onsdag 27. mai 2020

Oversikt over mine bøker


Det har blitt en del bøker siden min første bokutgivelse i 1999.  Totalt blir det 43 bøker og hefter når den neste boken er klar fra trykkeriet.  Flere av dem er utsolgt, men de som fortsatt er tilgjengelig finner du i nettbutikken www.frihetforlag.no.  

Tilbakemeldingene på mine skriverier har vært med å inspirere til å fortsette å skrive.  Jeg får ofte tilbakemeldinger om at bøkene har hatt stor betydning for lesere. Noen vitner om at bøkene har styrket deres tro, at de har sett nye ting i Skriften eller i kristenlivet, at man har blitt fri og noen har tatt imot frelsen.  Slik respons gjør det meningsfylt å fortsette arbeidet. (Oversikten over bøkene finnes også på Wikipedia)

 • 1999 Vanskelige vers i Det Nye Testamentet
 • 1999 En Herre, en tro, en dåp
 • 2000 Vanskelige vers i Det Gamle Testamentet
 • 2000 De ga med glede
 • 2001 Den frie menighets historie (oversatt til tysk.)
 • 2001 Et annet evangelium
 • 2001 Herren la dem til menigheten
 • 2002 En falsk profet
 • 2002 Det Norske Baptistsamfunn og homofilisaken
 • 2003 En gave fra himmelen (om bibelsyn)
 • 2003 Guds gave eller djevelens munnvann
 • 2005 Vanskelige vers i Bibelen (oversatt til svensk, dansk og engelsk.)
 • 2005 Personer i Det Nye Testamente (oversatt til svensk.)
 • 2006 Endetid (oversatt til svensk.)
 • 2008 En om dagen (andaktsbok)
 • 2010 Himmelen
 • 2010 Åndens sverd (om Bibelen)
 • 2010 Finnes helvete?
 • 2010 Evig liv
 • 2010 Herrens dag
 • 2010 Dåpen (oversatt til russisk.)
 • 2011 Nattverd (oversatt til russisk.)
 • 2011 Treenigheten
 • 2011 Giverglede (oversatt til russisk og engelsk)
 • 2011 Engler
 • 2012 Bibel-Quiz
 • 2012 Menigheten
 • 2013 Jehovas Vitner
 • 2013 Den Hellige Ånd, person og tjeneste
 • 2013 Den Hellige Ånd, frukt og gaver
 • 2014 Spiritisme - å snakke med de døde
 • 2015 Homofili
 • 2015 55 endetidstegn: Jesus kommer snart!
 • 2016 Mormonerne
 • 2016 Tabernaklet, et vitnesbyrd om Kristus
 • 2017 Kristus i Det Gamle Testamentet 1, Mosebøkene
 • 2017 Kristus i Det Gamle Testamentet 2, Profetene
 • 2017 Kristus i Det Gamle Testamentet 3, Skriftene
 • 2018 Derfor støtter vi Israel
 • 2019 Fra nederlag til seier
 • 2019 En vandring gjennom Hebreerbrevet
 • 2020 Templet, Guds hus i Jerusalem
 • 2020 Jødehat, før og nå

onsdag 20. mai 2020

Seiersfest i himmelen

Han ble sendt ut på et helt unikt oppdrag. Svært få oppdaget hvem Han var i tiden hvor Han forberedte seg på å fullføre oppdragsgiverens befaling.  Etter fullført oppdrag er ikke lenger verden den samme - og heller ikke himmelen. Etter 33 års fravær fra den himmelske verden, vender Han tilbake som seierherren som overvant alle makter og myndigheter.  Oppdraget er fullført, seieren er vunnet, og Han krones med ære og herlighet. 

Mange mennesker kjenner ikke til betydningen av Kristi himmelfartsdag.  Hvorfor er dette en dag å markere?  Først av alt så er hendelsene denne dagen en forutsetning for at vi feirer pinse, det vil si at Den Hellige Ånd kom til denne verden og tok bolig i alle de troende.  Jesus forklarer dette selv bl.a. i Johannes 16:7 hvor han sier at hvis Han ikke går bort, kan ikke Talsmannen (Den Hellige Ånd) komme til oss.  Hendelsene på Kristi himmelfartsdag er også en forutsetning for Jesu gjenkomst, slik den er beskrevet i Guds ord.  At Jesus forlot denne verden og dro til himmelen på Kristi himmelfartsdag er absolutt en viktig hendelse.

Kanskje er det som skjedde i himmelen denne dagen minst like viktig.  Vi kan bare tenke oss seiersfesten og gleden i den himmelske verden da Sønnen vender tilbake etter å ha vunnet og triumfert over alle onde makter og myndigheter. Den mest fantastiske av alle Guds skapninger har nå blitt frigjort og kan velge Guds frelse. Guds lengsel etter et evig fellesskap med oss mennesker har gjennom Jesu Kristi oppdrag i denne verden blitt en virkelighet.  Det er ikke uten grunn at denne dagen også har blitt kalt for Jesu Kristi kroningsdag. 

Himmelske vesener som engler, kjeruber og serafer, hyller Han som har vunnet en evig seier.  Faderen ønsker Sønnen velkommen hjem og ber Han sette seg ved sin høyre side på den himmelske trone.  Herren over himmel og jord har vendt hjem, slik Han også en dag vil vende tilbake til denne verden og opprette det fredsriket vi sårt trenger.

Les gjerne også:  Hvorfor er Kristi himmelfart noe å feire?