fredag 21. mai 2021

Når kan løgn bli sannhet?

 

Hvordan kan løgn bli sannhet for folk flest?  Det skjer ganske ofte, i ulike tema, at noe som rett og slett ikke er sant, likevel oppfattes som sannhet.  Vel, det finnes en velkjent taktikk.

Folk som ikke har kjennskap til kristne miljøer, beskriver dem på en måte som ingen av oss kjenner seg igjen i.  Men det beskrives som fakta.

De som har et annet syn på homofili og transbevegelsen enn det folk flest har, fremstilles også på måter som er svært negative.  Det spres rett og slett løgn om deres verdier og manglende nestekjærlighet - og det presenteres som sannhet.

I den siste tiden har vi hørt slike "sannheter" igjen og igjen - med utestemme, på statsfinansiert TV og radio.  Da handler det om Israel og alt det stygge jøder tenker og gjør mot forsvarsløse palestinere.  

Hvordan blir løgnene sannhet for folk flest?  Jo, gjenta en løgn mange nok ganger så vil folk flest tro det er sant.  De blir gjentatt og gjentatt, igjen og igjen.  I tillegg gjør man det man kan for å diskreditere folk som ikke deler løgnernes oppfatning.  Man sprer halvsannheter og usannheter, og man får folk med ulik bakgrunn og profesjoner til å si det samme.  

I det siste har vi til og med sett så sterkt engasjement for løgnen at det kommer til uttrykk i sinne hos dem som tror løgn er sannhet, eller som ønsker at løgnen var sannhet.  Det er liten tvil om at flere av dem vet at de farer med løgn, men elsker løgn fremfor sannhet.  

Men for de sannhetssøkende, vil det alltid være en mulighet til å avsløre løgnen, enten det handler om konfliktene i Midtøsten, Israel, homofili eller den kristne tro.  Den store faren er at når man først har akseptert løgnen, så er man ikke villig til å søke sannheten og omvende seg. 

"Ve dem som kaller ondt for godt, eller godt for ondt, som setter mørke i stedet for lys, eller lys i stedet for mørke, som gjør bittert til søtt eller søtt til bittert."  Jesaja 5:20

"En hersker som lytter til løgn, får bare kjeltringer til tjenere." Ordspr. 29:12

Ingen kommentarer: