mandag 17. oktober 2016

FNs jødehat et endetidstegn?

Med slike vedtak som FN organisasjonen UNESCO nå har gjort, burde det bli klart for de fleste at FN på ingen måte er en nøytral organisasjon uten en agenda mot Israel.

Nå har altså UNESCO vedtatt en resolusjon om at jødene ikke har noen historisk tilknytning til de hellige steder i Jerusalem, inkludert tempelplassen. Dette er så kunnskapsløst og historieløst at det kun er mulig å forstå som et uttrykk for en grenseløs antisemittisme. Det er ingen seriøse historikere eller arkeologer som bestrider jødenes tusenårige tilknytning til landet og de hellige steder.

Likevel er det grunn til bekymring for at den blindhet man ser i Midtøstenspørsmålet også vil føre til at man tar til seg denne uttalelsen fra UNESCO.  Den går inn i en større propaganda som pågår på alle plan mot Israel og jødene.  Dette er noe av det vi har vært inne på tidligere her på bloggen, nemlig at før den store Gog-krigen kommer vil det bli et negativt syn på Israel over det meste av verden.  Uttalelsen fra UNESCO må ses i dette lyset.  FN blir aktiv brukt til å formidle en sterkt urettferdig negativ holdning til Midtøstens eneste frie demokrati.  Hvorfor?  Vel, vi tror det handler om endetiden.  Det viser oss at tiden for et nytt angrep på Israel nærmer seg.  Noen land vil gå sammen for å angripe Israel, slik Bibelen beskriver det.  Men Bibelen viser oss også at Israel vil vinne på mirakuløst vis - igjen!

Litt mer bakgrunnsstoff kan du lese på denne bloggen:  http://ulfmagne.blogspot.no/

Les flere artikler om Israel på endetidsbloggen her: http://endetiden.blogspot.no/search/label/Israel


fredag 14. oktober 2016

Det pengeløse samfunn

E24 melder at i 2016 vil kortbruken gå forbi bruken av kontanter på verdensbasis.  Det er lenge siden norske forbrukere passerte denne grensen, men i år gjelder det altså hele verden.  Er dette et nytt skritt i retning av det pengeløsesamfunn?

I Johannes åpenbaring står det om "Dyrets merke," et merke som alle må ha for å kunne kjøpe og selge.  Det har gjennom tidene vært mange spekulasjoner på hva dette kan være.  Da bankkortet og visa kom, var det flere miljøer som mente at dette var første steg på veien mot det pengeløsesamfunn. Et samfunn hvor myndigheter kunne kontrollere pengestrømmen og overvåke hvordan innbyggerne brukte penger. Det ser ut for at de fikk rett.  Dette er igjen en nødvendighet for "Dyret" som Johannes omtaler.  Uten en slik kontroll ville hans makt ikke vært den samme.  Mange tror derfor nå at kontantene som erstattes med kort, bare er første steg.  I fremtiden vil også kortene erstattes med f.eks. en liten chip som implanteres på hånden.  Forsøk er allerede gjennomført.  Bruken av denne chipen er allerede omtalt i den norske regjernings nettsider for flere år siden.  Link til disse sidene, finner du her. Det har også blitt vist både på norsk og svensk TV hvor enkelt det er å plassere en slik chip på mennesker (det gjøres allerede på f.eks. hunder), og hvor mye informasjon en slik chip kan inneholder om deg som person.  Den kan brukes som pass og som betalingsmiddel ved at du bare scanner hånden.  Ja, Åpenbaringen går i oppfyllelse rett foran våre øyne. Innlegget på E24 kan du lese her.

torsdag 13. oktober 2016

Antibiotikaresistens - et endetidstegn?

Sier Bibelen noe om den kanskje største helsemessige utfordringen vi står overfor fremover, nemlig antibiotikaresistens?

Relativt enkle infeksjoner som i dag behandles lett med antibiotika, kan om få år bli dødelige, hvis man ikke finner alternativer i løpet av kort tid.  Bibelen viser oss at i endetiden vil det bli bl.a. "pest". Dette er beskrevet både i Matteus 21:11 og 24:7.  Nå kan man ikke uten videre legge dagens legevitenskapelige begreper til grunn ved tolkning av Bibelen.  Vi har all grunn til å tenke at uttrykket "pest" handler om sykdommer som sprer seg raskt og rammer mange.  Altså en type pandemier.  

Det er interessant hvordan den ene sykdommen avløser den andre i vår.  Så fort man har funnet gode medisiner for en sykdom, så blomstrer en annen sykdom opp.  Når Aids-epedemien kom delvis under kontroll, så fikk Ebola et større utbrudd.  Vi har hatt fugleinfluensa og svineinfluensa.  Helseorganisasjonene frykter en kommende verdensomspennende pandemi.  De sier at det ikke er spørsmål om det kommer, men når.  

Den trygghet vår generasjon har levd med i behandling av sykdom og epedemier rokkes når det er stadig flere sykdommer som ikke kan behandles med antibiotika pga resistens.   Er dette et tegn på at vi lever i endetiden?  Ja, det kan absolutt være det.  Vi ser nemlig også en menneskeskapt "pest". Menneskets ondskap ser ikke ut til å ha noen ende.  Vi lager både kjemiske og biologiske våpen som sprer sykdom ved bruk.  Det er brutalt og viser vel at vi på mange måter er tilbake der vi var før Gud straffet verden med den store vannflommen, 1. Mosebok 6:5.  Så sier også Bibelen at det skal bli som på Noas dager når Mennesksønnen kommer igjen, Matteus 24:37.

mandag 10. oktober 2016

Valg - urolige tider

Det er vel ikke til å unngå å merke at det er valgkamp i USA for tiden.  I det ene øyeblikket gir kandidatene uttrykk for at de er troende mennesker og i neste øyeblikk skjeller de hverandre ut på en måte som ikke kjennetegner kristne mennesker.  Men har dette noe med endetiden å gjøre?

USA er ikke det eneste landet i verden som enten har gjort eller må gjøre noen viktige valg.  I Storbritannia valgte man å forlate EU (se tidligere artikkel her). I EU er det indre brytninger som er relativt dramatiske på flere områder, bl.a. spørsmålet om de enkelte lands selvstendighet og flyktningespørsmålet.  Man har økonomisk uro som kan se ut for å være holdt i sjakk for en stund, og det er en rekke utfordringer med EUROen.  I andre deler av verden har man tilsvarende problemer med økonomien, i Japan f.eks. lavere vekst i Kina, ny president på Filippinene som sammenligner seg selv med Hitler.  For ikke å snakke om alt som har skjedd og fortsatt skjer i Midtøsten.  Det er etniske konflikter, religiøse konflikter, geografiske konflikter osv.

Ja, dette har i aller høyeste grad med endetiden å gjøre.  Vi oppfordrer til å se hva Bibelen sier om menneskenaturen, hvordan man vil oppføre seg i den siste tid, om krig, nød og uro.  Boken 55 endetidstegn (se nedenfor) gir deg en meget god innføring i alle disse tingene.  Gjør deg rede for innspurten på denne tidsalder.

lørdag 8. oktober 2016

Lever vi i den siste tiden?

Mange stiller seg spørsmålet: Lever vi i de siste tider? Når vi ser på verden rundt oss, er dette et helt naturlig spørsmål.

Boken "55 Endetidstegn: Jesus kommer snart!" gir deg en meget god oversikt over endetidstegn vi leser om i Bibelen og viser hvor aktuelt dette er nå i vår tid.

Alle som er interessert i spørsmålet om endetiden, bør lese denne boken.  Den selges av Frihet forlag i deres nettbutikk www.frihet.no for kr 149,- + porto.  Der tilbys det også en egen endetidspakke med bøker til halv pris.