onsdag 20. mai 2020

Seiersfest i himmelen

Han ble sendt ut på et helt unikt oppdrag. Svært få oppdaget hvem Han var i tiden hvor Han forberedte seg på å fullføre oppdragsgiverens befaling.  Etter fullført oppdrag er ikke lenger verden den samme - og heller ikke himmelen. Etter 33 års fravær fra den himmelske verden, vender Han tilbake som seierherren som overvant alle makter og myndigheter.  Oppdraget er fullført, seieren er vunnet, og Han krones med ære og herlighet. 

Mange mennesker kjenner ikke til betydningen av Kristi himmelfartsdag.  Hvorfor er dette en dag å markere?  Først av alt så er hendelsene denne dagen en forutsetning for at vi feirer pinse, det vil si at Den Hellige Ånd kom til denne verden og tok bolig i alle de troende.  Jesus forklarer dette selv bl.a. i Johannes 16:7 hvor han sier at hvis Han ikke går bort, kan ikke Talsmannen (Den Hellige Ånd) komme til oss.  Hendelsene på Kristi himmelfartsdag er også en forutsetning for Jesu gjenkomst, slik den er beskrevet i Guds ord.  At Jesus forlot denne verden og dro til himmelen på Kristi himmelfartsdag er absolutt en viktig hendelse.

Kanskje er det som skjedde i himmelen denne dagen minst like viktig.  Vi kan bare tenke oss seiersfesten og gleden i den himmelske verden da Sønnen vender tilbake etter å ha vunnet og triumfert over alle onde makter og myndigheter. Den mest fantastiske av alle Guds skapninger har nå blitt frigjort og kan velge Guds frelse. Guds lengsel etter et evig fellesskap med oss mennesker har gjennom Jesu Kristi oppdrag i denne verden blitt en virkelighet.  Det er ikke uten grunn at denne dagen også har blitt kalt for Jesu Kristi kroningsdag. 

Himmelske vesener som engler, kjeruber og serafer, hyller Han som har vunnet en evig seier.  Faderen ønsker Sønnen velkommen hjem og ber Han sette seg ved sin høyre side på den himmelske trone.  Herren over himmel og jord har vendt hjem, slik Han også en dag vil vende tilbake til denne verden og opprette det fredsriket vi sårt trenger.

Les gjerne også:  Hvorfor er Kristi himmelfart noe å feire?

Ingen kommentarer: