tirsdag 12. september 2006

Opprykkelsen

Mange kristne blander sammen to hendelser, nemlig opprykkelsen og Jesu gjenkomst. Dette er ifølge Bibelen to forskjellige hendelser (se "Oversikt over endetiden" postet tidligere).

1. Tess 5:2 beskriver opprykkelsen på følgende måte: "Herrens dag kommer som en tyv om natten" Dette gjelder dem som ikke er forberedt. For oss troende vil det ikke bli overraskende eller ubehagelig, slik som når man har besøk av tyver om natten. 1. Tess 5:4 sier nemlig: "Men dere, brødre, er ikke i mørke, så denne dagen skulle kommer over dere som en tyv." Det betyr at opprykkelsen ikke kommer overraskende på oss som tror, fordi vi er forberedt. De som ikke tror vil ha en annen opplevelse av dette.

I opprykkelsen er det kun de troende som rykkes opp, 1. Tess 4:17. Gjennom opprykkelsen blir også de troende berget fra den dom som skal ramme jorden, nemlig trengselstiden. Hvordan selve opprykkelsen skjer er omtalt i 1. Tess 4:13-18. De døde vil oppstå (i nye herlighetslegemer) og vi skal forvandles, og rykkes opp sammen med de døde i Herren. Ved denne anledning setter ikke Jesus sine føtter på jorden, men vi rykkes opp til Ham. Der skal vi stå for Kristi Domsstol og delta i Lammets bryllup. Samtidig går jorden gjennom sin verste trengsel noen sinne.

8 kommentarer:

Geir sa...

Takk og lov!

Anonym sa...

hei jeg var i dag på en gudstjenste og hørte predikanten tale om endetiden eller noe lign. han sa at jorden er skapt på 6 dager og gud hvilte på den syvende dagen det er jeg ening i, men det jeg ikke er ening i var da pastoren sa at etter hans tro var komment til den femte dag, allså han trodde ikke at jesus mest sannsynlig ikke kom igjen før om ca ettusentrehundre år for den jødiske kalederen er vi i dag i år 5769, noe som ble lit rart for meg når jeg vet at nesten alle bibelens profitier er gjennomført,det skal jo bli som på noas tid. hva mener dere?

tor arne sa...

Flott at noen skriver om endetiden,slik at vi kan være rede.Det er riktig at ingen vet tiden for herrens komme,verken opprykkelsen eller hans fysiske gjennkomst.Det som er viktig med opprykkelsen er at den alltid er nært forestående.Dt er ikke knyttet noen betingelser til hans komme.Alle generasjoner siden disiplene har ventet på jesus og han begynner og avslutter åpenbaringsboken med ordene"jeg kommer snart"
Det er oså viktig at vi ikke blander guds plan med menigheten og Israel.

followersofchrist sa...

Men ingen vet dagen eller timen – ikke engang englene. Nei, ikke engang Guds Sønn. Bare Faderen vet det. (matt 24:36)Gud velsigne deg!

followersofchrist sa...

Men ingen vet dagen eller timen – ikke engang englene. Nei, ikke engang Guds Sønn. Bare Faderen vet det. (matt 24:36) Gud velsigne deg!

Anonym sa...

Man bør være forsiktig med å tidfeste Jesu gjenkomst. Likevel oppfordrer Han selv oss til å kjenne vår tid ( ikke dato). Det står ikke i bibelen at skapelsesplan sju dager representerer sju tusen år med historie. Man kan altså ikke uten videre gå ut fra denne teorien. Men den er jo nesten for god, og passende, til at det ikke er sånn. Vi ser jo også stadig hvordan det gamle testamentet, i tillegg til å være sanne historier, også er profetiske bilder på fremtiden.

La meg få komme med et veldig verdifullt innspill til denne sju- dagers profetien. Gud brukte seks dager på skapelsesakten. Den sjuende dagen hvilte han. Overført betyr dette at verdenshistorien går sin gang i 6000 år, så kommer tusenårsriket som den sjuende hviledagen. Dette skulle bety at tusenårsriket ligger like foran oss. Vær forsiktig med å regne dette ut. Jeg er ikke helt overbevist om den absolutte nøyaktigheten i denne jødiske kalenderen.

Ove Inge Oksnes sa...

Ifølge Paulus i 2.Tess 2.3-5 ,så er det ein del som må skje før Jesus kjem for å hente bruden,altså opprykkjinga.
1. Først må fråfallet kome,og
2. den lovlause syna seg,han som er fortapingssonen,og som
3. set seg i Guds tempel og gjer seg sjølv til Gud.Dette innebære altså at
4. det må byggjast eit tempel i Jerusalem som Antikrist kan gå inn i.

Derfor kan Paulus seie til Tessalonikarane i 1.Tess 5.1-2 : Men om timane og tidene treng vi ikkje skriva til dykk,sysken.For de veit godt at Herrens dag kjem som ein tjuv om natta.Når folk seier "Fred og ingen fare",då kjem undergangen over dei,brått som riene over ei kvinne som skal føda,og dei kan ikkje sleppa unna.

Dei kristne i endetida er ikkje i mørkret,men i lyset fordi dei ser på tegna i tida som både Jesus og Paulus og fleire andre nevner og ser dermed at no er det snart tid for Jesu gjenkomst.Halleluja!

Ulf Magne sa...

Takk for mange gode kommentarer. Til den siste vil jeg si at etter min mening blander du sammen det som skal skje før opprykkelsen og det som skal skje før Jesu gjenkomst til denne jorden. Men takk for engasjement.