fredag 27. desember 2019

Blokkert av Facebook

Hver gang du sier årstallet vi befinner oss i, har du henvist til Jesu fødsel. Denne fødselen har preget hele verden, den har formet nasjoner og lovverk.  Men fremst av alt har den gitt håp og frelse til mennesker.

 
Jeg har tidligere skrevet flere andakter og artikler om jul og Jesu fødsel.  Det hadde vært hyggelig om du ville lese litt på disse nå i jula.   

Uansett så ønsker jeg en en velsignet feiring av Jesu Kristi fødsel.

1. En krybbe - to barn ?
2. I dag er det født dere en frelser 
3. Ble Jesus født i en stall?
4. Ble Jesus født 4 år før Kristus?
5. Ble Jesus født i julen?
6. Ble de vise menn ledet av en stjerne?
7. Vise menn - eller ikke? 
8. Josefs jul
9. Nissen eller Jesus
10. Tre ulik nissetradisjoner  


Da denne julehilsen ble lagt ut som en link på Facebook, ble min blogg ulfmagne.blogspot.com blokkert av Facebook.  Slikt ville de altså ha seg frabedt.  Nå kan du vurdere selv om du er enig med Facebook eller ikke.

fredag 8. november 2019

Forfølgelse av kristne i Norge øker

Det kommer stadig utspill fra ulikt hold som vitner om at vi går i møte en tid med stadig mer ubehag for kristne også i Norge.  Dette er uten tvil et av mange endetidstegn vi ser oppfylt i dag.

Den siste tiden har det vært stort fokus på såkalt "homoterapi".  Noe ingen organisasjoner driver med i Norge.  Likevel har det blitt fremmet forslag i Stortinget om forbud mot dette.  Men forbudet skal ifølge flere både fra det politiske miljøet og homobevegelsen også gjelde helt ordinær kristen sjelesorg og veiledning.  Les mer om dette her.

Et annet tegn på at det strmmer seg inn for kristne i Norge er at kristne menighet opplever at de boikottes når det gjelder utleie av forsamlingshuset.  Dette handler ikke bare om at man sliter med å få leid ut lokaler, men at det er en aktiv boikott fordi utleier er en kristne menighet.  Det uttales offentlig at man ikke vil benytte kristne lokaler.  Les mer om dette her. 

Sammenlignet med det kristne opplever mange andre steder i verden, så er dette som ingen ting å regne.  Vi blir ikke torturert og drept.  Vi blir ikke sendt i konsentrasjonsleirer eller fratatt hus og hjem.  Dette opplever mange kristne andre steder.  Likevel er dette som skjer i Norge alvorlig, fordi vi ser en stadig økende tendens til forskjellsbehandling, trakassering, boikott og ubehag.  Dette er tegn som viser hvilken vei det går.

Det er også et kjennetegn på endetiden at i tiden før forfølgelsen finner det sted en forførelse.  Også dette har pågått over lang tid.  Biskoper, prester og pastorer har forlatt klassisk kristen tro på mange områder.  Den Norske Kirke har vedtatt lære og praksis som er klart i strid med Guds ord, og flere følger etter.  I den forbindelse anbefales følgende artikkel.  Les mer her. 

Har vi grunn til å bli deprimert eller miste motet på grunn av dette?  På ingen måte.  Dette er tegn på at Jesus snart kommer tilbake.  Det er en festdag for alle oss som tror.  Vi skal møte vår Frelser og Herre ansikt til ansikt.  "Hvilken dag det skal bli!"