muhammed på linje med vår Frelser og Herre, Guds sønn, Jesus Kristus.  Et alvorlig endetidstegn og sammenblanding av religioner.

At det nettop er den presbyterianske kirken som er først ute med en slik anerkjennelse av Islam, kom nok ikke som en overraskelse.  De liberale krefter har gjennom mange år fått prege kirkesamfunnet.  Likevel var dette overraskende for flere av delegatene under generalforsamlingen.  Det førte til at det kom en beklagelse overfor dem som følte seg støtt av bønnen, men samtidig en tydeliggjøring av at man stod for det som hadde blitt uttalt.

Les artikkel på engelsk om det som skjedde her.