lørdag 7. februar 2009

Takk til Dagbladet

I dag har Dagbladet en lang artikkel på sin nettside med den håpløse tittelen: Israelsvennene som ikke bryr seg om jødene

Artikkelen er full av feil og misforståelser - som vanlig når journalister skriver om Israel og bibeltro kristendom. Men takken går likevel til Dagbladet, fordi man siterer fra denne bloggen og gir oss mange nye lesere.

Misforståelser
Du finner selvfølgelig mennesker som mener alt mulig rart, også blant kristne, slik du finner blant journalister i Dagbladet. Men hvis man tenker på hovedstrømmen av oppfatninger blant Israels venner, så er det noen åpenbare misforståelser i artikkelen i Dagbladets nettutgave:

1. Israelsvennene jeg har møtt i ulike bibeltro kristne miljøer, er oppriktig glad i jødene (de fleste av dem er også glad i palestina-araberne).

2. Jeg har ikke hørt om kristne som planter vintrær fordi Bibelen oppgir at det har vokst vintrær på dette stedet før. Men jeg har hørt om mange som har plantet trær i Israel, fordi det bidrar til å bekjempe ørkenspredning og er positivt for klima.

3. At Jesus ikke kan komme tilbake hvis ikke Israel er akkurat slik det var da Jesus ble korsfestet var også en ny tanke for meg. Har aldri hørt dette før. Da må jo romerriket gjenoppstå og okkupere Israel først. Men Jesus kommer igjen når tiden er inne, uansett hva Dagbladet skriver og jeg måtte mene.

4. Når Dagbladet skrivet at fredsavtalen mellom Israel og myndighetene i Gasa er dårlige nyheter for Israels venner fordi det er i strid med Bibelen, så tar de også feil. De har ikke sett at det er forskjell på hva Gud sier om framtiden for Israel og det faktum at en fredsavtale som respekteres av begge parter ville vært fantastisk. Dersom begge parter respekterer en avtale, ville det vært til det beste for både jøder og palestina-arabere. Dagbladet påstår til og med at Israels venner er mest redd for at det skal bli fred i Israel. At det går an ...

5. At Israel venner skulle bli oppløftet av krigen i Gasa, er ikke bare tullprat, men rett og slett en grov påstand. Ingen gleder seg over noen form for lidelse, verken den som gjennom mange år er påført jødene av islamistiske terrorister, eller uskyldige offer for denne konflikten i Gasa.

6. Dagbladet påstår: DISPENSJONALISMEN er navnet på trosretningen alle disse gruppene tilhører. Mens sannheten er at medlemmene av ulike Israels-foreninger og grupperinger kommer fra alle de ulike kirkesamfunn og teologiske retninger.

7. Dagbladet påstår at støtten til Israel handler om vår egen frelse, ikke jødenes ve og vel. Der burde Dagbladet ha visst bedre. Vår frelse har vi i Jesus Kristus, ikke i Israel. Frelsen handler om å ta imot Jesus Kristus som vår Herre og Frelser. Men Bibelen forteller om ting som kommer til å skje i forbindelse med endetiden. Oppfyllelser av disse profetiene er ikke med å bringe frelse, men det forteller oss at tiden begynner å bli kort før Jesus kommer igjen.

8. Dagbladet mener at jeg som Israels venn mener at det ikke finnes kriminelle i Israel. Dersom det er noen kriminelle så er det arabere. De som har besøkt Israel, f.eks. Oljeberget, vet at det er lurt å passe godt på sine verdier. Og det er et faktum at flertallet av lommetyver er arabere. Men kjeltringer finnes blant alle folkegrupper - også nordmenn.

9. Israels venner aksepterer antisemittisme som en del av det som skal skje i endetiden, mener Dagbladet. Nei, det gjør vi ikke. Vi kjemper mot den antisemittismen som er stadig økende etter hvert som enden nærmer seg. Det er stor forskjell på dette.

10. Jeg blir matt når jeg leser: Empati med ofrene på Gaza er det ingen grunn til å ha for mange bokstavtro kristne. Det står i Bibelen at de skal dø, og lidelsene er en oppfyllelse av skriftens ord.

Grunnen til at jeg tar denne runden på 10 av mange misforståelser i artikkelen, er at mitt navn er nevnt og jeg blandes sammen med mye rar teologi. Jeg påstår ikke at det ikke finnes mennesker som mener det Dagbladet skriver, men de antyder at dette er hva Israels venner mener. Noe som er helt feil. Hovedstrømmen av Israels venner i Norge har en helt annen holdning. Heldigvis.