lørdag 15. mai 2021

Bakkestyrker inn i Gaza?

 

For et par dager siden (13.5.21) gikk ryktene om at Israel sendte inn bakkestyrker på Gaza.  Ryktene ble denne kvelden bekreftet av en talsmann for det Israelske forsvaret.  Dagen etter ble uttalelsen trukket tilbake - hvorfor?

Hva skjedde da ryktet gikk i Gaza?  Jo, en rekke av de mest sentrale militære lederne i Hamas og Islamsk Jihad gikk i dekning.  De visste at dersom IDF var på vei inn på Gaza, ville de militære mål være helt sentrale.  For å beskytte seg, søkte de derfor tilflukt i terrortunellene som man har bygget både på Gaza og ut mot Sinai.  Tunnelene er bygget som store "gater" og rom, og kan inneholde både militært utstyr, våpen og personell.  

Natten etter at dette ryktet gikk, og ble bekreftet av IDF, gikk ikke israelske styrker inn i Gaza, men de startet et militært angrep mot nettverket av tuneller.  De gikk konsekvent etter militære mål på Gaza.  Rapporten dagen etter tydet på at de i løpet av natten hadde klart å ødelegge det meste av nettverket av ganger og rom.  Samtidig har man ikke hørt noe fra en rekke av de militære lederne for Hamas etter angrepet.  

Dagen etter at talsmannen fra IDF hadde bekreftet et bakkeangrep, ble dette så avkreftet og forklart som en intern misforståelse. Det er all grunn til å anta at det ikke var en misforståelse, men en militær strategi for å ramme militært personell på Gaza med færrest mulig sårede og skadde sivile.  

BILDE: Det kan se ut som et busskur, men er bygget som beskyttelse for rakettene som stadig kommer fra Gaza over byen Sderot i Israel.  

LES OGSÅ:

Startetdagens konflikt med steinkasting?

Nei,bosettere fortrenger ikke palestinere i Jerusalem

Fattige jøder får mat av kristne arabere

Flere enn Israel som bomber i Gaza?


Ingen kommentarer: