lørdag 15. mai 2021

Nei, bosettere fortrenger ikke palestinere i Jerusalem

På nyhetene i Norge kan vi høre at Israel vil tvangsflytte palestina-arabere fra Øst-Jerusalem for at jødiske bosettere skal overta deres eiendommer.  Det er ikke bare slurvete nyhetsformidling.  Det er direkte løgn.

Sannheten er at de 4 jødiske familiene som krever å overta eiendommene som det nå bor arabere i, er eierne av eiendommene.

I 1948 ble dette området okkupert av Jordan i forbindelse med angrepene som de arabiske nabolandene startet mot den nyopprettede staten Israel.  Etter å ha okkupert store deler av Judea og Samaria (inkludert Øst-Jerusalem) ble alle jøder jaget fra området.  De fikk ikke lengre bo og eie noe her.  Jordan startet også å bygge boliger i området.  Da Israel nok en gang ble utsatt for angrep i 1967, frigjorde man dette området, og det kom under Israelsk myndighet.

I motsetning til hva Jordan hadde gjort, fordrev ikke Israel innbyggerne i Øst-Jerusalem eller andre deler av Judea og Samaria, da de tok tilbake dette fra Jordan i 6 dagers krigen.  De lot befolkningen bo i sine hjem fortsatt.  De jøder som kunne dokumentere at de eide hus eller eiendommer da Jordan okkuperte Øst-Jerusalem i 1948, fikk eiendomsretten tilbake.  Det skulle jo bare mangle. 

Selv om jødene fikk tilbake retten til sine eiendommer, ble ikke palestina-araberne bedt om å forlate husene, men det ble avtalt en husleie i henhold til markedsprisen for leie av hus.  De bodde jo i hus de ikke eide.  Dette fungerte godt over lengre tid, men på oppfordring fra sine palestina-arabiske ledere sluttet de å betale husleie.  Da startet en prosess, som har vart lenge, for å få utbetalt den rettmessige husleien.  Når det ikke har vært mulig, krever nå eierne av eiendommene at de som bor på deres eiendom og ikke betaler for seg, blir kastet ut.  Dette er jo også et vanlig krav i Norge, og burde bare blitt effektuert av myndighetene.  

På grunn av konflikten i Midtøsten har ikke Israel gjort slik de fleste andre land ville gjøre med folk som ikke betaler husleien.  De har forsøkt å få til andre avtaler, noe som har vært vanskelig.  Saken skal derfor avgjøres i Israelsk høyesterett.  

En talsmann for menneskerettskommisæren i FN, Rupert Colville, sier følgende om prinsippet:

"Den okkuperende makt kan ikke konfiskere privat eiendom i et okkupert område" 

Dermed skulle jo saken være klar, Jordan hadde ikke rett til å konfiskere jødiske eiendommer da de okkuperte området i 1948 - men nei, det er ikke det Colville mente.  Han mener at Israel ikke har rett til å konfiskere boligene som palestina-araberne bor i uten å betale husleie.  Han snur altså alt på hodet, fordi eierne er jøder.  Det er dette vi ser igjen og igjen.  En klar antisemittisk holdning fra både FN, journalister, og vestlige politikere.

LES OGSÅ:

Bakkestyrker inn i Gaza?

Startet dagens konflikt med steinkasting?

Fattige jøder får mat av kristne arabere

Flere enn Israel som bomber i Gaza?

"Drep jødene!" ropes i Norge


Ingen kommentarer: