tirsdag 9. mars 2021

Tragedien i Midtøsten

Israel har vist seg å være et levedyktig demokrati med innbyggere som både har evne og vilje til å bygge landet.  Mange av landets tidlige innvandrere hadde ledende stillinger i de arabiske landene da staten Israel ble opprettet.  Når jødene ble jaget fra sine hjem, og emigrerte til Israel, ble det et tomrom i de arabiske nasjoners statsapparat og samfunnsliv.

Å kvitte seg med kompetanse, har aldri vært et smart trekk, verken for bedrifter eller samfunn.  Noe av det kaos som råder i de arabiske land, kan skyldes nettopp det faktum at jøder ikke var velkommen etter at staten Israel ble opprettet.  Jødene var dyktige, trofaste og lojale borgere i de land som jaget dem ut. 

Nå er man i ferd med å gjøre samme feil igjen.  For mange av de muslimske og arabiske land gjør livet så vanskelig for den kristne delen av befolkningen, at mange av dem forlater Midtøsten.  Tilbake sitter man med diktatorer, radikal islam og samfunn som fungerer dårlig.

Redningen kan være det spirende samarbeidet med Israel som flere land har åpnet for.  Motivene for dette nye partnerskapet med Israel kan nok være blandet, men det vil uten tvil bli fruktbart for de land som snur og velger samarbeid fremfor fiendskap.

 

Ingen kommentarer: