fredag 21. mai 2021

"Allah har gitt Israel til jødene"

Professor Nissim Dana hevder at Koranen slår fast jødenes rett til landet Israel. Det samme sier sjeik Ahmad Adwan, en muslimsk skriftlærd i Jordan.

De fleste av kristne Israelsvenner i Norge er naturligvis kjent med at Bibelen gir jødene rett til hele Israel, og at dette er en del av Guds løfte til Abraham og hans etterkommere gjennom Isak.

Mindre kjent er det at også Koranen sier nesten det samme.  Det er avisen Dagen som har brakt denne nyheten.  Her forteller de følgende: 

"- Hver gang det er hen­vist til lan­det Is­rael og hvem det til­hø­rer, peker Ko­ra­nen på det jø­dis­ke folk, hev­der pro­fes­sor Dana. Han viser til Sura 17:7 i Ko­ra­nen der Gud selv lover å gi Is­ra­els land til jø­de­ne, til en na­sjon som trod­de de var svake, men som han vel­sig­ner med god­het og nåde. I følge pro­fes­sor Dana re­fe­re­rer «svak­he­ten» til hen­del­sen i 4. Mose­bok om spei­der­ne som nølte med å innta lan­det av frykt for de mek­ti­ge mot­stan­der­ne."

Mange muslimer er ikke kjent med hva Koranen faktisk sier om ulike emner, fordi de ikke leser i den.  Noen av dem som har gjort det, tatt opp Koranen og lest, har blitt overrasket og vendt seg bort fra Islam.  Flere av dem har tatt imot Jesus.

Selv på sitt dødsleie hevdet Muhammed at Israel tilhørte Jødene.  Han uttalte at det å vende tilbake til landet var umulig i seg selv, fordi Gud la en erklæring i Moses' munn om at Israels land tilhørte det jødiske folk.

Den skriftlærde muslimen sjeik Ahmad Adwan i Jordan bekrefter professor Danas påstander om at Koranen formidler jødenes rett til landet Israel.  I tillegg skriver han på sin Facebook profil at navnet "Palestina" ikke eksisterer.

Adwan si­te­rer Ko­ra­nen, Sura 5:21, og hev­der at Allah har gitt Is­rael til jø­de­ne inn­til dom­mens dag. Han viser også til Sura 26:59 der det står at jø­de­ne er ar­vin­ger til Is­ra­els land.

Adwan har tid­li­ge­re ut­talt at hans «støt­te til det jø­dis­ke folk kom­mer fra min kunn­skap om deres su­ve­re­ni­tet over lan­det og min tro på Ko­ra­nen, som har sagt og un­der­stre­ket dette mange ste­der.» 

Bilde: Hentet fra Dagens nettside Les gjerne Dagens artikkel om dette der.


Ingen kommentarer: