lørdag 16. september 2006

Lammets bryllup

Hele endetiden sammenlignes med et jødisk bryllup i Bibelen, fra vi sier ja til Kristus og frem til vi en dag er hjemme i himmelen. Dette er et interessant tema som er behandlet i boken ENDETID.
Her på bloggen vil vi kort si noe om det som Bibelen omtaler som Lammets bryllup.

HVEM ER BRUDGOM ?
I Matt 22 finner vi lignelsen om bryllupsfesten. Her kan vi lese om kongen som lager istand bryllup for sin sønn. Kongens sønn er uten tvil Jesus Kristus, som i Åpenbaringen 19 kalles Lammet. Døperen Johannes omtaler også Jesus som brudgom i Joh 3:29. I Matt 9:15 omtaler Jesus seg selv som brudgom.

HVEM ER BRUD ?
I forbindelse med "Knutby-saken" i Sverige, ble en av kvinnene i menigheten omtalt som Kristi brud. Bibelen er tydelig på at det ikke er noe enkeltmenneske, men menigheten som er Hans brud. Dette kommer blant annet fram i Ef 5. Kristi menighet er bruden i dette bryllupet.

HVEM ER GJESTENE ?
Lignelsen i Matt 22 omtaler tre grupper, både brud, brudgom og gjester. Så hvem er gjestene? Boken tar her opp til diskusjon de to syn som finnes på dette. Det ene er at gjestene er de rettferdige fra den gammeltestamentlige tid. Disse troende levde før menigheten ble etablert og er derfor ikke en del av menigheten/bruden. Den andre teorien er at gjestene er kristne som ikke har engasjert seg i menigheten. Menigheten er bruden, og siden de ikke er en del av denne, er de heller ikke brud.

NÅR FINNER BRYLLUPET STED ?
Etter opprykkelsen skal alle de troende stå for Kristi domsstol (se tidligere innlegg). Umiddelbart etter dette finne Lammets bryllup sted.

HVOR SKAL BRYLLUPET FINNE STED ?
Bryllupet finner sted i himmelen, umiddelbart etter Kristi domsstol, og før Jesu gjenkomst til jorden. Hendelsen er omtalt bl.a. i Åp 19:8-10. I denne perioden vil det være en trengselstid på jorden over syv år. De troende er ikke omfattet av dette, annet enn de som kommer til tro underveis i denne tiden. Det kommer flere artikler om dette senere.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Synes disse små notisene om endetiden har vært interessant å lese. Ville bare si det :)

oddelv sa...

Ulf Magne,

Lammest bryllup får meg til å tenke på den kjente gospel-hymnen:
"When the Saints Go Marching In"
Innmarsj i Himmelen i triumf !
Jeg tror at gjestene og bruden er identiske, tilskuerne er muligens engler og kjeruber. Alle frelste tilhører menigheten. De troende fra den gamle pakt er "husfolket".
Å gjøre seg tanker om dette kan hjelpe oss til å bli "himmelvendte". Et uttykk som brukes lite blant troende i dag.

Odd

Anonym sa...

Hei Odd og takk for innspill. Vi får vente til dagen kommer - da får vi se hvordan alt blir. Uansett så er jeg overbevist om at det blir bra. Mye bedre enn vi kan forestille oss.

Ulf Magne

Bjørn Olav sa...

Jesus gjør sin brud rede idag, ved å vekke til live igjen den første kjærligheten til Jesus. Dette er helt avgjørende. I de tider som ligger foran oss er det av avgjørende betydning at den første kjærligheten til Jesus er brennende i oss. Derfor ber jeg: "Hellige Ånd, tenn i meg på nytt din første kjærligheten til Jesus!"

Geir sa...

Det er svært interressant stoff og det er viktig å gjøre seg kjent med det som skal skje i endens tid. Hvis det ikke var slik hadde det nok ikke fått slik stor plass i Bibelen.
Så vidt jeg har oppfattet skal vi som blir bortrykket feire bryluppet i himlen med Jesus som brudgom og menigheten(gjenfødte troende fra nådens tid) som bruden. Vi skal også bli bedømt (ikke dømt) for hva vi har gjort i vårt gjenfødte liv på jorden.
Etter dette som varer i ca. 7 år. stiger Jesus ned på Oljeberget sammen med sin brud for å ordne opp i kaoset som herjer på jorden. Her vil det så bli en brylluppsfest med de troende fra de tidligere tidsaldre som gjester.

Anonym sa...

Jeg lurer på, hva skal skje med de kristne som skal leve i tusenårsriket? Skal de ikke få være med i bryllupet? Skal de ikke få del i alle løftene som er gitt i Bibelen? Og hva skal skje med de kristne som lever når tusenårsriket er avsluttes?

Og hva med den bruden som beskrives i Åp 21,9-10:
En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plager, kom bort til meg og sa: "Kom, jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru." 10 I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige by Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud.

Dette er vel noe som må finne sted etter at tusenårsriket avsluttes? Snakker man om "flere bruder" eller flere bryllup?

Anonym sa...

Dette er beskrevet i et eget kapittel i boken ENDETID. Oppfordrer deg til å lese dette.

Anonym sa...

Hei. Det er noe jeg ikke helt forstår, og det er i forbindelse med bortrykkelsen, da vil de døde bli reist opp først,men hvor har de vært i mellomtiden? Jeg trodde at når man døde, så kom man rett til himmelen.. hvis man har Jesus i hjertet, slik som Don Piper forklarer. kan du forklare meg dette?

Anonym sa...

Dette er et emne som har et helt kapittel i boken. Så der vil du finne svaret i utdypet form. Her blir det en kortversjon:

Når vi dør så går vår ånd/sjel til himmelen, mens vår kropp legges i jorden. Dette ifølge Bibelen. I oppstandelsen forenes vår ånd/sjel med et fysisk legeme. Også dette ifølge Bibelen. Så skal de døde og de som ikke har opplevd døden reise sammen opp igjen til himmelen. Det blir en festreise.

Vil du ha en mer fyldig forklaring, så kan du bestille boken fra www.frihet.no

Anonym sa...

Hei
Jeg har hørt om et telekommunikasjons selskap som heter Lucent thecnologies, der lucent egentlig står for lucifer. Dette selskapet har en forbindelse med antikrist.Har du hørt om dette, og hva tror dU? jeg har også hørt at dette selskapet kjøper opp små selskaper, og at det har stor fremgang på børsen.

Anonym sa...

Jeg er skeptisk til alle slike spekulasjoner. Har dessuten aldri hørt om dette telecom selskapet.

Det har vært mange slike innspill gjennom historien. Man har spekulert i hvem antikrist er - og bommet. Man har spekulert i hva dyrets merke er - og bommet.

Personlig er jeg mer bekymret over utviklingen i mange kristne sammenhenger enn av det som skjer utenfor den kristne settingen.

Kristne menigheter og forkynnere avviser at hele Bibelen er Guds ord til oss kristne. Man blander sammen menneskelig filosofi og Bibelen. Man setter dagens strømninger og vinder over Guds ord. Man bortforklarer bibelske sannheter.

Dette er noe av det Bibelen advarer mot, etter som vi nærmer oss enden. Dessuten åpner dette for det kommende religionsvesen, som skal samarbeide med antikrist og få stor innflytelse i første halvdel av trengselstiden.

Så slik ser jeg på saken.

Nenne sa...

12 mars 2008
Lammets bröllop enligt judisk sed:
”The Zondervan Pictoral Encyclopedia of the Bible”, utgiven 1976, på sidan 97 under rubriken ”Giftermål”. Kommentarer inom parentes.Brudgummen var kung för en vecka (sju dagar/års bröllopsfest) Under hela veckan bar majestäterna sina festkläder, arbetade inte, och såg mer eller mindre hela tiden på spelen – utom när drottningen då och då förenades med någon i en dans. I sällskap med sina vänner (Johannes Döparen var en vän till brudgummen enligt Joh 3:29) med tamburiner i sina händer och med ett band, gick de till brudens hem (vilket helt klart var på jorden) där bröllopsfestligheterna började. Bruden pryddes med vackra kläder och utsmyckades med juveler (Ps. 45:14,15) och bar vanligtvis en slöja (betyder lydnad, underordnande 1 Kor 11:5-13), som hon inte tog av förrän hon kom in i brudkammaren. Eskorterad av sina följeslagare (jungfrurna, tärnorna), leddes bruden till brudgummens hem (himlen).

Ur boken ”Life och Times of Jesus the Messiah” av Alfred Edersheim, Bok III, kapitel IV. Kommentarer inom parentes.

På bröllopskvällen (efter sju dagars bröllopsfest) leddes bruden från hennes föräldrahem (på jorden) till hennes blivande makes hem (i himlen) …. Täckt med brudslöjan, hennes långa hår var hängande och inte uppsatt och hon var omgiven av hennes ledsagare (brudens tärnor och jungfrur) och leddes av brudgummens vänner… av vilka några bar facklor eller lampor (tio lampor).

Det framgår klart och tydligt att bruden och jungfrurna är två separata enheter precis som i alla andra kulturer. Efter bröllopsfesten som varar i sju dagar gör bruden sällskap med brudgummen till hans hem. Edersheim förklarar liknelsen med de tio jungfrurna på följande sätt, bok V, kapitel VII.

Enligt judiska kännare var det sed i Östern att bära bruden i en brudeprocession med tio lampor.. Tio var antalet som krävdes för att närvara vid varje ceremoni (för att bevittna ”Kethubah” eller bröllopsbeviset.)

Den vanligaste judiska bröllopsprocessionen är när brudgummen tillsammans med sina marskalker och vänner gick till brudens hus och därifrån tog med sig bruden med sina jungfrur och vänner in till sitt eget eller sina föräldrars hem

Denna beskrivning tycker jag är helt klar. Denna kunskap om allt som hörde till ett judiskt bröllop hade ju Jesus och det är därför han använder denna jordiska bild på det skeende som vi har rakt framför oss. Det är hög tid för oss att inhämta denna kunskap för vi skall se den händelsekedja som snart skall börja. Den börjar med bröllopsfesten - vedermödan - och den slutar med att vännerna och jungfrurna tillsammans med bruden hämtas till brudgummens hem i himlen. Det kan inte skrivas klarare än så.

Anonym sa...

Interessant det du skriver om her. Har du lest den svenske Les gjerne kapitlet om Lammets Bryllup der, så ser du at disse tingene er forklart.