lørdag 16. januar 2010

Haiti og endetiden

Jeg har blitt spurt om det som har skjedd på Haiti må forstås som en del av de katastrofer som Bibelen knytter til endetiden. Det man kan si om den saken er at slike katastrofer vil skje i endetiden. Store og dramatiske katastrofer vil ifølge Bibelen være en del av det som skal skje. Når det gjelder Haiti og det som skjer i dag, så er det viktigste nå å bidra på den måten man kan bidra. Som enkeltpersoner er det i hovedsak i form av pengegaver.

fredag 15. januar 2010

Falske profeter & lærere


Det er svært interessant å merke seg at det første Jesus gjør når Han taler om de siste tider, er å advare mot forførelse, falske profeter og lærere. Og det er selvsagt ikke uten grunn. På spørsmål fra disiplene om kjennetegnene på Jesus gjenkomst, svarer Jesus:

"Se til at ingen fører dere vill." (Matt 24,4)

Litt senere i sin undervisning, sier Han:

"Mange profeter skal stå fram og forføre mange." (v.11)

"For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd." (v.24-25)

Legg merke til at noe av det som skal karakterisere de som forfører er at de skal "gjør store tegn og under." Tegn og under i seg selv har nemlig aldri vært et sannhetskriterium.

Når apostelen Paulus skal ta avskjed med de eldste i Efesos, sier han til dem:

"For dette vet jeg: Etter min bortgang skal glupske ulver komme inn blant dere, og de vil spre flokken. Også blant dere selv skal det stå frem menn som fører falsk tale for å dra disiplene etter seg. Vær derfor våkne ..." (Apgj 20,29-31a)

Legg merke til hva apostelen skriver! Også iblant de kristne, fra deres egne rekker, skal det fremstå menn som er vranglærere! De kommer ikke nødvendigvis utenfra, men innenfra.

Apostelen Peter er inne på det samme, i det andre brevet han skriver:

"Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge etter deres veier til fortapelse, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet. Med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere. I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke." (2.Pet 2,1-3)

Jesus sier at disse forførerne: "kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver." (Matt 7,15) Judas forteller at de har "sneket seg ubemerket inn." (Jud v.4) Apostelen Paulus kaller dem med rette: "falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler." Så sier Paulus: "Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper sge til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger." (Se 2.Kor 11,13-15)

I en serie artikler skal vi nærmere på hva som kjennetegner falske profeter og lærere.

(fortsettes) Hentet fra Bjørn Olav Hansens blogg: http://www.bjornolav.blogspot.com/

FORTSETTELSEN AV DENNE ARTIKKELEN ER LAGT INN SOM KOMMENTARER. Dette er del en av fem artikler. Klikk på kommentarer for å lese resten.