fredag 28. mai 2021

Overrasket over biskopenes antisemittisme?

Den kirkelige antisemittismen ser ikke ut for å ha noen ende. Når man har håp og tro om at også kirkens ledere vil se den urimelige og brutale rasismen som jøder og Israel utsettes for - så hopper de med begge beina inn i en antisemittisk kirkelig tradisjon.  

Både som kollegium og som enkeltpersoner har bispekollegiet uttalt seg med jevne mellomrom om konflikten i Midtøsten mellom Israel og terrorgrupper som bl.a. Hamas på Gaza.  Man skulle da tro at de valgte å fordømme grupper som terroriserer Israel med raketter og brannbomber. Grupper som svir av avlinger i det sørlige Israel år etter år, som aktivt prøver å ramme sivile med sine raketter. Grupper som graver underjordiske ganger for å smugle våpen og kidnappe jøder.  Men det er ikke dem som kritiseres, men Israel.  Den eneste jødiske staten i verden, har biskopene noe imot.

Deres sympati og støtte går til dem som prøver å fullføre det nazistene mislyktes med.  Hamas, Islamsk Jihad og PLO har alle som uttalt politikk at de ønsker å omgjøre Israel til en arabisk stat.  De hevder at dette er blitt stjålet fra dem, selv om historien avkrefter denne påstanden meget tydelig.

10.5.2021 Preses Olav Fykse Tveit– Jeg er opprørt over den mangel på respekt for religionsfrihet som israelske myndigheter utviser gjennom bruk av vold mot muslimer.

Denne uttalelsen er bare en i en rekke uttalelser fra samme person som klart delegitimerer og lyver om Israel.  Også da han var leder for Kirkenes verdensråd kom han med en rekke påstander og utsagn om Israel og jødene som er løgn.  Dette er godt dokumentert bl.a. i boken "Jødehat før og nå" (klikk på linken/tittelen for å se mer om denne)

Faktum er at da Israel frigjorde Øst-Jerusalem i 1967, ble også området frigjort for all religionsutøvelse.  Før dette var området stengt for enkelte religioner.  Sannheten er altså det motsatte av hva Tveit uttaler.  Og han vet det!  Det er kanskje det mest skremmende.  Det Israel ikke kan akseptere er at palestina-arabere benytter tempelhøyden til å angripe jøder som ber ved Vestmuren.  Det burde Tveit støtte.  Tror man på religionsfrihet, må alle ha rett til å utøve sin tro uten frykt for å bli drept under bønnen.

Biskop Solveig Fiske holdt åpningstalen under Palestinakomiteens digitale demonstrasjon lørdag 15.5.2021. Hun sa blant annet:: - Det vi i Norge opplevde i 5 år under andre verdenskrig, har palestinerne levd med i over 50 år siden seksdagerskrigen.

Biskopens deltagelse under Palestinakomiteens arrangement, er i seg selv et signal om hvor hun står og hvem hun gir sin støtte.  At hun i tillegg hadde åpningstalen, viser at hun ikke bare støtter, men også deltar som en av aktivistene.  Budskapet hun hadde var dessuten som hentet ut av de verste påstander og utsagn fra terroristene på Gaza.

Biskop Fiske sammenligner Israel med nazistene som ikke bare okkuperte Norge i 5 år under andre verdenskrig, men som også gasset i hjel 6 millioner jøder.  Det er en grov fornedrelse av jødene og en klar antisemittisk uttalelse. Påstanden hennes om at Israel okkuperer "Palestina" er dessuten ikke riktig.  Det er ingen okkupasjon av palestinsk land. Dette bygger på en historieforfalskning som er avslørt for lenge siden.  Og hun vet det.  Det er skremmende.

Oslo-biskopen Kari Veiteberg har skrevet på sin egen Facebookprofil: Vi har både en moralsk og en folkerettslig plikt til å ikke støtte okkupasjonen av Palestina økonomisk. Vi oppfordrer kirkene i Norge til å løfte boikott, deinvesteringer og sanksjoner som løsninger for en varig og rettferdig fred.

Den Norske Kirkes biskoper har også tatt til orde i fellesskap for å boikotte varer og tjenester som er produsert i Judea og Samaria (Vestbredden).  Dette er et av BDS-bevegelsens viktigste våpen mot Israel.  Den tyske riksdagen har erklært at dette er antisemittisme - og de vet trolig godt hva de snakker om.  De er smertelig klar over sin egen historie og hva antisemittisme kan føre til.  Her burde biskopene ha lyttet til tyskerne.

Jeg anbefaler STERKT å lese boken "Jødehat før og nå" som viser hvordan biskopene står i en lang og skremmende tradisjon.  Gi gjerne boken videre til biskopen i det bispedømmet du bor i.  For de trenger litt voksenopplæring.

Siste utspillet fra biskopene er at de nå også vil at propaganda om "livet under okkupasjonen" for araberne i Israel, skal bli en del av pilgrims- og turistreisene til Israel.  De fornekter seg ikke.

LES OGSÅ:

Når blir løgn sannhet?

Allah har gitt Israel til jødene!

Skolen må ha sviktet

Bakkestyrker inn i Gaza?

Startet dagens konflikt med steinkasting?

Nei, bosettere fortrenger ikke palestinere i Jerusalem

Fattige jøder får mat av kristne arabere

"Drep jødene!" ropes i Norge


Få tilsendt Frihet Misjons blad: Misjonsmagasinet.  Handler om Israel, jødene og araberne.  Meget aktuelt.  Gratis blad, men betal gjerne for porto.  Skriv en epost til post@frihet.no og be om å få tilsendt bladet.  Husk å oppgi adressen :-)

mandag 24. mai 2021

Skolen må ha sviktet

Når både politikere, journalister og andre sammenligner jøder og Israel med nazister og apartheid, da må noe ha gått fryktelig galt i skolevesenet.  

Jeg tror vi må skjerpe undervisningen i emnene nazisme og apartheid.  For den som kjenner historien forstår at det ikke bare er helt urimelig å påstå at Israel eller jøder er i nærheten av å opptre slik nazistene eller apartheidregimet gjorde, men at det i tillegg en meget skitten måte å igjen fornedre jødene. Tvert imot så er antisemittisme og rasisme i samme «familie» som nazisme og apartheid.  Denne antisemittisme, som bare er et annet ord for rasisme mot jøder, kommer altså til skremmende til uttrykk gjennom påstanden om at Israel er en apartheidstat og at regjeringen opptrer som nazister.  Nå må undervisningsdepartementet ta grep og innføre disse begrepene i historieundervisningen, slik at den oppvoksende slekt skal forstå hva disse menneskefiendtlige idealene er – enten de kalles nazisme, apartheid eller antisemittisme.  

For det kan vel ikke være slik at politikere, journalister og andre faktisk vet hva det handler om, men likevel begår slike overtramp fordi man ikke liker jøder?

fredag 21. mai 2021

"Allah har gitt Israel til jødene"

Professor Nissim Dana hevder at Koranen slår fast jødenes rett til landet Israel. Det samme sier sjeik Ahmad Adwan, en muslimsk skriftlærd i Jordan.

De fleste av kristne Israelsvenner i Norge er naturligvis kjent med at Bibelen gir jødene rett til hele Israel, og at dette er en del av Guds løfte til Abraham og hans etterkommere gjennom Isak.

Mindre kjent er det at også Koranen sier nesten det samme.  Det er avisen Dagen som har brakt denne nyheten.  Her forteller de følgende: 

"- Hver gang det er hen­vist til lan­det Is­rael og hvem det til­hø­rer, peker Ko­ra­nen på det jø­dis­ke folk, hev­der pro­fes­sor Dana. Han viser til Sura 17:7 i Ko­ra­nen der Gud selv lover å gi Is­ra­els land til jø­de­ne, til en na­sjon som trod­de de var svake, men som han vel­sig­ner med god­het og nåde. I følge pro­fes­sor Dana re­fe­re­rer «svak­he­ten» til hen­del­sen i 4. Mose­bok om spei­der­ne som nølte med å innta lan­det av frykt for de mek­ti­ge mot­stan­der­ne."

Mange muslimer er ikke kjent med hva Koranen faktisk sier om ulike emner, fordi de ikke leser i den.  Noen av dem som har gjort det, tatt opp Koranen og lest, har blitt overrasket og vendt seg bort fra Islam.  Flere av dem har tatt imot Jesus.

Selv på sitt dødsleie hevdet Muhammed at Israel tilhørte Jødene.  Han uttalte at det å vende tilbake til landet var umulig i seg selv, fordi Gud la en erklæring i Moses' munn om at Israels land tilhørte det jødiske folk.

Den skriftlærde muslimen sjeik Ahmad Adwan i Jordan bekrefter professor Danas påstander om at Koranen formidler jødenes rett til landet Israel.  I tillegg skriver han på sin Facebook profil at navnet "Palestina" ikke eksisterer.

Adwan si­te­rer Ko­ra­nen, Sura 5:21, og hev­der at Allah har gitt Is­rael til jø­de­ne inn­til dom­mens dag. Han viser også til Sura 26:59 der det står at jø­de­ne er ar­vin­ger til Is­ra­els land.

Adwan har tid­li­ge­re ut­talt at hans «støt­te til det jø­dis­ke folk kom­mer fra min kunn­skap om deres su­ve­re­ni­tet over lan­det og min tro på Ko­ra­nen, som har sagt og un­der­stre­ket dette mange ste­der.» 

Bilde: Hentet fra Dagens nettside Les gjerne Dagens artikkel om dette der.


Når kan løgn bli sannhet?

 

Hvordan kan løgn bli sannhet for folk flest?  Det skjer ganske ofte, i ulike tema, at noe som rett og slett ikke er sant, likevel oppfattes som sannhet.  Vel, det finnes en velkjent taktikk.

Folk som ikke har kjennskap til kristne miljøer, beskriver dem på en måte som ingen av oss kjenner seg igjen i.  Men det beskrives som fakta.

De som har et annet syn på homofili og transbevegelsen enn det folk flest har, fremstilles også på måter som er svært negative.  Det spres rett og slett løgn om deres verdier og manglende nestekjærlighet - og det presenteres som sannhet.

I den siste tiden har vi hørt slike "sannheter" igjen og igjen - med utestemme, på statsfinansiert TV og radio.  Da handler det om Israel og alt det stygge jøder tenker og gjør mot forsvarsløse palestinere.  

Hvordan blir løgnene sannhet for folk flest?  Jo, gjenta en løgn mange nok ganger så vil folk flest tro det er sant.  De blir gjentatt og gjentatt, igjen og igjen.  I tillegg gjør man det man kan for å diskreditere folk som ikke deler løgnernes oppfatning.  Man sprer halvsannheter og usannheter, og man får folk med ulik bakgrunn og profesjoner til å si det samme.  

I det siste har vi til og med sett så sterkt engasjement for løgnen at det kommer til uttrykk i sinne hos dem som tror løgn er sannhet, eller som ønsker at løgnen var sannhet.  Det er liten tvil om at flere av dem vet at de farer med løgn, men elsker løgn fremfor sannhet.  

Men for de sannhetssøkende, vil det alltid være en mulighet til å avsløre løgnen, enten det handler om konfliktene i Midtøsten, Israel, homofili eller den kristne tro.  Den store faren er at når man først har akseptert løgnen, så er man ikke villig til å søke sannheten og omvende seg. 

"Ve dem som kaller ondt for godt, eller godt for ondt, som setter mørke i stedet for lys, eller lys i stedet for mørke, som gjør bittert til søtt eller søtt til bittert."  Jesaja 5:20

"En hersker som lytter til løgn, får bare kjeltringer til tjenere." Ordspr. 29:12

lørdag 15. mai 2021

Flere enn Israel som bomber i Gaza?

 

Det meldes på nyhetene om at Israel bomber på Gaza, men er det bare Israel som er årsak til de eksplosjoner som skjer på Gaza?

Det er viktig å huske på når det meldes om døde og sårede på Gaza, at ikke alle disse har blitt rammet av bomber fra det israelske forsvaret.  Flere hundre eksplosjoner kommer fra en annen kilde - overraskende for mange.

Rakettene til Hamas og Islamsk Jihad har variabel kvalitet.  Noen er topp moderne raketter med teknologi fra Iran.  Disse to terrorgruppene har også droneteknologi fra Iran.  Både større og mindre droner har blitt tatt ned av det israelske forsvaret.  Men det er også en del raketter som er av dårligere kvalitet.  De har blitt benyttet til å terrorisere det sørlige Israel i en årrekke.  Problemet med disse er at de er veldig ustabile.

Mellom 20 og 30% av rakettene som sendes fra Gaza i retning av Israel passerer aldri grensen til Israel, men lander på Gaza.  Når man så sender flere tusen slike raketter, betyr dette at et betydelig antall eksploderer på eget område.  Mange av disse treffer altså de palestina-arabiske boligområdene.  

BILDE: I det fjerne kan du skue Gaza.  Det er det nærmeste jeg har vært.  Det så nærmere ut med øyne enn med kamera.

LES OGSÅ:

Bakkestyrker inn i Gaza?

Startet dagens konflikt med steinkasting?

Nei, bosettere fortrenger ikke palestinere i Jerusalem

Fattige jøder får mat av kristne arabere

"Drep jødene!" ropes i Norge

 

Bakkestyrker inn i Gaza?

 

For et par dager siden (13.5.21) gikk ryktene om at Israel sendte inn bakkestyrker på Gaza.  Ryktene ble denne kvelden bekreftet av en talsmann for det Israelske forsvaret.  Dagen etter ble uttalelsen trukket tilbake - hvorfor?

Hva skjedde da ryktet gikk i Gaza?  Jo, en rekke av de mest sentrale militære lederne i Hamas og Islamsk Jihad gikk i dekning.  De visste at dersom IDF var på vei inn på Gaza, ville de militære mål være helt sentrale.  For å beskytte seg, søkte de derfor tilflukt i terrortunellene som man har bygget både på Gaza og ut mot Sinai.  Tunnelene er bygget som store "gater" og rom, og kan inneholde både militært utstyr, våpen og personell.  

Natten etter at dette ryktet gikk, og ble bekreftet av IDF, gikk ikke israelske styrker inn i Gaza, men de startet et militært angrep mot nettverket av tuneller.  De gikk konsekvent etter militære mål på Gaza.  Rapporten dagen etter tydet på at de i løpet av natten hadde klart å ødelegge det meste av nettverket av ganger og rom.  Samtidig har man ikke hørt noe fra en rekke av de militære lederne for Hamas etter angrepet.  

Dagen etter at talsmannen fra IDF hadde bekreftet et bakkeangrep, ble dette så avkreftet og forklart som en intern misforståelse. Det er all grunn til å anta at det ikke var en misforståelse, men en militær strategi for å ramme militært personell på Gaza med færrest mulig sårede og skadde sivile.  

BILDE: Det kan se ut som et busskur, men er bygget som beskyttelse for rakettene som stadig kommer fra Gaza over byen Sderot i Israel.  

LES OGSÅ:

Startetdagens konflikt med steinkasting?

Nei,bosettere fortrenger ikke palestinere i Jerusalem

Fattige jøder får mat av kristne arabere

Flere enn Israel som bomber i Gaza?


Startet dagens konflikt med steinkasting?

 

Det påstås at konflikten som pågår i disse dager mellom Israel og palestina-araberne startet med litt stenkasting fra tempelhøyden.  Stemmer dette?

De siste årene har angrepene fra Gaza kommet med ujevne mellomrom.  Store deler av det sørlige Israel har blitt svidd av på grunn av brannbomber som har blitt sendt inn med ballonger fra Gaza mot Israel.  Store deler av Israels kornåkre i sør har blitt ødelagt flere år på rad.  

Brannbombene er på ingen måte det eneste.  I tillegg har det blitt sendt raketter, som fram til konfliktnivået økte nå i mai 2021, har rammet byene i det sørlige Israel.  Det har skapt en frykt, og ikke minst smertefulle traumer for barna som vokser opp i denne delen av Israel.  Ingen vet når neste angrep kommer, eller hvor rakettene lander.  Man har kun få sekunder på å finne beskyttelse når rakettalarmen går.

Før de siste dagene av ramadan, ble det så kjørt inn biler med stein beregnet på det godt planlagte opprøret på tempelplassen.  Det finnes ikke slike mengder med stein på området fra før, så man samlet hauger med stein både inne i Al Aqsa (bildet) og utenfor.  Tempelplassen ligger ovenfor Vestmuren, slik at stein som kastes ned her har potensiale til å drepe mennesker som står under.

Opprøret og steinkastingen fra tempelplassen, var altså ikke et tilfeldig opprør av frustrerte palestina-arabere, men et godt planlagt angrep på jøder i bønn på det som kalles "Jerusalemdagen".  Samtidig med opprøret på tempelplassen, økte angrepene fra Gaza betydelig.  Nå ble også mer avanserte raketter tatt i bruk, raketter som kunne nå både Jerusalem og Tel Aviv - de to største byene i Israel.  Et ubemannet fly (stor drone) som ble sendt fra Gaza innover Israel, ble skutt ned av IDF.  Terroristene på Gaza er med andre ord utstyrt med avanserte våpen.

Israel har vist stor tålmodighet også denne gangen.  Få land ville ventet så lenge med å besvare terror og militære angrep.  Man hadde ingen mulighet til å fortsette denne passive holdningen, og satt inn politistyrker på tempelhøyden, og IDF (Israels militære) mot Gaza.  På Gaza har man konsekvent gått etter militære mål, men dessverre har både Hamas og Islams Jihad valgt å plassere sine militære funksjoner i de mest befolkede områdene for å bruke mennesker som skjold.  Det fører til sivile tap.  Men IDF har som klar politikk å ramme færrest mulig.

LES OGSÅ:

Bakkestyrker inn i Gaza?

Nei,bosettere fortrenger ikke palestinere i Jerusalem

Fattige jøder får mat av kristne arabere

Flere enn Israel som bomber i Gaza?

"Drep jødene!" ropes i NorgeNei, bosettere fortrenger ikke palestinere i Jerusalem

På nyhetene i Norge kan vi høre at Israel vil tvangsflytte palestina-arabere fra Øst-Jerusalem for at jødiske bosettere skal overta deres eiendommer.  Det er ikke bare slurvete nyhetsformidling.  Det er direkte løgn.

Sannheten er at de 4 jødiske familiene som krever å overta eiendommene som det nå bor arabere i, er eierne av eiendommene.

I 1948 ble dette området okkupert av Jordan i forbindelse med angrepene som de arabiske nabolandene startet mot den nyopprettede staten Israel.  Etter å ha okkupert store deler av Judea og Samaria (inkludert Øst-Jerusalem) ble alle jøder jaget fra området.  De fikk ikke lengre bo og eie noe her.  Jordan startet også å bygge boliger i området.  Da Israel nok en gang ble utsatt for angrep i 1967, frigjorde man dette området, og det kom under Israelsk myndighet.

I motsetning til hva Jordan hadde gjort, fordrev ikke Israel innbyggerne i Øst-Jerusalem eller andre deler av Judea og Samaria, da de tok tilbake dette fra Jordan i 6 dagers krigen.  De lot befolkningen bo i sine hjem fortsatt.  De jøder som kunne dokumentere at de eide hus eller eiendommer da Jordan okkuperte Øst-Jerusalem i 1948, fikk eiendomsretten tilbake.  Det skulle jo bare mangle. 

Selv om jødene fikk tilbake retten til sine eiendommer, ble ikke palestina-araberne bedt om å forlate husene, men det ble avtalt en husleie i henhold til markedsprisen for leie av hus.  De bodde jo i hus de ikke eide.  Dette fungerte godt over lengre tid, men på oppfordring fra sine palestina-arabiske ledere sluttet de å betale husleie.  Da startet en prosess, som har vart lenge, for å få utbetalt den rettmessige husleien.  Når det ikke har vært mulig, krever nå eierne av eiendommene at de som bor på deres eiendom og ikke betaler for seg, blir kastet ut.  Dette er jo også et vanlig krav i Norge, og burde bare blitt effektuert av myndighetene.  

På grunn av konflikten i Midtøsten har ikke Israel gjort slik de fleste andre land ville gjøre med folk som ikke betaler husleien.  De har forsøkt å få til andre avtaler, noe som har vært vanskelig.  Saken skal derfor avgjøres i Israelsk høyesterett.  

En talsmann for menneskerettskommisæren i FN, Rupert Colville, sier følgende om prinsippet:

"Den okkuperende makt kan ikke konfiskere privat eiendom i et okkupert område" 

Dermed skulle jo saken være klar, Jordan hadde ikke rett til å konfiskere jødiske eiendommer da de okkuperte området i 1948 - men nei, det er ikke det Colville mente.  Han mener at Israel ikke har rett til å konfiskere boligene som palestina-araberne bor i uten å betale husleie.  Han snur altså alt på hodet, fordi eierne er jøder.  Det er dette vi ser igjen og igjen.  En klar antisemittisk holdning fra både FN, journalister, og vestlige politikere.

LES OGSÅ:

Bakkestyrker inn i Gaza?

Startet dagens konflikt med steinkasting?

Fattige jøder får mat av kristne arabere

Flere enn Israel som bomber i Gaza?

"Drep jødene!" ropes i Norge


fredag 14. mai 2021

"Drep jødene" ropes i Norge

 

11. Mai 2021 lyder det drapstrusler mot jøder fra gatene i Norges hovedstad.  Politi og myndigheter er tause.

Det var under demonstrasjonene foran den israelske ambassaden og Stortinget, at en gruppe av demonstrantene kom med drapstrusler på arabisk.  

Bak demonstrasjonene som samlet flere hundre mennesker i denne tiden med koronarestriksjoner, finner vi bl.a. KFUK-KFUM og Palestinakomiteen, sammen med 23 andre organisasjoner og politiske partier på venstresiden.  Hva var det som ble ropt?

"Khaibar, Khaibar ya Yahud." Taktfast lød ropet igjen og igjen.  På norsk betyr dette "Husk Khaibar, jøde!" Et utrop som for de fleste nordmenn ikke betyr noe som helst, fordi vi ikke kjenner historien.  I Khaibar ble nemlig alle jødiske menn, 600 i tallet, drept av muslimene.  Kvinner og barn ble solgt som slaver.  Utropet er et kjent antisemittisk utrop i arabiske miljøer.

I tillegg ble det også ropt flere andre slagord, som: "De som dreper israelere er velsignede martyrer" og "Med blod vil vi frigjøre Palestina".  

Man skulle tro at både politi og myndigheter kom på banen og gav klar beskjed om at slikt aksepterer vi ikke i Norge.  Det er forbudt ved lov å komme med offentlige drapstrusler, men det er helt stille.  Ingen myndighetspersoner, ingen politimenn, ingen Oslo-politikere, tar avstand fra arrangementet.  Gjelder ikke loven for drapstrusler mot jøder?

Ingen tar heller avstand fra et arrangement som samlet flere hundre personer i en by som har hatt store utfordringer med smittetallene under koronapandemien.  Noen hevder at ytringsfriheten står over smittevernregler.  Det er godt mulig at de gjør, men burde man ikke i det minste gitt et signal om at det ikke er smart å samle så mange mennesker akkurat nå?

Poenget er at flere av organisasjonene som stod bak arrangementet er politiske partier som styrer Oslo, og som har mange representanter på Stortinget.  I tillegg har organisasjonene medlemmer fra ulike samfunnslag.  Hvis det ikke reageres på drapstrusler mot jøder, må konklusjonen være at i Norge er det akseptert av både lokale og nasjonale myndigheter.

Egentlig bekrefter tausheten fra myndighetene det som har blitt avklart tidligere.  For i 2002 frikjente Høyesterett Terje Sjølie for følgende uttalelse i en offentlig tale: "Hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker."  Han snakket altså om vårt land, Norge.

Artisten og rapperen Kaveh Kholardi (født i Norge med røtter i Iran), ropte ut "Fuck jøder" en en utekonsert under en festival i Oslo i 2018.  Først spurte han om det var noen kristne her.  Deretter om det var noen jøder her. Så kom utsagnet "fuck jøder".  Det var heldigvis ingen som lo, flere reagerte negativt på dette.  Men noen dager før konserten hadde samme artist skrevet på sin twitterprofil "Fuckings jøder er så korrupte".  

Hva sier så riksadvokaten om et slikt klart antisemittisk utsagn? Vel, han ble også frikjent for hatprat og antisemittisme.  Riksadvokat Tor-Aksel Buch mente at dette kunne forstås som en kritikk av landet Israel, og derfor ikke straffbart.  Men "jøde" og "Israel" er ikke samme sak.  

I oktober 2018 blir Dagbladet frikjent etter å ha blitt anmeldt for å ha trykket antisemittisk tegning. Det samme skjedde i 2013.

Når vi ser alle disse ting i sammenheng, ser vi et mønster i vårt samfunn.  Det offisielle Norge aksepterer antisemittisme og oppfordring til drap av jøder.  Det er skremmende, virkelig skremmende.  Trolig har denne aksepten vokst frem både fordi vi ikke helt har blitt kvitt jødehatet etter nazismen, men også fordi media gjennom mange år har kommet med falske anklager og feilinformasjon om situasjonen i Midtøsten.  Man har ensidig beskylt Israel for okkupasjon, apartheid, vold og urett.  Det meste har vært usannheter. Nå ser vi fruktene, og det blir verre, hvis vi ikke tar et klart og tydelig oppgjør med all form for rasisme - også jødehatet.

For å lese mer om jødehatet / antisemittismen både historisk og i dag, anbefaler jeg boken "Jødehat før og nå" som jeg skrev og utgav i 2020.  Den er utgitt på Frihet forlag, og kan kjøpes i nettbutikken www.frihet.no

Ellers anbefaler jeg å sende en gave til Frihet Misjons arbeid i Israel.  Våre venner i landet trenger virkelig vår støtte nå.  Benytt kontonummer 0535.39.44071 eller VIPPS 659554.