torsdag 18. mars 2021

Fattige jøder får mat av kristne arabere

Menigheten «Home of Jesus the King» driver et utstrakt hjelpearbeid. Menigheten, som i hovedsak består av arabere, har sett hva Guds ord sier om å velsigne Israel og jødene.  Derfor består deres arbeid også av støtte til fattige barnefamilier og holocaust-overlevende. 

På bildet ser du hvordan menigheten pakker kosher matesker for utdeling i byen Nof HaGalil. Menigheten er en viktig røst inn i det arabiske miljøet.  Dessverre er det mange arabiske kristne som ikke har sett Bibelens ord om det jødiske folket.  Denne menigheten er annerledes, derfor støtter Frihet Misjon dette arbeidet.  Deres pastor Saleem Shalash har vært flere ganger i Norge, og han arbeider aktivt for å få arabere til å forstå hva Guds ord sier om Israel. Vil du støtte dette arbeidet, kan du vipse en gave til 659554 - Frihet Misjon.  

Mange mener at veien til vekkelse for jødene går gjennom arabiske kristne som viser dem Kristi kjærlighet. Når de som har påført land og folk så mye smerte i form av vold, terror og krig møter Messias, og vender om for å velsigne Guds folk, da forstår jødene at det har skjedd noe dramatisk i deres liv. Den eneste som kan vende hjerter på denne måten er Fredsfyrsten.  Vær med å be for arbeidet og denne menigheten.  Det er ikke ufarlig for kristne arabere å velsigne Israel.  Flere har blitt forsøkt kidnappet og beskutt.

Vil du støtte dette arbeidet kan du gi en gave til Frihet Misjon på Vipps 659554 eller kontonummer 0535.39.44071

LES OGSÅ:

Bakkestyrker inn i Gaza?

Startet dagens konflikt med steinkasting?

Nei, bosettere fortrenger ikke palestinere i Jerusalem

Ingen kommentarer: