lørdag 17. april 2010

Britene vil ta mer land fra jødene


Forfølgelsen av jødene og deres rett til landet Israel fortsetter. Før du leser denne artikkelen, bør du ha lest forrige artikkel om opprettelsen av staten Palestina i 1946.

LITT HISTORIKK: Britene styrte lenge det området som ble kalt jødenes nasjonalhjem i Midt-Østen. På britenes initiativ ble landet delt i to og ca 77% av området gitt til araberne. En periode ble disse to mandatområdene kalt for Vest-Palestina (Jordan) og Øst-Palestina (Israel inkl. Judea og Samaria). Etter opprettelsen av to mandatområdene, gjorde britene lenge det vanskelig for jøder å flytte til sitt område vest for jordanelven. Man ville begrense innvandringen.

SISTE NYTT: Nå er britene igjen på banen for å dele landet som ble avsatt til jødene. Landet Israel ble som kjent opprettet i 1948, men FN delte igjen landet og ville sette av store deler til araberne - igjen. Det er dette som nå aktualiseres i Storbritannia.

For nå har britiske myndigheter uttalt at det ikke skal være tillatt å vise bilder av tempelmuren (også kalt klagemuren / vestmuren) i annonser for turer til Israel. De hevder at slike bilder er falsk markedsføring, siden tempelmuren i Jerusalem ikke er en del av Israel - altså ifølge britene. De vil altså frata jødene deres viktigste hellige sted.

BILDET: bildet som følger denne artikkelen, vil altså ifølge brittiske myndigheter ikke være tillatt å bruke for turistreiser til Israel.

Staten Palestina ble opprettet i 1946


Forfølgelsen av jødene og deres rett til landet Israel fortsetter.

LITT HISTORIKK: Helt siden gammeltestamentlig tid har det bodd jøder i Israel. Siden 1800-tallet var det mange som mente at det burde opprettes en formell stat for jødene som var bosatt i Israel, og de som kunne tenke seg å flytte dit. I 1917 ble det etablert et område som fikk benevnelsen det jødiske nasjonalhjem, palestina-mandatet. Området bestod av det som media i dag kaller Israel, Gasa, Vestbredden og Jordan.

På folkeforbundets (forløperen til FN) fredskonferanse i San Remo i 1920 fikk Storbritannia i oppgave å styre området med mandat fra folkeforbundet, med tanke på å utvikle et nasjonalhjem for jødene. På denne konferansen delte man det tidligere landområdet, slik at man kun tillot innvandring av jøder til landområdet vest for jordanelven. Samtidig skulle området på den andre siden av jordanelven tilfalle araberne i området. De fikk dermed tildelt 77% av det landområdet som var avsatt til jødisk nasjonalhjem. 29.9.1923 trådte vedtaket om opprettelsen av det arabiske mandatområdet (dagens Jordan) i kraft. Det var britene som foreslo dette og var pådrivere for denne delingen av landet. Etter delingen hadde britene to mandatområder; Det jødiske og det arabisk området.

Først i 1946 ble det arabiske området egen nasjon med konge som kom fra Saudi-Arabia. Kong Abdullah kalte sitt land Palestina, ettersom det omfattet 77% av det palestinske mandatområdet. Britene motsatte seg dette navnet og foreslo istedet Transjordan. Dette ble da det offesielle navnet frem til man endret det til Jordan. Etter etableringen av Jordan, oppstod også begrepet "Vestbredden." Jordan gjorde nemlig også krav på deler av det området som lå vest for jordanelven. Først så sent som i 1988 avstod man fra dette kravet, og aksepterte de landegrensene som folkeforbundet hadde satt for Vest-Palestina (eller Transjordan).

Med et pennestrøk på en "fredskonferanse" ble altså 77% av jødens nasjonalhjem gitt bort til araberne i området, og en palestinsk stat ble opprettet. Det ser ikke ut for at verdens politikere og media har lest historien.

torsdag 15. april 2010

Siste nytt

Sist søndag meldte NrK på tekst-TV at det hittil i år har vært mer jordskjelv enn noen gang tidligere, siden målingene begynte. Forskerne har ingen forklaring på denne jordskjelvaktiviteten.

I dag kunne man se på TV at mengden fosfat i verden kan ta slutt om 30-50 år. Fosfat er helt nødvendig for å opprettholde en matproduksjon som kan gi føde til verdens befolkning. Når de naturlige fosfatkildene er tømt, vil man trolig ikke kunne skaffe mat til mer enn 3 mrd mennesker, under halvparten av dagen befolkning på jorden.

At også det meste av flytrafikken i Europa er lammet på grunn av vulkanutbrudd på Island, gjør ikke følelsen av endetid mindre.

torsdag 8. april 2010

To vekkelser i endetiden

Dette innlegget fant jeg på Bjørn Olav Hansens blogg. Jeg synes det var interessant og legger det derfor ut her på Endetidsbloggen.


I Matteus kapitel 13 finnes det en samling av flere av de lignelsene Jesus fortalte. En av dem er lignelsen om ugresset i åkeren. Denne lignelsen er blitt aktualisert igjen for mitt vedkommende. Det har sin bakgrunn i et profetisk budskap som ble gitt i 1984 i Sverige.

For flere av oss som ble frelst på 1970-1980 tallet - for mitt vedkommende i 1972 - ble konferansene på Jutatorpet i Sverige en kilde til åndelig inspirasjon og hjelp. En av de som talte der var den amerikanske forkynnern Jerry Potter. Jeg har lyttet til mange radikale prekener og bibeltimer av ham gjennom årenes løp. I 1984 bar Jerry Potter frem et alvorlig profetisk budskap, hvor han tilkjennegav at han opplevde at Gud talte til ham og at det kommer to vekkelser eller bevegelser i endens tid som berører lignelsen som ugresset i åkeren. Denne vekkelse eller bevegelse kan se ut som en innhøstning, men det som det er snakk om er en innhøstning av ugresset. Det hele kan se ut som en vekkelse, men den er falsk. Dette er kompromissets vei, og de budskap som gis handler alle om vårt "jeg", om "selvet". Det kan se ut som om mange blir frelst, men det hele er svært overfladisk og det er ingen sann omvendelse det er snakk om. Senere, sa Jerry Potter, kommer det en annen vekkelse, hvor hveten samles i hus.

Nå må alle profetiske ord prøves på Guds ord, og det jeg nå skal skrive likeså! Av plasshensyn har jeg ikke sitert bibelordene fra Matteus 13, men før du leser videre ber jeg deg ta frem ditt Nytestamente og lese først Matt 13,24-30 som er lignelsen, og så Matt 13,36-43 hvor Jesus forklarer for disiplene hva denne lignelsen betyr, før du leser videre i teksten her!

Jeg skal ikke gjennomgå teksten for deg, men kun stanse opp for ett ord, nemlig ordet "ugress" som på gresk er ordet "darnell". "Darnell" ser ut som hvete og det er umulig å se forskjell på det som er ekte hvete og det som er "darnell" før det modnes. Det er først ved innhøstningen at det er mulig å skille hveten fra ugresset.

Det er interessant å se litt nærmere på dette ordet "darnell". Noen franske venner av meg forteller at de har et ord på fransk - ivraie - som beskriver en parasitt på hvetefeltet, og dette ordet betyr "beruselse" eller "drukkenskap". Og det interessante er at denne planten "darnell" gir alle de symptomer som finnes på drukkenskap og beruselse: talevansker, problemer med å stå oppreist, ustø gange, en kropp som rister og skaker.

I dag pågår det en "vekkelse" eller skal vi heller si en bevegelse som karakteriseres av nettopp dette: På møter har enkelte problemer med å stå på beina og krabber rundt i lokalet, noen roper og skriker. Taleren snøvler som om han eller henne skulle være beruset. Og man snakker til og med om å "være fulle i Ånden", om å "skjenke seg en drink". På You Tube ligger det ute videoer av møter hvor predikanten går rundt med en malekost og "maler" folk i ansiktet med vann, som et tegn på at de skal oppleve Guds nærvær og glede. Man snakker om å være en "Holy Ghost bartender".

Jeg synes det er interessant å se dette litt i sammenheng med Jerry Potters profeti, og lignelsen om hveten og ugresset. I dag er det viktigere enn noensinne å lytte til det apostoliske råd i 1.Joh 4,1:

"Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden."

mandag 5. april 2010

Himmelen


Det endelige punktum for endetiden, vil være vår evige skjebne. Det blir enten himmel eller fortapelse, alt etter hvordan vi har forholdt oss til Kristi kjærlighet og tilbud om frelse her i tiden.

Jeg hadde lyst til å reklamere for boken HIMMELEN, som kom ut i begynnelsen av mars. Boken Endetid avslutter med noen få linjer om evigheten, men den går ikke i dybdene på dette. Det gjør derimot boken Himmelen. Den tar for seg mange av de vanligste spørsmål folk har. Med utgangspunkt i Bibelen får du en gjennomgang av alt fra hvordan det vil bli i himmelen, om vi skal kjenne hverandre igjen, hva vi skal gjøre der, og hvordan vårt forhold til Gud vil være. Du finner også veien til himmelen beskrevet. Er dette av interesse, kan boken kjøpes på www.frihet.no

I det siste har jeg også blitt kontaktet av flere som ikke aksepterer Bibelens lære om fortapelsen. Det er derfor godt mulig at jeg kommer til å skrive litt om dette også. Bibelen er tydelig på at det finnes et helvete. Det er faktisk Jesus selv som taler mest om dette.

torsdag 1. april 2010

1600 boliger i Øst-Jerusalem?


Vi har tidligere på denne bloggen vært inne på hvordan Israel har en helt spesiell rolle i endetiden. Det hatet og den propaganda som landet og innbyggerne utsettes for er også forutsagt i Bibelen. Jeg lar meg forundre mange ganger over hvordan nyheter presenteres. Jeg er også forundret over hvordan verdensledere ukritisk omfavner propagandaen som kommer. Et eksempel nylig er hele verdens reaksjoner på Israel utbygging i Jerusalem.

1600 jødiske boligere bygges i okkupert palestinsk område i Øst-Jerusalem!
Har du hørt denne nyheten? Det er blitt meldt over hele verden. Norske myndigheter har reagert, Obama har bedt om en umiddelbart stans i byggingen. Dette truer freden i Midt-Østen. Det spares ikke på kruttet, men er nyheten sann?

Jeg hopper denne gangen over det faktum at Øst-Jerusalem ikke er okkupert fra Palestina-Araberne. La oss anta (noe som ikke er riktig) at palestina-araberne har en slags rett på denne delen av Israels hovedstad.

Faktum er nemlig at disse 1600 boligene ikke skal bygges i Øst-Jerusalem, men i Nord-Jerusalem. Bydelen Ramat Shlomo i den nordlige delen av Jerusalem, var for 12 år siden ubebodd område. Det var ingen som ble jaget bort eller måtte flytte da de første husene ble bygget her for 12 år siden. Nå ønsker altså Israelske myndigheter å fortsette utbyggingen av denne bydelen. Behovet for boliger er stort i et land med så mange immigranter som Israel.

Men propagandamaskineriet går for fullt - og hele verden lytter. Det burde vært en selvfølge at man først sjekket om nyhetene er sanne, og deretter lyttet til den andre parts synspunkter, før man sendte ut slikt gjennom nyhetskanaler av ulikt slag. Men når det gjelder hets og propaganda mot jøder og israelere er visst allt tillatt.