torsdag 26. mars 2020

Kommer Jesus snart?

I den senere tid har spørsmålet om Jesu gjenkomst igjen dukket opp i forkynnelsen, etter å ha vært nesten borte i mange år.  

I 2006 utgav jeg boken ENDETID som beskriver hva som skal skje og rekkefølgen i endetiden.  Hovedkilden i denne boken er Johannes Åpenbaring. Denne boken har solgt meget godt og har blitt brukt i mange menigheter.

I 2015 utgav jeg en ny bok om endetiden; "55 ENDETIDSTEGN - Jesus kommer snart!" Denne ble fort utsolgt, trykket opp i nytt opplag og utsolgt igjen.  Men nå trykkes tredje opplag opp.

Disse to bøkene gir deg en veldig god gjennomgang av både hendelsene i endetiden, og hvilke tegn vi ser oppfylt i dag.  Et av tegnene som Bibelen omtaler som endetidstegn er "pest".  Flere har koblet dagens hendelser til dette tegnet.

Det er ikke et enkelttegn som viser oss om Jesu gjenkomst er nær eller ikke.  Det er summen av de tegn vi finner i Bibelen som viser oss hvor langt vi har kommet.  Det er derfor denne siste boken er viktig.  Den peker nettopp på hvordan hele 55 tegn i Bibelen nå er oppfylt.

Du finner i disse bøkene til salgs i nettbutikken til Frihet forlag - www.frihet.no

onsdag 25. mars 2020

Vil det bli bygget et nytt tempel i Jerusalem?

Jeg synes templets historie er en spennende historie.  Helt fra den spede begynnelse, mange hundre år før templet faktisk stod i Jerusalem, og frem til det siste templet er bygget der de tidligere templene stod.

Koronaviruset har hatt den bivirkningen at jeg har fått tid til å fullføre et manus jeg har jobbet med en tid - siden alle prekenoppdrag har blitt avlyst en periode.  

Jesus bekrefter at det skal bygges et tempel i Jerusalem i endetiden.  Han viser oss også hva dette templet skal brukes til. Og det er interessant. 

Flere kristne har ment at det ikke er Guds vilje at templet skal gjenreises.  De har hatt to hovedgrunner til dette.  For det første sier Bibelen at det i det gjenoppbygde tempel skal bli foretatt dyreoffer.  Siden Jesus har ofret en gang for alle, er slike offerhandlinger i praksis en avvisning av Jesu soningsoffer for alle mennesker.  Det andre poenget man har, er at Bibelen viser oss at antikrist vil avskaffe ofringene og sette seg i Guds sted i dette templet.  Av disse grunner har mange avvist at kristne skal ha noe med et fremtidig tempel i Jerusalem å gjøre.

La meg da først si at jeg er enig i at kristne ikke skal ha noe med dyreoffer å gjøre.  Det Jesus gjorde for oss på korset er nok for både tid og evighet.  Men det er ikke dette som er Guds hensikt med det gjenreiste tempel.  Jeg er også enig i at Bibelen viser oss at antikrist kommer til å skjende templet og sette seg i dette Guds hus og kreve tilbedelse.  Heller ikke dette er Guds hensikt med templet.  

Gud har helt andre planer for sitt hus i Jerusalem. Disse planene åpenbarer Han for oss i sitt ord.  Den som leser i Bibelen, vil se at vi ved flere anledninger gis flere bruksområder for et gjenoppbygd tempel i Jerusalem.  

Ja, det vil bli bygget et nytt tempel i Jerusalem.  Ja, dette vil være Guds hus i Jerusalem. 

I boken som trolig kommer for salg i mai, vil jeg ta deg med gjennom en spennende historie om templet, om skjending og ødeleggelse av Guds hus, men også om hvorfor det vil bli bygget et nytt tempel, hvor det skal stå og hva det vil bli brukt til.

Jeg tror mange vil ha glede av boken :-)  Når den kommer for salg, kan du bestille den i Frihets nettbutikk www.frihet.no 

fredag 13. mars 2020

En pause ?

Mange sitter nå i karantene rundt om i landet, og kanskje blir det flere i dagene som kommer.  De fleste uten å være syke.  Vi må huske på å be for dem som blir rammet hardt, samtidig er dette på mange måter en pause fra mye av det vi er engasjert i. Kanskje du kan bruke denne tiden til å fylle deg med noe som er positivt og løfter opp?


Disse bøkene har Frihet forlag utgitt nå i år - og de har solgt godt.  Kanskje dette også er noe for deg?  Du kan bestille dem på www.frihet.no eller Epost post@frihet.no eller telefon 40 21 17 17.  Frakt kommer i tillegg.