torsdag 31. mars 2016

De skal elske seg selv

"For da skal menneskene være slike som elsker seg selv." 2. Tim 3:2 "Jeg trenger ingen Gud, bare egen styrke," synger Jo Nesbø i en sang. Humanismen, troen på mennesket, har absolutt sine positive sider. Alle mennesker er skapt av Gud og bærer med seg mye godt som Skaperen har lagt ned i oss. Men den religiøse humanismen er problematisk, den som bytter ut troen på Gud med troen på mennesket. Jesus Kristus har vist oss at vi mennesker har en egenverdi, at du og jeg er verd å dø for. Det å ha et trygt og godt selvbilde, er viktig. Det er også noe Bibelen kan hjelpe oss med. Men troen som setter mennesket inn i Guds sted er ikke bare problematisk, den kan også være farlig. Slangens ord i Edens hage var at mennesket ved å spise av kunnskapens tre ville bli som Gud, 1. Mosebok 3. Når jeg blir min egen "gud" da er det jeg som bestemmer over liv og død. Jeg bestemmer over min egen kropp, sies det som et argument for abort. Men det er ikke morens kropp som blir fjernet. Ordet "selvbestemt" abort, er en håpløs betegnelse på beslutningen noen tar over andres liv. For det er jo ingen som selv har bestemt at de vil bli abortert. Det er alltid noen andre som har satt seg til dommer over liv og død. En rolle bare Gud skal ha. Det samme gjelder i den andre enden av livet, aktiv dødshjelp. Mennesket skal selv bestemme, fordi man er sin egen "gud." At man "elsker seg selv" på denne måten, løfter seg selv opp på en plass bare Gud skal ha, er nok ikke sann kjærlighet. Den kjærlighet som Bibelen løfter fram, og som Jesus viser oss gjennom sitt liv og sin tjeneste her på jorden, er en kjærlighet som setter seg selv i bakgrunnen for å løfte fram andre. Det betyr ikke at man ikke elsker seg selv, men at kjærligheten man har til seg selv ikke betyr at andre må lide for vår egenkjærlighet. Tvet imot er Han selv villig til å lide for deg og meg. 1. Korinterbrev 13 er ofte lest i forbindelse med brylluper, men burde vært daglig lesning for oss alle, og ikke bare vers 13. I endetiden vil mennesker ha en egoistisk type kjærlighet til seg selv, hvor man setter seg selv over andre mennesker. Det handler altså ikke om at man ikke skal være tilfreds og fornøyd med den person Gud har skapt oss til å være, men at liv og handling styres av egenkjærlighet. Så er dagens spørsmål: Synes du at du ser dette i vårt samfunn i dag?

onsdag 30. mars 2016

Hedonisme som endetidstegn

Hedonismen er en filosofisk strømning som betrakter vellyst og nytelse som det øverste gode og som en betingelse for lykke og "det gode liv." Man tenker i sin alminnelighet utelukkende på den lyst som er innrettet mot de materielle og kjødelige nytelser, og dermed er dette en livsinnstilling som er grunnleggende egoistisk orientert. Bibelen sier i 2. Tim 3:4 om endetidsmennesket at de er "slike som elsker lystene høyerer enn de elsker Gud." Synes du Guds ord treffer i forhold til vår tid?

tirsdag 29. mars 2016

Elsker penger

I 2. Tim 3:2 står det at menneskene i endetiden "elsker penger." Denne verden har et sterkt fokus på nettopp penger og det som har penge-verdi. Vellykkethet måles ofte i hvor mye du tjener og hvor mye materiell velstand du har. Jesus advarer tydelig mot "mammon" i Matt 6:24. Ordet "mammon" oversettes som regel med "penger," men det betyr alt som har materiell verdi. Både fattig og rik har et stadig ønske om mer penger. Materialisme som endetidstegn handler om hva vi bruker våre penger og verdier til, mer enn hvor mye du har. For vi ser også blant troende hvordan man bruker mye penger på seg selv i forbruk, mens menigheten og Guds rike får stadig mindre. Det forteller vel også noe om hvor vi har vårt hjerte? Romerne 12:2 sier: "Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn."

mandag 28. mars 2016

Det tredje tempel i Jerusalem forberedes

I forbindelse med endetiden vil man for tredje gang bygge templet i Jerusalem. Det har lenge vært planer om dette, nå har man også begynt å forberede et presteskap. Klikk her og les. Vil du lese mer om det tredje tempel - Klikk her.

Økende vold og lovløshet

"Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange." Dette står i Matt 24:12 i forbindelse med endetiden. Ser man historisk på vold og lovløshet, så er dette noe som har gått tilbake i takt med at evangeliet har gått frem. Det er ikke slik som noen hevder i dag, at fanatiske islamister kan sammenlignes med kristne fundamentalister. For der hvor den kristne forkynnelsen har fått fotfeste, har samfunnet blitt et tryggere sted både for kristne og ikke-troende. Der hvor Islam har fått fotfeste ser vi tvert om en radikalisering og intoleranse i møte med andre troende. I dagens samfunn ser vi altså en stadig økende vold og lovløshet over hele jorden. Selv i områder hvor det tidligere har vært fredelig i generasjoner, opplever man terror og frykt. Der hvor Guds lov byttes ut med lovløshet, har trygghet og kjærlighet dårlige kår. Bibelen knytter dette til endetiden. Hva tenker du om dette?

tirsdag 22. mars 2016

Kraftigere jordskjelv

Gårsdagens artikkel viste hvordan antall jordskjelv har økt gjennom de siste århundrene. Jesus sammenligner endetiden med fødselsveer i Matt 24:8. Det er jo slik med fødselsveer at de i tillegg til å komme hyppigere også blir sterkere frem mot fødselen. Hva kan vi si om styrken på jordskjelvene siden år 1900? De første 50 årene var det kun 3 jordskjelv som var over 7,2 på Richters skala. Men så øker det på: Fra 1950-1959 var det 9 jordskjelv over 7,2 på Richters skala - Fra 1960-1969 var det 13 jordskjelv. - fra 1970-1979 var det 59. - Fra 1980-1989 var det 74. Fra 1990-1999 var det hele 125. Forteller dette oss noe? Nærmer vi oss Jesu gjenkomst?

mandag 21. mars 2016

Jordskjelv på forskjellige steder

I Lukas evangelium står det at "Det skal bli store jordskjelv på forskjellige steder," i forbindelse med Jesu gjenkomst og endetiden (Lukas 21:11). De fleste vil vel tenke at det alltid har vært jordskjelv, og at dette derfor er et dårlig tegn på de siste tider. Men kanskje følgende statistikk over registrerte jordskjelv vil få deg til å tenke annerledes. Jesus sammenligner dette med førdselsveer i Matt 24:8, og som vi vet kommer fødselsveer oftere og oftere inntil fødselen er et faktum. - 13. århundre hadde 84 jordskjelv - 14. århundre hadde 115 jordskjelv - 15. århundre hadde 137 jordskjelv - 16. århundre hadde 174 jordskjelv - 17. århundre hadde 258 jordskjelv - 18. århundre hadde 378 jordskjelv - 19. århundre hadde 640 jordskjelv - 20. århundre hadde 2400 jordskjelv - Vi er nå i det 21. århundre. Vi ser altså en dramatisk økning i antall jordskjelv. Dette er en ene delen av Jesu profeti om den siste tiden. Den andre kommer vi tilbake til.

55 Endetidstegn

Boken 55 Endetidstegn - Jesus kommer snart, kom ut i 2015 og måtte trykkes opp i nytt opplag etter kort tid. Den har virkelig satt endetiden på dagsorden. Den viser hvordan 55 endetidstegn fra Bibelen er oppfylt i vår tid, og peker på hvor nærme vi er Jesu gjenkomst. Sjekk ut boken på www.frihet.no